Lisatud: 27. november 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Nov2015 218 noortalunikku saavad 8,68 miljonit eurot toetust

PRIA määras 218 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 8 683 279 eurot toetusi, mis jõuab alates tänasest toetuse saajateni.

Tegemist on Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 meetmega 1.2, mille viimane taotlusvoor toimus augustikuus. Maaeluministeeriumi ettepanekul muudeti MAKi eelarvet selliselt, et veel kasutamata vahendite arvel sai võimalikuks suunata 8,7 mln eurot alustavate põllumajandusettevõtjate toetamiseks.

Kokku oli menetluses 377 taotlust, toetus jäi määramata neist 159-le. 14 juhul oli taotlus mitteabikõlblik ning 145 taotluse rahuldamiseks ei piisanud eelarvet. Rahastusotsuse said hindamiskriteeriumide alusel moodustuvas paremusjärjestuses suurema punktide arvu kogunud taotlused.

Toetuse maksimaalne suurus on 40 000 eurot, millest väiksem summa määrati vaid 11 korral. Kõige rohkem on toetuse sajate hulgas põllukultuuride ja heintaimede kasvatajaid  - üle 70.  Loomakasvatus on peamiseks tegevusharuks 53, piimatootmine 10 toetusesaajal. Ligi 40 noortalunikku kasvatab puu- ja köögivilju ning marju, seeni ja ravimtaimi. Populaarne on ka mesindus.

Toetust soovitakse kasutada mitmesuguste põllumajandusmasinate ja –seadmete ning laudatehnika soetamiseks, erinevate tootmishoonete ja rajatiste ehitamiseks ja renoveerimiseks, istikute ja taimede, loomade ja mesindusega seonduva soetamiseks jm investeeringuteks, aga ka käibekuludeks, näiteks väetiste, seemne, sööda, kütuse ost.

Toetuse maksekorraldused on PRIAl praeguseks juba tehtud. Noortalunikel tuleb aga järgida toetuse saamisega seotud nõudeid ka edaspidi. Äriplaanis nimetatud tegevused peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul. Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist. Omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisest saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi peab taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja äriplaanis kajastatud järgnevatel aastatel olema suurem kui 2400 eurot.

Lõppeva MAKi perioodil on toetatud kokku ligi 850 noortaluniku tegevuse alustamist. Maaelu arengu toetamine jätkub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames ning järgmisel aastal rakendub taas ka põllumajandustootmisega alustavate noorte toetusmeede.

Lisa:

Määratud toetused maakondade lõikes

Projekti rakenduskoha maakond

Toetuse saajate arv

Määratud toetuse summa

HARJUMAA

15

593 913

HARJUMAA,JÕGEVAMAA

1

40 000

HIIUMAA

1

40 000

IDA-VIRUMAA

7

280 000

JÕGEVAMAA

17

680 000

JÄRVAMAA

13

519 755

JÄRVAMAA,TARTUMAA

1

40 000

LÄÄNEMAA

10

399 800

LÄÄNE-VIRUMAA

20

800 000

PÕLVAMAA

15

600 000

PÄRNUMAA

21

837 240

RAPLAMAA

11

440 000

SAAREMAA

23

905 000

TARTUMAA

19

747 816

VALGAMAA

8

320 000

VILJANDIMAA

14

560 000

VÕRUMAA

22

879 746

Taotlusvoor kokku

218

8 683 270

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus