Lisatud: 31. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mar2005 1. aprillist muutuvad mõned piima tootmiskvoodi nõuded

Olulise muudatusena kehtestatakse piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikogustest (31.märtsi seisuga) erireserv suurusega 0,5%. Nimetatud erireserv on vajalik teatud kvoodikoguse olemasolu kindlustamiseks juhuks, kui asjaolude täpsustumisel ilmneb, et kvoot või selle osa on reservi arvatud põhjendamatult ning see tuleb tootjale tagastada.

 

Määruse muudatus täpsustab ka reservist individuaalse kvoodi suurendamise taotlemise sätteid -  kvoodi suurendamise suuruse leidmiseks korrutatakse taotleja poolt 1.aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud lehmade arv tema karja keskmise piimatoodanguga eelmisel kvoodiaastal. Kui saadud korrutis on suurem antud tootjale kuuluvast kvoodist, võetakse suurendamise arvestuslikuks suuruseks selle korrutise ja kvoodi suuruse vahe.

 

Piimakvoodi suurendamise taotlemise üheks kriteeriumiks oleva 90% kvoodi täitmise nõude puhul arvestatakse edaspidi nii piima tarnimise individuaalse kvoodi kui piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmine kokku.

 

Uute põllumajandustootjate poolt reservist individuaalse kvoodi taotlemisel kehtestatakse täiendav nõue, mille kohaselt ei tohi  olla taotleja kohta taotlemisele eelneva 12 kuu jooksul  tehtud kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust kvoodi üleandmise või kvoodist loobumise tõttu.

 

Individuaalse kvoodi muutmisel lühendatakse  avalduse esitamise perioodi, piiritledes selle ajavahemikuga 1.novembrist kuni 10.jaanuarini. Lisatud on ka täpsustus kvoodi muutmise kohta ainult avalduse esitamise hetkeks täitmata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa suuruses.

 

Lisaks korrigeeritakse liitrite kilogrammideks ümberarvutamise koefitsent projekti “Piimatöötlemisettevõtete poolt varutava toorpiima tiheduse monitooring” tulemustele tuginedes seniselt 1,027-lt 1,03-le. Kvoodi üleandmisel ei seota omandajat enam vältimatu kohustusega piima toota omandatavas piimatootmisüksuses.

 

Kinnitatud muudatuste aluseks on piima tootmiskvoodi süsteemi praktilise rakendamise käigus saadud kogemused. Muudatuste sisu on läbi arutatud piimakvoodinõukogus.

 

 

Iiris Saluri

Põllumajandusministeerium

Pressibüroo

Tel 625 6254

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner