Lisatud: 24. veebruar 2009

Viimati muudetud: 24. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

24Veebr2009 31.03.2008

 

1. aprillist 2008 a tuleb vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 159/2008 ekspordideklaratsiooni lahtrisse 44 ja kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106 märkida eksporditoetuse eelkinnitatud määr eurodes. Kui eksporditoetuse määr ei ole eelnevalt kinnitatud, võib kasutada samade toodete või kaupadega seotud varasemaid eksporditoetuste makseid  käsitlevat teavet, mis on kuni 12 kuud vana. Töödeldud põllumajandustoodete puhul, kui toetust makstakse mitme erineva osise alusel, siis liidetakse toetusaluste osiste toetuse summad  kokku ning märgitakse toetuse määr tooteühiku (kg/t/l) kohta (vt näidet allpool).


 Kehtivad eksporditoetuste määrad on üleval ka PRIA kodulehel. Kui eksporditavat toodet või kaupa ei viida üle teise liikmesriigi piiri, võib eksporditoetuse määrad esitada Eesti kroonides.

Kui eksporditoetuse summa on väiksem kui 1000 eurot võib eksportija märkida ekspordideklaratsioonile ja kontrolleksemplarile T5 märkuse „Eksporditoetus alla 1000 euro".

Muudatused puudutavad ka määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklit 51, kuhu lisatakse lõige 1a. Vastavalt sellele loetakse taotleja poolt märgitud eksporditoetuse määr nulliks, kui seda ekspordideklaratsioonile ja kontrolleksemplarile T5 märgitud ei ole.

Kui ekspordideklaratsioonile ja kontrolleksemplarile T5 märgitud eksporditoetuse määra alusel arvutatud eksporditoetuse summa on tegelikult kohaldatava määra alusel arvutatud eksporditoetuse summast väiksem, vähendab PRIA makstavat eksporditoetust järgmiselt:
1. 10% võrra arvutatud ja tegeliku toetuse vahest, kui see vahe on suurem kui 1000 eurot;
2. 100% võrra arvutatud ja tegeliku toetuse vahest, kui eksportija on teatanud, et toetus on väiksem kui 1000 eurot, ja kohaldatav toetus on üle 10 000 euro;
3. 200% võrra arvutatud ja tegeliku toetuse vahest, kui eksportija esitab tahtlikult valeandmed.

Näide töödeldud põllumajandustoodete eksporditoetuse arvutamiseks:
Eksporditavaks tooteks on 1704 90 75 5000 (suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod, iirised (tofee) jms kondiitritooted) ning eksporditavaks koguseks 480 kg. Toote R-vormi põhjal toodud toetusalusteks osisteks on suhkur (CN kood 1701 99 10 5390) ning glükoosisiirup (CN kood 1702 30 99 5391).
Suhkrut sisaldab toode 259 kg ning toetuse määr suhkrule on 28,85 EUR/100kg, seega toetust makstakse suhkruosise põhjal 259 kg x 28,85 EUR/100kg : 100 = 74,7215 eurot.
Glükoosisiirupi puhul on tegu põhisaaduse töödeldud kujuga, seega tuleb see Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisa (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1043:20070902:ET:PDF) põhjal koefitsiendiga läbi korrutades ümber arvestada põhisaaduseks. Vastavalt lisale V tuleb glükoosisiirup teisendada maisiks (CN kood 1005 90 00 5391). Kui tootes sisaldub 186 kg glükoosisiirupit, siis teisendatakse see 186 kg x 1,60 koefitsient = 297,6 kg maisiks. CN koodile 1005 90 00 5391 kehtib toetuse määr 0,302 EUR/100kg, seega makstakse maisiks teisendatud glükoosisiirupile toetust 297,6 kg x 0,302 EUR/100kg : 100 = 0,898725 eurot.
Seega liites kokku mõlema osise toetuse summad, saame teada kui palju antud toode 1704 90 75 5000 toetust saab ehk siis 74,7215 EUR + 0,898725 EUR = 75,620252 eurot. Korrutades läbi Eesti krooni kursiga 15,6466 saame toetuse summaks 75,620252 x 15,6466 = 1183,20 Eesti krooni.
Selleks, et teada saada toetuse määra tooteühiku (1 kg) kohta, tuleb toetuse summa (75,620252 EUR või 1183,20 EEK) jagada toote kogusega (480 kg). Sellele vastavalt tuleb toetuse määraks 0,1575 EUR/kg või 2,465 EEK/kg.
Kuna aga antud näite toote toetuse summa on väiksem kui 1000 eurot, siis võib ekspordideklaratsiooni lahtrisse 44 märkida „Eksporditoetus alla 1000 euro"

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike