Lisatud: 24. september 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Sep2015 2015. aasta lõpus saabuvatest taotlusvoorudest

2015. a kolmel viimasel kuul võib PRIA toetuste taotlusvoorude ajakavas veel muudatusi tulla, kuid erinevaid toetusmeetmeid on avatud või  avanemas kindlasti üle kümne.

Terve 2015. aasta jooksul on juba Euroopa Komisjoni otsusel toimunud piimatoodete (või ja lõssipulbri) sekkumiskokkuost ja eraladustamine. Nii eraladustamise kui ka sekkumiskokkuostu taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 30. septembrini 2016.

Või eraladustamisel makstakse toetust 18,93 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest ja 0,28 €/t kohta iga lepingujärgse ladustamispäeva eest. Lõssipulbri eraladustamisel on toetusemäärad vastavalt 8,86 €/t ladustamise püsikulude eest ja 0,16 €/t  iga ladustamispäeva eest. Sekkumiskokkuostu korral makstakse 100 kg või kohta 221,75 eurot, 100 kg lõssipulbri kohta 169,80 eurot.

Aastaringselt saab taotleda koolipiimatoetust, koolipuuvilja ja –köögivilja toetust.

1.-15. oktoobrini on järjekordne võimalus taotleda toetust põllumajandustootja asendamiseks (nt puhkuse, haiguse vms tõttu). Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale Eestimaa Talupidajate Keskliidule (ETKL). Asendaja saamiseks oma ettevõttesse pöörduvad tootjad ETKL poole.

28. sept - 2. okt on võimalus taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete töötleja praktikatoetust või sama valdkonna koolitustoetust, mida makstakse koolituste korraldajale või praktika juhendajale.  Praktika peab toimuma ajavahemikus 1. sept 2014 kuni 30. nov 2015, koolitused 31. okt 2014 kuni 30. juuni 2015. Kalanduse praktikatoetuste eelarve on 15 000 eurot, koolitustoetuse meetme eelarve 5000 eurot.

10. sept - 10. okt kestab ka põllumajandusvaldkonna ettevõtetes toimunud praktikaga seotud praktikatoetuse taotlusvoor. Toetatav praktika peab olema toimunud ajavahemikus 1.10.2014-30.09.2015. Meetme eelarves on toetusteks 180 000 eurot.

MAKi arengutoetused

5.-12. okt kestab uue maaelu arengukava (MAK) meetme 4.3.1 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus“ taotlusvoor. Toetust saab taotleda Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ja maaparandushoidu korraldav Põllumajandusamet. Tänavune toetuse eelarve on 0,9 mln eurot.

12.-16. okt saab PRIAst taotleda meetmest 16 innovatsiooniklastri toetust, mille tänavune eelarve on 4 mln eurot. Toetuse eesmärgiks on nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise koostöö arendamine, mis aitab kaasa tipptasemel teadusuuringute ja tehnoloogia ning põllumajandustootjate, ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate vahelise seose tugevnemisele. Koostöö arendamiseks luuakse kohalikke vajadusi arvestav klaster. Klastrid võimaldavad ettevõtjate, teadlaste, konsulentide jt vahelise koostöö pikaajalisemat ja strateegilisemat planeerimist ja ühiste tegevuste elluviimist.

Eestis koondab ja levitab klastrite tulemusi Maamajanduse Infokeskus, mis pakub ka innovatsiooni tugiteenust ja loob sidemeid Euroopa klastritega.

Oktoobris avaneb meetme 19.4 taotlusvoor LEADER toetuse saamiseks kohalike tegevusgruppide strateegiate rakendamiseks. Kokku on meetme eelarve kogu perioodiks 90 miljonit, millest 1,7 mln eurot strateegiate ettevalmistamise toetamiseks ja 88,3 mln eurot LEADER meetme rakendamiseks.

30. okt – 6. nov on planeeritud meetme 4 alaliigi „Põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ taotluste vastuvõtt keskmistelt ja suurettevõtetelt ning tootjarühmadelt. Keskmiste ja suurettevõtete taotlusvooru eelarve on 4,5 miljonit eurot ja tootjarühmade eelarve 3,86 miljonit eurot.

Maaeluministeeriumi määrused selle ja allpool loetletud toetuste taotlemise tingimuste kohta ei ole veel valminud, info saab PRIA kodulehele pärast määruste jõustumist.

Orienteeruvalt 23.-30.nov võtab PRIA vastu MAK meetme 16.4 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse“ taotlusi. Taotlusvooru eelarve on 1,24 miljonit eurot.

Detsembris on planeeritud avada taotlusvoorud tootjarühmade loomiseks (uue MAKi meetme raames) ja analoogse toetuse taotlemiseks vana MAKi meetmest 1.9.

Käesoleva aasta lõpus on planeeritud meetme 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ III taotlusvoor; ka selle määruse muudatused pole veel valminud. Taotlusvooru planeeritav eelarve on 20 miljonit eurot. Nagu  I voorus aasta algul, tuleb ka nüüd mobiilsete põllutöömasinate ja seadmete jaoks toetuse taotlemisel kasutada nn hinnakataloogi kantud andmeid. Kellel on huvi esitada taotlus just sellise tehnika  soetamiseks, neil palume aegsasti uurida, kas soovitud masina/seadme andmed on kataloogis olemas. Kui mitte, siis tuleb need aegsasti sisestada seadme müüjal või taotlejal endal.

Kõigi meetmete kohta avaldab PRIA info ja taotluse esitamise juhised oma kodulehel. Investeeringumeetmete taotlusvoorude ajad teatame kodulehe ja Ametlike Teadaannete vahendusel.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus