Lisatud: 04. august 2009

Viimati muudetud: 04. august 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

04Aug2009 150 kiviaedade taastajat saavad PRIA-lt toetust

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras kiviaedade taastamiseks 150 taotlejale 20 miljonit krooni toetust; uute kiviaedade rajajaile seekord raha ei jätku.

Talvel toimunud taotlusvoorus laekus kiviaedade taastamiseks ja rajamiseks toetuse saamiseks PRIAsse 702 taotlust 219 km kiviaedade ehitamiseks. Kõigi taotluste rahuldamiseks oleks kulunud 107 mln krooni, taotlusvooru eelarve oli aga 10 miljonit krooni.

Toetusmeetme erakordset populaarsust arvestades suurendas põllumajandusministeerium selle taotlusvooru eelarvet 20 miljoni kroonini. „See tähendab samas, et käesoleval aastal uut kiviaia-toetuse taotlusvooru ei tule, see jääb tõenäoliselt järgmisse aastasse," kinnitas PRIA arenguteotuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär.

Kuidas koostatakse toetusesaajate pingerida juhul, kui abikõlbulike projektide summa eelarvet ületab, need tingimused ja hindepunktid sätestab põllumajandusministri kinnitatud määrus. „Esimese eelistusena tuleb toetus määrata kiviaia taastamiseks, teiseks taastajatele-rajajatele ja kolmandas järjekorras uute aedade rajajatele," selgitas  maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist Mart Reinhold. Taastatav kiviaed peab olema looduses visuaalselt tuvastatav. Toetust jätkus vaid 150 parimale taotlusele, mis hõlmasid aedade taastamist.

Kokku jätkub 20 miljonist kroonist ligi 43 kilomeetri kiviaedade taastamiseks. Toetuse suurus sõltub aia kõrgusest: 60-90 cm kõrge aia puhul on see 410 kr/m ja kõrgemal aial 575 kr/m kohta.

150 toetusesaajast 91 taastavad kiviaedu Saaremaal ja saavad selleks üle 11,3 mln krooni. 13 taotlust rahuldati nii Pärnumaal (2,3 mln krooni) kui ka Läänemaal (1,8 mln kr), mujal maakondades on toetusesaajaid vähem. Toetuste abil taastatakse kiviaedu üheksas maakonnas.

Väikseim toetussumma oli neli tuhat krooni, suurim - üle 704 000 - läheb Pärnumaale Koonga valda.

Kiviaia taastamise toetust makstakse investeeringutoetuste põhimõttel ehk pärast projekti elluviimist, kuludokumentide ja aruandluse põhjal. „Kiviaia taastamiseks ja toetuse kättesaamiseks on aega kaks aastat," nentis Mart Reinhold, juhtides tähelepanu, et tähtaeg hakkab jooksma toetustaotluse esitamise päevast.

Kiviaia-toetust makstakse Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 2.5.1 põhjal selleks, et toetada Eestis kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste kiviaedade taastamist ja rajamist. Kivide hankimiseks aia jaoks seab määrus piiranguid: näiteks ei tohi kive tuua rannast, kultuuriväärtusega kinnismälestistest jne. Kuna vanad kivikangrud on elupaigaks pisiloomadele-taimedele, võib üle 5 a vanusest kivikangrustki aia jaoks kive võtta vaid kolmandik korraga.

Kiviaiatoetuse saajate nimekirja võib näha PRIA kodulehelt www.pria.ee/support/view/229/, samast võib leida viite tabelile, kus on kirjas, mitu hindepunkti iga taotlus paremusjärjestuse määramisel pälvis.

Kiviaia-toetust makstakse 75% ulatuses Euroopa Liidu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.  Kokku on PRIA üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalanduse toetuseks 15 miljardit krooni toetusi.

 

Lisa:

Kiviaedade toetus maakondade lõikes:

 

Maakond

Kiviaia taastamine

Heakskiidetud taotluste arv

Aia pikkus (m)

Toetuse summa kr

HARJUMAA

8

1 931

843 685

HIIUMAA

5

622

255 020

JÕGEVAMAA

1

25

10 250

LÄÄNEMAA

13

4 306

1 929 635

LÄÄNE-VIRUMAA

6

1 535

718 945

PÄRNUMAA

13

7 344

3 108 390

RAPLAMAA

7

3 235

1 409 675

SAAREMAA

91

23 301

11 336 920

VILJANDIMAA

6

933

387 480

Kokku

150

43 232

20 000 000

 

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner