Lisatud: 02. aprill 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Apr2007 2007. aastal on plaanis avada viisteist uue maaelu arengukava toetusmeedet
MAK kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 8. veebruaril 2007. aastal ning esitati ametlikult Euroopa Komisjonile 23. märtsil. MAK-i raames on võimalik Eesti põllumajandust ja maaelu järgneva seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 14,5 miljardi krooniga.

Esimesed toetusmeetmed on plaanis avada kevadel:
- Ebasoodsamate piirkondade toetus (meede 2.1) – 2. mai kuni 22. mai;
- Natura 2000 toetus p̵llumajandusmaale (meede 2.2) Р2. mai kuni 22. mai;
- Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 2.3) – 2. mai kuni 22. mai;
- Ohustatud t̵ugu looma pidamise toetus (meede 2.4.3) Р2. mai kuni 22. mai.

2007. aasta sügisperioodiks on planeeritud järgmiste toetuste taotlusperioodid:
- Koolitus- ja teavitustegevused (meede 1.1);
- Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (meede 1.2);
- Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (meede 1.3);
- Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (meede 1.4.1);
- Investeeringud loomakasvatusehitistesse (meede 1.4.2);
- Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (meede 1.6);
- Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri arendamine (meede 1.8.1);
- Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (meede 2.6);
- Natura 2000 toetus erametsamaale (meede 2.9);
- Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (meede 3.1);
- Külade uuendamine ja arendamine (meede 3.2).

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ja keskkonnasõbraliku tootmise toetuse uusi taotlusi  võetakse vastu senise MAK 2004-2006 raames 2. maist kuni 22. maini, kuid muutuvad toetuse saamise tingimused. Näiteks keskkonnasõbraliku tootmise toetust saab taotleda vaid nitraaditundlikul alal asuva põllumajandusmaa kohta.

Lisaks pani põllumajandusministeerium majandus- ja sotsiaalpartneritele südamele informeerida oma liikmeid abikõlbulikkusega seonduvatest tingimustest. MAK-i raames loetakse investeeringutoetuste kulud abikõlbulikeks 1. jaanuarist 2007. Kuna meetmete detailsed tingimused, sh ka abikõlbulikud tegevused, on täpsustamisel ning määrus hetkel väljatöötamise faasis, jääb investeeringute tegemine ettevõtja enda riskiks. Kui on kindel vajadus enne vastavate toetusmeetmete avamist investeeringute tegemisega alustada ja hiljem neile toetust küsida, tuleks kindlasti arvestada, et kehtima jäävad teatud senised nõuded (nt. 3 hinnapakkumise nõue, mille puhul on oluline välja tuua kõik kululiigid, kuna toetuse taotlemine ei garanteeri automaatselt toetuse saamist) ning arvesse peaks võtma ka MAKis sisalduvaid üldiseid tingimusi. MAKi investeeringumeetmete puhul rakendatakse käesolevast aastast paremusjärjestuse koostamisel hindamiskriteeriume, mille eesmärk on valida välja kõige paremad innovaatilised ja majanduslikult jätkusuutlikud projektid.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner