Lisatud: 03. mai 2018

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Mai2018 15. maiks tuleb teatada mesilasperede ja sigade arvud

Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile mesilate mesilasperede arv 1. mai seisuga ning seakasvatajatel enda peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avalikul veebikaardil.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on e-teenused vanas e-PRIAs (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Sigade arv ehitises 1. mai seisuga ja Mesilasperede arvu teatamine 1. mai seisuga). Teenuste juurde sisenemine toimub siin https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login.

Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade.register@pria.ee , leiab andmete esitamiseks vormid siit (vt Teatised). Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010.

Kui mesila või sigala on seni registreerimata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilasperede ja sigade arvu peab isik esitama põllumajandusloomade registrisse tema enda nimel olevas tegevuskohas. Näiteks kui kaks või enam seakasvatajat peavad sigu ühes hoones, tuleb igal seakasvatajal see tegevuskoht registrisse kanda ning selles tegevuskohas peetavate enda sigade arv teatada.

Kui loomapidaja kliendiandmed pole veel registrisse kantud, on vaja enne mesila või sigala registreerimist esitada kliendiandmed. See toimub ühekordse tegevusena. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul.

Kliendiandmed saab registrisse kanda e-PRIAs.  Seal tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, saab vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 2 minuti pärast. Lisaks e-PRIAle on kliendiandmete esitamiseks samasugused võimalused nagu eespool loetletud.

Registris olevaid andmeid oma mesilate ja sigalate kohta saab vaadata vanas e-PRIAs (Teenused - Loomade register – Andmete vaatamine - Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid saab muuta ja sulgeda ka e-PRIAs.

Lisainfot saab kodulehelt ja  registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus