Lisatud: 25. juuli 2016

Viimati muudetud: 12. detsember 2019

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Toetuste materjalid

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
EMKF toetuse saajad seisuga 15.11.19 (EMKF toetuse saajad seisuga 15.11.19) 25. juuli 2016 12. detsember 2019
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
•Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (•Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
•Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (•Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Ministri määrus (Ministri määrus) 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Otsetoetuste ühikumäärad (Otsetoetuste ühikumäärad) 02. detsember 2019
Otsetoetuste ühikumäärad (Otsetoetuste ühikumäärad) 30. november 2016 02. detsember 2019
Toetustaotluse esitamise vorm (Toetustaotluse esitamise vorm) 05. juuli 2019 28. november 2019
Ettevõtjad (Ettevõtjad) 26. november 2019 26. november 2019
Mittetulundusühingud (Mittetulundusühingud) 26. november 2019 26. november 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 14. november 2019 14. november 2019
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 14. november 2019 14. november 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 13. november 2019 13. november 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 12. november 2019 12. november 2019
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 12. november 2019 12. november 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 12. november 2019 12. november 2019
Avaldus (Avaldus) 12. november 2019 12. november 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 12. november 2019 12. november 2019
Määrus (Määrus) 12. november 2019 12. november 2019
Hindepunktid kriteeriumite lõikes (Hindepunktid kriteeriumite lõikes) 06. november 2019 06. november 2019
Toetuse kasutamise kava muutmine 01.11.19 (Toetuse kasutamise kava muutmine 01.11.19) 06. november 2019 06. november 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (Komisjoni määrus 1303/2013) 05. november 2019 05. november 2019
Komisjoni määrus508/2014 (Komisjoni määrus508/2014) 05. november 2019 05. november 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 05. november 2019 05. november 2019
Meetme määrus 18.10.2019 (Meetme määrus 18.10.2019) 05. november 2019 05. november 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 04. november 2019 04. november 2019
VKEde määratlemise juhend (VKEde määratlemise juhend) 04. november 2019 04. november 2019
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate finantsandmed (Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate finantsandmed) 04. november 2019 04. november 2019
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 04. november 2019 04. november 2019
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks) 04. november 2019 04. november 2019
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 04. november 2019 04. november 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 04. november 2019 04. november 2019
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 04. november 2019 04. november 2019
Määrus (Määrus) 04. november 2019 04. november 2019
Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 04. november 2019 04. november 2019
Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 04. november 2019 04. november 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 30. oktoober 2019 30. oktoober 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 30. oktoober 2019 30. oktoober 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 30. oktoober 2019 30. oktoober 2019
Koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejad (11.08.2019 seisuga) (Koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejad (11.08.2019 seisuga)) 16. august 2017 23. oktoober 2019
Hindamistulemused (Hindamistulemused) 02. august 2016 21. oktoober 2019
Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll)) 21. oktoober 2019 21. oktoober 2019
Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll)) 21. oktoober 2019 21. oktoober 2019
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 16. oktoober 2019 16. oktoober 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. oktoober 2019 16. oktoober 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. oktoober 2019 16. oktoober 2019
Paremusjärjestus (Paremusjärjestus) 14. oktoober 2019 14. oktoober 2019
e-PRIA juhend, maksetaotlus (e-PRIA juhend, maksetaotlus) 14. oktoober 2019 14. oktoober 2019
Määruse muudatuse seletuskiri 09.10.2019 (Määruse muudatuse seletuskiri 09.10.2019) 11. oktoober 2019 11. oktoober 2019
Määruse muudatus 09.10.2019 (Määruse muudatus 09.10.2019) 11. oktoober 2019 11. oktoober 2019
Otsus_2 (Otsus_2) 10. oktoober 2019 10. oktoober 2019
Otsus_1 (Otsus_1) 10. oktoober 2019 10. oktoober 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Tsiviilseadustiku üldosa seadus (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Tsiviilseadustiku üldosa seadus (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Juriidilised alused (Juriidilised alused) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 09. oktoober 2019 09. oktoober 2019
Otsus_8 (Otsus_8) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_7 (Otsus_7) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_6 (Otsus_6) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_5 (Otsus_5) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_4 (Otsus_4) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_3 (Otsus_3) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_2 (Otsus_2) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Otsus_1 (Otsus_1) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. oktoober 2019 07. oktoober 2019
Kalanduse koolitustoetuse e-PRIA juhend (Kalanduse koolitustoetuse e-PRIA juhend) 01. oktoober 2019 01. oktoober 2019
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 651/2014 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 651/2014) 01. oktoober 2019 01. oktoober 2019
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 717/2014 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 717/2014) 01. oktoober 2019 01. oktoober 2019
Täiskasvanute koolituse seadus (Täiskasvanute koolituse seadus) 01. oktoober 2019 01. oktoober 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 01. oktoober 2019 01. oktoober 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 01. oktoober 2019 01. oktoober 2019
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 30. september 2019 30. september 2019
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 30. september 2019 30. september 2019
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 30. september 2019 30. september 2019
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 30. september 2019 30. september 2019
e-PRIA juhend, maksetaotlus (e-PRIA juhend, maksetaotlus) 30. september 2019 30. september 2019
maksetaotluse vorm (maksetaotluse vorm) 26. september 2019 26. september 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 26. september 2019 26. september 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 26. september 2019 26. september 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 26. september 2019 26. september 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 26. september 2019 26. september 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 26. september 2019 26. september 2019
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 25. september 2019 25. september 2019
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 25. september 2019 25. september 2019
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 25. september 2019 25. september 2019
Määruse muudatuse seletuskiri 27.03.2018 (Määruse muudatuse seletuskiri 27.03.2018) 25. september 2019 25. september 2019
Määruse muudatus 27.03.2018 (Määruse muudatus 27.03.2018) 25. september 2019 25. september 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 25. september 2019 25. september 2019
Määrus (Määrus) 25. september 2019 25. september 2019
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 25. september 2019 25. september 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 25. september 2019 25. september 2019
Avaldus (Avaldus) 25. september 2019 25. september 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 25. september 2019 25. september 2019
Määrus (Määrus) 25. september 2019 25. september 2019
MAK 2014-2020 meetme 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" paremusjärjestus (MAK 2014-2020 meetme 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" paremusjärjestus) 23. september 2019 23. september 2019
Paremusjärjestus (Paremusjärjestus) 17. september 2019 17. september 2019
Kokkuostetud toorpiima kogused (juuli 2019) (Kokkuostetud toorpiima kogused (juuli 2019)) 05. veebruar 2019 10. september 2019
e-PRIA juhend, maksetaotlus (e-PRIA juhend, maksetaotlus) 09. september 2019 09. september 2019
Paremusjärjestus 03.09.2019 seisuga (Paremusjärjestus 03.09.2019 seisuga) 04. juuli 2019 04. september 2019
Kliendiks registreerimine uues e-PRIAs (Kliendiks registreerimine uues e-PRIAs) 21. märts 2017 02. september 2019
Mahenõuete rikkumise hindamise alused (Mahenõuete rikkumise hindamise alused) 26. august 2019 26. august 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 26. august 2019 26. august 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 26. august 2019 26. august 2019
"Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus" määrus ("Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus" määrus) 26. august 2019 26. august 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 21. august 2019 21. august 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 21. august 2019 21. august 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 14. august 2019 14. august 2019
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 13. august 2019 13. august 2019
Avaliku sektori põllumajandusettevõtja finantsprognoos (Avaliku sektori põllumajandusettevõtja finantsprognoos) 13. august 2019 13. august 2019
Hinnapakkumuse vorm (ehitamine) (Hinnapakkumuse vorm (ehitamine)) 13. august 2019 13. august 2019
Hindamiskriteeriumid (jõust. 19.05.2018) (Hindamiskriteeriumid (jõust. 19.05.2018)) 13. august 2019 13. august 2019
Määruse terviktekst (jõust. 17.03.2019) (Määruse terviktekst (jõust. 17.03.2019)) 13. august 2019 13. august 2019
Hindamiskriteeriumite 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumite 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel) 12. august 2019 12. august 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 08. august 2019 08. august 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 08. august 2019 08. august 2019
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹ (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹) 08. august 2019 08. august 2019
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 08. august 2019 08. august 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 08. august 2019 08. august 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 08. august 2019 08. august 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 08. august 2019 08. august 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 08. august 2019 08. august 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 08. august 2019 08. august 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 08. august 2019 08. august 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 08. august 2019 08. august 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 08. august 2019 08. august 2019
Juriidilised alused (Juriidilised alused) 09. aprill 2019 07. august 2019
Juriidilised alused (Juriidilised alused) 09. aprill 2019 07. august 2019
Juriidilised alused (Juriidilised alused) 09. aprill 2019 07. august 2019
Juriidilised alused (Juriidilised alused) 09. aprill 2019 07. august 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 31. juuli 2019 31. juuli 2019
Standardkogutoodangu kalkulaator (Standardkogutoodangu kalkulaator) 29. juuli 2019 29. juuli 2019
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Määruse seletuskiri IV voor (Määruse seletuskiri IV voor) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Määruse seletuskiri III voor (Määruse seletuskiri III voor) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Määruse seletuskiri II voor (Määruse seletuskiri II voor) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Määruse seletuskiri I voor (Määruse seletuskiri I voor) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 26. juuli 2019 26. juuli 2019
Toetuse kasutamise kava muutmine 18.07.19 (Toetuse kasutamise kava muutmine 18.07.19) 23. juuli 2019 23. juuli 2019
Toetuse kasutamise kava muutmise käskkirja lisa 25.06.19 (Toetuse kasutamise kava muutmise käskkirja lisa 25.06.19) 18. juuli 2019 18. juuli 2019
Toetuse kasutamise kava muutmine käskkiri 25.06.19 (Toetuse kasutamise kava muutmine käskkiri 25.06.19) 18. juuli 2019 18. juuli 2019
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 18. juuli 2019 18. juuli 2019
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriks (Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriks) 08. juuli 2019 08. juuli 2019
Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid) 08. juuli 2019 08. juuli 2019
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuete hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuete hindamismaatriksid) 08. juuli 2019 08. juuli 2019
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 05. juuli 2019 05. juuli 2019
Toetustaotluse esitamise vorm (Toetustaotluse esitamise vorm) 05. juuli 2019 05. juuli 2019
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 05. juuli 2019 05. juuli 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Poolloodisliku koosluse hooldamise toetuse nõuete hindamismaatriksid (Poolloodisliku koosluse hooldamise toetuse nõuete hindamismaatriksid) 04. juuli 2019 04. juuli 2019
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 21. jaanuar 2019 01. juuli 2019
Põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus (Põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus) 28. juuni 2019 28. juuni 2019
Metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus (Metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus) 28. juuni 2019 28. juuni 2019
Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus (Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus) 28. juuni 2019 28. juuni 2019
Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa (Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa) 28. juuni 2019 28. juuni 2019
Määrus (Määrus) 28. juuni 2019 28. juuni 2019
Rahalise kohustuse tasumise kinnitus (Rahalise kohustuse tasumise kinnitus) 25. juuni 2019 25. juuni 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 25. juuni 2019 25. juuni 2019
Turuarendustoetuse avaldus (Turuarendustoetuse avaldus) 25. juuni 2019 25. juuni 2019
Abiks taotlejale 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Abiks taotlejale 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 24. aprill 2019 21. juuni 2019
Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 17. aprill 2019 21. juuni 2019
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 19. juuni 2019 19. juuni 2019
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 19. juuni 2019 19. juuni 2019
10.01.2019 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (10.01.2019 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 13. veebruar 2019 17. juuni 2019
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Võru hindepunktid (Võru hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Viljandi hindepunktid (Viljandi hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Valga hindepunktid (Valga hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Tartu hindepunktid (Tartu hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Saare hindepunktid (Saare hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Rapla hindepunktid (Rapla hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Pärnu hindepunktid (Pärnu hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Põlva hindepunktid (Põlva hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Lääne-Viru hindepunktid (Lääne-Viru hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Lääne hindepunktid (Lääne hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Järva hindepunktid (Järva hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Jõgeva hindepunktid (Jõgeva hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Ida-Viru hindepunktid (Ida-Viru hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Hiiumaa hindepunktid (Hiiumaa hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Harju hindepunktid (Harju hindepunktid) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Hindepunktid toiduainetööstus (Hindepunktid toiduainetööstus) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Hindepunktid taimekasvatus (Hindepunktid taimekasvatus) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Hindepunktid loomakasvatus (Hindepunktid loomakasvatus) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Hindepunktid metsandus (Hindepunktid metsandus) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Hindepunktid ettevõtte majandamine (Hindepunktid ettevõtte majandamine) 05. juuni 2019 05. juuni 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 03. juuni 2019 03. juuni 2019
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 03. juuni 2019 03. juuni 2019
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 28. mai 2019 28. mai 2019
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 28. mai 2019 28. mai 2019
Määruse lisa (Määruse lisa) 28. mai 2019 28. mai 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 28. mai 2019 28. mai 2019
Määrus (Määrus) 28. mai 2019 28. mai 2019
Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid) 04. veebruar 2019 24. mai 2019
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 06. mai 2019 21. mai 2019
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse määrus (Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse määrus) 06. mai 2019 21. mai 2019
Soome projektid (Soome projektid) 21. mai 2019 21. mai 2019
Rootsi projektid (Rootsi projektid) 21. mai 2019 21. mai 2019
Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 21. mai 2019 21. mai 2019
Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid) 04. veebruar 2019 20. mai 2019
Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid) 04. veebruar 2019 20. mai 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 11. aprill 2019 16. mai 2019
Abiks taotlejale 2019 (SORT) (Abiks taotlejale 2019 (SORT)) 15. mai 2019 15. mai 2019
Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid) 04. veebruar 2019 14. mai 2019
ROH lisainfo näidetega 2019 (ROH lisainfo näidetega 2019) 04. aprill 2019 09. mai 2019
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 08. mai 2019 08. mai 2019
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 08. mai 2019 08. mai 2019
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 08. mai 2019 08. mai 2019
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 08. mai 2019 08. mai 2019
Põlluraamat (näidisvorm) (Põlluraamat (näidisvorm)) 08. mai 2019 08. mai 2019
Põlluraamat (näidisvorm) (Põlluraamat (näidisvorm)) 08. mai 2019 08. mai 2019
Põlluraamat (näidisvorm) (Põlluraamat (näidisvorm)) 08. mai 2019 08. mai 2019
Põlluraamat (näidisvorm) (Põlluraamat (näidisvorm)) 08. mai 2019 08. mai 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 07. mai 2019 07. mai 2019
VKEde määratlemise juhend (VKEde määratlemise juhend) 07. mai 2019 07. mai 2019
Määruse terviktekst (jõustunud 17.03.2019) (Määruse terviktekst (jõustunud 17.03.2019)) 22. juuni 2018 06. mai 2019
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (17.03.2019) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (17.03.2019)) 06. mai 2019 06. mai 2019
Määruse muudatus (jõustunud 17.03.19) (Määruse muudatus (jõustunud 17.03.19)) 06. mai 2019 06. mai 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 06. mai 2019 06. mai 2019
Ingliskeelne meetme ülevaade (Ingliskeelne meetme ülevaade) 06. mai 2019 06. mai 2019
Mitterahaline sissemakse (Mitterahaline sissemakse) 06. mai 2019 06. mai 2019
EIP töörühma juhend (EIP töörühma juhend) 06. mai 2019 06. mai 2019
Tööajatabel (Tööajatabel) 06. mai 2019 06. mai 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 06. mai 2019 06. mai 2019
Avaldus koos projektiplaaniga (Avaldus koos projektiplaaniga) 06. mai 2019 06. mai 2019
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks) 06. mai 2019 06. mai 2019
Määruse lisa (Määruse lisa) 06. mai 2019 06. mai 2019
Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016)) 06. mai 2019 06. mai 2019
Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016)) 06. mai 2019 06. mai 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. mai 2019 06. mai 2019
Mesilaspere toetustaotluse esitamise juhend e-PRIA portaalis (Mesilaspere toetustaotluse esitamise juhend e-PRIA portaalis) 30. aprill 2019 30. aprill 2019
Paremusjärjestus 30.04.2019 seisuga (Paremusjärjestus 30.04.2019 seisuga) 30. aprill 2019 30. aprill 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 31. jaanuar 2019 30. aprill 2019
ÜPT ja ROH muudatused aastal 2019 (ÜPT ja ROH muudatused aastal 2019) 29. aprill 2019 29. aprill 2019
Pindalapõhiste otsetoetuse muudatused aastal 2019 (Pindalapõhiste otsetoetuse muudatused aastal 2019) 29. aprill 2019 29. aprill 2019
Ehitustegevuse kuluaruanne (Ehitustegevuse kuluaruanne) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
Määrus (Määrus) 26. aprill 2019 26. aprill 2019
Abiks taotlejale TARU (Abiks taotlejale TARU) 25. aprill 2019 25. aprill 2019
TARU lendleht (TARU lendleht) 25. aprill 2019 25. aprill 2019
Hindamine (Hindamine) 25. aprill 2019 25. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (SORT) (Abiks taotlejale 2019 (SORT)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
LHT abiks taotlejale 2019 (LHT abiks taotlejale 2019) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (OTL) (Abiks taotlejale 2019 (OTL)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (MULD) (Abiks taotlejale 2019 (MULD)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (VESI) (Abiks taotlejale 2019 (VESI)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (NAT) (Abiks taotlejale 2019 (NAT)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (LOT) (Abiks taotlejale 2019 (LOT)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (LHT) (Abiks taotlejale 2019 (LHT)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (OTL) (Abiks taotlejale 2019 (OTL)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (PLK) (Abiks taotlejale 2019 (PLK)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (MAH) (Abiks taotlejale 2019 (MAH)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (VESI) (Abiks taotlejale 2019 (VESI)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (MULD) (Abiks taotlejale 2019 (MULD)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (KSK, KSA) (Abiks taotlejale 2019 (KSK, KSA)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (KSM) (Abiks taotlejale 2019 (KSM)) 24. aprill 2019 24. aprill 2019
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 23. aprill 2019 23. aprill 2019
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 23. aprill 2019 23. aprill 2019
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 22. aprill 2019 22. aprill 2019
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 22. aprill 2019 22. aprill 2019
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 22. aprill 2019 22. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Pindalapõhiste otsetoetuste “Abiks taotlejale” 2019 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019 (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2019) 17. aprill 2019 17. aprill 2019
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
MES nõuandeteenistus ning koolituse kalender (MES nõuandeteenistus ning koolituse kalender) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuse maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuse maksmiseks) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Põlluraamat (Põlluraamat) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Väetusplaan (Väetusplaan) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Maaeluministri 30.04.2015. a määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" (Maaeluministri 30.04.2015. a määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus") 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Tööajatabel (Tööajatabel) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
OTKA teatis (OTKA teatis) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
OTKA teatis (OTKA teatis) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Tööajatabel (Tööajatabel) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. aprill 2019 16. aprill 2019
10.01.2019 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (10.01.2019 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 13. veebruar 2019 15. aprill 2019
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse koolituse hindamismaatriks (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse koolituse hindamismaatriks) 15. aprill 2019 15. aprill 2019
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK) (Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK)) 15. aprill 2019 15. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 11. aprill 2019 15. aprill 2019
Abiks taotlejale 2019 (NAT) (Abiks taotlejale 2019 (NAT)) 12. aprill 2019 15. aprill 2019
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus") 11. aprill 2019 15. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 11. aprill 2019 15. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 11. aprill 2019 15. aprill 2019
Maaeluministri 22.04.2015. a määrus nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“ (Maaeluministri 22.04.2015. a määrus nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“) 11. aprill 2019 15. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 11. aprill 2019 15. aprill 2019
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu 2019 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2019) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019 (Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
VESI hindamismaatriks (VESI hindamismaatriks) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuse maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuse maksmiseks) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Maaeluministri 16.02.2018 määrus nr 9 "Piirkondlik veekaitse toetus" (Maaeluministri 16.02.2018 määrus nr 9 "Piirkondlik veekaitse toetus") 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu 2019 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2019) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Nõuetele vastavus 2019 (Nõuetele vastavus 2019) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus" (Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus") 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu 2019 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2019) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019") 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuse maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuse maksmiseks) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020 (MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Õigusaktid (Õigusaktid) 12. aprill 2019 12. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Ravim-maitsetaimede nimekiri (Ravim-maitsetaimede nimekiri) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Põlluraamatu vorm (Põlluraamatu vorm) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019") 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Väetusplaan (Väetusplaan) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 05. aprill 2019 11. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 05. aprill 2019 11. aprill 2019
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019") 05. aprill 2019 11. aprill 2019
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019") 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Mesilaste korjetaimede nimekiri (Mesilaste korjetaimede nimekiri) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019 (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019) 11. aprill 2019 11. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 05. aprill 2019 11. aprill 2019
Info püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohta (Info püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohta) 10. aprill 2019 10. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Määratud toetusõigused (Määratud toetusõigused) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
Juriidilised alused (Juriidilised alused) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
SORT juriidilised alused (SORT juriidilised alused) 09. aprill 2019 09. aprill 2019
KSA hindamismaatriksid (KSA hindamismaatriksid) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus") 08. aprill 2019 08. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus") 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Nõuetele vastavus (Nõuetele vastavus) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Veiste arvestuse pidamine (Veiste arvestuse pidamine) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ (Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord”) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Loomakaitseseadus (Loomakaitseseadus) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 90 "Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 90 "Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta") 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus") 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Nõuetele vastavus (Nõuetele vastavus) 08. aprill 2019 08. aprill 2019
Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta (Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 05. aprill 2019 05. aprill 2019
Toetusõiguslikud kanepisordid Eestis 2019 (Toetusõiguslikud kanepisordid Eestis 2019) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu 2019 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2019) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Ühtne põllukultuuride sordileht (Ühtne põllukultuuride sordileht) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Tööajatabel (Tööajatabel) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Projekti vahearuanne (Projekti vahearuanne) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Projekti lõpparuanne (Projekti lõpparuanne) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Projektiplaan (Projektiplaan) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
e-PRIA (e-PRIA) 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. märts 2019 28. märts 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 28. märts 2019 28. märts 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 28. märts 2019 28. märts 2019
Määrus (Määrus) 28. märts 2019 28. märts 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 26. märts 2019 26. märts 2019
Taotlusvorm (kehtis kuni 01.03.2019) (Taotlusvorm (kehtis kuni 01.03.2019)) 12. oktoober 2016 25. märts 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse maksetaotlus (Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse maksetaotlus) 20. märts 2019 20. märts 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse taotlus (Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse taotlus) 20. märts 2019 20. märts 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 20. märts 2019 20. märts 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 20. märts 2019 20. märts 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 20. märts 2019 20. märts 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 20. märts 2019 20. märts 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 20. märts 2019 20. märts 2019
MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste ühikumäärad (MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste ühikumäärad) 19. märts 2019
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 18. märts 2019 18. märts 2019
Loomühikute koefitsendid (Loomühikute koefitsendid) 15. märts 2019 15. märts 2019
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 15. märts 2019 15. märts 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 15. märts 2019 15. märts 2019
Avaldus (Avaldus) 15. märts 2019 15. märts 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 15. märts 2019 15. märts 2019
Määrus (Määrus) 15. märts 2019 15. märts 2019
Meetme määrus (jõustus 01.03.2019) (Meetme määrus (jõustus 01.03.2019)) 22. november 2016 07. märts 2019
Abiks taotlejale 2019 (Abiks taotlejale 2019) 15. veebruar 2019 07. märts 2019
Määruse muutmise seletuskiri (jõust. 01.03.2019) (Määruse muutmise seletuskiri (jõust. 01.03.2019)) 06. märts 2019 06. märts 2019
Meetme määrus alates 01.03.2019 (Meetme määrus alates 01.03.2019) 06. märts 2019 06. märts 2019
Tööajatabel (Tööajatabel) 06. märts 2019 06. märts 2019
Tööajatabel (Tööajatabel) 06. märts 2019 06. märts 2019
Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm (Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm) 04. märts 2019 04. märts 2019
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 04. märts 2019 04. märts 2019
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 04. märts 2019 04. märts 2019
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 04. märts 2019 04. märts 2019
Hindepunktide kujunemise näidis (Hindepunktide kujunemise näidis) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (jõustunud 01.03.2019) (Määruse muudatuse seletuskiri (jõustunud 01.03.2019)) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse muudatus (jõustunud 01.03.2019) (Määruse muudatus (jõustunud 01.03.2019)) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (jõustunud 30.0.2017) (Määruse muudatuse seletuskiri (jõustunud 30.0.2017)) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatuse seletuskiri (jõustunud 09.07.2016)) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 04. märts 2019 04. märts 2019
Määruse lisa (Määruse lisa) 04. märts 2019 04. märts 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus) 04. märts 2019 04. märts 2019
Hindamiskriteeriumide 4-8 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumide 4-8 tegevusalade ja toodete tabel) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Hindamise kriteeriumid (Hindamise kriteeriumid) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (VI voor) (Määruse muudatuse seletuskiri (VI voor)) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (III voor) (Määruse muudatuse seletuskiri (III voor)) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Määruse muudatuse seletuskiri (II voor) (Määruse muudatuse seletuskiri (II voor)) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Määrus (Määrus) 25. veebruar 2019 25. veebruar 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 22. veebruar 2019 22. veebruar 2019
Maaeluministri 06.veebruari 2019 määrus nr 12 "Mesilaspere toetus" (Maaeluministri 06.veebruari 2019 määrus nr 12 "Mesilaspere toetus") 22. veebruar 2019 22. veebruar 2019
Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris) 22. veebruar 2019 22. veebruar 2019
Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord (Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord) 22. veebruar 2019 22. veebruar 2019
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 22. veebruar 2019 22. veebruar 2019
Ettevõtjad (Ettevõtjad) 24. jaanuar 2019 21. veebruar 2019
Mittetulundusühingud (Mittetulundusühingud) 27. detsember 2018 21. veebruar 2019
Tootmis- ja turustamiskavade toetuse e-PRIA juhend (Tootmis- ja turustamiskavade toetuse e-PRIA juhend) 21. veebruar 2019 21. veebruar 2019
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 15. veebruar 2019 15. veebruar 2019
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine" (Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine") 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
2019. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus (2019. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ (Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ (Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Meetme määrus (Meetme määrus) 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Meede 16.0 2018. aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus (Meede 16.0 2018. aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus) 05. veebruar 2019 05. veebruar 2019
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 05. veebruar 2019 05. veebruar 2019
Meetme määrus, redaktsioon kuni 28.02.2019 (Meetme määrus, redaktsioon kuni 28.02.2019) 28. jaanuar 2019 30. jaanuar 2019
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 29. jaanuar 2019 29. jaanuar 2019
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 29. jaanuar 2019 29. jaanuar 2019
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. mai 2017 29. jaanuar 2019
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 28. jaanuar 2019 28. jaanuar 2019
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 28. jaanuar 2019 28. jaanuar 2019
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 28. jaanuar 2019 28. jaanuar 2019
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 28. jaanuar 2019 28. jaanuar 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 28. jaanuar 2019 28. jaanuar 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 23. jaanuar 2019 23. jaanuar 2019
Seletuskiri (Seletuskiri) 22. jaanuar 2019 22. jaanuar 2019
Abi saaja kontserni liikmete skeem (Abi saaja kontserni liikmete skeem) 21. jaanuar 2019 21. jaanuar 2019
VKE kinnitus (VKE kinnitus) 21. jaanuar 2019 21. jaanuar 2019
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 21. jaanuar 2019 21. jaanuar 2019
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 21. jaanuar 2019 21. jaanuar 2019
Ettemaksu taotlus (Ettemaksu taotlus) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 17. jaanuar 2019 17. jaanuar 2019
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/40, 10. jaanuar 2019, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kolmekümnendas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/40, 10. jaanuar 2019, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kolmekümnendas osalises hankemenetluses) 14. jaanuar 2019 14. jaanuar 2019
Toetustaotluse esitamise e-PRIA juhis (Toetustaotluse esitamise e-PRIA juhis) 11. detsember 2018 14. jaanuar 2019
Otsus 21.12.18 nr 741 (Otsus 21.12.18 nr 741) 09. jaanuar 2019 09. jaanuar 2019
Otsus 21.12.18 nr 740 (Otsus 21.12.18 nr 740) 09. jaanuar 2019 09. jaanuar 2019
2018. aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste ja maakondade lõikes (2018. aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste ja maakondade lõikes) 08. jaanuar 2019 08. jaanuar 2019
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 04. jaanuar 2019 04. jaanuar 2019
Toetuse kasutamise kava muudatus (Toetuse kasutamise kava muudatus) 03. jaanuar 2019 03. jaanuar 2019
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1872, 23. november 2018, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006 ja (EÜ) nr 1067/2008, rakendusmäärustest (EL) 2015/2081 ja (EL) 2017/2200, määrusest (EÜ) nr 1964/2006 ja rakendusmäärusest (EL) nr 480/2012 ning määrusest (EÜ) nr 1918/2006 seoses impordilitsentsitaotluste esitamise ja kõnealuste litsentside väljaandmise kuupäevadega 2019. aastal teravilja, riisi ja oliiviõli tariifikvootide raames ning kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2016/2080 seoses hankemenetluse pakkumuste läbivaatamise tähtajaga lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise raames 2019. aastal (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1872, 23. november 2018, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006 ja (EÜ) nr 1067/2008, rakendusmäärustest (EL) 2015/2081 ja (EL) 2017/2200, määrusest (EÜ) nr 1964/2006 ja rakendusmäärusest (EL) nr 480/2012 ning määrusest (EÜ) nr 1918/2006 seoses impordilitsentsitaotluste esitamise ja kõnealuste litsentside väljaandmise kuupäevadega 2019. aastal teravilja, riisi ja oliiviõli tariifikvootide raames ning kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2016/2080 seoses hankemenetluse pakkumuste läbivaatamise tähtajaga lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise raames 2019. aastal) 02. jaanuar 2019 02. jaanuar 2019
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 28. detsember 2018 28. detsember 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 28. detsember 2018 28. detsember 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 29. november 2018 28. detsember 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 22. november 2017 28. detsember 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 27. detsember 2018 27. detsember 2018
e-PRIA juhend (e-PRIA juhend) 20. detsember 2018 20. detsember 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 20. detsember 2018 20. detsember 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 20. detsember 2018 20. detsember 2018
Võru hindepunktid (Võru hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Viljandi hindepunktid (Viljandi hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Valga hindepunktid (Valga hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Tartu hindepunktid (Tartu hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Saare hindepunktid (Saare hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Rapla hindepunktid (Rapla hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Pärnu hindepunktid (Pärnu hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Põlva hindepunktid (Põlva hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Lääne-Viru hindepunktid (Lääne-Viru hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Lääne hindepunktid (Lääne hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Järva hindepunktid (Järva hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Jõgeva hindepunktid (Jõgeva hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Ida-Viru hindepunktid (Ida-Viru hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Hiiumaa hindepunktid (Hiiumaa hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Harju hindepunktid (Harju hindepunktid) 07. detsember 2018 19. detsember 2018
Otsus 18.12.18 nr 721 (Otsus 18.12.18 nr 721) 18. detsember 2018 18. detsember 2018
Otsus 18.12.18 nr 720 (Otsus 18.12.18 nr 720) 18. detsember 2018 18. detsember 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1982, 13. detsember 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne üheksandas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1982, 13. detsember 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne üheksandas osalises hankemenetluses) 17. detsember 2018 17. detsember 2018
Maeluministri määrus (Maeluministri määrus) 13. detsember 2018 13. detsember 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 13. detsember 2018 13. detsember 2018
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 13. detsember 2018 13. detsember 2018
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 13. detsember 2018 13. detsember 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 12. detsember 2018 12. detsember 2018
Määruse 11 muudatuse (jõust. 02.11.2018) seletuskiri (Määruse 11 muudatuse (jõust. 02.11.2018) seletuskiri) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Määruse 11 muudatus (jõust. 02.11.2018) (Määruse 11 muudatus (jõust. 02.11.2018)) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Määrus nr 11 (Määrus nr 11) 06. november 2017 11. detsember 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Toetuse kasutamise kava 10.12.2018 (Toetuse kasutamise kava 10.12.2018) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/531 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/531) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 11. detsember 2018 11. detsember 2018
Otsus 07.12.18 (Otsus 07.12.18) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Meetme määruse seletuskiri (Meetme määruse seletuskiri) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. detsember 2018 10. detsember 2018
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Hindepunktid toiduainetööstus (Hindepunktid toiduainetööstus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Hindepunktid taimekasvatus (Hindepunktid taimekasvatus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Hindepunktid metsandus (Hindepunktid metsandus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Hindepunktid loomakasvatus (Hindepunktid loomakasvatus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Hindepunktid ettevõtte majandamine (Hindepunktid ettevõtte majandamine) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Ministri määrus (Ministri määrus) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Määruse terviktekst (Määruse terviktekst) 07. detsember 2018 07. detsember 2018
Toetuse kasutamise kava käskkirja lisa (Toetuse kasutamise kava käskkirja lisa) 06. detsember 2018 06. detsember 2018
Toetuse kasutamise kava käskkiri (Toetuse kasutamise kava käskkiri) 06. detsember 2018 06. detsember 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 30. november 2018 30. november 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 30. november 2018 30. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 30. november 2018 30. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 30. november 2018 30. november 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 30. november 2018 30. november 2018
Määrus (Määrus) 30. november 2018 30. november 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 30. november 2018 30. november 2018
VI vooru erisused (VI vooru erisused) 30. november 2018 30. november 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 29. november 2018 29. november 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 29. november 2018 29. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 29. november 2018 29. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 29. november 2018 29. november 2018
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹ (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹) 29. november 2018 29. november 2018
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 29. november 2018 29. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 29. november 2018 29. november 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 29. november 2018 29. november 2018
Energiamajanduse korralduse seadus (Energiamajanduse korralduse seadus) 29. november 2018 29. november 2018
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹ (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹) 29. november 2018 29. november 2018
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 29. november 2018 29. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 29. november 2018 29. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 29. november 2018 29. november 2018
Sadamaseadus (Sadamaseadus) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 29. november 2018 29. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 29. november 2018 29. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 29. november 2018 29. november 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 29. november 2018 29. november 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 29. november 2018 29. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 29. november 2018 29. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 29. november 2018 29. november 2018
Kalanduse praktikatoetuse e-PRIA juhend (Kalanduse praktikatoetuse e-PRIA juhend) 28. november 2018 28. november 2018
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 28. november 2018 28. november 2018
Meetme määruse tegevused ja e-PRIA tegevused (Meetme määruse tegevused ja e-PRIA tegevused) 28. november 2018 28. november 2018
Ehitise hinnapakkumuse vorm (Ehitise hinnapakkumuse vorm) 28. november 2018 28. november 2018
Teravilja valdkond (lisa 3) (Teravilja valdkond (lisa 3)) 28. november 2018 28. november 2018
Piima valdkond (lisa 3) (Piima valdkond (lisa 3)) 28. november 2018 28. november 2018
Muude põllumajandussaaduste valdkond (lisa 6) (Muude põllumajandussaaduste valdkond (lisa 6)) 28. november 2018 28. november 2018
Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2) (Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2)) 28. november 2018 28. november 2018
Loomakasvatuse valdkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4) (Loomakasvatuse valdkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4)) 28. november 2018 28. november 2018
Istukute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (Istukute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta) 28. november 2018 28. november 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 28. november 2018 28. november 2018
Määruse muudatused (Määruse muudatused) 28. november 2018 28. november 2018
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate finantsandmed (Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate finantsandmed) 27. november 2018 27. november 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1837, 22. november 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne kaheksandas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1837, 22. november 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne kaheksandas osalises hankemenetluses) 23. november 2018 23. november 2018
Kalanduse koolitustoetus e-PRIA juhend (Kalanduse koolitustoetus e-PRIA juhend) 21. november 2018 21. november 2018
Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014 (Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014) 19. november 2018 19. november 2018
Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014 (Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014) 19. november 2018 19. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 12. oktoober 2016 16. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 16. november 2018 16. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 16. november 2018 16. november 2018
Täiskasvanute koolituse seadus (Täiskasvanute koolituse seadus) 16. november 2018 16. november 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 16. november 2018 16. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 16. november 2018 16. november 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 07. juuni 2017 14. november 2018
Otsus 14.11.18 (Otsus 14.11.18) 14. november 2018 14. november 2018
Komisjoni rakendusmääru (EL) 2018/1686, 8. november 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne seitsmendas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmääru (EL) 2018/1686, 8. november 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne seitsmendas osalises hankemenetluses) 09. november 2018 09. november 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse koolituse hindamismaatriks (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse koolituse hindamismaatriks) 05. november 2018 05. november 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1621, 26. oktoober 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1621, 26. oktoober 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas) 02. november 2018 02. november 2018
LEADER toetuse määrad (LEADER toetuse määrad) 01. november 2018 01. november 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 01. november 2018 01. november 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 01. november 2018 01. november 2018
Määrus (Määrus) 01. november 2018 01. november 2018
Otsus 24.10.18 (Otsus 24.10.18) 24. oktoober 2018 24. oktoober 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 24. oktoober 2018 24. oktoober 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 24. oktoober 2018 24. oktoober 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 24. oktoober 2018 24. oktoober 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 24. oktoober 2018 24. oktoober 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 24. oktoober 2018 24. oktoober 2018
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 23. oktoober 2018 23. oktoober 2018
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 23. oktoober 2018 23. oktoober 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1571, 18. oktoober 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne kuuendas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1571, 18. oktoober 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne kuuendas osalises hankemenetluses) 22. oktoober 2018 22. oktoober 2018
KSM algkoolituse infoleht (KSM algkoolituse infoleht) 22. oktoober 2018 22. oktoober 2018
Otsus 18.10.18 (Otsus 18.10.18) 18. oktoober 2018 18. oktoober 2018
Otsus 10.10.18 (Otsus 10.10.18) 11. oktoober 2018 11. oktoober 2018
Ehitustegevuse kuluaruanne (Ehitustegevuse kuluaruanne) 10. oktoober 2018 10. oktoober 2018
Hinnapakkumus (Hinnapakkumus) 10. oktoober 2018 10. oktoober 2018
Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1484, 4. oktoober 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne viiendas osalises hankemenetluses (Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1484, 4. oktoober 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne viiendas osalises hankemenetluses) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
VKEde määratlemise juhend (VKEde määratlemise juhend) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
Tunnustatud tootjarühma põllumuajandustoodele töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse finantsandmed (Tunnustatud tootjarühma põllumuajandustoodele töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse finantsandmed) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
Määrus (Määrus) 08. oktoober 2018 08. oktoober 2018
Otsus 05.10.18 nr 550 (Otsus 05.10.18 nr 550) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Otsus 05.10.18 nr 549 (Otsus 05.10.18 nr 549) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Otsus 04.10.18 nr 547 (Otsus 04.10.18 nr 547) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Otsus 04.10.18 nr 546 (Otsus 04.10.18 nr 546) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Otsus 04.10.18 nr 545 (Otsus 04.10.18 nr 545) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
VKEde määratlemise juhend (VKEde määratlemise juhend) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Määrus (Määrus) 05. oktoober 2018 05. oktoober 2018
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 03. oktoober 2018 03. oktoober 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 03. oktoober 2018 03. oktoober 2018
Avaldus (Avaldus) 03. oktoober 2018 03. oktoober 2018
KSM täiendkoolituste infoleht (KSM täiendkoolituste infoleht) 02. oktoober 2018 02. oktoober 2018
Otsus 26.09.18 (Otsus 26.09.18) 26. september 2018 26. september 2018
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 25. september 2018 25. september 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 25. september 2018 25. september 2018
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 25. september 2018 25. september 2018
Avaldus (Avaldus) 25. september 2018 25. september 2018
Otsus 20.09.18 (Otsus 20.09.18) 24. september 2018 24. september 2018
Otsus 24.09.18 (Otsus 24.09.18) 24. september 2018 24. september 2018
Otsus 12.09.18 nr 502 (Otsus 12.09.18 nr 502) 24. september 2018 24. september 2018
Otsus 12.09.18 nr 499 (Otsus 12.09.18 nr 499) 24. september 2018 24. september 2018
Maaeluministri käskkiri (Maaeluministri käskkiri) 24. september 2018 24. september 2018
Paremusjärjestus (Paremusjärjestus) 24. september 2018 24. september 2018
Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 21. september 2018 21. september 2018
Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 21. september 2018 21. september 2018
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 21. september 2018 21. september 2018
Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta (Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta) 21. september 2018 21. september 2018
Loomühikute koefitsendid (Loomühikute koefitsendid) 21. september 2018 21. september 2018
Seletuskiri määruse muudetusele 02.03.2018 (Seletuskiri määruse muudetusele 02.03.2018) 21. september 2018 21. september 2018
Määruse muudatus 02.03.2018 (Määruse muudatus 02.03.2018) 21. september 2018 21. september 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 21. september 2018 21. september 2018
Määrus (Määrus) 21. september 2018 21. september 2018
Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1267, 20. september 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne neljandas osalises hankemenetluses (Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1267, 20. september 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne neljandas osalises hankemenetluses) 21. september 2018 21. september 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 21. september 2018 21. september 2018
Määrus (Määrus) 21. september 2018 21. september 2018
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 21. september 2018 21. september 2018
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 21. september 2018 21. september 2018
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 21. september 2018 21. september 2018
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 21. september 2018 21. september 2018
Kinnitusleht (Kinnitusleht) 21. september 2018 21. september 2018
Uuendustööde mahtude kokkuvõte (Uuendustööde mahtude kokkuvõte) 21. september 2018 21. september 2018
Määruse muudatus 27.03.2018 (Määruse muudatus 27.03.2018) 21. september 2018 21. september 2018
Määruse muudatuse seletuskiri 27.03.2018 (Määruse muudatuse seletuskiri 27.03.2018) 21. september 2018 21. september 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 21. september 2018 21. september 2018
Määrus (Määrus) 21. september 2018 21. september 2018
Otsus 20.09.18 (Otsus 20.09.18) 21. september 2018 21. september 2018
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 03. aprill 2018 20. september 2018
Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetuse maksetaotluse vorm (Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetuse maksetaotluse vorm) 19. september 2018 19. september 2018
Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetuse taotlusvorm (Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetuse taotlusvorm) 19. september 2018 19. september 2018
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 25. aprill 2018 19. september 2018
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs (LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs) 15. september 2017 18. september 2018
Toetustaotluse esitamine uues e-PRIAs (Toetustaotluse esitamine uues e-PRIAs) 15. september 2017 18. september 2018
Maksetaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs (Maksetaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs) 06. juuni 2018 18. september 2018
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs (Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs) 05. jaanuar 2018 18. september 2018
Maksetaotluse esitamine vanas e-PRIAs (Maksetaotluse esitamine vanas e-PRIAs) 20. september 2016 18. september 2018
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 18. september 2018 18. september 2018
Hindepunktide nimekiri kriteeriumite lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumite lõikes) 18. september 2018 18. september 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 13. september 2018 13. september 2018
Ministri määrus (Ministri määrus) 13. september 2018 13. september 2018
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 13. september 2018 13. september 2018
Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1217, 6. september 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas (Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1217, 6. september 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas) 11. september 2018 11. september 2018
Innovatsiooniklastri tegevuskava (Innovatsiooniklastri tegevuskava) 21. august 2018 11. september 2018
Otsus 04.09.18 (Otsus 04.09.18) 10. september 2018 10. september 2018
Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1210, 30. august 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne kolmandas osalises hankemenetluses (Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2018/1210, 30. august 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne kolmandas osalises hankemenetluses) 10. september 2018 10. september 2018
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 29. august 2018 10. september 2018
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (27.08.2018) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (27.08.2018)) 04. september 2018 04. september 2018
Määruse muudatus (jõustunud 27.08.2018) (Määruse muudatus (jõustunud 27.08.2018)) 04. september 2018 04. september 2018
Otsus 31.08.18 (Otsus 31.08.18) 03. september 2018 03. september 2018
Otsus 29.08.18 nr 466 (Otsus 29.08.18 nr 466) 30. august 2018 30. august 2018
Otsus 29.08.18 nr 465 (Otsus 29.08.18 nr 465) 30. august 2018 30. august 2018
Otsus 29.08.18 nr 464 (Otsus 29.08.18 nr 464) 30. august 2018 30. august 2018
Otsus 29.08.18 nr 463 (Otsus 29.08.18 nr 463) 30. august 2018 30. august 2018
Otsus 27.08.18 (Otsus 27.08.18) 28. august 2018 28. august 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 24. august 2018 24. august 2018
Otsus 22.08.18 (Otsus 22.08.18) 23. august 2018 23. august 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. august 2018 23. august 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 23. august 2018 23. august 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. august 2018 23. august 2018
Otsus13.08.18 (Otsus13.08.18) 21. august 2018 21. august 2018
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 21. august 2018 21. august 2018
Lisamaterjal (Lisamaterjal) 21. august 2018 21. august 2018
Detailse eelarve vorm (Detailse eelarve vorm) 21. august 2018 21. august 2018
Innovatsioonitegevuse lõpparuanne (Innovatsioonitegevuse lõpparuanne) 21. august 2018 21. august 2018
Innovatsioonitegevuse vahearuanne (Innovatsioonitegevuse vahearuanne) 21. august 2018 21. august 2018
Tegevuskava lõpparuanne (Tegevuskava lõpparuanne) 21. august 2018 21. august 2018
Tegevuskava vahearuanne (Tegevuskava vahearuanne) 21. august 2018 21. august 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 21. august 2018 21. august 2018
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 21. august 2018 21. august 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 21. august 2018 21. august 2018
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 21. august 2018 21. august 2018
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 21. august 2018 21. august 2018
Seletuskiri muutmise eelnõu juurde (Seletuskiri muutmise eelnõu juurde) 21. august 2018 21. august 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 21. august 2018 21. august 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 21. august 2018 21. august 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 13. august 2018 13. august 2018
Avaliku sektori põllumajandusettevõtja finantsprognoos (Avaliku sektori põllumajandusettevõtja finantsprognoos) 05. juuli 2018 06. august 2018
Piirkondliku veekaitse toetuse nõuete hindamismaatriksid (Piirkondliku veekaitse toetuse nõuete hindamismaatriksid) 04. juuli 2018 03. august 2018
Toetussumma vähendamine mahepõllumajanduse nõuete rikkumisel (Toetussumma vähendamine mahepõllumajanduse nõuete rikkumisel) 01. august 2018 01. august 2018
Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid) 01. august 2018 01. august 2018
Mahepõllumajanduse nõuete rikkumise alused (Mahepõllumajanduse nõuete rikkumise alused) 19. aprill 2018 01. august 2018
Otsus 30.07.18 (Otsus 30.07.18) 31. juuli 2018 31. juuli 2018
Otsus 30.07.18 (Otsus 30.07.18) 31. juuli 2018 31. juuli 2018
Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa (Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa) 31. juuli 2018 31. juuli 2018
Määrus (Määrus) 31. juuli 2018 31. juuli 2018
Põllumajandussektori tootjarühma müügitulude arvestus (Põllumajandussektori tootjarühma müügitulude arvestus) 31. juuli 2018 31. juuli 2018
Metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus (Metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus) 31. juuli 2018 31. juuli 2018
•Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus (•Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus) 27. juuli 2018 27. juuli 2018
MAK 2014-2020 meetme 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" paremusjärjestus (MAK 2014-2020 meetme 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" paremusjärjestus) 27. juuli 2018 27. juuli 2018
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1026, 19. juuli 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne teises osalises hankemenetluses (KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1026, 19. juuli 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne teises osalises hankemenetluses) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/995, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas (KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/995, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 29.06.18 (Otsus 29.06.18) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 18.07.18 nr 379 (Otsus 18.07.18 nr 379) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 10.07.18 nr 352 (Otsus 10.07.18 nr 352) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 10.07.18 nr 351 (Otsus 10.07.18 nr 351) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 10.07.18 nr 347 (Otsus 10.07.18 nr 347) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 05.07.18 nr 343 (Otsus 05.07.18 nr 343) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 05.07.18 nr 342 (Otsus 05.07.18 nr 342) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 05.07.18 nr 341 (Otsus 05.07.18 nr 341) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 10.07.18 (Otsus 10.07.18) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
Otsus 05.07.18 (Otsus 05.07.18) 26. juuli 2018 26. juuli 2018
SKTV kalkulaator (SKTV kalkulaator) 13. juuli 2018 13. juuli 2018
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 13. juuli 2018 13. juuli 2018
Hindamiskriteeriumide 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumide 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel) 13. juuli 2018 13. juuli 2018
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 13. juuli 2018 13. juuli 2018
Määruse lisa (Määruse lisa) 12. juuli 2018 13. juuli 2018
Sektori koolitusvajaduse küsitlus 2016 (Sektori koolitusvajaduse küsitlus 2016) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
•Eelnevatel taotlusperioodidel toetatud teemad (•Eelnevatel taotlusperioodidel toetatud teemad) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Hindepunktide kujunemise näidis excel (Hindepunktide kujunemise näidis excel) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
•Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm (•Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017)) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus) 12. juuli 2018 12. juuli 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 09. juuli 2018 10. juuli 2018
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 09. juuli 2018 09. juuli 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse nõuete hindamismaatriksid (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse nõuete hindamismaatriksid) 05. juuli 2018 05. juuli 2018
Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse nõuete hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2018 04. juuli 2018
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2018 04. juuli 2018
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid) 04. juuli 2018 04. juuli 2018
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuete hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuete hindamismaatriksid) 04. juuli 2018 04. juuli 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 03. juuli 2018 03. juuli 2018
Otsus 29.06.18 (Otsus 29.06.18) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Nõukogu määrus (508/2014 (15.05.2014) (Nõukogu määrus (508/2014 (15.05.2014)) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Nõukogu määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Nõukogu määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 02. juuli 2018 02. juuli 2018
Määruse seletuskiri (muudatus 04.06.2018) (Määruse seletuskiri (muudatus 04.06.2018)) 29. juuni 2018 29. juuni 2018
Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse määrus (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse määrus) 27. august 2015 29. juuni 2018
Otsus 26.06.18 (Otsus 26.06.18) 28. juuni 2018 28. juuni 2018
Otsus 26.06.18 (Otsus 26.06.18) 28. juuni 2018 28. juuni 2018
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 27. aprill 2017 25. juuni 2018
Otsus 21.06.18 nr 303 (Otsus 21.06.18 nr 303) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Otsus 21.06.18 nr 302 (Otsus 21.06.18 nr 302) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/892, 21. juuni 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne esimeses osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/892, 21. juuni 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümne esimeses osalises hankemenetluses) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Hinnapakkumuse vorm (Hinnapakkumuse vorm) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (19.05.2018) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (19.05.2018)) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Hindamiskriteeriumid (jõustunud 19.05.2018) (Hindamiskriteeriumid (jõustunud 19.05.2018)) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Määruse muudatus (jõustunud 19.05.2018) (Määruse muudatus (jõustunud 19.05.2018)) 22. juuni 2018 22. juuni 2018
Määrus Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus vastu võetud 04.05.2017 nr 37 (Määrus Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus vastu võetud 04.05.2017 nr 37) 20. juuni 2018 20. juuni 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 20. juuni 2018 20. juuni 2018
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse taotlus (Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse taotlus) 20. juuni 2018 20. juuni 2018
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 20. juuni 2018 20. juuni 2018
Otsus 19.06.18 nr 289 (Otsus 19.06.18 nr 289) 19. juuni 2018 19. juuni 2018
Otsus 19.06.18 nr 288 (Otsus 19.06.18 nr 288) 19. juuni 2018 19. juuni 2018
Otsus 19.06.18 nr 287 (Otsus 19.06.18 nr 287) 19. juuni 2018 19. juuni 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Nõukogu määrus (508/2014 (15.05.2014) (Nõukogu määrus (508/2014 (15.05.2014)) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. juuni 2018 18. juuni 2018
Otsus 13.06.18 (Otsus 13.06.18) 17. juuni 2018 17. juuni 2018
Toetuse kasutamise kava muutmine 23.05.2018 (Toetuse kasutamise kava muutmine 23.05.2018) 12. juuni 2018 12. juuni 2018
Ühiste kavatsuste kokkulepe (ühisprojekt) (Ühiste kavatsuste kokkulepe (ühisprojekt)) 07. juuni 2018 07. juuni 2018
MAK 2014-2020 Kiviaia taastamise toetuse II vooru paremusjärjestus (MAK 2014-2020 Kiviaia taastamise toetuse II vooru paremusjärjestus) 07. juuni 2018 07. juuni 2018
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Avaldus (Avaldus) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid (Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Seletuskiri (Seletuskiri) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Määrus (Määrus) 04. juuni 2018 04. juuni 2018
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 29. mai 2018 29. mai 2018
Meede 16.2 paremusjärjestus (Meede 16.2 paremusjärjestus) 29. mai 2018 29. mai 2018
Otsus 25.05.18 (Otsus 25.05.18) 28. mai 2018 28. mai 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/734, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümnendas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/734, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kahekümnendas osalises hankemenetluses) 18. mai 2018 18. mai 2018
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 18. mai 2018 18. mai 2018
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 18. mai 2018 18. mai 2018
Seletuskiri maaeluministri määrusele nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus“ (Seletuskiri maaeluministri määrusele nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus“) 14. mai 2018 14. mai 2018
Otsus 11.05.18 (Otsus 11.05.18) 11. mai 2018 11. mai 2018
Hindepunktid kriteeriumide lõikes (Hindepunktid kriteeriumide lõikes) 10. mai 2018 10. mai 2018
Projekti vahearuanne (Projekti vahearuanne) 08. mai 2018 08. mai 2018
Tööajatabel (Tööajatabel) 08. mai 2018 08. mai 2018
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 08. mai 2018 08. mai 2018
Projekti lõpparuanne (Projekti lõpparuanne) 08. mai 2018 08. mai 2018
Projektiplaan (Projektiplaan) 08. mai 2018 08. mai 2018
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 08. mai 2018 08. mai 2018
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 08. mai 2018 08. mai 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 08. mai 2018 08. mai 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 08. mai 2018 08. mai 2018
Määruse lisa (Määruse lisa) 07. mai 2018 07. mai 2018
Määrus (Määrus) 07. mai 2018 07. mai 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 19. aprill 2018 30. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 19. aprill 2018 30. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2018 30. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 19. aprill 2018 30. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 19. aprill 2018 30. aprill 2018
Nõuetele vastavus 2018 (Nõuetele vastavus 2018) 19. aprill 2018 30. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 26. aprill 2018 30. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 26. aprill 2018 30. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 26. aprill 2018 30. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 15. veebruar 2018 30. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 26. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks Taotlejale 2018 (LHT) (Abiks Taotlejale 2018 (LHT)) 30. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks Taotlejale 2018 (LHT) (Abiks Taotlejale 2018 (LHT)) 30. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (VESI) (Abiks taotlejale 2018 (VESI)) 30. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (OTL) (Abiks taotlejale 2018 (OTL)) 30. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (Abiks taotlejale 2018) 30. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (Abiks taotlejale 2018) 30. aprill 2018 30. aprill 2018
Abiks taotlejale (PLK) (Abiks taotlejale (PLK)) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale (KSM) (Abiks taotlejale (KSM)) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (MAH) (Abiks taotlejale 2018 (MAH)) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (Abiks taotlejale 2018) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (MULD) (Abiks taotlejale 2018 (MULD)) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (Abiks taotlejale 2018) 27. aprill 2018 27. aprill 2018
ROH lisainfo (näidetega) 2018 (ROH lisainfo (näidetega) 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
ROH mitmekesistamise nõude infoleht 2018 (ROH mitmekesistamise nõude infoleht 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
ROH ökoalade nõude infoleht 2018 (ROH ökoalade nõude infoleht 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Ühtne põllukultuuride sordileht (Ühtne põllukultuuride sordileht) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Toetusõiguslikud kanepisordid Eestis 2018 (Toetusõiguslikud kanepisordid Eestis 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
ÜPT infoleht 2018 (ÜPT infoleht 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (hindamismaatriks) (Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (hindamismaatriks)) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta (Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Abiks taotlejale (SORT) (Abiks taotlejale (SORT)) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (NAT) (Abiks taotlejale 2018 (NAT)) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013) 15. veebruar 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus") 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 15. veebruar 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 15. veebruar 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 19. aprill 2018 26. aprill 2018
Abiks taotlejale (KSK, KSA) (Abiks taotlejale (KSK, KSA)) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 19. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 19. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 19. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus") 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal (Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 26. aprill 2018
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine" (Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine") 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 26. aprill 2018 26. aprill 2018
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 25. aprill 2018 25. aprill 2018
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 25. aprill 2018 25. aprill 2018
Infoleht "MAK 2014-2020 piirkondlik veekaitse toetus" 2018 (Infoleht "MAK 2014-2020 piirkondlik veekaitse toetus" 2018) 25. aprill 2018 25. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (Abiks taotlejale 2018) 19. aprill 2018 25. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 19. aprill 2018 25. aprill 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. märts 2018 24. aprill 2018
Otsus 12.04.18 (Otsus 12.04.18) 23. aprill 2018 23. aprill 2018
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 20. aprill 2018 20. aprill 2018
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (RTF) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (RTF)) 20. aprill 2018 20. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/610, 19. aprill 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas üheksateistkümnendas osalises hankemenetluses (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/610, 19. aprill 2018, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas üheksateistkümnendas osalises hankemenetluses) 20. aprill 2018 20. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 20. aprill 2017 20. aprill 2018
Otsus 18.04.18 (Otsus 18.04.18) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Otsus 18.04.18 (Otsus 18.04.18) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Otsus 17.04.18 (Otsus 17.04.18) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Otsus 17.04.18 (Otsus 17.04.18) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (NAT) (Abiks taotlejale 2018 (NAT)) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu 2018 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2018) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Hindepunktid (Hindepunktid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Hindepunktid (Hindepunktid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Hobuste arvestuse pidamine (Hobuste arvestuse pidamine) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Lammaste arvestuse pidamine (Lammaste arvestuse pidamine) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Veiste arvestuse pidamine (Veiste arvestuse pidamine) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 2018/108 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 2018/108) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maaeluministri 05.04.2018 määrus nr 20 "Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele" (Maaeluministri 05.04.2018 määrus nr 20 "Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ (Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord”) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Loomakaitseseadus (Loomakaitseseadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 90 "Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 90 "Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Määratud toetusõigused (Määratud toetusõigused) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 03. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maaeluministri 16.02.2018 määrus nr 9 "Piirkondlik veekaitse toetus" (Maaeluministri 16.02.2018 määrus nr 9 "Piirkondlik veekaitse toetus") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL) (Abiks taotlejale 2018 (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT, PTO, SEL)) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Infoleht "MAK 2014-2020 piirkondlik veekaitse toetus" 2018 (Infoleht "MAK 2014-2020 piirkondlik veekaitse toetus" 2018) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põlluraamat (Põlluraamat) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Väetusplaan (Väetusplaan) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
Toetusõiguslikud kanepisordid Eestis 2018 (Toetusõiguslikud kanepisordid Eestis 2018) 19. aprill 2018 19. aprill 2018
ÜPT infoleht 2018 (ÜPT infoleht 2018) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Ühtne põllukultuuride sordileht (Ühtne põllukultuuride sordileht) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
ROH ökoalade nõude infoleht 2018 (ROH ökoalade nõude infoleht 2018) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
ROH mitmekesistamise nõude infoleht 2018 (ROH mitmekesistamise nõude infoleht 2018) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
ROH lisainfo (näidetega) 2018 (ROH lisainfo (näidetega) 2018) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Püsirohumaa säilitamise tava infoleht 2018 (Püsirohumaa säilitamise tava infoleht 2018) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, 18. mai 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, 18. mai 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2080, 25. november 2016, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2080, 25. november 2016, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Pakkumusvorm sekkumisvarudest ostmiseks (Pakkumusvorm sekkumisvarudest ostmiseks) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Mesilaste korjetaimede nimekiri (Mesilaste korjetaimede nimekiri) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Väetusplaan (Väetusplaan) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põlluraamat (Põlluraamat) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 18. aprill 2018
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Juhend „Abiks taotlejale" (Juhend „Abiks taotlejale") 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (hindamismaatriks) (Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (hindamismaatriks)) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 18. aprill 2018 18. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 16. aprill 2018 18. aprill 2018
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 17. aprill 2018
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 17. aprill 2018
Hindamine (Hindamine) 17. aprill 2018 17. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 17. aprill 2018 17. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 17. aprill 2018 17. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 17. aprill 2018 17. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 17. aprill 2018 17. aprill 2018
Otsus 13.04.18 (Otsus 13.04.18) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 16. aprill 2018 16. aprill 2018
Otsus 12.04.18 (Otsus 12.04.18) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Otsus 11.04.18 (Otsus 11.04.18) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta (Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020 (MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Maakatastriseadus (Maakatastriseadus) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus" (Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus") 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid (Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" (Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord") 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus") 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 13. aprill 2018 13. aprill 2018
Paremusjärjestus 11.04.2018 seisuga (Paremusjärjestus 11.04.2018 seisuga) 12. aprill 2018 12. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK) (Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK)) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Ravim-maitsetaimede nimekiri (Ravim-maitsetaimede nimekiri) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus") 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Pindalatoetuste põhitõed 2018 (Pindalatoetuste põhitõed 2018) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2018") 11. aprill 2018 11. aprill 2018
KSA hindamismaatriksid (KSA hindamismaatriksid) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Veeseadus (Veeseadus) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus") 11. aprill 2018 11. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 03. aprill 2018 09. aprill 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 03. aprill 2018 09. aprill 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 03. aprill 2018 09. aprill 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 03. aprill 2018 09. aprill 2018
e-PRIA kasutusjuhend (kaasnevad haridusmeetmed) (e-PRIA kasutusjuhend (kaasnevad haridusmeetmed)) 30. jaanuar 2018 06. aprill 2018
Otsus 05.04.18 (Otsus 05.04.18) 05. aprill 2018 05. aprill 2018
Maaeluministri 29. märtsi 2018 määrus nr 18 "Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele" (Maaeluministri 29. märtsi 2018 määrus nr 18 "Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele") 04. aprill 2018 04. aprill 2018
e-PRIA (e-PRIA) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Sihtasutuste seadus (Sihtasutuste seadus) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Mittetulundusühingute seadus (Mittetulundusühingute seadus) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Tulundusühistuseadus (Tulundusühistuseadus) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Äriseadustik (Äriseadustik) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Konkurentsiseadus (Konkurentsiseadus) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
Juhend toetuse taotlemiseks ePRIAs (Juhend toetuse taotlemiseks ePRIAs) 03. aprill 2018 03. aprill 2018
e-PRIA juhend toetustaotluse esitamiseks V voorus (e-PRIA juhend toetustaotluse esitamiseks V voorus) 23. märts 2018 23. märts 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 22. märts 2018 22. märts 2018
e-PRIA (e-PRIA) 22. märts 2018 22. märts 2018
Hindamistulemused (seisuga 16.03.2018) (Hindamistulemused (seisuga 16.03.2018)) 22. märts 2018 22. märts 2018
Nõuetele vastavus 2018 (Nõuetele vastavus 2018) 20. märts 2018 21. märts 2018
Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus") 20. märts 2018 20. märts 2018
Otsus 15.03.18 (Otsus 15.03.18) 18. märts 2018 18. märts 2018
Nõuetele vastavus 2018 (Nõuetele vastavus 2018) 16. märts 2018 16. märts 2018
Tagatised (Tagatised) 12. märts 2018 12. märts 2018
Teatisvorm (Teatisvorm) 12. märts 2018 12. märts 2018
Pakkumusvorm (Pakkumusvorm) 12. märts 2018 12. märts 2018
Heakskiidu taotlus (Heakskiidu taotlus) 12. märts 2018 12. märts 2018
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 12. märts 2018 12. märts 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. märts 2018 12. märts 2018
Maaeluministri 02. novembri 2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord" (Maaeluministri 02. novembri 2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord") 12. märts 2018 12. märts 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/154, millega avatakse pakkumusmenetlus lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise ajavahemikul 1.märtsist kuni 30. septembrini 2018 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/154, millega avatakse pakkumusmenetlus lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise ajavahemikul 1.märtsist kuni 30. septembrini 2018) 12. märts 2018 12. märts 2018
Nõukogu määrus (EL) 2018/147, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1370/2013 seoses lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatava koguselise piiranguga (Nõukogu määrus (EL) 2018/147, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1370/2013 seoses lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatava koguselise piiranguga) 12. märts 2018 12. märts 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 12. märts 2018 12. märts 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 12. märts 2018 12. märts 2018
Nõukogu määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (Nõukogu määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed) 12. märts 2018 12. märts 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega ketestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EMÜ) nr 1037/2001, (EMÜ) nr 1234/2007 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega ketestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EMÜ) nr 1037/2001, (EMÜ) nr 1234/2007) 12. märts 2018 12. märts 2018
Abiks Taotlejale Või sekkumiskokkuost 2018 (Abiks Taotlejale Või sekkumiskokkuost 2018) 12. märts 2018 12. märts 2018
Abiks Taotlejale Lõssipulbri sekkumiskokkuost 2018 (Abiks Taotlejale Lõssipulbri sekkumiskokkuost 2018) 12. märts 2018 12. märts 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. märts 2018 10. märts 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. märts 2018 10. märts 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 10. märts 2018 10. märts 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 10. märts 2018 10. märts 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 10. märts 2018 10. märts 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 10. märts 2018 10. märts 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. märts 2018 10. märts 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 10. märts 2018 10. märts 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 10. märts 2018 10. märts 2018
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 10. märts 2018 10. märts 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 10. märts 2018 10. märts 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. märts 2018 10. märts 2018
Otsus 28.02.18 (Otsus 28.02.18) 08. märts 2018 08. märts 2018
Otsus 07.03.18 (Otsus 07.03.18) 08. märts 2018 08. märts 2018
Otsus 28.02.18 (Otsus 28.02.18) 08. märts 2018 08. märts 2018
Otsus 27.02.18 (Otsus 27.02.18) 08. märts 2018 08. märts 2018
Otsus 02.03.18 (Otsus 02.03.18) 08. märts 2018 08. märts 2018
Otsus 01.03.18 (Otsus 01.03.18) 08. märts 2018 08. märts 2018
Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel) 05. märts 2018 05. märts 2018
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 05. märts 2018 05. märts 2018
Hindamise kriteeriumid (Hindamise kriteeriumid) 05. märts 2018 05. märts 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 05. märts 2018 05. märts 2018
Avaldus (Avaldus) 01. märts 2018 02. märts 2018
2017. aasta taotluste alusel määratud MAK pindala- ja loomatoetused (2017. aasta taotluste alusel määratud MAK pindala- ja loomatoetused) 02. märts 2018 02. märts 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 01. märts 2018 01. märts 2018
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 01. märts 2018 01. märts 2018
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid (Lisa 2 Hindamise kriteeriumid) 28. veebruar 2018 28. veebruar 2018
Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta (Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta) 28. veebruar 2018 28. veebruar 2018
Loomühikute koefitsendid (Komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009 I lisa) (Loomühikute koefitsendid (Komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009 I lisa)) 28. veebruar 2018 28. veebruar 2018
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (Seletuskiri määruse muudatuse juurde) 28. veebruar 2018 28. veebruar 2018
Määruse terviktekst (jõust. 02.03.2018) (Määruse terviktekst (jõust. 02.03.2018)) 28. veebruar 2018 28. veebruar 2018
Määruse muudatus (jõust. 02.03.2018) (Määruse muudatus (jõust. 02.03.2018)) 28. veebruar 2018 28. veebruar 2018
Otsus 26.02.18 (Otsus 26.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 08.02.18 (Otsus 08.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 15.02.18 (Otsus 15.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 06.02.18 (Otsus 06.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 21.02.18 (Otsus 21.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 20.02.18 (Otsus 20.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 16.02.18 (Otsus 16.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 15.02.18 (Otsus 15.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 09.02.18 (Otsus 09.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 07.02.18 (Otsus 07.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 21.02.18 (Otsus 21.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 20.02.18 (Otsus 20.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 15.02.18 nr 77 (Otsus 15.02.18 nr 77) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 15.02.18 nr 75 (Otsus 15.02.18 nr 75) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 12.02.18 (Otsus 12.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Otsus 06.02.18 (Otsus 06.02.18) 27. veebruar 2018 27. veebruar 2018
Abiks taotlejale 2018 (Abiks taotlejale 2018) 23. veebruar 2018 23. veebruar 2018
Dokumendi üleslaadimine (juhend loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks) (Dokumendi üleslaadimine (juhend loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)) 22. veebruar 2018 22. veebruar 2018
Loomakasvatuse toetuste taotluse (vorm PT51) täitmise juhend (Loomakasvatuse toetuste taotluse (vorm PT51) täitmise juhend) 22. veebruar 2018 22. veebruar 2018
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 20. veebruar 2018 20. veebruar 2018
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (RTF) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (RTF)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (RTF) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (RTF)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Maaeluministri 03.01.2018 määrus nr 1 „2018. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus“ (Maaeluministri 03.01.2018 määrus nr 1 „2018. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus“) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine" (Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine") 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri määruse "Maaeluministri määruste muutmine" seletuskiri (Maaeluministri määruse "Maaeluministri määruste muutmine" seletuskiri) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri määruste muutmine 22.12.2017 nr 89 (Maaeluministri määruste muutmine 22.12.2017 nr 89) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Tagatised (Tagatised) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Pakkumine teravilja kokkuostuks (Pakkumine teravilja kokkuostuks) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Komisjoni Rakendusmäärus (EL) nr 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni Rakendusmäärus (EL) nr 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2016/1238,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2016/1238,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord (Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused EEMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1307/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused EEMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1307/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Teravilja müügipakkumine Abiks taotlejale (Teravilja müügipakkumine Abiks taotlejale) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 (Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ (Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ (Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Veeseadus (Veeseadus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ (Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014 (Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Ettemaksu taotlus (Ettemaksu taotlus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Taotlus (Taotlus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 01. veebruar 2018 01. veebruar 2018
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 31. jaanuar 2018 31. jaanuar 2018
Riigihangete seaduse muudatused (Riigihangete seaduse muudatused) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
VKE kinnitus (VKE kinnitus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Rahalise kohustuse tasumise kinnitus (Rahalise kohustuse tasumise kinnitus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Abi saaja kontserni liikmete skeem (Abi saaja kontserni liikmete skeem) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Turuarendustoetuse maksetaotlus (Turuarendustoetuse maksetaotlus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Turuarendustoetuse avaldus (Turuarendustoetuse avaldus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Toetuse kasutamise kava muutmine 26.01.18 (Toetuse kasutamise kava muutmine 26.01.18) 26. jaanuar 2018 26. jaanuar 2018
Maaeluministri määrus Turuarendustoetus (Maaeluministri määrus Turuarendustoetus) 26. jaanuar 2018 26. jaanuar 2018
KTG tegevused uues e-PRIAs (KTG tegevused uues e-PRIAs) 26. jaanuar 2018 26. jaanuar 2018
Põllumajanduskindlustustoetuse maksetaotlus (Põllumajanduskindlustustoetuse maksetaotlus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Põllumajanduskindlustustoetuse taotlus (Põllumajanduskindlustustoetuse taotlus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Põllumajanduskindlustustoetus (Põllumajanduskindlustustoetus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Aruanne (Aruanne) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Avaldus (Avaldus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 16.01.18 (Otsus 16.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 (Otsus 10.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 21.01.18 (Otsus 21.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 nr 7 (Otsus 10.01.18 nr 7) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 nr 5 (Otsus 10.01.18 nr 5) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 nr 541 (Otsus 29.12.17 nr 541) 02. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 (Otsus 10.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 27.12.17 (Otsus 27.12.17) 02. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
e-PRIA kasutusjuhend (toodete pakkumine) (e-PRIA kasutusjuhend (toodete pakkumine)) 31. juuli 2017 22. jaanuar 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 19. jaanuar 2018 19. jaanuar 2018
KSM täiendkoolituste infoleht 2018. aasta algus (KSM täiendkoolituste infoleht 2018. aasta algus) 10. oktoober 2017 17. jaanuar 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 19. detsember 2017 15. jaanuar 2018
Toetuse kasutamise kava muutmine 05.01.18 (Toetuse kasutamise kava muutmine 05.01.18) 10. jaanuar 2018 10. jaanuar 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
Abiks Taotlejale (Abiks Taotlejale) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
Määrus (Määrus) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 20.12.17 (Otsus 20.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 21.12.17 (Otsus 21.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Avaldus ja toetava tegevuse plaan (Avaldus ja toetava tegevuse plaan) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Määrus (Määrus) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Otsus 15.12.17 (Otsus 15.12.17) 18. detsember 2017 18. detsember 2017
2017.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes (2017.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes) 15. detsember 2017 15. detsember 2017
Määrus nr 11 seletuskiri (redaktsioon 30.10.2015) (Määrus nr 11 seletuskiri (redaktsioon 30.10.2015)) 13. detsember 2017 13. detsember 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 15.12.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 15.12.2017)) 12. detsember 2017 12. detsember 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 31.10.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 31.10.2016)) 12. detsember 2017 12. detsember 2017
Toetuse kasutamise kava muutmine 08.12.17 (Toetuse kasutamise kava muutmine 08.12.17) 11. detsember 2017 11. detsember 2017
Otsus 01.12.17 (Otsus 01.12.17) 04. detsember 2017 04. detsember 2017
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks) 30. november 2017 30. november 2017
Otsus 29.11.17 (Otsus 29.11.17) 30. november 2017 30. november 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 29. november 2017 29. november 2017
Otsus 29.11.17 (Otsus 29.11.17) 29. november 2017 29. november 2017
Otsus 21.11.17 (Otsus 21.11.17) 23. november 2017 23. november 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2017 22. november 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2017 22. november 2017
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus) 22. november 2017 22. november 2017
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 22. november 2017 22. november 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 22. november 2017 22. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 22. november 2017 22. november 2017
Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 19. november 2017 19. november 2017
Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 19. november 2017 19. november 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 19. november 2017 19. november 2017
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 19. november 2017 19. november 2017
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 19. november 2017 19. november 2017
Toetuse määrus (Toetuse määrus) 19. november 2017 19. november 2017
Otsus 16.11.17 (Otsus 16.11.17) 18. november 2017 18. november 2017
Otsus 14.11.17 (Otsus 14.11.17) 15. november 2017 15. november 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 02. november 2017 14. november 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 13. november 2017 13. november 2017
Otsus 10.11.17 (Otsus 10.11.17) 13. november 2017 13. november 2017
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 18. oktoober 2017 13. november 2017
Muudatustaotluse esitamine (Muudatustaotluse esitamine) 12. november 2017 12. november 2017
Meetme määruse tegevused ja e-PRIA tegevused (Meetme määruse tegevused ja e-PRIA tegevused) 10. november 2017 10. november 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. november 2017 10. november 2017
Nõuded EIP-le (Nõuded EIP-le) 09. august 2017 09. november 2017
Määruse nr 11 eelnõu (03.11.2017) (Määruse nr 11 eelnõu (03.11.2017)) 09. november 2017 09. november 2017
Määruse nr 11 eelnõu seletuskiri (03.11.2017) (Määruse nr 11 eelnõu seletuskiri (03.11.2017)) 09. november 2017 09. november 2017
VKEde määratlemise juhend (VKEde määratlemise juhend) 08. november 2017 08. november 2017
Määrus (redaktsioon 03.11.2017) (Määrus (redaktsioon 03.11.2017)) 07. november 2017 07. november 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 06. november 2017 06. november 2017
Avaldus (Avaldus) 06. november 2017 06. november 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 06. november 2017 06. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus (Määrus) 06. november 2017 06. november 2017
Määruse lisad 1-3 (Määruse lisad 1-3) 06. november 2017 06. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. november 2017 06. november 2017
•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus (Määrus) 06. november 2017 06. november 2017
Koolituste info (Koolituste info) 06. november 2017 06. november 2017
Koolituste info (Koolituste info) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus nr 11 (kehtiv) (Määrus nr 11 (kehtiv)) 06. november 2017 06. november 2017
Seletuskiri 23.10.15 (redaktsioon 30.10.2015) (Seletuskiri 23.10.15 (redaktsioon 30.10.2015)) 02. november 2015 06. november 2017
Määrus nr 11 (redaktsioon 30.10.2015) (Määrus nr 11 (redaktsioon 30.10.2015)) 02. november 2015 06. november 2017
Abiks taotlejale (Leader määruse redaktsioon 30.10.2015) (Abiks taotlejale (Leader määruse redaktsioon 30.10.2015)) 22. veebruar 2016 06. november 2017
Riigihangete seadus (Riigihangete seadus) 06. november 2017 06. november 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 02. november 2017 02. november 2017
Otsus 02.11.17 (Otsus 02.11.17) 02. november 2017 02. november 2017
Ettevõtjad (Ettevõtjad) 02. november 2017 02. november 2017
Mittetulundusühingud (Mittetulundusühingud) 02. november 2017 02. november 2017
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 02. november 2017 02. november 2017
Ehitiste hinnapakkumuse vorm (Ehitiste hinnapakkumuse vorm) 02. november 2017 02. november 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 02. november 2017 02. november 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6) (Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6)) 02. november 2017 02. november 2017
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5) (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5)) 02. november 2017 02. november 2017
Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4) (Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4)) 02. november 2017 02. november 2017
Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3) (Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3)) 02. november 2017 02. november 2017
Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2) (Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2)) 02. november 2017 02. november 2017
Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1) (Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1)) 02. november 2017 02. november 2017
Rootsi kontaktide nimekiri (Rootsi kontaktide nimekiri) 02. november 2017 02. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 03. juuli 2017 01. november 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017)) 01. november 2017 01. november 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017)) 01. november 2017 01. november 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 01. november 2017 01. november 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 01. november 2017 01. november 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 01. november 2017 01. november 2017
Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm (Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm) 31. oktoober 2017 31. oktoober 2017
Osalejate nimekiri alates 30.10.2017 (Osalejate nimekiri alates 30.10.2017) 13. detsember 2016 31. oktoober 2017
Otsus 25.10.17 (Otsus 25.10.17) 27. oktoober 2017 27. oktoober 2017
Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm (Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm) 27. oktoober 2017 27. oktoober 2017
Osalejate nimekiri alates 30.10.2017 (Osalejate nimekiri alates 30.10.2017) 27. oktoober 2017 27. oktoober 2017
Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus (Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus toiduainetööstus (Paremusjärjestus toiduainetööstus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus taimekasvatus (Paremusjärjestus taimekasvatus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus metsandus (Paremusjärjestus metsandus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus loomakasvatus (Paremusjärjestus loomakasvatus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus ettevõtte majandamine (Paremusjärjestus ettevõtte majandamine) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Teatis (Teatis) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Maaeluministri 16.10.2017 määrus nr 65 "Puuviljasektori erakorraline toetus" (Maaeluministri 16.10.2017 määrus nr 65 "Puuviljasektori erakorraline toetus") 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele. (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele.) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Otsus 19.10.17 (Otsus 19.10.17) 20. oktoober 2017 20. oktoober 2017
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 16. oktoober 2017 20. oktoober 2017
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 16. oktoober 2017 20. oktoober 2017
Avaldus (Avaldus) 17. oktoober 2017 19. oktoober 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 18. oktoober 2017 18. oktoober 2017
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid (Lisa 2 Hindamise kriteeriumid) 16. oktoober 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 16. oktoober 2017 16. oktoober 2017
Määrus (Määrus) 16. oktoober 2017 16. oktoober 2017
Lisa 5 Õpiringis, ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (Lisa 5 Õpiringis, ettevõtte külastusel osalejate nimekiri) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval, esitlusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval, esitlusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 4 Infopäeval, täienduskoolitusel, konverentsil osalejate nimekiri metsandus (Lisa 4 Infopäeval, täienduskoolitusel, konverentsil osalejate nimekiri metsandus) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 3 Õpiringis ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ainult põllumajandus) (Lisa 3 Õpiringis ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ainult põllumajandus)) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval,täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval,täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 10. oktoober 2016 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 10. oktoober 2016 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri) 16. august 2016 16. oktoober 2017
Lisa 4 Esitlusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Esitlusel osalejate nimekiri (on VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Lisa 3 Õpiringis, esitlusel ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Õpiringis, esitlusel ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Otsus13.10.17 (Otsus13.10.17) 15. oktoober 2017 15. oktoober 2017
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Otsus 09.10.17 (Otsus 09.10.17) 11. oktoober 2017 11. oktoober 2017
Tagatised (Tagatised) 11. oktoober 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 10. oktoober 2017
KSM talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral (KSM talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral) 09. oktoober 2017 09. oktoober 2017
MAH talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral (MAH talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral) 09. oktoober 2017 09. oktoober 2017
Otsus 02.10.17 (Otsus 02.10.17) 07. oktoober 2017 07. oktoober 2017
Paremusjärjestus 04.10.2017 seisuga (Paremusjärjestus 04.10.2017 seisuga) 04. oktoober 2017 04. oktoober 2017
Otsus 03.10.17 (Otsus 03.10.17) 04. oktoober 2017 04. oktoober 2017
Otsus 28.09.17 (Otsus 28.09.17) 28. september 2017 28. september 2017
Tehniline kontroll ja hindamise seadistamine uues e-prias (Tehniline kontroll ja hindamise seadistamine uues e-prias) 27. september 2017 27. september 2017
Kohustuste üleandmise-vastuvõtmise vorm (Kohustuste üleandmise-vastuvõtmise vorm) 23. veebruar 2017 25. september 2017
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS (MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS) 30. juuni 2017 25. september 2017
Ingliskeelne meetme ülevaade (Ingliskeelne meetme ülevaade) 25. september 2017 25. september 2017
Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014 (Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014) 23. september 2017 23. september 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 23. september 2017 23. september 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 23. september 2017 23. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. september 2017 23. september 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 23. september 2017 23. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. september 2017 23. september 2017
Otsus 21.09.17 (Otsus 21.09.17) 21. september 2017 21. september 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 21. september 2017 21. september 2017
Määrus (Määrus) 21. september 2017 21. september 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 19. september 2017 19. september 2017
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 19. september 2017 19. september 2017
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 19. september 2017 19. september 2017
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 19. september 2017 19. september 2017
Lisa 3 Kinnitusleht (Lisa 3 Kinnitusleht) 19. september 2017 19. september 2017
Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte (Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte) 19. september 2017 19. september 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 19. september 2017 19. september 2017
Määruse muudatuse seletuskiri 06.04.2017 (Määruse muudatuse seletuskiri 06.04.2017) 19. september 2017 19. september 2017
Määruse muudatus 06.04.2017 (Määruse muudatus 06.04.2017) 19. september 2017 19. september 2017
Määrus (Määrus) 19. september 2017 19. september 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 12. september 2017 12. september 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 11. september 2017 11. september 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 19. juuni 2017 11. september 2017
KSM hindamismaatriksid (KSM hindamismaatriksid) 07. september 2017 07. september 2017
Eelnevatel taotlusperioodidel toetatud teemad (Eelnevatel taotlusperioodidel toetatud teemad) 03. juuli 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 26. jaanuar 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 20. aprill 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. juuni 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 02. märts 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 07. juuni 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 31. märts 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 12. oktoober 2016 06. september 2017
Otsus 05.09.17 (Otsus 05.09.17) 05. september 2017 05. september 2017
Otsus 04.09.17 (Otsus 04.09.17) 05. september 2017 05. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. detsember 2015 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. detsember 2015 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 07. juuni 2017 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 07. juuni 2017 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 18.11.16 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 18.11.16) 26. juuni 2017 04. september 2017
Koolipuuviljatoetusega seotud tegevuste toetuse saajad seisuga 4.09.2017 (Koolipuuviljatoetusega seotud tegevuste toetuse saajad seisuga 4.09.2017) 08. august 2017 04. september 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 02.09.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 02.09.2017)) 01. september 2017 01. september 2017
Loomühikute koefitsendid (Komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009 I lisa) (Loomühikute koefitsendid (Komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009 I lisa)) 29. august 2017 29. august 2017
Otsus 28.08.17 (Otsus 28.08.17) 28. august 2017 28. august 2017
Otsus 24.08.17 (Otsus 24.08.17) 27. august 2017 27. august 2017
Otsus 24.08.17 (Otsus 24.08.17) 27. august 2017 27. august 2017
Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 27. august 2017 27. august 2017
Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 27. august 2017 27. august 2017
Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014 (Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014) 27. august 2017 27. august 2017
Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014 (Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014) 27. august 2017 27. august 2017
Täiskasvanute koolituse seadus (Täiskasvanute koolituse seadus) 27. august 2017 27. august 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 27. august 2017 27. august 2017
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 27. august 2017 27. august 2017
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 27. august 2017 27. august 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 27. august 2017 27. august 2017
Otsus 23.08.17 (Otsus 23.08.17) 23. august 2017 23. august 2017
Project_offer_august_2017-1 (Project_offer_august_2017-1) 23. august 2017 23. august 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 21. aprill 2017 22. august 2017
e-PRIA juhend II voor (e-PRIA juhend II voor) 21. august 2017 21. august 2017
Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus (Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus) 31. juuli 2017 16. august 2017
Otsus 11.08.17 nr 312 (Otsus 11.08.17 nr 312) 14. august 2017 14. august 2017
Otsus 11.08.17 nr 311 (Otsus 11.08.17 nr 311) 14. august 2017 14. august 2017
Standardkogutoodangu väärtuse kalkulaator (Standardkogutoodangu väärtuse kalkulaator) 10. august 2017 10. august 2017
Avaldus koos projektiplaaniga (Avaldus koos projektiplaaniga) 09. august 2017 09. august 2017
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse lisa (Määruse lisa) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016)) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016)) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 09. august 2017 09. august 2017
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse määrus (Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse määrus) 09. august 2017 09. august 2017
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 13. veebruar 2015 04. august 2017
Põllumajandussektori tootjarühma müügitulude arvestus (Põllumajandussektori tootjarühma müügitulude arvestus) 31. juuli 2017 31. juuli 2017
Metsandussektori tootjarühma müügitulude arvestus (Metsandussektori tootjarühma müügitulude arvestus) 31. juuli 2017 31. juuli 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 28. juuli 2017 28. juuli 2017
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 28. juuli 2017 28. juuli 2017
Avaldus (Avaldus) 28. juuli 2017 28. juuli 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid (Lisa 2 Hindamise kriteeriumid) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta (Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Määrus (Määrus) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Otsus 27.07.17 (Otsus 27.07.17) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Otsus 25.07.17 (Otsus 25.07.17) 25. juuli 2017 25. juuli 2017
Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa (Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa) 25. juuli 2017 25. juuli 2017
Määrus (Määrus) 25. juuli 2017 25. juuli 2017
Koolikava toetuse riiklik strateegia (Koolikava toetuse riiklik strateegia) 24. juuli 2017 24. juuli 2017
Seletuskiri määruse muudatuste juurde (Seletuskiri määruse muudatuste juurde) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Määruse muudatused (Määruse muudatused) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll)) 18. juuli 2017 18. juuli 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused) 14. juuli 2017 14. juuli 2017
Paremusjärjestus 14.07.2017 seisuga (Paremusjärjestus 14.07.2017 seisuga) 11. mai 2017 14. juuli 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Maaeluministri 30.06.2017 määrus nr 51 "Koolikava toetus" (Maaeluministri 30.06.2017 määrus nr 51 "Koolikava toetus") 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Otsus 12.07.17 (Otsus 12.07.17) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Otsus 06.07.17 (Otsus 06.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Otsus 06.07.17 (Otsus 06.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Otsus 06.07.17 (Otsus 06.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Otsus 11.07.17 (Otsus 11.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused) 11. juuli 2017 11. juuli 2017
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused) 11. juuli 2017 11. juuli 2017
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused) 11. juuli 2017 11. juuli 2017
Toetuse kasutamise kava muutmine 03.07.17 (Toetuse kasutamise kava muutmine 03.07.17) 06. juuli 2017 06. juuli 2017
Otsus 30.06.17 nr 228 (Otsus 30.06.17 nr 228) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Otsus 30.06.17 nr 223 (Otsus 30.06.17 nr 223) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Sektori koolitusvajaduse küsitlus 2016 (Sektori koolitusvajaduse küsitlus 2016) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) (Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016)) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016)) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Määruse lisa (Määruse lisa) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
MAK 2007-2013 MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS (MAK 2007-2013 MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Kohalikku sorti taimede kasvatamise hindamismaatriks (SORT) (Kohalikku sorti taimede kasvatamise hindamismaatriks (SORT)) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
MAK 2007-2013 KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS (MAK 2007-2013 KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK) (Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK)) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
KSA hindamismaatriksid (KSA hindamismaatriksid) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020 (MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid (Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE (2007-2013) HINDAMISMAATRIKSID (POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE (2007-2013) HINDAMISMAATRIKSID) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Taotluste paremusjärjestus (Taotluste paremusjärjestus) 29. juuni 2017 29. juuni 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri (Määruse muutmise määruse seletuskiri) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Otsus 26.06.17 (Otsus 26.06.17) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Otsus 26.06.17 (Otsus 26.06.17) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Otsus 26.06.17 (Otsus 26.06.17) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri (Määruse muutmise määruse seletuskiri) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 22. juuni 2017 22. juuni 2017
Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused) 22. juuni 2017 22. juuni 2017
Otsus 16.06.17 (Otsus 16.06.17) 19. juuni 2017 19. juuni 2017
Otsus 12.06.17 (Otsus 12.06.17) 12. juuni 2017 12. juuni 2017
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 07. juuni 2017 09. juuni 2017
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 09. juuni 2017 09. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 09. juuni 2017 09. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Avaldus (Avaldus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Määrus (Määrus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 18. aprill 2017 06. juuni 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. juuni 2017 06. juuni 2017