Lisatud: 31. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mar2005 1. aprillist muutuvad mõned piima tootmiskvoodi nõuded

Olulise muudatusena kehtestatakse piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikogustest (31.märtsi seisuga) erireserv suurusega 0,5%. Nimetatud erireserv on vajalik teatud kvoodikoguse olemasolu kindlustamiseks juhuks, kui asjaolude täpsustumisel ilmneb, et kvoot või selle osa on reservi arvatud põhjendamatult ning see tuleb tootjale tagastada.

 

Määruse muudatus täpsustab ka reservist individuaalse kvoodi suurendamise taotlemise sätteid -  kvoodi suurendamise suuruse leidmiseks korrutatakse taotleja poolt 1.aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud lehmade arv tema karja keskmise piimatoodanguga eelmisel kvoodiaastal. Kui saadud korrutis on suurem antud tootjale kuuluvast kvoodist, võetakse suurendamise arvestuslikuks suuruseks selle korrutise ja kvoodi suuruse vahe.

 

Piimakvoodi suurendamise taotlemise üheks kriteeriumiks oleva 90% kvoodi täitmise nõude puhul arvestatakse edaspidi nii piima tarnimise individuaalse kvoodi kui piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmine kokku.

 

Uute põllumajandustootjate poolt reservist individuaalse kvoodi taotlemisel kehtestatakse täiendav nõue, mille kohaselt ei tohi  olla taotleja kohta taotlemisele eelneva 12 kuu jooksul  tehtud kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust kvoodi üleandmise või kvoodist loobumise tõttu.

 

Individuaalse kvoodi muutmisel lühendatakse  avalduse esitamise perioodi, piiritledes selle ajavahemikuga 1.novembrist kuni 10.jaanuarini. Lisatud on ka täpsustus kvoodi muutmise kohta ainult avalduse esitamise hetkeks täitmata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa suuruses.

 

Lisaks korrigeeritakse liitrite kilogrammideks ümberarvutamise koefitsent projekti “Piimatöötlemisettevõtete poolt varutava toorpiima tiheduse monitooring” tulemustele tuginedes seniselt 1,027-lt 1,03-le. Kvoodi üleandmisel ei seota omandajat enam vältimatu kohustusega piima toota omandatavas piimatootmisüksuses.

 

Kinnitatud muudatuste aluseks on piima tootmiskvoodi süsteemi praktilise rakendamise käigus saadud kogemused. Muudatuste sisu on läbi arutatud piimakvoodinõukogus.

 

 

Iiris Saluri

Põllumajandusministeerium

Pressibüroo

Tel 625 6254

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner