Lisatud: 31. oktoober 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Okt2008 1. novembril algab PRIA vahendusel teravilja sekkumiskokkuost

Teravilja sekkumiskokkuost on Euroopa Liidus (EL) kehtestatud turukorraldusmeede eesmärgiga stabiliseerida teraviljatoodete turgu, tagades tootjatele kindla minimaalse hinnataseme. Hinna määrab Euroopa Komisjon ja see on ühtne kõigis ELi liikmesriikides. Pakutav teravili peab olema kasvatatud EL-i territooriumil ja vastama kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Vastupidiselt Eestile oli paljudes ELi riikides tänavune vilja-aasta väga hea.

Sekkumiskokkuostu meede  võimaldab tootjatel müüa vilja mõistliku hinnaga. PRIA turukorralduse büroo juhataja Lily Hantson kinnitas, et sekkumiskokkuostuga saadud vilja müüakse, lisaks kasutatakse toiduabi toodete valmistamiseks. „Vilja müüki korraldab PRIA pakkumismenetluse teel, kusjuures vilja ei tohi müüa odavamalt turuhinnast või sekkumiskokkuostu hinnast – olenevalt sellest, kumb hind on kõrgem,“ ütles Hantson.

Selleks, et kogu teravilja ei toodaks sekkumisladudesse kohe novembris, tõuseb sekkumiskokkuostu alghind iga kuu 7,20 kr/t võrra. Lisaks korrigeeritakse hinda ka vilja kvaliteedinäitajate alusel.

Odra ja nisu vastavust sekkumisteravilja kvaliteedinõuetele saab pakkuja enne pakkumise tegemist kontrollida Põllumajandusuuringute Keskuses (PMK), viies viljaproovi ise sinna või lastes proovi võtta PMK inspektoritel. (Eelanalüüsi kulud katab pakkuja ja see ei asenda vilja kvaliteedi kontrolli sekkumislattu võtmisel).

Vilja veokulu sekkumiskeskusse kannab vilja pakkuja. Sekkumiskeskuste ja -ladude andmed on PRIA kodulehel.

PRIA maksab pakkujale vilja eest 30.-35. päeval pärast teravilja ülevõtmist. Ülevõtmise päevaks loetakse päeva, mil on selgunud pakkuja poolt ühe pakkumisega müüdud teravilja nõuetele vastavus.

Eestis rakendus teravilja sekkumiskokkuost PRIA vahendusel 2004. aasta novembris. Aastatel 2004-2006 ostis PRIA kokku 40 000 tonni otra ja 793 tonni nisu, millest enamus realiseeriti 2006.a ja kolm tonni mullu. Pärast 2006. aastat pole teravilja sekkumiskokkuostu toimunud.

Lisainfot teravilja sekkumiskokkuostu kohta saab PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/turukorraldus/teravilja_sekkumisko/ või turukorralduse büroost, kuhu võib helistada telefonil 737 1274 (Mirjam Nurmla).

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike