Lisatud: 04. september 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Sep2015 385 noortalunikku taotlevad toetusteks üle 15 miljoni euro

PRIAs on selgunud augustikuus toimunud „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse“ taotlusvooru tulemused – laekus 385 taotlust ja kokku soovivad noored ettevõtjad toetust 15 313 178 eurot.

Maaelu arengukava 2007-2013 noortalunike toetusmeetme taotlusvoor korraldati käesoleval aastal selleks, et lõppeva programmperioodi eelarve maksimaalselt ära kasutada. Toetuse suurus on kuni 40 000 eurot taotleja kohta ning valdav enamik sooviski toetust maksimaalses summas.

Lõppenud taotlusvoorus on toetuste eelarve 7,5 mln eurot, mis tähendab, et kõigi soovijate abikõlblike taotluste rahuldamiseks sellest ei jätku. Toetuste määramine saab toimuma hindamiskriteeriumide kohaselt koostatava paremusjärjestuse alusel.

„Taotluste menetlemine alles algab ja PRIAl on praegu raske hinnata, kui suureks kujuneb abikõlblike taotluste tegelik konkurss ,“ ütles PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski. „Väga palju taotlusi laekus vastuvõtuperioodi viimasel päeval ja tundidel ning paljudel on kiirustamise märke – andmed ja dokumendid on puudulikud. Osa taotlusi jääb sel põhjusel menetlusse võtmata.“

Piret Kljutšivski rõhutas, et taotluste korrektne täitmine ja kõigi nõutavate dokumentide esitamine on üks peamisi eeldusi, mida tuleb kõigi toetuste soovijatel alati  täita.

Noortaluniku toetuse taotlejatest suurim osa on erinevate põllu- ja õlikultuuride, heintaimede ja tehniliste kultuuride kasvatajad (üle 110),  loomakasvatusega tegeleb 93, aianduse, puu- ja köögiviljade ning marjade kasvatusega soovib tegelda 75 noortalunikku. 30 märkisid tegevusvaldkonnaks segatootmise, 14 piimatootmise jne. Taotluste esitamist maakondade lõikes näitab allolev tabel.

Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA hiljemalt 24. novembril, millele järgneb määratud toetuste väljamaksmine veel enne 2015. aasta lõppu.

Varem on programmperioodi 2007-2013 jooksul sama meetme toetust saanud kokku 628 noortalunikku summas 24,2 mln eurot. Neist pooled alustasid oma ettevõttega tegutsemist, ligi kolmandik  võttis üle  vanemate või vanavanemate põllumajandusliku majapidamise, viiendik olid juba oma ettevõttega tegevust alustanud.

 

LISA:

Meetme 1.2 taotlusvooru tulemused  maakondade lõikes taotleja tegevuskoha järgi:

Taotleja tegevuskoha maakond

Esitatud taotluste arv*

Taotletud toetuse summa

HARJUMAA

27

1 075 763

HIIUMAA

6

239 960

IDA-VIRUMAA

12

469 368

JÕGEVAMAA

23

920 000

JÄRVAMAA

18

719 755

LÄÄNEMAA

15

599 800

LÄÄNE-VIRUMAA

35

1 393 852

PÕLVAMAA

25

990 200

PÄRNUMAA

31

1 234 640

RAPLAMAA

26

1 036 600

SAAREMAA

37

1 465 000

TARTUMAA

43

1 694 276

VALGAMAA

19

760 000

VILJANDIMAA

33

1 314 814

VÕRUMAA

35

1 399 151

Kokku

385

15    13 178

*Tabel ei kajasta kuut taotlust, mis olid vormistatud nii puudulikult, et neid pole võimalik menetleda.

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner