Lisatud: 20. detsember 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Det2011 Eesti on liitumas Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondiga

Eestist saab tuleval aastal tõenäoliselt Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi (International Fund for Agricultural Development, IFAD) liige, mis annab meile võimaluse panustada arenguriikide stabiilsuse tagamisse.

Viimastel aastatel on märkimisväärselt tõusnud põllumajandusliku abi ülemaailmne tähtsus ning toiduainete hindade kõikumine soodustab selle trendi jätkumist. "IFADi töös osalemine loob Eestile rahvusvaheliselt tunnustatud ning arenguriikidele vajaliku ja tõhusa arenguabi andmise kanali ning võimaluse koostööks nii teiste doonorriikidega kui ka arenguriikidega. Põllumajandusministeerium soovib jagada rahvusvahelist vastutust ja panustada võimaluse piires toiduainetega kindlustatuse, keskkonnasäästliku põllumajanduse ja maaelu arenguga seotud probleemide lahendamisse," selgitas Eesti esindaja FAO juures Ruve Šank.

Lisaks Eesti riigile võimaldab IFADiga ühinemine senisest laiemalt panustada ka ettevõtetel, kellel avaneb võimalus osaleda kaupade, teenuste ja konsultatsioonide hangetes, milles saavad osaleda vaid fondi liikmete firmad ja asutused.  

IFADi juhatus toetas Eesti ühinemist fondiga, kuid selle peab omalt poolt heaks kiitma ka nõukogu, mis koguneb korralisele istungile tuleva aasta veebruaris.

Taustainfo:
IFADi eesmärgiks on vaesuse vähendamine arenguriikide maapiirkondades finantseerides projekte põllumajanduse arendamiseks.  1976. aastal asutatud ÜRO eriorganisatsioon on seniste tegevusaastate jooksul investeerinud 12 miljardit USA dollarit 860 projekti ja programmi, mis on mõjutanud ca 370 miljonit väga madala sissetulekuga maapiirkonna elanikku. Vahendite jaotamisel juhindutakse vajadusest suurendada toidutootmist ja parandada vaeseima rahva toitumistaset, samuti pööratakse tähelepanu elamistingimuste parandamiseks.

IFADisse kuulub 167 riiki, sealhulgas OPEC ja OECD liikmesriikidest doonorriigid ja arenguriigid.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner