Lisatud: 04. september 2009

Viimati muudetud: 14. september 2010

A A A
Prindi

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2009

EESMÄRK

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse (edaspidi sõnnikuhoidlate toetus) aluseks on põllumajandusministri määrus "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord".

Toetust sai taotleda loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Dokumente võetakse 2009. aastal vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 8. oktoobrist kuni 5. novembrini.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7679. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Kui taotleja on taotlenud sõnnikuhoidlate toetust, on ta võtnud kohustuse täita kõiki toetuse saamise nõudeid kolme aasta jooksul alates esmakordse taotlemise aasta 5. novembrist.

Alates 2009. aastast ükski taotleja enam toetust taotleda ei saa. Seda põhjusel, et kogu toetus, mida taotlejatel õigus saada oli, on juba väljamakstud (toetust maksti maksimaalselt kolm korda kohustuseperioodi jooksul). Samas tuleb nendel taotlejatel, kes võtsid kohustuse 2006. aastal, tõendada taotluste vastuvõtuperioodil investeeringute tegemist.

Vastuvõtuperioodil esitatavad dokumendid:

a.     Vorm MT65C (Investeeringuaruanne);

b.     Vorm MT65C-1 (Investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta);

c.      Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

 

Investeeringu teostamist tõendavateks dokumentideks võivad olla:

  • ehitusloa koopia. Ehitusloa koopia tuleb esitada kõikidel taotlejatel, kellel on investeeringukava vormil investeeringuks märgitud projekteerimine.
  • ehitustööde päeviku koopia. Ehituspäeviku pidamise nõue kehtib kõikidele taotlejatele, kes ehitavad suurema sõnnikuhoidla kui 60 m2.
  • osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia. Osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavaks dokumendiks on näiteks tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid.

Taotleja, kes ehitab oma jõududega sõnnikuhoidlat, mille suurus on alla 60 m2, ei pea  investeeringu teostamist tõendavaid dokumente esitama.

 

OTSUSE TEGEMINE
Kohustuse lõppemise käskkirjad kinnitab PRIA peadirektor hiljemalt 15. maiks 2010.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Küsimuste korral helistage PRIA infotelefonile: 7 377 679.

Seotud valdkondade uudised

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike