Lisatud: 17. august 2009

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 20.07-03.08.2009.a PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes. Võimalusel palume taotluste esitamise aeg eelnevalt registreerida.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja:
• kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel;
• kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba püügiks merel.

Toetust makstakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Maksimaalsete abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltub laeva kogumahutavusest (GT). Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb PRAle esitada kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1377, 737 1378 või 737 1388

 

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike