Lisatud: 30. detsember 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Det2015 15 aastat koostööd ja 100% toetuseid

PRIAl täitus lõppeval aastal 15 tegevusaastat. Selle aja jooksul on möödunud juba kolm suuremat toetuste ajajärku ja alguse saanud neljaski. Maaellu on toetuseid jõudnud läbi SAPARD programmi aastatel 2000-2004, riikliku arengukava ja esimese maaelu arengukava aastatel 2004-2006 ning teise maaelu arengukava aastatel 2007-2013. Samuti oleme eelnevatega paralleelselt administreerinud kalanduse- ja turukorraldusvaldkonna toetuseid ning riiklikke toetusskeeme.

 

Kokku on PRIA aastate jooksul välja maksnud üle 2,56 miljardi euro toetuseid maaelu, põllumajandustootmise ja kalandussektori edendamiseks ning arendamiseks. Alates 2001. aastast on toimunud kokku 912 erinevat taotlusvooru, mille raames on PRIA kliendid kokku esitanud 830 000 taotluse.  

 

Hea meel on tõdeda, et jätkuvalt on PRIA üks Euroopa Liidu kõige efektiivsemalt töötavaid põllumajandusvaldkonna makseagentuure, mille omakulude protsent väljamakstavate toetuste summast moodustab juba aastaid ligikaudu 3%. Selle näitajaga oleme ELi ligi 70 makseagentuuri hulgas efektiivsuselt esimeste seas.

 

Viimased paar aastat on olnud nii PRIAle kui kogu sektorile uuenduste ajaks – reaalselt käesoleval aastal rakendunud 2014-2020 rahastamisperioodi ettevalmistamine võttis Euroopa tasandil aega ja seetõttu on ka Eesti olnud siiani pigem ootusärevas olukorras. Praegu, 2015. aasta lõpus, saame öelda, et esimesed meetmed on rakendunud ning enamik detaile kokku lepitud - saame uuele aastale vastu minna juba oluliselt kindlamalt kui 2014. ja 2015. aastale.

 

Uue rahastamisperioodi algus on toonud meile Euroopa poolt kaasa uusi tuuli – käesoleval aastal on tulnud rakendada uute nõuetega toetusskeeme ja nii meie klientidel kui meil endil on olnud palju õppida. Ühegi muudatuse ellurakendamine ei ole kerge protsess. Loomulikult toob teatud hetkedel klientide poolt kaasa nii pahameelt kui nõutust, et kuidas ühe või teise nõude täitmisega toime tulla. Ka sellised probleemkohad tuleb lahendada koostöös ning PRIAl on hea meel tõdeda, et meie sellesuvine klientide rahulolu mõõtnud uuring näitas, et suurem osa kliente hindab jätkuvalt koostööd väga heaks, olles PRIA töö ja klienditeenindusega rahul.

 

Suvel läbi viidud rahulolu-uuring ning kevadine pindalatoetuste taotlusvoor andsid kindlustunde ka selles, et PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kasutajate arv on tõusuteel ning e-taotlemise osas ollakse valdavalt positiivselt meelestatud. e-PRIA kasutajate arvu kasv on PRIA jaoks eriti oluline, sest aitab muuta asutuse toimimist tõhusamaks ning kiirendada taotluste menetlemise tähtaegu ka klientide jaoks. Juba 2014. aasta lõpus võtsime 26 LEADER tegevusgrupilt vastu esimesed taotlused, mida sai esitada ainult e-PRIA vahendusel. Käesoleval nädalal lõppes aga juba esimene täismahus elektroonne taotlusvoor oluliselt suuremale taotlejate hulgale, kui e-PRIA vahendusel esitati sajad põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise toetuse taotlused.

 

Häid uudiseid on selle aasta lõpus veelgi – lõppeva aastaga saab ühele poole möödunud 2007-2013 rahastamisperioodi Maaelu arengukava toetuste kasutamise aeg. PRIA, Maaeluministeeriumi ja meie klientide ning partnerite ühise tugeva pingutuse abil võime seekord uhkusega öelda, et eelmise perioodi toetusrahad said Eesti maaellu suunatud lausa sajaprotsendiliselt! Loodame väga, et tublid ja töökad Eesti põllumehed ning maaelu edendajad kasutavad ka 2014-2020 toetusperioodi võimalusi sama sihikindlalt.

 

PRIA soovib kõigile klientidele ja koostööpartneritele edukat uut aastat!

 

Jaan Kallas,

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner