Lisatud: 21. september 2009

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.


PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Projektitoetuste taotluste vastuvõtuajad annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. PRIAsse edastab taotlused tegevusgrupi esindaja. Taotlusi võetakse vastu PRIA Tartu, Jõgeva ja Saare maakondlikes teenindusbüroodes alates 9. novembrist kuni 10. detsembrini käesoleval aastal.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegias toodud tegevuse elluviimiseks. Praeguseks hetkeks on strateegia valminud Saaremaa, Võrtsjärve ja Peipsi piirkonnas. Nende piirkondade ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing ja kohalik omavalitsusüksus võib projektitoetuse taotluse esitada oma piirkonna tegevusgrupile. Iga tegevusgrupp võtab taotlusi vastu enda poolt määratud tähtajal. Teavet on võimalik saada tegevusgrupi kodulehelt.

TÜ Saarte Kalandus koduleht www.saartekalandus.ee, mobiil 5224997
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond www.vortskalandus.ee, mobiil 55 53 29 82
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu www.pkak.ee, mobiil 50 89 426

Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meede 4.1 määrusest või meie kodulehel olevast taotejat abistavast materjalist Abiks Taotlejale.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 3 miljonit krooni kalendriaastas ning 7 miljonit krooni kogu perioodi kohta.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE


PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.
Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid projektitoetuse korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta.
Projekti elluviimisega tuleb alustada kaheteistkümne kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest.
Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Narva mnt 3, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post: angela.annilo@pria.ee.

 

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus