Lisatud: 21. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 02. veebruar 2017

A A A
Prindi

Põllumajandussaaduste ekspordi- ja impordilitsentsid ning eksporditoetused

Litsentsid

Litsentse kasutatakse enamiku põllumajandustoodetega kauplemisel väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikidega. Litsentside ülesanne on impordi ja ekspordi kohta andmete kogumine, impordikvootide administreerimine ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni ees võetud kohustuste jälgimine (see puudutab eelkõige eksporditoetusteks makstavaid summasid).
Eestis hakkab litsentse väljastama ja eksporditoetusi administreerima Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Selleks, et põllumajandustooteid importida või saada nende eksportimisel eksporditoetust (suhkru, teravilja ja õlide ekspordi puhul on litsents vajalik ka siis kui eksporditoetust ei taotleta), peab eksportija või importija kauba deklareerimisel esitama tollile antud toote kohta väljastatud kehtiva litsentsi. Litsentse ei ole vaja siis, kui eksporditavad või imporditavad kogused on väikesed (kogus sõltub tooteliigist nt. või puhul on selleks 150 kg). Litsentse pole vaja ka siis, kui on tegemist mittekaubanduslikku laadi ekspordi või impordiga.
Litsentsid annavad selle omanikule õiguse ja kohustuse importida või eksportida kehtivusaja jooksul litsentsil olevaid tooteid/kaupu ettenähtud koguses. Selleks, et tagada litsentsiga võetud kohustuste täitmine, peab litsentsi taotleja esitama tagatise, milleks võib olla pangagarantii või sularaha. Tagatis vabastatakse pärast kasutatud litsentsi tagastamist (ekspordi puhul tuleb esitada ka eksporditõendid). Põllumajandussaaduste töötlemisel saadud toodete (nt jogurtid, piimatoodetest määrded, margariin, suhkrust maiustused, pasta, paisutatud või röstitud teravili või teraviljatooted, koogid, küpsised, leivad, mineraalvesi jms) ekspordi korral kasutatakse litsentsi asemel toetuse sertifikaati. Toetuse sertifikaat ei anna õigust importida või eksportida, vaid annab õiguse taotleda toetust.

Litsentsid on vajalikud järgmiste toodete puhul:

 • õlid ja rasvad,
 • elustaimed ja lõikelilled,
 • seemned,
 • sealiha,
 • munad,
 • linnuliha,
 • munaalbumiin ja laktalbumiin,
 • teravili,
 • banaanid,
 • töödeldud tooted (toetuse sertifikaat),
 • riis,
 • puu- ja köögivili,
 • puu- ja köögiviljatooted,
 • lamba- ja kitseliha,
 • veise- ja vasikaliha,
 • piim ja piimatooted,
 • vein,
 • suhkur, isoglükoos ja inuliinisiirup.


Litsentsi saamiseks tuleb esitada PRIA-sse vastava toote ja vastava koguse kohta ekspordi- või impordilitsentsi taotlus. PRIA väljastab litsentsi pärast Euroopa Komisjonilt loa saamist kas taotletud kogusele või vähendatud kogusele, kui Euroopa Komisjon on kehtestanud vähenduskoefitsiendi. Litsentsi alla kuuluvate toodete eksportimisel või importimisel tuleb Tolliametile koos deklaratsiooniga esitada ka vastav litsents. Tolliamet teeb litsentsi tagaküljele kasutamiskanded ning tagastab selle omanikule. Kui litsentsil olev kogus on kas kasutatud, kehtivusaeg on lõppenud või omanik ei soovi litsentsi enam kasutada, tagastab ta selle PRIA-le. Litsentsid peavad olema tagastatud 2 kuu jooksul peale kehtivusaja lõppu. Ekspordilitsentside puhul tuleb 12 kuu jooksul esitada ka eksporti tõendavad dokumendid. Peale vajalike tõendite esitamist ja vajalike nõuete täitmist vabastab PRIA litsentsi tagatise. Kui litsentsiga seotud kohustusi pole täidetud, peab PRIA kas osa või kogu tagatise kinni.

 

Eksporditoetused

Eksporditoetusi makstakse põllumajandustoodete eksportimisel väljapoole Euroopa Liitu.
Eksporditoetuse maksmise eelduseks on litsentsi olemasolu.
Litsentsi ei ole vaja ainult järgmistel juhtudel:

 • kui eksporditavad kogused on väikesed,
 • kui on tegemist mittekaubanduslikku laadi ekspordiga (kui eksporditav või imporditav kaup on mõeldud isiklikuks tarbeks ja ei lähe müügiks),
 • kui kaup läheb pardavarude tarnimiseks ühenduse piires merelaevadele,
 • pardavarude tarnimiseks rahvusvahelistele lendudele, sealhulgas Ühendusesiseseid lende sooritavatele õhusõidukitele,
 • tarneteks Ühenduses asuvatele rahvusvahelistele organisatsioonidele,
 • tarneteks relvajõududele, mis paiknevad liikmesriigi territooriumil, kuid ei allu talle,
 • tarneteks humanitaarabile spetsialiseerunud organisatsioonide ühenduse piirides asuvatesse ladudesse,
 • toiduabiprogrammide tarvis kolmandatesse maadesse,
 • tarbimiseks toiduvarudena puurimis- või ammutamisplatvormidel,
 • tarneteks avamerel liikmesriigi lipu all sõitvatele sõja- ja abilaevadele.

Kuna eksporditoetuse määrad on muutuvad (määrad kinnitatakse erinevate tootegruppide korralduskomitees Euroopa Komisjoni poolt regulaarselt), siis kinnitatakse litsentsi taotlemise hetkeseisuga ka eksporditoetuse määr vastava litsentsi alusel teostatava ekspordi suhtes. Selleks, et täita Maailma Kaubandusorganisatsiooni ees võetud kohustusi eksporditoetusteks makstavate summade osas, võib Euroopa Komisjon vähendada koguseid, millele ekspordilitsents väljastatakse või hoopis peatada litsentside väljaandmise.
Eksporditoetusi saab taotleda järgnevatele toodetele: õlid ja rasvad, piim ja piimatooted, veise- ja vasikaliha, sealiha, munad, linnuliha, suhkur, isoglükoos ja inuliinisiirup, vein, teravili, riis, puu- ja köögivili, puu- ja köögiviljatooted ning põllumajandussaaduste töötlemisel saadud toodetele.
Eksporditoetust saab taotleda koos tollideklaratsiooni esitamisega tollile. Toetus makstakse välja pärast seda kui eksportija on tõestanud kauba lahkumist Euroopa Liidu territooriumilt (nt kontrollkoopia T5-ga). Diferentseeritud toetuse puhul (toetusmäärad erinevad sihtriikide lõikes) peab eksportija veel lisaks tõendama kauba jõudmist sihtkohta (nt impordideklaratsiooniga). Eksportijal on võimalik taotleda ka toetuse ettemakset. Sellisel juhul saab ta toetuse kätte juba enne tõestusdokumentide esitamist. Ettemakse korral peab taotleja esitama tagatise. Tagatis vabastatakse peale vajalike tõendite esitamist.

Litsentsikohustuse alused tooted alates 06.11.16 (eksport/import)
Seotud valdkondade uudised

Maaeluministeeriumis toimus esimene Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Kava koostamise eesmärk on edendada põllumajandust, toidutootmist ja maaelu.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner