Lisatud: 04. august 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Aug2010 1.septembril algab põllumajandusloendus

Sügisel  1. septembrist 15. novembrini toimub Eestis põllumajandusloendus. Euroopa Liidu (EL) riikides korraldatakse põllumajandusloendusi iga kümne aasta järel ning tänavu toimub loendus neist enamikus.

 

Miks loendust vaja on?

Loendus annab põllumajandusest detailsema ülevaate kui teised uuringud, kaardistatakse ka harvaesinevad nähtused ja põllumajanduslik tegevus omavalitsuste tasandil. Samuti annab loendus EL riikide kohta võrreldavat infot ning võimaldab loendustulemuste põhjal liikmesriikide arengut võrrelda. Kogutud andmed on aluseks EL ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel.

 

Keda loendus puudutab?

Uuritakse põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat maad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks. Kasutatava põllumajandusmaa hulka kuulub ka püsirohumaa, kus toimub ainult hooldusniitmine, kuid mille eest saadakse üldpindalatoetust. Kokku hõlmab loendus ligi 30 000 majapidamist, kes augusti keskpaigaks on saanud statistikaametilt ka sellekohase teavituskirja ja infovoldiku. Andmeid küsitakse majapidamise valdajalt või tema esindajalt.

 

Mis on võrreldes eelmise loendusega teisiti?

Eelmise, 2001. aasta loendusega võrreldes on uuenduseks see, et süvendatult uuritakse ka põllumajanduslikke tootmismeetodeid, et saada täiendavaid andmeid põllumajanduse keskkonnapoliitika arengu kohta ja parandada põllumajanduse keskkonnanäitajate ülevaatlikkust.

Teiseks suuremaks muudatuseks on see, et majapidamistest väiksemaid üksusi ehk kodumajapidamisi loendus sel korral ei uuri.

Kolmandaks suuremaks uuenduseks võib pidada seda, et 2010. aastal on esmakordselt loendusankeetide eeltäitmiseks kasutatud PRIA andmeid. Neid on elektroonilistes küsimustikes kasutatud niipalju kui võimalik, seda nii maakasutuse kui ka loomade arvu osas. Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse andmed ja maaelu arengutoetuste andmed kogutakse otse administratiivregistritest (põllumajandusameti mahepõllumajanduse registrist ja PRIAst) ning andmeesitajatelt ei ole neid tarvis küsida. Administratiivregistritest kogutud andmed seotakse uuringu andmetega hiljem. Kõiki eeltäidetud andmeid on vastajal võimalik vajadusel täpsustada. Oluline on, et kirja saaks kindlasti kõik loomad ja kogu maakasutus, ka see, mis on juurde renditud ja PRIAs ei kajastu.

Neljandaks oluliseks uuenduseks on see, et põhiosa loendusandmetest kogutakse elektroonilises keskkonnas.

 

Mismoodi loendus toimub?

Kõik juriidilised isikud ja statistikaameti elektroonilise andmete edastamise keskkonnaga eSTAT liitunud füüsilised isikud esitavad andmed elektrooniliselt eSTATi kaudu 1. septembrist 1. oktoobrini.

Füüsilised isikud, kes ei ole eSTATiga liitunud, saavad andmed esitada elektrooniliselt eSTATi isiku-uuringute kanali kaudu kümne päeva jooksul 1.-10. septembrini.

eSTATis registreerimata füüsiliste isikute majapidamiste valdajaid, kes elektroonilise andmeesitusperioodi lõpuks ei ole oma andmeid esitanud, külastab 15. septembrist 15. novembrini statistikaameti küsitleja, kes kogub andmed vahetu intervjuu käigus sülearvuti abil.

 

Kui palju vaeva ning aega elektrooniline vastamisvariant nõuab?

E-loendus on ööpäevringselt avatud kanal, kus andmeesitaja saab ise ilma kellegi vahenduseta endale sobivas tempos küsimustikku täita, kasutades sealjuures nii eeltäidetud andmeid kui ka juhiseid.

Küsimustiku täitmiseks kuluv aeg varieerub olenevalt majapidamise suurusest ja täitjast, kuid jääb keskmiselt 45 minuti piiresse. Andmed läbivad e-loendusel kohe esmase kontrolli, mis vähendab oluliselt võimalust, et hiljem tuleb veel millegi täpsustamiseks andmeesitajaga ühendust võtta. Võimalikud vead parandatakse juba küsimustiku täitmise käigus, järgides arvutiprogrammi pakutavaid juhiseid.

 

Lisainfo statistikaameti veebilehel www.stat.ee/pl2010

 

 

 

 

Eve Valdvee, statistikaameti 2010. aasta põllumajandusloenduse projektijuht

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner