Lisatud: 20. aprill 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Apr2011 15. maiks tuleb esitada nii sigade kui mesilasperede arvud!

Seadusest tulenevalt on seapidajatel kohustus esitada PRIA-le teatis sigade arvu kohta 1. mai seisuga hiljemalt  15. maiks. Teatises tuleb märkida ehitiste kaupa põrsaste, võõrdepõrsaste, nuumsigade, nooremiste, emiste ja kultide arv.
Sigade arvu teatise näidisvorm on kättesaadav: http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid ning seda vormi on võimalik esitada ka e-PRIAs.

 

Mesilaste pidajad peavad samuti esitama PRIA-le teatise mesilasperede arvu kohta 1. mai seisuga 15.maiks. Mesilasperede arvu teatise näidisvorm on kättesaadav: http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike