Lisatud: 03. september 2009

Viimati muudetud: 06. september 2010

A A A
Prindi

Elatustalude kohanemise toetus 2009

EESMÄRK
Elatustalude kohanemise toetuse eesmärgiks on edendada majanduslikku planeerimist ja aidata kaasa väiksemate põllumajandusega tegelevate ettevõtjate säilimisele ja elujõulisemaks muutumisele.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusdokumente võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 08. oktoobrist kuni 05. novembrini 2009. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7679. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).
Taotlejad, kes on kohustuse võtnud 2004. aastal ei pea sellel aastal enam taotlusdokumente esitama. Alates 2007. aastast ei saa enam uusi elatustalude kohanemise toetuse kohustusi võtta, saab ainult 2005. ja 2006. aastal võetud kohustusi jätkata.


TOETUSE TINGIMUSED/TUTVUSTUS

Taotleja peab kogu kohustuseperioodi jooksul olema FIE (FIE staatus võib olla lühiajaliselt peatatud, kui sellest PRIA-t eelnevalt teavitatakse) ning tegelema maapiirkonnas põllumajandusega; taimekasvatusega tegeledes kasutama õiguslikul alusel vähemalt 0,30 hektarit põllumajandusmaad või loomakasvatusega tegeledes pidama vähemalt ühte põllumajanduslooma.

Taotleja peab tegema iga kohustuseperioodi aasta kohta vähemalt ühe kavandatud tegevuse. Taotleja peab suurendama:

  • neljandale kohustuseaastale eelnenud kalendriaasta ettevõtlusest saadavat tulu 12% võrreldes taotlemise aastale eelnenud kalendriaastaga

(See tähendab, et 2006. a kohustuse võtnud taotleja peab olema suurendanud 2008. a ettevõtlustulu 12% võrreldes 2005. aasta ettevõtlustuluga);

  • viiendale kohustuseaastale eelnenud kalendriaasta ettevõtlusest saadud tulu võrreldes neljandale kohustuseaastale eelnenud kalendriaastaga

(See tähendab, et 2005. aastal kohustuse võtnud taotleja peab olema suurendanud 2008.a ettevõtlustulu võrreldes 2007.a ettevõtlustuluga).

Taotleja peab saama neljandale kohustuseaastale eelnenud kalendriaastal ja viiendale kohustuseaastale eelnenud kalendriaastal tulu omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest;

Toetuse saamiseks ei tohi taotlejal neljanda ja viienda kohustuseaasta 31. detsembri seisuga olla riikliku maksu maksuvõlga või peab maksuvõla tasumine olema ajatatud. Sellest tulenevalt ei tohi taotlejal, kes võttis kohustuse 2005. a olla maksuvõlga 2009. a 31. detsembri seisuga. Taotlejal, kes võttis kohustuse 2006. a, ei tohi olla maksuvõlga 2009. ja 2010. a 31. detsembri seisuga.

 

 

ESITATAVAD DOKUMENDID
2005. a kohustuse võtnud taotleja peab taotluste vastuvõtuperioodil esitama
:

  • Maksu- ja Tolliametis kinnitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E koopia 2008. aasta kohta, millelt on näha ettevõtlustulu (vormil E rida 1.12 veergude 3, 4 ja 5 summa kokku) suurenemine võrreldes 2007. aastaga (suurenemise hulka ei arvestata 2008. aastal makstud elatustalude kohanemise toetuse summat).

2006. a kohustuse võtnud taotleja peab taotluste vastuvõtuperioodil esitama:

  • Elatustalude kohanemise toetuse vahearuande (vorm MT66B), kuhu tuleb märkida kolme kohustuseaasta jooksul tehtud tegevused;
  • Maksu- ja Tolliametis kinnitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E koopia 2008. aasta kohta, millelt on näha ettevõtlustulu (vormil E rida 1.12 veergude 3, 4 ja 5 summa kokku) 12%-line suurenemine võrreldes 2005. aastaga (12%-lise suurenemise hulka ei arvestata 2008. aastal makstud elatustalude kohanemise toetuse summat).

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määr on 15 647 krooni taotleja kohta aastas, viie aasta jooksul on taotlejal võimalik toetust saada kokku 78 235 krooni. Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 2010. aasta 10. märtsiks. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 2010. aasta 30. aprilliks.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab käesolevalt kodulehelt ja telefonil 7377 679.

 

Seotud valdkondade uudised

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner