Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Vesiviljeluse investeeringutoetused (EKF meede 2.1) 2009

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades slleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.

 


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 22. detsember 2008-29. jaanuar 2009. a PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.
 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

  • uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks;
  • olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.

Ehitise põhi- või ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht peab enne või pärast projekti elluviimist olema täisvõimsusel vähemalt:

 

100 tonni tuurlaste, vikerforelli või koha puhul;

50 tonni angerja, paalia, siiglaste, tilapia või sägaliste puhul;

25 000 tükki kaubavähi (minimaalselt 10 cm pikkused) puhul.

 

Toetust võib taotleda:

 

mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja  ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,129 miljardit krooni.

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta kokku on 8 000 000 krooni rakenduskava programmperioodil. Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

 


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1377, 737 1378 või 737 1388

 

 

 

Seotud valdkondade uudised

Alates 27. novembrist on keskmise suurusega ettevõtjatel ja suurettevõtjatel, kes soovivad saada investeeringutoetust põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise tarbeks, võimalik e-PRIAs taotlusi eeltäita ning 4.—11. detsembrini esitada.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner