Lisatud: 30. november 2016

Viimati muudetud: 26. aprill 2017

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Toetuste materjalid

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
Otsetoetuste ühikumäärad (Otsetoetuste ühikumäärad) 30. november 2016 26. aprill 2017
Info püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohta (Info püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohta) 26. aprill 2017 26. aprill 2017
Juhend „Abiks taotlejale" (Juhend „Abiks taotlejale") 26. aprill 2017 26. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ (Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Loomakaitseseadus (Loomakaitseseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta") 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm" (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm") 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm" (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm") 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse hindamismaatriksid) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal (Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus") 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Sihtasutuste seadus (Sihtasutuste seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Mittetulundusühingute seadus (Mittetulundusühingute seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Tulundusühistuseadus (Tulundusühistuseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Äriseadustik (Äriseadustik) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus") 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuete hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuete hindamismaatriksid) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
PKV toetusõiguslikud kultuurid 2017 (PKV toetusõiguslikud kultuurid 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
ÜPT muudatused võrreldes 2016. aastaga (ÜPT muudatused võrreldes 2016. aastaga) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõigustest (Täiendava otsetoetuse toetusõigustest) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Täiendava otsetoetuste toetusõigustest (Täiendava otsetoetuste toetusõigustest) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) valdkonna hindamistulemused (Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) valdkonna hindamistulemused) 10. aprill 2017 21. aprill 2017
Teravilja, õliseemnete või valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamistulemused (Teravilja, õliseemnete või valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamistulemused) 10. aprill 2017 21. aprill 2017
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused) 10. aprill 2017 21. aprill 2017
Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused (Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused) 10. aprill 2017 21. aprill 2017
Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C) (Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64) (Viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud (Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Lisa 2. Ökoalade loetelu (Lisa 2. Ökoalade loetelu) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Kliendiregistris registreerimise avaldus (Kliendiregistris registreerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Otsus 19.04.17 (Otsus 19.04.17) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus 2015/531 (Komisjoni delegeeritud määrus 2015/531) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 19. september 2016 20. aprill 2017
Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 19. september 2016 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Turuinfo kogused kuude lõikes (märts 2017) (Turuinfo kogused kuude lõikes (märts 2017)) 21. mai 2015 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 18. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 18. aprill 2017 20. aprill 2017
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 18. aprill 2017 20. aprill 2017
Heakskiidetud koolipiimatoetuse taotlejad (19.04.2017 seisuga) (Heakskiidetud koolipiimatoetuse taotlejad (19.04.2017 seisuga)) 19. aprill 2017
Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse heakskiidetud taotlejad (19.04.2017 seisuga) (Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse heakskiidetud taotlejad (19.04.2017 seisuga)) 19. aprill 2017
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017 (Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Hindamistulemused (Hindamistulemused) 02. august 2016 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav) (Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (PDF) (Poolooduslike koosluste loetelu (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav) (Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (PDF) (Poolooduslike koosluste loetelu (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
EMKF toetuse saajad seisuga 31.03.17 (EMKF toetuse saajad seisuga 31.03.17) 25. juuli 2016 17. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Maakatastriseadus (Maakatastriseadus) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus" (Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus") 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Kohustuse jätkamise kinnitus (ODS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (ODS fail, täidetav)) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav)) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail) (Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail)) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017 (Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põlluraamat (Põlluraamat) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põlluraamat (Põlluraamat) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põlluraamat (Põlluraamat) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ravim-maitsetaimede nimekiri (Ravim-maitsetaimede nimekiri) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mesilaste korjetaimede nimekiri (Mesilaste korjetaimede nimekiri) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaan (Väetusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1122/2009 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1122/2009) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1974/2006 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1974/2006) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Nõukogu (EÜ) määrus nr 1698/2005 (Euroopa Nõukogu (EÜ) määrus nr 1698/2005) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 26 "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord" (Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 26 "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 25 "Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded" (Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 25 "Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded" (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 08.04.2010 määrus nr 44 "Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 08.04.2010 määrus nr 44 "Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaan (Väetusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaan (Väetusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid (Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" (Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Võru paremusjärjestus (Võru paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Viljandi paremusjärjestus (Viljandi paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Valga paremusjärjestus (Valga paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Tartu paremusjärjestus (Tartu paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Saare paremusjärjestus (Saare paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Rapla paremusjärjestus (Rapla paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Pärnu paremusjärjestus (Pärnu paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Põlva paremusjärjestus (Põlva paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Lääne-Viru paremusjärjestus (Lääne-Viru paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Lääne paremusjärjestus (Lääne paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Järva paremusjärjestus (Järva paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Jõgeva paremusjärjestus (Jõgeva paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Ida-Viru paremusjärjestus (Ida-Viru paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Hiiumaa paremusjärjestus (Hiiumaa paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Harju paremusjärjestus (Harju paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 12. oktoober 2016 10. aprill 2017
Koolipiimatoetuse saajad (7.04.2017 seisuga) (Koolipiimatoetuse saajad (7.04.2017 seisuga)) 07. aprill 2017
Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse saajad (7.04.2017 seisuga) (Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse saajad (7.04.2017 seisuga)) 07. aprill 2017
e-Pria juhend IV voor (e-Pria juhend IV voor) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
•Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel (•Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Meetme määruse muudatused (Meetme määruse muudatused) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Hindamise kriteeriumid (Hindamise kriteeriumid) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste määratud summad aprill 2017 (Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste määratud summad aprill 2017) 23. märts 2015 05. aprill 2017
Otsus 05.04.17 (Otsus 05.04.17) 05. aprill 2017 05. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 04. aprill 2017 04. aprill 2017
Otsus 03.04.17 (Otsus 03.04.17) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 14. märts 2017 03. aprill 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 31. märts 2017 31. märts 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 31. märts 2017 31. märts 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 31. märts 2017 31. märts 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 31. märts 2017 31. märts 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 31. märts 2017 31. märts 2017
Põllumassiivide veebikaart (Põllumassiivide veebikaart) 31. märts 2017
Toetusõiguslikud kanepisordid 2016 (Toetusõiguslikud kanepisordid 2016) 31. märts 2017 31. märts 2017
Maksetaotluse esitamine e-PRIAs (Maksetaotluse esitamine e-PRIAs) 20. september 2016 28. märts 2017
Projektitaotluse esitamine e-PRIAs (Projektitaotluse esitamine e-PRIAs) 15. aprill 2016 28. märts 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 27. veebruar 2017 27. märts 2017
Kliendiks registreerimine E-PRIA2-s (Kliendiks registreerimine E-PRIA2-s) 21. märts 2017 21. märts 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 12. aprill 2016 21. märts 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 18. aprill 2016 21. märts 2017
Otsus 15.03.17 (Otsus 15.03.17) 20. märts 2017 20. märts 2017
Otsus 03.03.17 (Otsus 03.03.17) 06. märts 2017 20. märts 2017
Otsus 13.03.17 (Otsus 13.03.17) 14. märts 2017 14. märts 2017
Harju Kalandusühing otsus (Harju Kalandusühing otsus) 14. märts 2017 14. märts 2017
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 13. märts 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (PT52)) 06. märts 2017 06. märts 2017
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A, kliendiarvutis täitmiseks, odt) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A, kliendiarvutis täitmiseks, odt)) 27. veebruar 2017 03. märts 2017
Otsus 02.03.17 (Otsus 02.03.17) 02. märts 2017 02. märts 2017
Otsus 01.02.17 (Otsus 01.02.17) 02. veebruar 2017 02. märts 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 02. märts 2017 02. märts 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 02. märts 2017 02. märts 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 02. märts 2017 02. märts 2017
Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004 (Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004) 02. märts 2017 02. märts 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 02. märts 2017 02. märts 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 02. märts 2017 02. märts 2017
Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste toetuse taotlemiseks heakskiidetud taotlejad märts 2017 seisuga (Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste toetuse taotlemiseks heakskiidetud taotlejad märts 2017 seisuga) 12. veebruar 2015 02. märts 2017
Otsus 28.02.17 (Otsus 28.02.17) 02. märts 2017 02. märts 2017
Teatis (Teatis) 01. märts 2017 01. märts 2017
Pakkumusvorm (lõssipulber) (Pakkumusvorm (lõssipulber)) 01. märts 2017 01. märts 2017
Heakskiidu taotlus (Heakskiidu taotlus) 01. märts 2017 01. märts 2017
Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri) 28. veebruar 2017 28. veebruar 2017
Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri) 28. veebruar 2017 28. veebruar 2017
MAK pindala- ja loomatoetuste saajad 2016 meetmete ja maakondade lõikes (MAK pindala- ja loomatoetuste saajad 2016 meetmete ja maakondade lõikes) 27. veebruar 2017 27. veebruar 2017
2016.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes (2016.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes) 18. jaanuar 2017 27. veebruar 2017
Objektide tähistamine (Objektide tähistamine) 22. veebruar 2017 23. veebruar 2017
•Kohustuste üleandmise-vastuvõtmise vorm (•Kohustuste üleandmise-vastuvõtmise vorm) 23. veebruar 2017 23. veebruar 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 23. veebruar 2017 23. veebruar 2017
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 23. veebruar 2017 23. veebruar 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 (Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm“ (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Maaeluministri 20.02.2017 määrus nr 16 „2017. aastal antavad üleminekutoetused“ (Maaeluministri 20.02.2017 määrus nr 16 „2017. aastal antavad üleminekutoetused“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ (Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ (Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded" (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded") 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (RTF, täidetav) (Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (RTF, täidetav)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (PDF) (Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (PDF)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (PDF) (Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (PDF)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (RTF, täidetav) (Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (RTF, täidetav)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Otsus 08.02.17 (Otsus 08.02.17) 13. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Otsus 01.02.17 (Otsus 01.02.17) 02. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Meede 16.1 2016 aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus (Meede 16.1 2016 aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus) 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Tööajatabel (Tööajatabel) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Avaldus ja toetava tegevuse plaan (Avaldus ja toetava tegevuse plaan) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Ettevõtjad (Ettevõtjad) 18. november 2016 15. veebruar 2017
Mittetulundusühingud (Mittetulundusühingud) 18. november 2016 15. veebruar 2017
Otsus 15.02.17 (Otsus 15.02.17) 15. veebruar 2017 15. veebruar 2017
Riigiabi saaja abitaotlus (Riigiabi saaja abitaotlus) 03. veebruar 2017 14. veebruar 2017
Määrus vene keeles (Määrus vene keeles) 13. veebruar 2017 13. veebruar 2017
Otsus 09.01.17 (Otsus 09.01.17) 11. jaanuar 2017 13. veebruar 2017
Hinnapakkumuse vorm (Hinnapakkumuse vorm) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6) (Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5) (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4) (Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3) (Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2) (Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1) (Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 I taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017 (MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 I taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 II taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017 (MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 II taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Imprordikvootide taotlusperioodid 2017 (Imprordikvootide taotlusperioodid 2017) 02. veebruar 2017
26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 04. veebruar 2014 02. veebruar 2017
26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 04. veebruar 2014 02. veebruar 2017
Põllumajandusministri määrus "Turuarendustoetus" (Põllumajandusministri määrus "Turuarendustoetus") 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Põllumajandustootja kinnitus selle kohta, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja (Põllumajandustootja kinnitus selle kohta, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Pakkumuskutse (Pakkumuskutse) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Rahaliste kohustuste tasumise kinnitus (Rahaliste kohustuste tasumise kinnitus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Abitaotlus tegevuses osalemiseks (Abitaotlus tegevuses osalemiseks) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Abisaaja kontserni liikmete skeem (Abisaaja kontserni liikmete skeem) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Rakenduskava vorm (Rakenduskava vorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Toiduohutuse valdkonna maksetaotlus (Toiduohutuse valdkonna maksetaotlus) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709 (Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Finantsprognooside tabel (Finantsprognooside tabel) 11. oktoober 2016 23. jaanuar 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/1613 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/1613) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Loomatauditõrje seadus (Loomatauditõrje seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Maaeluministri 16.01.2017. a määrus nr 6 "Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele" (Maaeluministri 16.01.2017. a määrus nr 6 "Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele") 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Põllumajandusministri 15.06.2006. a määrus nr 71 "Toorpiima käitlemise hügieeninõuded" (Põllumajandusministri 15.06.2006. a määrus nr 71 "Toorpiima käitlemise hügieeninõuded") 19. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Juhend toetuse taotlemiseks e-PRIAs (Juhend toetuse taotlemiseks e-PRIAs) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 19. jaanuar 2017 19. jaanuar 2017
Toiduseadus (Toiduseadus) 19. jaanuar 2017 19. jaanuar 2017
Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Lisa 4 Infopäeval, täienduskoolitusel, konverentsil osalejate nimekiri metsandus (Lisa 4 Infopäeval, täienduskoolitusel, konverentsil osalejate nimekiri metsandus) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Lisa 3 Õpiringis ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ainult põllumajandus) (Lisa 3 Õpiringis ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ainult põllumajandus)) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Lisa 1 Infopäeval,täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval,täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Ühistegevuse valdkonna maksetaotlus (Ühistegevuse valdkonna maksetaotlus) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Heakskiidutaotlus (UUS! alates 01.08.2015) (Heakskiidutaotlus (UUS! alates 01.08.2015)) 25. juuli 2014 18. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid) 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 11. jaanuar 2017
Meede 16.2 paremusjärjestus (Meede 16.2 paremusjärjestus) 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 12. oktoober 2016 10. jaanuar 2017
Riigihangete seadus (Riigihangete seadus) 10. jaanuar 2017 10. jaanuar 2017
KSM algkoolituse teatis (KSM algkoolituse teatis) 09. jaanuar 2017 09. jaanuar 2017
Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus (Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus) 09. jaanuar 2017 09. jaanuar 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
MTÜ Hiiukala otsus (MTÜ Hiiukala otsus) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu otsus (MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu otsus) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
Eesti Kalatootjate Keskühistu taotluse rahuldamine (Eesti Kalatootjate Keskühistu taotluse rahuldamine) 03. detsember 2016 06. jaanuar 2017
Taotluse rahuldamise otsus (Taotluse rahuldamise otsus) 05. jaanuar 2017 05. jaanuar 2017
Ehitustegevuse kulude vorm (Ehitustegevuse kulude vorm) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Hinnapakkumus (Hinnapakkumus) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Ehitustegevuse eelarve vorm (Ehitustegevuse eelarve vorm) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Ehitustegevuse eelarve prognoosi vorm (Ehitustegevuse eelarve prognoosi vorm) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Avaldus (Avaldus) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Ühisprojekti tegevuskava UUS! (Ühisprojekti tegevuskava UUS!) 03. jaanuar 2017 03. jaanuar 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 27. detsember 2016 27. detsember 2016
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 15. detsember 2015 19. detsember 2016
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 15. detsember 2015 19. detsember 2016
EL-i Ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (EL-i Ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 14. september 2016 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. august 2016 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. august 2016 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 09. september 2016 16. detsember 2016
Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. detsember 2016
Tegevuskava vorm (Tegevuskava vorm) 16. detsember 2016 16. detsember 2016
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 13. detsember 2016 15. detsember 2016
Teavita rikkumisest (Teavita rikkumisest) 14. detsember 2016 14. detsember 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/247 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/247) 14. detsember 2016 14. detsember 2016
Maaeluministri 24. juuli 2015. a määrus nr 73 "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus" (Maaeluministri 24. juuli 2015. a määrus nr 73 "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus") 14. detsember 2016
2016 a vooru üleriigiliste tegevuste kavandatavad projektid (2016 a vooru üleriigiliste tegevuste kavandatavad projektid) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Sektori koolitusvajaduse küsitlus (Sektori koolitusvajaduse küsitlus) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli (Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016)) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse lisa (Määruse lisa) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Paremusjärjestus toiduainetööstus (Paremusjärjestus toiduainetööstus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus taimekasvatus (Paremusjärjestus taimekasvatus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus metsandus (Paremusjärjestus metsandus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus loomakasvatus (Paremusjärjestus loomakasvatus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus ettevõtete majandamine (Paremusjärjestus ettevõtete majandamine) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 22. november 2016 06. detsember 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 23. november 2016 05. detsember 2016
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 25. november 2016 25. november 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 25. november 2016 25. november 2016
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 25. november 2016 25. november 2016
Avaldus (Avaldus) 25. november 2016 25. november 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 24. november 2016 24. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 24. november 2016 24. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 24. november 2016 24. november 2016
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (25.11.2016) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (25.11.2016)) 24. november 2016 24. november 2016
Määruse muudatus (jõust. 25.11.2016) (Määruse muudatus (jõust. 25.11.2016)) 24. november 2016 24. november 2016
Määruse terviktekst (Määruse terviktekst) 24. november 2016 24. november 2016
Paremusjärjestus 24.11.2016 (Paremusjärjestus 24.11.2016) 24. november 2016 24. november 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 23. november 2016 23. november 2016
Komisjoni määrus 1418/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1418/2013 (17.12.2013)) 23. november 2016 23. november 2016
Nõukogu määrus nr 1379/2013 (11.12.2013) (Nõukogu määrus nr 1379/2013 (11.12.2013)) 23. november 2016 23. november 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 23. november 2016 23. november 2016
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 23. november 2016 23. november 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. november 2016 23. november 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 23. november 2016 23. november 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. november 2016 23. november 2016
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 23. november 2016 23. november 2016
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 23. november 2016 23. november 2016
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 22. november 2016 22. november 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 22. november 2016 22. november 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2016 22. november 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 22. november 2016 22. november 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 22. november 2016 22. november 2016
Abiks taotlejale - lõssipulbri eraladustamine (Abiks taotlejale - lõssipulbri eraladustamine) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 22. november 2016 22. november 2016
Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord" (Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord") 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2016 22. november 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 22. november 2016 22. november 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 22. november 2016 22. november 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 22. november 2016 22. november 2016
Abiks taotlejale - või sekkumiskokkuost (Abiks taotlejale - või sekkumiskokkuost) 22. november 2016 22. november 2016
Abiks taotlejale - lõssipulbri sekkumiskokkuost (Abiks taotlejale - lõssipulbri sekkumiskokkuost) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 22. november 2016 22. november 2016
Avamisteadaanne lõssipulbri sekkumiskokkuostu kohta (Avamisteadaanne lõssipulbri sekkumiskokkuostu kohta) 22. november 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 21. november 2016 21. november 2016
Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord" (Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord") 21. november 2016 21. november 2016
Teavitamise kord (Teavitamise kord) 16. november 2016 16. november 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 12. oktoober 2016 15. november 2016
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 11. november 2016 11. november 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 11. november 2016 11. november 2016
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 11. november 2016 11. november 2016
Avaldus (Avaldus) 11. november 2016 11. november 2016
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 11. november 2016 11. november 2016
PRIA otsus 09.11.16 (PRIA otsus 09.11.16) 11. november 2016 11. november 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 04. november 2016 04. november 2016
Lisa 2 Hindamiskriteeriumid (Lisa 2 Hindamiskriteeriumid) 04. november 2016 04. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 04. november 2016 04. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 04. november 2016 04. november 2016
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (04.11.2016) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (04.11.2016)) 04. november 2016 04. november 2016
Määruse muudatus (jõust. 04.11.2016) (Määruse muudatus (jõust. 04.11.2016)) 04. november 2016 04. november 2016
Määruse terviktekst (Määruse terviktekst) 04. november 2016 04. november 2016
Määruse lisad 1-3 (Määruse lisad 1-3) 02. november 2016 02. november 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 02. november 2016 02. november 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 02. november 2016 02. november 2016
Määrus (Määrus) 02. november 2016 02. november 2016
KSA algkoolituse info (KSA algkoolituse info) 01. november 2016 01. november 2016
KSK algkoolituse info (KSK algkoolituse info) 01. november 2016 01. november 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
Avaldus (Avaldus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016)) 08. august 2016 26. oktoober 2016
Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava A,B osa (Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava A,B osa) 02. november 2015 24. oktoober 2016
Muudatuse seletuskiri 24.10.2016 (Muudatuse seletuskiri 24.10.2016) 24. oktoober 2016 24. oktoober 2016
Määruse muudatus 24.10.2016 (Määruse muudatus 24.10.2016) 24. oktoober 2016 24. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 24. oktoober 2016 24. oktoober 2016
KSM algkoolituste info 2016 (KSM algkoolituste info 2016) 19. oktoober 2016 19. oktoober 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1845, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EL) 2016/1612 kohaselt piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1845, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EL) 2016/1612 kohaselt piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes) 19. oktoober 2016 19. oktoober 2016
Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend (Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri) 16. august 2016 14. oktoober 2016
Detailse eelarve vorm (Detailse eelarve vorm) 13. oktoober 2016 13. oktoober 2016
Otsus 20.09.16 (Otsus 20.09.16) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks (Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Innovatsiooniklastri tegevuskava (Innovatsiooniklastri tegevuskava) 15. september 2016 12. oktoober 2016
Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Lisa 2 Äriplaani koostamise juhend (Lisa 2 Äriplaani koostamise juhend) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Lisa 1 Taotluse hindamise kriteeriumid (Lisa 1 Taotluse hindamise kriteeriumid) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
•Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend (•Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Lisa 3 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 3 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 10. oktoober 2016 10. oktoober 2016
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 10. oktoober 2016 10. oktoober 2016
Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 10. oktoober 2016 10. oktoober 2016
Aianduse tegevusvaldkonna maksetaotlus (Aianduse tegevusvaldkonna maksetaotlus) 10. oktoober 2016 10. oktoober 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
•Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014 (•Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
•Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014 (•Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Täiskasvanute koolituse seadus (Täiskasvanute koolituse seadus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
•Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (•Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 03. oktoober 2016 03. oktoober 2016
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll) (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll)) 03. oktoober 2016 03. oktoober 2016
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 29. september 2016 29. september 2016
MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste ühikumäärad (MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste ühikumäärad) 29. september 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 28. september 2016 28. september 2016
Määrus (Määrus) 28. september 2016 28. september 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 26. september 2016 26. september 2016
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 26. september 2016 26. september 2016
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 26. september 2016 26. september 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 26. september 2016 26. september 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 26. september 2016 26. september 2016
Kohaliku tegevusgrupi ettemaksutaotlus (Kohaliku tegevusgrupi ettemaksutaotlus) 02. november 2015 26. september 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 08. august 2016 23. september 2016
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 3 Kinnitusleht (Lisa 3 Kinnitusleht) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte (Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 1 Kinnituskiri (Lisa 1 Kinnituskiri) 19. september 2016 19. september 2016
Muudatuste seletuskiri (Muudatuste seletuskiri) 19. september 2016 19. september 2016
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 19. september 2016 19. september 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 19. september 2016 19. september 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. september 2016 16. september 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 16. september 2016 16. september 2016
Tööajatabel (Tööajatabel) 15. september 2016 15. september 2016
Innovatsioonitegevuse lõpparuanne (Innovatsioonitegevuse lõpparuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Innovatsioonitegevuse vahearuanne (Innovatsioonitegevuse vahearuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Tegevuskava lõpparuanne (Tegevuskava lõpparuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Tegevuskava vahearuanne (Tegevuskava vahearuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 15. september 2016 15. september 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 15. september 2016 15. september 2016
Põlluraamat (pdf.) (Põlluraamat (pdf.)) 15. september 2016 15. september 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 14. september 2016 14. september 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks) 14. september 2016 14. september 2016
Maaeluministri 12.09.2016 määrus nr 54 " Piimatootmise vähendamise toetus" (Maaeluministri 12.09.2016 määrus nr 54 " Piimatootmise vähendamise toetus") 14. september 2016 14. september 2016
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamismaatriksid) 14. september 2016 14. september 2016
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 12. september 2016 12. september 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. september 2016 12. september 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 12. september 2016 12. september 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 12. september 2016 12. september 2016
Prioriteetide nimekiri (Prioriteetide nimekiri) 12. september 2016 12. september 2016
Seletuskiri muutmise eelnõu juurde (Seletuskiri muutmise eelnõu juurde) 12. september 2016 12. september 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 12. september 2016 12. september 2016
Määrus (Määrus) 12. september 2016 12. september 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1615, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1615, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta) 09. september 2016 09. september 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1619, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimase päeva osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1619, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimase päeva osas) 09. september 2016 09. september 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1614, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1614, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul) 09. september 2016 09. september 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/921, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/921, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele) 09. september 2016 09. september 2016
Põllumajandusministri 22.10.2014 määrus nr 91 "Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord" (Põllumajandusministri 22.10.2014 määrus nr 91 "Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord") 09. september 2016 09. september 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 09. september 2016 09. september 2016
Teatis (Teatis) 09. september 2016 09. september 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 22. veebruar 2016 09. september 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 26. august 2016 26. august 2016
Tunnustamise taotlus (Tunnustamise taotlus) 26. august 2016 26. august 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) 26. august 2016 26. august 2016
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 26. august 2016 26. august 2016
Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine" (Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine") 26. august 2016 26. august 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 511/2012, nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 511/2012, nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris) 26. august 2016 26. august 2016
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 25. august 2016 25. august 2016
Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine" (Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine") 25. august 2016 25. august 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 25. august 2016 25. august 2016
Teade tegelikult tarnitud koguste kohta (Teade tegelikult tarnitud koguste kohta) 25. august 2016 25. august 2016
Teade enne läbirääkimisi (Teade enne läbirääkimisi) 25. august 2016 25. august 2016
Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlus (Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlus) 25. august 2016 25. august 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008) 19. august 2016 19. august 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga) 19. august 2016 19. august 2016
Litsentsikohustuse alused tooted alates 06.11.16 (eksport/import) (Litsentsikohustuse alused tooted alates 06.11.16 (eksport/import)) 18. august 2016 18. august 2016
Lisa 2 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 2 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 16. august 2016 16. august 2016
Taimekasvatuse tegevusvaldkonna maksetaotlus (Taimekasvatuse tegevusvaldkonna maksetaotlus) 16. august 2016 16. august 2016
Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus (Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus) 12. august 2016 12. august 2016
MTÜ Virumaa Rannakalanduse Ühing otsus (MTÜ Virumaa Rannakalanduse Ühing otsus) 09. august 2016 09. august 2016
PRIA otsus 01.08.16 (PRIA otsus 01.08.16) 09. august 2016 09. august 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 08. august 2016 08. august 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 08. august 2016 08. august 2016
Tööajatabel (Tööajatabel) 08. august 2016 08. august 2016
Avaldus koos projektiplaaniga (Avaldus koos projektiplaaniga) 08. august 2016 08. august 2016
Määruse lisa (Määruse lisa) 08. august 2016 08. august 2016
Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016)) 08. august 2016 08. august 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 08. august 2016 08. august 2016
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus) 08. august 2016 08. august 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. märts 2016 04. august 2016
Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav)) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Kohustuse jätkamise kinnitus (ODS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (ODS fail, täidetav)) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Püsirohumaid on oluline säilitada (Püsirohumaid on oluline säilitada) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail) (Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail)) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 "Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 "Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 26. juuli 2016 26. juuli 2016
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Hinnapakkumuse vorm (Hinnapakkumuse vorm) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Hindamiskriteeriumid (jõust. 23.07.2016) (Hindamiskriteeriumid (jõust. 23.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (23.07.2016)) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (23.07.2016))) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Määruse muudatus (jõust 23.07.2016) (Määruse muudatus (jõust 23.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Määruse terviktekst (jõust. 23.07.2016) (Määruse terviktekst (jõust. 23.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Sektori koolitusvajaduse küsitlus (Sektori koolitusvajaduse küsitlus) 21. juuli 2016 21. juuli 2016
MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond otsus (MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Eesti Kalaliidu otsus (Eesti Kalaliidu otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Tartui Ülikooli otsus (Tartui Ülikooli otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Tartu Ülikooli otsus (Tartu Ülikooli otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
VTA 2016 perioodi otsus (VTA 2016 perioodi otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
PRIA 2016 perioodi otsus (PRIA 2016 perioodi otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Maaeluministeeriumi 2016 perioodi otsus (Maaeluministeeriumi 2016 perioodi otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsuse muudatus (Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsuse muudatus) 18. juuli 2016 19. juuli 2016
Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsus (Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsus) 18. juuli 2016 19. juuli 2016
Keskkonnaministeeriumi otsus (Keskkonnaministeeriumi otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Keskkonnainspektsiooni otsus (Keskkonnainspektsiooni otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Maaeluministeeriumi otsus (Maaeluministeeriumi otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Veterinaar- ja Toiduameti otsus (Veterinaar- ja Toiduameti otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Määrus (Määrus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Määrus (Määrus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Määrus (Määrus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Eesti Traalpüügiühistu otsus (Eesti Traalpüügiühistu otsus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Eesti Kalapüügiühistu otsus (Eesti Kalapüügiühistu otsus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu otsus (Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu otsus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Kalandusturu korraldamis seadus (Kalandusturu korraldamis seadus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli (Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016)) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Määruse lisa (Määruse lisa) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 „Abiks taotlejale“ juhend (Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 „Abiks taotlejale“ juhend) 20. mai 2015 05. juuli 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 02. mai 2016 05. juuli 2016
Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid (Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetuse hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll) (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Keskkonnasõbrakiku puuvilja-ja marjakasvatuse toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbrakiku puuvilja-ja marjakasvatuse toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Piirkondliku mullakaitse toetuse hindamismaatriksid (Piirkondliku mullakaitse toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime-ja maitsetaimekasvatause ning maasikakasvatuse toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime-ja maitsetaimekasvatause ning maasikakasvatuse toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Nõustajate koolitustoetuse maksetaotlus (Nõustajate koolitustoetuse maksetaotlus) 20. mai 2016 01. juuli 2016
Paremusjärjestus (Paremusjärjestus) 01. juuli 2016 01. juuli 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1058, millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise raames (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1058, millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise raames) 30. juuni 2016 30. juuni 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 28. juuni 2016 28. juuni 2016
Aruanne (Aruanne) 21. jaanuar 2016 22. juuni 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 22. juuni 2016 22. juuni 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 27. aprill 2016 22. juuni 2016
Hindamistulemused (seisuga 20.06.2016) (Hindamistulemused (seisuga 20.06.2016)) 28. aprill 2016 21. juuni 2016
Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel) 23. märts 2016 21. juuni 2016
Põllumajandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 1) (Põllumajandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 1)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Metsandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 4) (Metsandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 4)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Tootjarühma äriplaan (lisa 2) (Tootjarühma äriplaan (lisa 2)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Avaldus (lisa 6) (Avaldus (lisa 6)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 15. juuni 2016 15. juuni 2016
Põllumajandusministri 08. märtsi 2010. a määrus nr 19 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013" (Põllumajandusministri 08. märtsi 2010. a määrus nr 19 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013") 15. juuni 2016 15. juuni 2016
Abiks taotlejale küüslauk B-litsents (Abiks taotlejale küüslauk B-litsents) 13. juuni 2016 13. juuni 2016
Abiks taotlejale küüslauk A-litsents (Abiks taotlejale küüslauk A-litsents) 13. juuni 2016 13. juuni 2016
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
Avaldus (Avaldus) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
MTÜ Saarte Kalandus (MTÜ Saarte Kalandus) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts (MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Rakenduskava vorm (Rakenduskava vorm) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Kohaliku algatusrühma toetuse taotlusvorm (Kohaliku algatusrühma toetuse taotlusvorm) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
•Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (•Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
•Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (•Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Ehitustegevuse eelarve (määruse lisa 2) (Ehitustegevuse eelarve (määruse lisa 2)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Hinnapakkumus (määruse lisa 3) (Hinnapakkumus (määruse lisa 3)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Ehitustegevuse kulud (määruse lisa 5) (Ehitustegevuse kulud (määruse lisa 5)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Määrus (Määrus) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 30. mai 2016 30. mai 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 30. mai 2016 30. mai 2016
Harjumaa hindepunktid (Harjumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Hiiumaa hindepunktid (Hiiumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Järvamaa hindepunktid (Järvamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Lääne-Virumaa hindepunktid (Lääne-Virumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Põlvamaa hindepunktid (Põlvamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Pärnumaa hindepunktid (Pärnumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Saaremaa hindepunktid (Saaremaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Jõgevamaa hindepunktid (Jõgevamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Ida-Virumaa hindepunktid (Ida-Virumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Läänemaa hindepunktid (Läänemaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Raplamaa hindepunktid (Raplamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Tartuma hindepunktid (Tartuma hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Valgamaa hindepunktid (Valgamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Viljandimaa hindepunktid (Viljandimaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Võrumaa hindepunktid (Võrumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Heakskiidutaotlus (Heakskiidutaotlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Või/lõssipulbri sertifikaaditaotlus (Või/lõssipulbri sertifikaaditaotlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 26. mai 2016 26. mai 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 26. mai 2016 26. mai 2016
Pakkumisvorm või/lõssipulbri kokkuostuks (Pakkumisvorm või/lõssipulbri kokkuostuks) 26. mai 2016 26. mai 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 27. aprill 2016 26. mai 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 27. aprill 2016 26. mai 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 25. mai 2016 25. mai 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 22. detsember 2015 18. mai 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 26. juuni 2015 18. mai 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 06. mai 2016 16. mai 2016
Lisa 4 Esitlusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Esitlusel osalejate nimekiri (on VTA)) 17. märts 2016 16. mai 2016
Lisa 3 Õpiringis, esitlusel ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Õpiringis, esitlusel ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. märts 2016 16. mai 2016
Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 17. märts 2016 16. mai 2016
Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. märts 2016 16. mai 2016
Lisa 6 Infopäeval osalejate nimekiri metsandus (Lisa 6 Infopäeval osalejate nimekiri metsandus) 30. märts 2016 16. mai 2016
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri kui tegevus vähese tähtsusega abi (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri kui tegevus vähese tähtsusega abi) 17. november 2015 16. mai 2016
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri) 17. november 2015 16. mai 2016
Lisa 1 Infopäeval osalejate nimekiri (Lisa 1 Infopäeval osalejate nimekiri) 17. november 2015 16. mai 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. november 2015 16. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetused 2016) 12. mai 2016 12. mai 2016
EKF toetuse saajad seisuga 10.05.16 (lõplik) (EKF toetuse saajad seisuga 10.05.16 (lõplik)) 11. mai 2016
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 04. mai 2016 04. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 02. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 02. mai 2016 02. mai 2016
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
Põlluraamat (Põlluraamat) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus" (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus") 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus") 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures (Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu 2016 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis) (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistrisse registreerimine (Kliendiregistrisse registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016 (Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures (Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures (Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Praktikatoetuse määrus (Praktikatoetuse määrus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotlus (Taotlus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” SELETUSKIRI (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” SELETUSKIRI) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistrisse registreerimine (Kliendiregistrisse registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimise avalduse vorm (Kliendiregistris registreerimise avalduse vorm) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid (Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis) (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse trükis 2016 (Nõuetele vastavuse trükis 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu 2016 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016 (Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse trükis 2016 (Nõuetele vastavuse trükis 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal (Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus") 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm" (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm") 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 08. mai 2015 27. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Põlluraamat (Põlluraamat) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Väetusplaan (Väetusplaan) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 22. aprill 2016 27. aprill 2016
Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016 (Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016 (Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016 (Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Sihtasutuste seadus (Sihtasutuste seadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Mittetulundusühingute seadus (Mittetulundusühingute seadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Tulundusühistuseadus (Tulundusühistuseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Äriseadustik (Äriseadustik) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Abiks taotlejale 2016 (Abiks taotlejale 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud (RTF) (Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud (RTF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Lisa 2. Ökoalade loetelu (Lisa 2. Ökoalade loetelu) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
e-PRIA tugiteenuse pakkujate kontaktid (e-PRIA tugiteenuse pakkujate kontaktid) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis) (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (MT62C) (Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (MT62C)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (RTF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (RTF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ (Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Loomakaitseseadus (Loomakaitseseadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2016 (Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus " 2016 (Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus " 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Abiks taotlejale 2016 (Abiks taotlejale 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus" 2016 (Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus" 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2016 (Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel 2016 (Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (seletuskiri) (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (seletuskiri)) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus") 25. aprill 2016 25. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Mesilaste korjetaimede nimekiri (Mesilaste korjetaimede nimekiri) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
2016. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2016. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Põllumajandusministri 15.03.2010 määrus nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (Põllumajandusministri 15.03.2010 määrus nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
ÜPT infoleht (ÜPT infoleht) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
ROH infoleht (ROH infoleht) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
ROH lisainfo (ROH lisainfo) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Ravim-maitsetaimede nimekiri (Ravim-maitsetaimede nimekiri) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maakatastriseadus (Maakatastriseadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus" (Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Aretustoetuse taotlus (Aretustoetuse taotlus) 14. jaanuar 2016 22. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Väetusplaan (Väetusplaan) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Põlluraamat (Põlluraamat) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav) (Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav)) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Poolooduslike koosluste loetelu (PDF) (Poolooduslike koosluste loetelu (PDF)) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" (Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord") 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 01. aprill 2016 20. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 20. aprill 2016 20. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 04. aprill 2016 19. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav) (Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav)) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Poolooduslike koosluste loetelu (PDF) (Poolooduslike koosluste loetelu (PDF)) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
KKK (seisuga 23.03.2016) (KKK (seisuga 23.03.2016)) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Nõukogu määrus (EL) 2016/591, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, või ja lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatavate koguseliste piirangute osas (Nõukogu määrus (EL) 2016/591, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, või ja lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatavate koguseliste piirangute osas) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Nõukogu määrus (EL) 2016/591, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, või ja lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatavate koguseliste piirangute osas (Nõukogu määrus (EL) 2016/591, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, või ja lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatavate koguseliste piirangute osas) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 19. aprill 2016 19. aprill 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 18. aprill 2016 18. aprill 2016
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 18. aprill 2016 18. aprill 2016
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 18. aprill 2016 18. aprill 2016
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus) 18. aprill 2016 18. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 01. aprill 2016 18. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 01. aprill 2016 18. aprill 2016
LTA 2015 taotlusvooru pingerida (LTA 2015 taotlusvooru pingerida) 15. aprill 2016 15. aprill 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 20. märts 2015 13. aprill 2016
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (kohapealne kontroll) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (kohapealne kontroll)) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/558, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/558, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 13. aprill 2016 13. aprill 2016
Avaldus ja toetatava tegevuse plaan (Avaldus ja toetatava tegevuse plaan) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 65/2011 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 65/2011) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1122/2009 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1122/2009) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1974/2006 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1974/2006) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Euroopa Nõukogu (EÜ) määrus nr 1698/2005 (Euroopa Nõukogu (EÜ) määrus nr 1698/2005) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 25 "Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded" (Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 25 "Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded") 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 26 "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord" (Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 26 "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord") 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Maaeluministri 08.03.2016 määrus nr 15 "2016. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused" (Maaeluministri 08.03.2016 määrus nr 15 "2016. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused") 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded" (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded") 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Põllumajandusministri 08.04.2010 määrus nr 44 "Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 08.04.2010 määrus nr 44 "Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 12. aprill 2016 12. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 29. märts 2016 11. aprill 2016
Nõuetele vastavus ja rohestamine (Nõuetele vastavus ja rohestamine) 07. aprill 2016 07. aprill 2016
Tagatised (Tagatised) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Tootmiskava (Tootmiskava) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/482, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/482, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Komisjoni määrus (EL) 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (Komisjoni määrus (EL) 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Põllumajandusministri 21.06.2010 määrus nr 72 "Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, ja müümise täpsem kord ning pakkumuse vorm" (Põllumajandusministri 21.06.2010 määrus nr 72 "Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, ja müümise täpsem kord ning pakkumuse vorm") 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) täidetav (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) täidetav) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF)) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 04. aprill 2016 04. aprill 2016
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Määruse nr 55 seletuskiri (Määruse nr 55 seletuskiri) 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) täidetav (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) täidetav) 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF)) 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus") 01. aprill 2016 01. aprill 2016
Komisjoni määrus 1418/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1418/2013 (17.12.2013)) 31. märts 2016 31. märts 2016
Nõukogu määrus nr 1379/2013 (11.12.2013) (Nõukogu määrus nr 1379/2013 (11.12.2013)) 31. märts 2016 31. märts 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 31. märts 2016 31. märts 2016
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 31. märts 2016 31. märts 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 31. märts 2016 31. märts 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 31. märts 2016 31. märts 2016
Tööajatabel (Tööajatabel) 30. märts 2016 30. märts 2016
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 30. märts 2016 30. märts 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 30. märts 2016 30. märts 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 30. märts 2016 30. märts 2016
Lisa 2 Infopäeval osalejate nimekiri kui tegevus vähese tähtsusega abi (Lisa 2 Infopäeval osalejate nimekiri kui tegevus vähese tähtsusega abi) 17. november 2015 30. märts 2016
2016. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2016. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 29. märts 2016 29. märts 2016
Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus (Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus) 24. märts 2016 24. märts 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 18. märts 2016 24. märts 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. märts 2016 24. märts 2016
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 14. jaanuar 2016 24. märts 2016
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 23. märts 2016 23. märts 2016
Rakenduskava vorm (Rakenduskava vorm) 21. märts 2016 21. märts 2016
Kohaliku algatusrühma toetuse taotlusvorm (Kohaliku algatusrühma toetuse taotlusvorm) 21. märts 2016 21. märts 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 18. märts 2016 18. märts 2016
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 18. märts 2016 18. märts 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 18. märts 2016 18. märts 2016
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 18. märts 2016 18. märts 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 18. märts 2016 18. märts 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 18. märts 2016 18. märts 2016
Määrus (Määrus) 18. märts 2016 18. märts 2016
Lisa 5 Lektorite enesetäienduse teavitus (Lisa 5 Lektorite enesetäienduse teavitus) 17. märts 2016 17. märts 2016
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 12. märts 2016 12. märts 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 12. märts 2016 12. märts 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 12. märts 2016 12. märts 2016
Meede 16.1 2015 aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus (Meede 16.1 2015 aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus) 10. märts 2016 10. märts 2016
LEADER toetuse määrad (LEADER toetuse määrad) 22. veebruar 2016 10. märts 2016
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 09. märts 2016 09. märts 2016
Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku baasi, töövahendite kaasajastamine ja varude hindamise metoodika täiustamine Eesti Maaülikoolis aruanne (Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku baasi, töövahendite kaasajastamine ja varude hindamise metoodika täiustamine Eesti Maaülikoolis aruanne) 08. märts 2016 08. märts 2016
Loomadega seotud sündmused tuleb PRIA-s õigeaegselt registreerida (Loomadega seotud sündmused tuleb PRIA-s õigeaegselt registreerida) 08. märts 2016 08. märts 2016
Meriforelli, jõesilmu ja siirdelise eluviisiga mageveekalade sigimistingimuste parandamine Loode-Eesti jõgedes, I etapp (Meriforelli, jõesilmu ja siirdelise eluviisiga mageveekalade sigimistingimuste parandamine Loode-Eesti jõgedes, I etapp) 05. märts 2016 05. märts 2016
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 05. märts 2016 05. märts 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 05. märts 2016 05. märts 2016
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 05. märts 2016 05. märts 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 05. märts 2016 05. märts 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 05. märts 2016 05. märts 2016
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 04. märts 2016 04. märts 2016
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 04. märts 2016 04. märts 2016
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 04. november 2015 04. märts 2016
Loomatoetuste Abiks taotlejale 2016 (Loomatoetuste Abiks taotlejale 2016) 29. veebruar 2016 29. veebruar 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks) 29. veebruar 2016 29. veebruar 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 29. veebruar 2016 29. veebruar 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 29. veebruar 2016 29. veebruar 2016
Ministri käskkiri toetatavate õppekavade kehtestamise kohta (Ministri käskkiri toetatavate õppekavade kehtestamise kohta) 26. veebruar 2016 26. veebruar 2016
Ministri käskkiri teadmussiirde komisjoni moodustamise kohta (Ministri käskkiri teadmussiirde komisjoni moodustamise kohta) 26. veebruar 2016 26. veebruar 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 26. veebruar 2016 26. veebruar 2016
Nõustajate koolitustoetuse määrus (Nõustajate koolitustoetuse määrus) 26. veebruar 2016 26. veebruar 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. september 2015 23. veebruar 2016
Meetmete ja tegevuste liikide sihtvaldkonnad (Meetmete ja tegevuste liikide sihtvaldkonnad) 22. veebruar 2016 22. veebruar 2016
Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709, 9. oktoober 2014 (Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709, 9. oktoober 2014) 22. veebruar 2016 22. veebruar 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1853, 15. oktoober 2015 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1853, 15. oktoober 2015) 22. veebruar 2016 22. veebruar 2016
Toetuse määrus (Toetuse määrus) 22. veebruar 2016 22. veebruar 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/224, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/224, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga) 19. veebruar 2016 19. veebruar 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/224, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/224, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga) 19. veebruar 2016 19. veebruar 2016
Abiks taotlejale 2016 (Abiks taotlejale 2016) 14. jaanuar 2016 19. veebruar 2016
Maaeluministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 23 „Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” muutmine SELETUSKIRI (Maaeluministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 23 „Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” muutmine SELETUSKIRI) 18. veebruar 2016 18. veebruar 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” SELETUSKIRI (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” SELETUSKIRI) 18. veebruar 2016 18. veebruar 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus", mida on muudetud Maaeluministri 15. detsembri 2015. a määrusega nr 23 „Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” muutmine (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus", mida on muudetud Maaeluministri 15. detsembri 2015. a määrusega nr 23 „Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” muutmine) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (RTF, täidetav) (Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (RTF, täidetav)) 17. veebruar 2016 17. veebruar 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 10. veebruar 2016 15. veebruar 2016
Seletuskiri määrusele 48, MAK määruste muudatused 2015 (Seletuskiri määrusele 48, MAK määruste muudatused 2015) 06. mai 2015 04. veebruar 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded" (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded") 06. mai 2015 04. veebruar 2016
Põllumajandusministri 06.02.2015 määrus nr 13 "2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused" (Põllumajandusministri 06.02.2015 määrus nr 13 "2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused") 06. mai 2015 04. veebruar 2016
Ülevaade otsetoetuste määramisest (Ülevaade otsetoetuste määramisest) 03. veebruar 2016 03. veebruar 2016
Ülevaade otsetoetuste määramisest (Ülevaade otsetoetuste määramisest) 03. veebruar 2016 03. veebruar 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/132, millega määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) 2015/2334 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamise lõppkuupäev (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/132, millega määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) 2015/2334 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamise lõppkuupäev) 03. veebruar 2016 03. veebruar 2016
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 01. veebruar 2016 02. veebruar 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/85, millega peatatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2334 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamine (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/85, millega peatatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2334 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamine) 27. jaanuar 2016 27. jaanuar 2016
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 25. jaanuar 2016 25. jaanuar 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 25. jaanuar 2016 25. jaanuar 2016
Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse) 25. jaanuar 2016 25. jaanuar 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 25. jaanuar 2016 25. jaanuar 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 25. jaanuar 2016 25. jaanuar 2016
MAH määruse seletuskiri (MAH määruse seletuskiri) 04. mai 2015 21. jaanuar 2016
Avaldus (Avaldus) 21. jaanuar 2016 21. jaanuar 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 20. jaanuar 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 20. jaanuar 2016
Abiks taotlejale - või eraladustamine (Abiks taotlejale - või eraladustamine) 20. jaanuar 2016 20. jaanuar 2016
Projektitoetuse taotluse avaldus (Projektitoetuse taotluse avaldus) 15. detsember 2015 19. jaanuar 2016
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 18. jaanuar 2016 18. jaanuar 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 15. jaanuar 2016 15. jaanuar 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 15. jaanuar 2016 15. jaanuar 2016
Määrus (Määrus) 15. jaanuar 2016 15. jaanuar 2016
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindepunktide nimekiri hindamiskriteeriumide lõikes taotlustel, millistele 09.07.2015 kuupäeva seisuga eelarvevahendite puudumise tõttu toetust ei jätku (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindepunktide nimekiri hindamiskriteeriumide lõikes taotlustel, millistele 09.07.2015 kuupäeva seisuga eelarvevahendite puudumise tõttu toetust ei jätku) 19. juuni 2015 15. jaanuar 2016
Seletuskiri põllumajandusministri määruse juurde (Seletuskiri põllumajandusministri määruse juurde) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Põllumajandusministri määrus "Turuarendustoetus" (Põllumajandusministri määrus "Turuarendustoetus") 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Taotlus (Taotlus) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Põllumajandustootja kinnitus selle kohta, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja (Põllumajandustootja kinnitus selle kohta, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Pakkumuskutse (Pakkumuskutse) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Tööajatabel (Tööajatabel) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Rahaliste kohustuste tasumise kinnitus (Rahaliste kohustuste tasumise kinnitus) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Abitaotlus tegevuses osalemiseks (Abitaotlus tegevuses osalemiseks) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Abisaaja kontserni liikmete skeem (Abisaaja kontserni liikmete skeem) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse) 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 07. jaanuar 2016 07. jaanuar 2016
Meede 16.2 paremusjärjestus (Meede 16.2 paremusjärjestus) 05. jaanuar 2016 05. jaanuar 2016
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 13. august 2015 05. jaanuar 2016
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 13. veebruar 2015 05. jaanuar 2016
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 22. detsember 2015 22. detsember 2015
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 21. detsember 2015 21. detsember 2015
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 21. detsember 2015 21. detsember 2015
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 21. detsember 2015 21. detsember 2015
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 21. detsember 2015 21. detsember 2015
Mikroettevõtjate hindepunktide nimekiri (Mikroettevõtjate hindepunktide nimekiri) 17. september 2015 21. detsember 2015
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 21. detsember 2015 21. detsember 2015
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. detsember 2015 18. detsember 2015
Sisevete kalavaru hindamise metoodika täiustamine kokkuvõte (Sisevete kalavaru hindamise metoodika täiustamine kokkuvõte) 10. detsember 2015 18. detsember 2015
Sisevete kalavaru hindamise metoodika täiustamine lõpparuanne (Sisevete kalavaru hindamise metoodika täiustamine lõpparuanne) 10. detsember 2015 18. detsember 2015
Angerja keemiline mägistamine aruanne (Angerja keemiline mägistamine aruanne) 18. november 2015 18. detsember 2015
Angerjavaru hindamise lõpparuanne (Angerjavaru hindamise lõpparuanne) 02. jaanuar 2015 18. detsember 2015
Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel? (Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel? (Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel? (Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel? (Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel? (Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel? (Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Tagatised (Tagatised) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Teavitusvorm laost väljaviimise kohta (Teavitusvorm laost väljaviimise kohta) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Taotlus ettemaksu taotlemiseks (Taotlus ettemaksu taotlemiseks) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Taotlus eraladustamise toetuse taotlemiseks (Taotlus eraladustamise toetuse taotlemiseks) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Taotlus eraladustamise lepingu sõlmimiseks (Taotlus eraladustamise lepingu sõlmimiseks) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Põllumajandusministri 08.06.2010 määrus nr 67 "Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid" (Põllumajandusministri 08.06.2010 määrus nr 67 "Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid") 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Komisjoni määrus (EÜ) 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (Komisjoni määrus (EÜ) 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2334, millega avatakse sealiha eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2334, millega avatakse sealiha eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa) 17. detsember 2015 17. detsember 2015
Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709, 9. oktoober 2014 (Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709, 9. oktoober 2014) 16. detsember 2015 16. detsember 2015
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1853, 15. oktoober 2015 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1853, 15. oktoober 2015) 16. detsember 2015 16. detsember 2015
Toetuse määrus (Toetuse määrus) 16. detsember 2015 16. detsember 2015
Seletuskiri (23.10.15) (Seletuskiri (23.10.15)) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Lisa - Strateegia hindamiskriteeriumid (Lisa - Strateegia hindamiskriteeriumid) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel makstud toetuse tõendamine (Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel makstud toetuse tõendamine) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Vabatahtliku tasustamata töö päevik (Vabatahtliku tasustamata töö päevik) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Projektitoetuse maksetaotlus (Projektitoetuse maksetaotlus) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Määrus nr 11 (23.10.15) (Määrus nr 11 (23.10.15)) 15. detsember 2015 15. detsember 2015
Koolipiimatoetuse taotlus (2015/2016 õppeaastast) (Koolipiimatoetuse taotlus (2015/2016 õppeaastast)) 31. juuli 2015 14. detsember 2015
Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotlus (2015/2016 õppeaastast) (Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotlus (2015/2016 õppeaastast)) 03. august 2015 14. detsember 2015
Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus (Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus) 09. detsember 2015 14. detsember 2015
Määruse lisa 3 Kohaliku arengu strateegia hindamiskriteeriumid (Määruse lisa 3 Kohaliku arengu strateegia hindamiskriteeriumid) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Määruse lisa 2 Nõuded kohaliku arengu strateegiale (Määruse lisa 2 Nõuded kohaliku arengu strateegiale) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Määrus (Määrus) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Vabanenud eelarve vahendite alusel taotluste paremusjärjestus (Vabanenud eelarve vahendite alusel taotluste paremusjärjestus) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Ettevõtte majandamise valdkonna taotluste paremusjärjestus (Ettevõtte majandamise valdkonna taotluste paremusjärjestus) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Toiduainetööstuse valdkonna taotluste paremusjärjestus (Toiduainetööstuse valdkonna taotluste paremusjärjestus) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Taimekasvatuse valdkonna taotluste paremusjärjestus (Taimekasvatuse valdkonna taotluste paremusjärjestus) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Loomakasvatuse valdkonna taotluste paremusjärjestus (Loomakasvatuse valdkonna taotluste paremusjärjestus) 11. detsember 2015 11. detsember 2015
Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring lühikokkuvõte (Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring lühikokkuvõte) 10. detsember 2015 10. detsember 2015
Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring lõpparuande lisa (Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring lõpparuande lisa) 10. detsember 2015 10. detsember 2015
Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring lõpparuanne (Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalane uuring lõpparuanne) 10. detsember 2015 10. detsember 2015
Hindamiskomisjonide koosseis (Hindamiskomisjonide koosseis) 09. detsember 2015 09. detsember 2015
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 09. detsember 2015 09. detsember 2015
Määruse lisad 1-3 (Määruse lisad 1-3) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Määrus (Määrus) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluste hindamise kriteeriumid metsandussektoris (Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluste hindamise kriteeriumid metsandussektoris) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluste hindamise kriteeriumid põllumajandussektoris (Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluste hindamise kriteeriumid põllumajandussektoris) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Avaldus (Avaldus) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Seletuskiri (Seletuskiri) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (määrus) (Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (määrus)) 08. detsember 2015 08. detsember 2015
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 07. detsember 2015 07. detsember 2015
Hindepunktide kujunemise näidis (exceli tabelina) (Hindepunktide kujunemise näidis (exceli tabelina)) 07. detsember 2015 07. detsember 2015
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. detsember 2015 07. detsember 2015
Määruse lisa (Määruse lisa) 07. detsember 2015 07. detsember 2015
Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus) 07. detsember 2015 07. detsember 2015
Otsetoetuste ühikumäärad (Otsetoetuste ühikumäärad) 01. detsember 2015
Hinnapakkumise vorm (Hinnapakkumise vorm) 26. november 2015 27. november 2015
Meetme määrus (Meetme määrus) 27. november 2015 27. november 2015
Muude põllumajandussaaduste tootmise hindamiskriteeriumid (Lisa 6) (Muude põllumajandussaaduste tootmise hindamiskriteeriumid (Lisa 6)) 26. november 2015 26. november 2015
Loomakasvatuse valdkonna hindamiskriteeriumid (Lisa 4) (Loomakasvatuse valdkonna hindamiskriteeriumid (Lisa 4)) 26. november 2015 26. november 2015
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamiskriteeriumid (Lisa 5) (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamiskriteeriumid (Lisa 5)) 26. november 2015 26. november 2015
Piimatootmise valdkonna hindamiskriteeriumid (Lisa 3) (Piimatootmise valdkonna hindamiskriteeriumid (Lisa 3)) 26. november 2015 26. november 2015
Seletuskiri (Seletuskiri) 26. november 2015 26. november 2015
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 24. november 2015 24. november 2015
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid) 07. juuli 2015 19. november 2015
Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid) 07. juuli 2015 19. november 2015
Koha loodusliku sigimise tagamine kunstkoelmute abil kokkuvõte (Koha loodusliku sigimise tagamine kunstkoelmute abil kokkuvõte) 18. november 2015 18. november 2015
Koha loodusliku sigimise tagamine kunstkoelmute abil lõpparuanne (Koha loodusliku sigimise tagamine kunstkoelmute abil lõpparuanne) 18. november 2015 18. november 2015
Lisa 5 Lektorite enesetäienduse teavitus (Lisa 5 Lektorite enesetäienduse teavitus) 17. november 2015 17. november 2015
Põhjanooda selektiivsuse parandamise uuringu kokkuvõte (Põhjanooda selektiivsuse parandamise uuringu kokkuvõte) 13. november 2015 13. november 2015
Põhjanooda selektiivsuse parandamise uuringu lõpparuande lisa (Põhjanooda selektiivsuse parandamise uuringu lõpparuande lisa) 13. november 2015 13. november 2015
Põhjanooda selektiivsuse parandamise uuringu lõpparuanne (Põhjanooda selektiivsuse parandamise uuringu lõpparuanne) 13. november 2015 13. november 2015
Projekti plaan (Projekti plaan) 13. november 2015 13. november 2015
Avaldus (Avaldus) 13. november 2015 13. november 2015
Kalakoelmute seisund ning koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine lõpparuanne (Kalakoelmute seisund ning koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine lõpparuanne) 12. november 2015 12. november 2015
Kalakoelmute seisund ning koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine kokkuvõte (Kalakoelmute seisund ning koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine kokkuvõte) 12. november 2015 12. november 2015
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused) 15. juuli 2015 10. november 2015
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused) 15. juuli 2015 10. november 2015
Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku materiaalse baasi ajakohastamine, uurimismeetodite juurutamine ja akrediteerimine lõpparuanne (Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku materiaalse baasi ajakohastamine, uurimismeetodite juurutamine ja akrediteerimine lõpparuanne) 09. november 2015 09. november 2015
Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku materiaalse baasi ajakohastamine, uurimismeetodite juurutamine ja akrediteerimine kokkuvõte (Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku materiaalse baasi ajakohastamine, uurimismeetodite juurutamine ja akrediteerimine kokkuvõte) 09. november 2015 09. november 2015
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 09. november 2015 09. november 2015
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 09. november 2015 09. november 2015
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 09. november 2015 09. november 2015
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 09. november 2015 09. november 2015
Projekti lõpparuanne (Projekti lõpparuanne) 09. november 2015 09. november 2015
Projekti vahearuanne (Projekti vahearuanne) 09. november 2015 09. november 2015
Tööajatabel (Tööajatabel) 09. november 2015 09. november 2015
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 09. november 2015 09. november 2015
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 09. november 2015 09. november 2015
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 09. november 2015 09. november 2015
Keskkonnasõbraliku aianduse koolituse info (Keskkonnasõbraliku aianduse koolituse info) 05. november 2015 05. november 2015
Keskkonnasõbraliku aianduse koolituse info (Keskkonnasõbraliku aianduse koolituse info) 05. november 2015 05. november 2015
Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 04. mai 2015 05. november 2015
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 04. mai 2015 05. november 2015
TTÜ EMERA kalapüüniste labori renoveerimise ülevaade (TTÜ EMERA kalapüüniste labori renoveerimise ülevaade) 03. november 2015 03. november 2015
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 03. november 2015 03. november 2015
TTÜ EMERA kalanduse praktikaruumi renoveerimise ülevaade (TTÜ EMERA kalanduse praktikaruumi renoveerimise ülevaade) 03. november 2015 03. november 2015
Pirita jõe sugukalade loendamise tehnika kokkuvõte (Pirita jõe sugukalade loendamise tehnika kokkuvõte) 03. november 2015 03. november 2015
Avaldus (Avaldus) 03. november 2015 03. november 2015
Avaldus (Avaldus) 03. november 2015 03. november 2015
Teabekeskuse projekti aruanne inglise keeles (Teabekeskuse projekti aruanne inglise keeles) 02. november 2015 02. november 2015
Teabekeskuse projekti aruanne (Teabekeskuse projekti aruanne) 02. november 2015 02. november 2015
Lisa. Strateegia hindamiskriteeriumid (Lisa. Strateegia hindamiskriteeriumid) 02. november 2015 02. november 2015
Kohaliku tegevusgrupi maksetaotlus (Kohaliku tegevusgrupi maksetaotlus) 02. november 2015 02. november 2015
Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava C osa (Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava C osa) 02. november 2015 02. november 2015
Seletuskiri 23.10.15 (Seletuskiri 23.10.15) 02. november 2015 02. november 2015
Kohaliku tegevusgrupi toetuse avaldus (Kohaliku tegevusgrupi toetuse avaldus) 02. november 2015 02. november 2015
Määrus nr 11 (Määrus nr 11) 02. november 2015 02. november 2015
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna taotluste paremusjärjestus (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna taotluste paremusjärjestus) 30. oktoober 2015 30. oktoober 2015
Piimatootmise valdkonna taotluste paremusjärjestus (Piimatootmise valdkonna taotluste paremusjärjestus) 30. oktoober 2015 30. oktoober 2015
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna taotluste paremusjärjestus (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna taotluste paremusjärjestus) 30. oktoober 2015 30. oktoober 2015
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna taotluste paremusjärjestus (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna taotluste paremusjärjestus) 30. oktoober 2015 30. oktoober 2015
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 27. oktoober 2015 27. oktoober 2015
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 27. oktoober 2015 27. oktoober 2015
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 27. oktoober 2015 27. oktoober 2015
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 27. oktoober 2015 27. oktoober 2015
Hinnapakkumus (Hinnapakkumus) 27. oktoober 2015 27. oktoober 2015
Seletuskirja lisa (Seletuskirja lisa) 26. oktoober 2015 26. oktoober 2015
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 26. oktoober 2015 26. oktoober 2015
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 26. oktoober 2015 26. oktoober 2015
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 26. oktoober 2015 26. oktoober 2015
Seletuskiri (Seletuskiri) 26. oktoober 2015 26. oktoober 2015
Määrus (Määrus) 26. oktoober 2015 26. oktoober 2015
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamismaatriksid) 16. juuni 2015 22. oktoober 2015
Teavitusvorm laost väljaviimise kohta (Teavitusvorm laost väljaviimise kohta) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Tagatised (Tagatised) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Taotlus ettemaksu taotlemiseks (Taotlus ettemaksu taotlemiseks) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Taotlus eraladustamise lepingu sõlmimiseks (Taotlus eraladustamise lepingu sõlmimiseks) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1582, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustusabikava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1582, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustusabikava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa) 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Põllumajandusministri 08.06.2010 määrus nr 67 "Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid" (Põllumajandusministri 08.06.2010 määrus nr 67 "Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded hoiu- ja säilitusruumi kohta, milles eraladustatavat põllumajandustoodet hoitakse, ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid") 19. oktoober 2015 19. oktoober 2015
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1851, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri lepingulise ladustamisperioodi ja eraladustamiseks eraldatud abi summa osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1851, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri lepingulise ladustamisperioodi ja eraladustamiseks eraldatud abi summa osas) 16. oktoober 2015 16. oktoober 2015
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 15. oktoober 2015 15. oktoober 2015
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 15. oktoober 2015 15. oktoober 2015
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 15. oktoober 2015 15. oktoober 2015
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 15. oktoober 2015 15. oktoober 2015
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 15. oktoober 2015 15. oktoober 2015
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 15. oktoober 2015 15. oktoober 2015
Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused annotatsioon (Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused annotatsioon) 14. oktoober 2015 14. oktoober 2015
Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused aruanne (Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused aruanne) 13. oktoober 2015 13. oktoober 2015
"Kalaparasiitide uuring Läänemere kilus ja räimes" lühiülevaade ingl k ("Kalaparasiitide uuring Läänemere kilus ja räimes" lühiülevaade ingl k) 09. oktoober 2015 09. oktoober 2015
Kalaparasiitide uuring Läänemere kilus ja räimes“ aruanne (Kalaparasiitide uuring Läänemere kilus ja räimes“ aruanne) 09. oktoober 2015 09. oktoober 2015
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Seletuskiri (Seletuskiri) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Avaldus (Avaldus) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Määrus (Määrus) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Lisa 2 Hindamiskriteeriumid (Lisa 2 Hindamiskriteeriumid) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Seletuskiri (Seletuskiri) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Määrus (Määrus) 08. oktoober 2015 08. oktoober 2015
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1369, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1369, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele) 05. oktoober 2015 05. oktoober 2015
Põllumajandusministri 28.10.2014 määrus nr 91 "Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord" (Põllumajandusministri 28.10.2014 määrus nr 91 "Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord") 05. november 2014 05. oktoober 2015
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 05. oktoober 2015 05. oktoober 2015
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll) (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll)) 01. oktoober 2015 01. oktoober 2015
ÜPT ERI ja SET toetuse saajad 2014 (ÜPT ERI ja SET toetuse saajad 2014) 23. september 2015 23. september 2015
Tegevuskava lõpparuanne (Tegevuskava lõpparuanne) 21. september 2015 21. september 2015
Tegevuskava vahearuanne (Tegevuskava vahearuanne) 21. september 2015 21. september 2015
Tööajatabel (Tööajatabel) 21. september 2015 21. september 2015