Lisatud: 20. veebruar 2018

Viimati muudetud: 20. veebruar 2018

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Toetuste materjalid

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks) 20. veebruar 2018 20. veebruar 2018
Turuinfo kogused kuude lõikes (jaanuar 2018) (Turuinfo kogused kuude lõikes (jaanuar 2018)) 21. mai 2015 16. veebruar 2018
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (RTF) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (RTF)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (ODT, kliendiarvutis täidetav)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (RTF) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade (PT52) (RTF)) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Maaeluministri 03.01.2018 määrus nr 1 „2018. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus“ (Maaeluministri 03.01.2018 määrus nr 1 „2018. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus“) 16. veebruar 2018 16. veebruar 2018
Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine" (Maaeluministri 14.12.2017 määrus nr 86 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine") 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri määruse "Maaeluministri määruste muutmine" seletuskiri (Maaeluministri määruse "Maaeluministri määruste muutmine" seletuskiri) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri määruste muutmine 22.12.2017 nr 89 (Maaeluministri määruste muutmine 22.12.2017 nr 89) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Tagatised (Tagatised) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Pakkumine teravilja kokkuostuks (Pakkumine teravilja kokkuostuks) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Komisjoni Rakendusmäärus (EL) nr 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni Rakendusmäärus (EL) nr 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2016/1238,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2016/1238,millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord (Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused EEMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1307/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused EEMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1307/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Teravilja müügipakkumine Abiks taotlejale (Teravilja müügipakkumine Abiks taotlejale) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 (Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ (Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ (Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“) 15. veebruar 2018 15. veebruar 2018
MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste ühikumäärad (MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste ühikumäärad) 15. veebruar 2018
Hindamistulemused (Hindamistulemused) 02. august 2016 08. veebruar 2018
08.01.2018 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (08.01.2018 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 17. jaanuar 2018 07. veebruar 2018
08.01.2018 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (08.01.2018 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 17. jaanuar 2018 07. veebruar 2018
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Veeseadus (Veeseadus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ (Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014 (Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Meetme määrus (Meetme määrus) 05. veebruar 2018 05. veebruar 2018
Koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejad (02.02.2018 seisuga) (Koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejad (02.02.2018 seisuga)) 16. august 2017 02. veebruar 2018
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Ettemaksu taotlus (Ettemaksu taotlus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Taotlus (Taotlus) 02. veebruar 2018 02. veebruar 2018
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 01. veebruar 2018 01. veebruar 2018
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 31. jaanuar 2018 31. jaanuar 2018
e-PRIA kasutusjuhend (kaasnevad haridusmeetmed) (e-PRIA kasutusjuhend (kaasnevad haridusmeetmed)) 30. jaanuar 2018 30. jaanuar 2018
Riigihangete seaduse muudatused (Riigihangete seaduse muudatused) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
VKE kinnitus (VKE kinnitus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Rahalise kohustuse tasumise kinnitus (Rahalise kohustuse tasumise kinnitus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Abi saaja kontserni liikmete skeem (Abi saaja kontserni liikmete skeem) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Turuarendustoetuse maksetaotlus (Turuarendustoetuse maksetaotlus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Turuarendustoetuse avaldus (Turuarendustoetuse avaldus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 29. jaanuar 2018 29. jaanuar 2018
Toetuse kasutamise kava muutmine 26.01.18 (Toetuse kasutamise kava muutmine 26.01.18) 26. jaanuar 2018 26. jaanuar 2018
Maaeluministri määrus Turuarendustoetus (Maaeluministri määrus Turuarendustoetus) 26. jaanuar 2018 26. jaanuar 2018
KTG tegevused uues e-PRIAs (KTG tegevused uues e-PRIAs) 26. jaanuar 2018 26. jaanuar 2018
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 24. jaanuar 2018
Põllumajanduskindlustustoetuse maksetaotlus (Põllumajanduskindlustustoetuse maksetaotlus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Põllumajanduskindlustustoetuse taotlus (Põllumajanduskindlustustoetuse taotlus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Põllumajanduskindlustustoetus (Põllumajanduskindlustustoetus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Aruanne (Aruanne) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Avaldus (Avaldus) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 16.01.18 (Otsus 16.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 (Otsus 10.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 21.01.18 (Otsus 21.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 nr 7 (Otsus 10.01.18 nr 7) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 nr 5 (Otsus 10.01.18 nr 5) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 nr 541 (Otsus 29.12.17 nr 541) 02. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 10.01.18 (Otsus 10.01.18) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Otsus 27.12.17 (Otsus 27.12.17) 02. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 23. jaanuar 2018 23. jaanuar 2018
EMKF toetuse saajad seisuga 15.01.18 (EMKF toetuse saajad seisuga 15.01.18) 25. juuli 2016 22. jaanuar 2018
e-PRIA kasutusjuhend (toodete pakkumine) (e-PRIA kasutusjuhend (toodete pakkumine)) 31. juuli 2017 22. jaanuar 2018
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 19. jaanuar 2018 19. jaanuar 2018
KSM täiendkoolituste infoleht 2018. aasta algus (KSM täiendkoolituste infoleht 2018. aasta algus) 10. oktoober 2017 17. jaanuar 2018
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 19. detsember 2017 15. jaanuar 2018
Toetuse kasutamise kava muutmine 05.01.18 (Toetuse kasutamise kava muutmine 05.01.18) 10. jaanuar 2018 10. jaanuar 2018
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 08. jaanuar 2018
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 08. jaanuar 2018
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused) 08. jaanuar 2018 08. jaanuar 2018
Projektitaotluse esitamise juhend (Projektitaotluse esitamise juhend) 05. jaanuar 2018 05. jaanuar 2018
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
Abiks Taotlejale (Abiks Taotlejale) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
Määrus (Määrus) 04. jaanuar 2018 04. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 20.12.17 (Otsus 20.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 29.12.17 (Otsus 29.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Otsus 21.12.17 (Otsus 21.12.17) 02. jaanuar 2018 02. jaanuar 2018
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Tööajatabel (Tööajatabel) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Avaldus ja toetava tegevuse plaan (Avaldus ja toetava tegevuse plaan) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Määrus (Määrus) 28. detsember 2017 28. detsember 2017
Otsus 15.12.17 (Otsus 15.12.17) 18. detsember 2017 18. detsember 2017
2017.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes (2017.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes) 15. detsember 2017 15. detsember 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 12. oktoober 2016 13. detsember 2017
Määrus nr 11 seletuskiri (redaktsioon 30.10.2015) (Määrus nr 11 seletuskiri (redaktsioon 30.10.2015)) 13. detsember 2017 13. detsember 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 15.12.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 15.12.2017)) 12. detsember 2017 12. detsember 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 31.10.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 31.10.2016)) 12. detsember 2017 12. detsember 2017
Toetuse kasutamise kava muutmine 08.12.17 (Toetuse kasutamise kava muutmine 08.12.17) 11. detsember 2017 11. detsember 2017
Otsetoetuste ühikumäärad (Otsetoetuste ühikumäärad) 05. detsember 2017
Otsetoetuste ühikumäärad (Otsetoetuste ühikumäärad) 30. november 2016 05. detsember 2017
Otsus 01.12.17 (Otsus 01.12.17) 04. detsember 2017 04. detsember 2017
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN-koodi leidmiseks) 30. november 2017 30. november 2017
Otsus 29.11.17 (Otsus 29.11.17) 30. november 2017 30. november 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 29. november 2017 29. november 2017
Otsus 29.11.17 (Otsus 29.11.17) 29. november 2017 29. november 2017
Otsus 21.11.17 (Otsus 21.11.17) 23. november 2017 23. november 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2017 22. november 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2017 22. november 2017
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus) 22. november 2017 22. november 2017
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 22. november 2017 22. november 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 22. november 2017 22. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 22. november 2017 22. november 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 22. november 2017 22. november 2017
Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 19. november 2017 19. november 2017
Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 19. november 2017 19. november 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 19. november 2017 19. november 2017
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 19. november 2017 19. november 2017
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 19. november 2017 19. november 2017
Toetuse määrus (Toetuse määrus) 19. november 2017 19. november 2017
Otsus 16.11.17 (Otsus 16.11.17) 18. november 2017 18. november 2017
Otsus 14.11.17 (Otsus 14.11.17) 15. november 2017 15. november 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 02. november 2017 14. november 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 13. november 2017 13. november 2017
Otsus 10.11.17 (Otsus 10.11.17) 13. november 2017 13. november 2017
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 18. oktoober 2017 13. november 2017
Muudatustaotluse esitamine (Muudatustaotluse esitamine) 12. november 2017 12. november 2017
Meetme määruse tegevused ja e-PRIA tegevused (Meetme määruse tegevused ja e-PRIA tegevused) 10. november 2017 10. november 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. november 2017 10. november 2017
Nõuded EIP-le (Nõuded EIP-le) 09. august 2017 09. november 2017
Määruse nr 11 eelnõu (03.11.2017) (Määruse nr 11 eelnõu (03.11.2017)) 09. november 2017 09. november 2017
Määruse nr 11 eelnõu seletuskiri (03.11.2017) (Määruse nr 11 eelnõu seletuskiri (03.11.2017)) 09. november 2017 09. november 2017
VKEde määratlemise juhend (VKEde määratlemise juhend) 08. november 2017 08. november 2017
Määrus (redaktsioon 03.11.2017) (Määrus (redaktsioon 03.11.2017)) 07. november 2017 07. november 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 06. november 2017 06. november 2017
Avaldus (Avaldus) 06. november 2017 06. november 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 06. november 2017 06. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus (Määrus) 06. november 2017 06. november 2017
Määruse lisad 1-3 (Määruse lisad 1-3) 06. november 2017 06. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. november 2017 06. november 2017
•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (•Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus (Määrus) 06. november 2017 06. november 2017
Koolituste info (Koolituste info) 06. november 2017 06. november 2017
Koolituste info (Koolituste info) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus nr 11 (kehtiv) (Määrus nr 11 (kehtiv)) 06. november 2017 06. november 2017
Seletuskiri 23.10.15 (redaktsioon 30.10.2015) (Seletuskiri 23.10.15 (redaktsioon 30.10.2015)) 02. november 2015 06. november 2017
Määrus nr 11 (redaktsioon 30.10.2015) (Määrus nr 11 (redaktsioon 30.10.2015)) 02. november 2015 06. november 2017
Abiks taotlejale (Leader määruse redaktsioon 30.10.2015) (Abiks taotlejale (Leader määruse redaktsioon 30.10.2015)) 22. veebruar 2016 06. november 2017
Riigihangete seadus (Riigihangete seadus) 06. november 2017 06. november 2017
Määrus nr 11 (Määrus nr 11) 06. november 2017 06. november 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 02. november 2017 02. november 2017
Otsus 02.11.17 (Otsus 02.11.17) 02. november 2017 02. november 2017
Ettevõtjad (Ettevõtjad) 02. november 2017 02. november 2017
Mittetulundusühingud (Mittetulundusühingud) 02. november 2017 02. november 2017
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 02. november 2017 02. november 2017
Ehitiste hinnapakkumuse vorm (Ehitiste hinnapakkumuse vorm) 02. november 2017 02. november 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 02. november 2017 02. november 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6) (Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6)) 02. november 2017 02. november 2017
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5) (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5)) 02. november 2017 02. november 2017
Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4) (Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4)) 02. november 2017 02. november 2017
Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3) (Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3)) 02. november 2017 02. november 2017
Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2) (Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2)) 02. november 2017 02. november 2017
Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1) (Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1)) 02. november 2017 02. november 2017
Rootsi kontaktide nimekiri (Rootsi kontaktide nimekiri) 02. november 2017 02. november 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 03. juuli 2017 01. november 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017)) 01. november 2017 01. november 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 30.10.2017)) 01. november 2017 01. november 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 01. november 2017 01. november 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 01. november 2017 01. november 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 01. november 2017 01. november 2017
Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm (Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm) 31. oktoober 2017 31. oktoober 2017
Osalejate nimekiri alates 30.10.2017 (Osalejate nimekiri alates 30.10.2017) 13. detsember 2016 31. oktoober 2017
Otsus 25.10.17 (Otsus 25.10.17) 27. oktoober 2017 27. oktoober 2017
Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm (Metsanduse valdkonnale suunatud tegevustes osalejate nimekirja vorm) 27. oktoober 2017 27. oktoober 2017
Osalejate nimekiri alates 30.10.2017 (Osalejate nimekiri alates 30.10.2017) 27. oktoober 2017 27. oktoober 2017
Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus (Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus toiduainetööstus (Paremusjärjestus toiduainetööstus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus taimekasvatus (Paremusjärjestus taimekasvatus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus metsandus (Paremusjärjestus metsandus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus loomakasvatus (Paremusjärjestus loomakasvatus) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Paremusjärjestus ettevõtte majandamine (Paremusjärjestus ettevõtte majandamine) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 26. oktoober 2017 26. oktoober 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Teatis (Teatis) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Maaeluministri 16.10.2017 määrus nr 65 "Puuviljasektori erakorraline toetus" (Maaeluministri 16.10.2017 määrus nr 65 "Puuviljasektori erakorraline toetus") 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele. (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele.) 24. oktoober 2017 24. oktoober 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. oktoober 2017 23. oktoober 2017
Otsus 19.10.17 (Otsus 19.10.17) 20. oktoober 2017 20. oktoober 2017
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 16. oktoober 2017 20. oktoober 2017
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 16. oktoober 2017 20. oktoober 2017
Avaldus (Avaldus) 17. oktoober 2017 19. oktoober 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 18. oktoober 2017 18. oktoober 2017
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 17. oktoober 2017 17. oktoober 2017
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid (Lisa 2 Hindamise kriteeriumid) 16. oktoober 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 16. oktoober 2017 16. oktoober 2017
Määrus (Määrus) 16. oktoober 2017 16. oktoober 2017
Lisa 5 Õpiringis, ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (Lisa 5 Õpiringis, ettevõtte külastusel osalejate nimekiri) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval, esitlusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval, esitlusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. mai 2017 16. oktoober 2017
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (on VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 26. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 4 Infopäeval, täienduskoolitusel, konverentsil osalejate nimekiri metsandus (Lisa 4 Infopäeval, täienduskoolitusel, konverentsil osalejate nimekiri metsandus) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 3 Õpiringis ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ainult põllumajandus) (Lisa 3 Õpiringis ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ainult põllumajandus)) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval,täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval,täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 18. jaanuar 2017 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 10. oktoober 2016 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 10. oktoober 2016 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri) 16. august 2016 16. oktoober 2017
Lisa 4 Esitlusel osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 4 Esitlusel osalejate nimekiri (on VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Lisa 3 Õpiringis, esitlusel ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 3 Õpiringis, esitlusel ja ettevõtte külastusel osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA) (Lisa 2 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (on VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA) (Lisa 1 Infopäeval, täienduskoolitusel ja konverentsil osalejate nimekiri (ei ole VTA)) 17. märts 2016 16. oktoober 2017
Otsus13.10.17 (Otsus13.10.17) 15. oktoober 2017 15. oktoober 2017
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 13. oktoober 2017 13. oktoober 2017
Otsus 09.10.17 (Otsus 09.10.17) 11. oktoober 2017 11. oktoober 2017
Tagatised (Tagatised) 11. oktoober 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 10. oktoober 2017
KSM talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral (KSM talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral) 09. oktoober 2017 09. oktoober 2017
MAH talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral (MAH talvise taimkatte hindamismaatriks erandlike asjaolude esinemise korral) 09. oktoober 2017 09. oktoober 2017
Otsus 02.10.17 (Otsus 02.10.17) 07. oktoober 2017 07. oktoober 2017
Paremusjärjestus 04.10.2017 seisuga (Paremusjärjestus 04.10.2017 seisuga) 04. oktoober 2017 04. oktoober 2017
Otsus 03.10.17 (Otsus 03.10.17) 04. oktoober 2017 04. oktoober 2017
Otsus 28.09.17 (Otsus 28.09.17) 28. september 2017 28. september 2017
Tehniline kontroll ja hindamise seadistamine uues e-prias (Tehniline kontroll ja hindamise seadistamine uues e-prias) 27. september 2017 27. september 2017
Kohustuste üleandmise-vastuvõtmise vorm (Kohustuste üleandmise-vastuvõtmise vorm) 23. veebruar 2017 25. september 2017
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS (MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS) 30. juuni 2017 25. september 2017
Kliendiks registreerimine uues e-prias (Kliendiks registreerimine uues e-prias) 21. märts 2017 25. september 2017
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-prias (LEADER projektitoetuse tegevused uues e-prias) 15. september 2017 25. september 2017
Toetustaotluse esitamine uues e-prias (Toetustaotluse esitamine uues e-prias) 15. september 2017 25. september 2017
Ingliskeelne meetme ülevaade (Ingliskeelne meetme ülevaade) 25. september 2017 25. september 2017
Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014 (Komisjoni rakendusmäärus 1242/2014) 23. september 2017 23. september 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 23. september 2017 23. september 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 23. september 2017 23. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. september 2017 23. september 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 23. september 2017 23. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. september 2017 23. september 2017
Otsus 21.09.17 (Otsus 21.09.17) 21. september 2017 21. september 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 21. september 2017 21. september 2017
Määrus (Määrus) 21. september 2017 21. september 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 19. september 2017 19. september 2017
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 19. september 2017 19. september 2017
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 19. september 2017 19. september 2017
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 19. september 2017 19. september 2017
Lisa 3 Kinnitusleht (Lisa 3 Kinnitusleht) 19. september 2017 19. september 2017
Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte (Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte) 19. september 2017 19. september 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 19. september 2017 19. september 2017
Määruse muudatuse seletuskiri 06.04.2017 (Määruse muudatuse seletuskiri 06.04.2017) 19. september 2017 19. september 2017
Määruse muudatus 06.04.2017 (Määruse muudatus 06.04.2017) 19. september 2017 19. september 2017
Määrus (Määrus) 19. september 2017 19. september 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 12. september 2017 12. september 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 11. september 2017 11. september 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 19. juuni 2017 11. september 2017
KSM hindamismaatriksid (KSM hindamismaatriksid) 07. september 2017 07. september 2017
Eelnevatel taotlusperioodidel toetatud teemad (Eelnevatel taotlusperioodidel toetatud teemad) 03. juuli 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 26. jaanuar 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 20. aprill 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. juuni 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 02. märts 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 07. juuni 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 31. märts 2017 06. september 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 12. oktoober 2016 06. september 2017
Otsus 05.09.17 (Otsus 05.09.17) 05. september 2017 05. september 2017
Otsus 04.09.17 (Otsus 04.09.17) 05. september 2017 05. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. detsember 2015 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. detsember 2015 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 07. juuni 2017 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 07. juuni 2017 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 02.09.17) 04. september 2017 04. september 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri 18.11.16 (Määruse muutmise määruse seletuskiri 18.11.16) 26. juuni 2017 04. september 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 12. oktoober 2016 04. september 2017
Koolipuuviljatoetusega seotud tegevuste toetuse saajad seisuga 4.09.2017 (Koolipuuviljatoetusega seotud tegevuste toetuse saajad seisuga 4.09.2017) 08. august 2017 04. september 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 02.09.2017) (Määruse seletuskiri (muudatus 02.09.2017)) 01. september 2017 01. september 2017
Loomühikute koefitsendid (Komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009 I lisa) (Loomühikute koefitsendid (Komisjoni määruse (EÜ) nr 1200/2009 I lisa)) 29. august 2017 29. august 2017
Otsus 28.08.17 (Otsus 28.08.17) 28. august 2017 28. august 2017
Otsus 24.08.17 (Otsus 24.08.17) 27. august 2017 27. august 2017
Otsus 24.08.17 (Otsus 24.08.17) 27. august 2017 27. august 2017
Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 27. august 2017 27. august 2017
Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 27. august 2017 27. august 2017
Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014 (Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014) 27. august 2017 27. august 2017
Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014 (Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014) 27. august 2017 27. august 2017
Täiskasvanute koolituse seadus (Täiskasvanute koolituse seadus) 27. august 2017 27. august 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 27. august 2017 27. august 2017
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 27. august 2017 27. august 2017
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 27. august 2017 27. august 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 27. august 2017 27. august 2017
Otsus 23.08.17 (Otsus 23.08.17) 23. august 2017 23. august 2017
Project_offer_august_2017-1 (Project_offer_august_2017-1) 23. august 2017 23. august 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 21. aprill 2017 22. august 2017
e-PRIA juhend II voor (e-PRIA juhend II voor) 21. august 2017 21. august 2017
Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus (Tootjarühma tunnustamise taotluse avaldus) 31. juuli 2017 16. august 2017
Otsus 11.08.17 nr 312 (Otsus 11.08.17 nr 312) 14. august 2017 14. august 2017
Otsus 11.08.17 nr 311 (Otsus 11.08.17 nr 311) 14. august 2017 14. august 2017
Standardkogutoodangu väärtuse kalkulaator (Standardkogutoodangu väärtuse kalkulaator) 10. august 2017 10. august 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 09. august 2017 09. august 2017
Tööajatabel (Tööajatabel) 09. august 2017 09. august 2017
Avaldus koos projektiplaaniga (Avaldus koos projektiplaaniga) 09. august 2017 09. august 2017
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse lisa (Määruse lisa) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016)) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016)) 09. august 2017 09. august 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 09. august 2017 09. august 2017
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse määrus (Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse määrus) 09. august 2017 09. august 2017
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 13. veebruar 2015 04. august 2017
Põllumajandussektori tootjarühma müügitulude arvestus (Põllumajandussektori tootjarühma müügitulude arvestus) 31. juuli 2017 31. juuli 2017
Metsandussektori tootjarühma müügitulude arvestus (Metsandussektori tootjarühma müügitulude arvestus) 31. juuli 2017 31. juuli 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 28. juuli 2017 28. juuli 2017
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 28. juuli 2017 28. juuli 2017
Avaldus (Avaldus) 28. juuli 2017 28. juuli 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid (Lisa 2 Hindamise kriteeriumid) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta (Lisa 1 Toetuse abil ostetavate taimede maksimaalne arv hektari kohta) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Määrus (Määrus) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Otsus 27.07.17 (Otsus 27.07.17) 27. juuli 2017 27. juuli 2017
Otsus 25.07.17 (Otsus 25.07.17) 25. juuli 2017 25. juuli 2017
Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa (Nõuded äriplaani kohta - määruse lisa) 25. juuli 2017 25. juuli 2017
Määrus (Määrus) 25. juuli 2017 25. juuli 2017
Koolikava toetuse riiklik strateegia (Koolikava toetuse riiklik strateegia) 24. juuli 2017 24. juuli 2017
Seletuskiri määruse muudatuste juurde (Seletuskiri määruse muudatuste juurde) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Määruse muudatused (Määruse muudatused) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 21. juuli 2017 21. juuli 2017
Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll)) 18. juuli 2017 18. juuli 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused) 14. juuli 2017 14. juuli 2017
Paremusjärjestus 14.07.2017 seisuga (Paremusjärjestus 14.07.2017 seisuga) 11. mai 2017 14. juuli 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Maaeluministri 30.06.2017 määrus nr 51 "Koolikava toetus" (Maaeluministri 30.06.2017 määrus nr 51 "Koolikava toetus") 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Otsus 12.07.17 (Otsus 12.07.17) 13. juuli 2017 13. juuli 2017
Otsus 06.07.17 (Otsus 06.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Otsus 06.07.17 (Otsus 06.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Otsus 06.07.17 (Otsus 06.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Otsus 11.07.17 (Otsus 11.07.17) 12. juuli 2017 12. juuli 2017
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused) 11. juuli 2017 11. juuli 2017
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused) 11. juuli 2017 11. juuli 2017
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamistulemused) 11. juuli 2017 11. juuli 2017
Toetuse kasutamise kava muutmine 03.07.17 (Toetuse kasutamise kava muutmine 03.07.17) 06. juuli 2017 06. juuli 2017
Otsus 30.06.17 nr 228 (Otsus 30.06.17 nr 228) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Otsus 30.06.17 nr 223 (Otsus 30.06.17 nr 223) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Sektori koolitusvajaduse küsitlus 2016 (Sektori koolitusvajaduse küsitlus 2016) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) (Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016)) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016)) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Määruse lisa (Määruse lisa) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus) 03. juuli 2017 03. juuli 2017
MAK 2007-2013 MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS (MAK 2007-2013 MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE TOETUS) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Kohalikku sorti taimede kasvatamise hindamismaatriks (SORT) (Kohalikku sorti taimede kasvatamise hindamismaatriks (SORT)) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
MAK 2007-2013 KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS (MAK 2007-2013 KOHALIKKU SORTI TAIMEDE KASVATAMISE TOETUS) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK) (Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse hindamismaatriks (KSK)) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
KSA hindamismaatriksid (KSA hindamismaatriksid) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020 (MULD hindamismaatriksid MAK 2014-2020) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid (Loomade heaolu toetuse (LHT) nõuete hindamismaatriksid) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE (2007-2013) HINDAMISMAATRIKSID (POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE (2007-2013) HINDAMISMAATRIKSID) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse kohapealse kontrolli nõuete hindamismaatriksid) 30. juuni 2017 30. juuni 2017
Taotluste paremusjärjestus (Taotluste paremusjärjestus) 29. juuni 2017 29. juuni 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri (Määruse muutmise määruse seletuskiri) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Otsus 26.06.17 (Otsus 26.06.17) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Otsus 26.06.17 (Otsus 26.06.17) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Otsus 26.06.17 (Otsus 26.06.17) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Määruse muutmise määruse seletuskiri (Määruse muutmise määruse seletuskiri) 26. juuni 2017 26. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 22. juuni 2017 22. juuni 2017
Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused (Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused) 22. juuni 2017 22. juuni 2017
Otsus 16.06.17 (Otsus 16.06.17) 19. juuni 2017 19. juuni 2017
Otsus 12.06.17 (Otsus 12.06.17) 12. juuni 2017 12. juuni 2017
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 07. juuni 2017 09. juuni 2017
Määruse muudatuse seletuskiri (Määruse muudatuse seletuskiri) 09. juuni 2017 09. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 09. juuni 2017 09. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Ehitustegevuse kulud (Ehitustegevuse kulud) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Avaldus (Avaldus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Määrus (Määrus) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 07. juuni 2017 07. juuni 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 18. aprill 2017 06. juuni 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. juuni 2017 06. juuni 2017
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse määruse seletuskiri (Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse määruse seletuskiri) 02. juuni 2017 02. juuni 2017
Määrus Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus vastu võetud 04.05.2017 nr 37 (Määrus Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus vastu võetud 04.05.2017 nr 37) 02. juuni 2017 02. juuni 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 02. juuni 2017 02. juuni 2017
Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail) (Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail)) 01. juuni 2017 01. juuni 2017
Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav)) 01. juuni 2017 01. juuni 2017
Otsus 31.05.17 (Otsus 31.05.17) 31. mai 2017 31. mai 2017
Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta (Info keskkonnatundlike püsirohumaade kohta) 31. mai 2017 31. mai 2017
Otsus 29.05.17 (Otsus 29.05.17) 30. mai 2017 30. mai 2017
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse taotlus (Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse taotlus) 30. mai 2017 30. mai 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 25. mai 2017 25. mai 2017
Hindamiskomisjoni töökord (Hindamiskomisjoni töökord) 25. mai 2017 25. mai 2017
Hindamiskomisjoni liikmete nimekiri (Hindamiskomisjoni liikmete nimekiri) 25. mai 2017 25. mai 2017
Hindamiskomisjoni kompetentsid (Hindamiskomisjoni kompetentsid) 25. mai 2017 25. mai 2017
Otsus 23.05.17 (Otsus 23.05.17) 24. mai 2017 24. mai 2017
Otsus 18.05.17 (Otsus 18.05.17) 20. mai 2017 20. mai 2017
Lisa 6 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 6 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 17. mai 2017 17. mai 2017
Loomakasvatuse tegevusvaldkonna maksetaotlus (Loomakasvatuse tegevusvaldkonna maksetaotlus) 17. mai 2017 17. mai 2017
Muudatustaotluse esitamine (Muudatustaotluse esitamine) 15. mai 2017 15. mai 2017
Ettemakse taotlus (Ettemakse taotlus) 12. mai 2017 12. mai 2017
Maaeluministri määrus (Maaeluministri määrus) 17. jaanuar 2017 12. mai 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 10. mai 2017 10. mai 2017
Korduma kippuvad küsimused... (Korduma kippuvad küsimused...) 05. mai 2017 05. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 03. mai 2017 03. mai 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 03. mai 2017 03. mai 2017
Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017 (Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017) 02. mai 2017 02. mai 2017
Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017 (Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017) 02. mai 2017 02. mai 2017
Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017 (Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017) 02. mai 2017 02. mai 2017
Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017 (Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017) 02. mai 2017 02. mai 2017
Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017 (Juhend „Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel" 2017) 02. mai 2017 02. mai 2017
Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus") 24. aprill 2017 02. mai 2017
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 02. mai 2017 02. mai 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 02. mai 2017 02. mai 2017
Otsus 02.05.17 (Otsus 02.05.17) 02. mai 2017 02. mai 2017
Maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus" (Maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus") 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus") 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus") 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Juhend „Abiks taotlejale" (Juhend „Abiks taotlejale") 27. aprill 2017 28. aprill 2017
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus") 24. aprill 2017 28. aprill 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 24. aprill 2017 28. aprill 2017
Juhend „Abiks taotlejale" (Juhend „Abiks taotlejale") 26. aprill 2017 28. aprill 2017
PLK Abiks taotlejale 2017 (PLK Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
KSM Abiks taotlejale 2017 (KSM Abiks taotlejale 2017) 28. aprill 2017 28. aprill 2017
Ehitustegevuse hinnapakkumus (Ehitustegevuse hinnapakkumus) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Ühisprojekti tegevuskava (Ühisprojekti tegevuskava) 03. jaanuar 2017 27. aprill 2017
Ehitustegevuse eelarve (Ehitustegevuse eelarve) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Põllumajandusministri 15.03.2010 määrus nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (Põllumajandusministri 15.03.2010 määrus nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 25. aprill 2017 27. aprill 2017
Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk kliima- ja keskkonnatoetus (Nn. rohestamine)" 2017 (Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk kliima- ja keskkonnatoetus (Nn. rohestamine)" 2017) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2017 (Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2017) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Infoleht "Püsirohumaa säilitamise tava" 2017 (Infoleht "Püsirohumaa säilitamise tava" 2017) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Määratud toetusõigused (Määratud toetusõigused) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus” (Maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus”) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
ROH infomaterjal 2017 (näidetega) (ROH infomaterjal 2017 (näidetega)) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk kliima- ja keskkonnatoetus (Nn. rohestamine)" 2017 (Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk kliima- ja keskkonnatoetus (Nn. rohestamine)" 2017) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2017 (Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2017) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Infoleht "Püsirohumaa säilitamise tava" 2017 (Infoleht "Püsirohumaa säilitamise tava" 2017) 27. aprill 2017 27. aprill 2017
Info püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohta (Info püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohta) 26. aprill 2017 26. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ (Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Loomakaitseseadus (Loomakaitseseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta") 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm" (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm") 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm" (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm") 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal (Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Sihtasutuste seadus (Sihtasutuste seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Mittetulundusühingute seadus (Mittetulundusühingute seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Tulundusühistuseadus (Tulundusühistuseadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Äriseadustik (Äriseadustik) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuete hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuete hindamismaatriksid) 24. aprill 2017 24. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
e-PRIA (e-PRIA) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
PKV toetusõiguslikud kultuurid 2017 (PKV toetusõiguslikud kultuurid 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
ÜPT muudatused võrreldes 2016. aastaga (ÜPT muudatused võrreldes 2016. aastaga) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõigustest (Täiendava otsetoetuse toetusõigustest) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Täiendava otsetoetuste toetusõigustest (Täiendava otsetoetuste toetusõigustest) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 21. aprill 2017 21. aprill 2017
Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C) (Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64) (Viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud (Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Lisa 2. Ökoalade loetelu (Lisa 2. Ökoalade loetelu) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Kliendiregistris registreerimise avaldus (Kliendiregistris registreerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Otsus 19.04.17 (Otsus 19.04.17) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) (PDF)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (PT50 ja PT50A) täidetav) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Komisjoni delegeeritud määrus 2015/531 (Komisjoni delegeeritud määrus 2015/531) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 19. september 2016 20. aprill 2017
Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte (Mittepõllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte) 19. september 2016 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Pindalatoetuste põhitõed 2017 (Pindalatoetuste põhitõed 2017) 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 18. aprill 2017 20. aprill 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 18. aprill 2017 20. aprill 2017
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 18. aprill 2017 20. aprill 2017
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017 (Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav) (Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (PDF) (Poolooduslike koosluste loetelu (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav) (Poolooduslike koosluste loetelu (täidetav)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Poolooduslike koosluste loetelu (PDF) (Poolooduslike koosluste loetelu (PDF)) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Maakatastriseadus (Maakatastriseadus) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus" (Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus") 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 „Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017 (Infoleht "MAK 2014+2020 mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2017) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2017) 13. aprill 2017 13. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põlluraamat (Põlluraamat) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põlluraamat (Põlluraamat) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põlluraamat (Põlluraamat) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ravim-maitsetaimede nimekiri (Ravim-maitsetaimede nimekiri) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mesilaste korjetaimede nimekiri (Mesilaste korjetaimede nimekiri) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaan (Väetusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1122/2009 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1122/2009) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1974/2006 (Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1974/2006) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Nõukogu (EÜ) määrus nr 1698/2005 (Euroopa Nõukogu (EÜ) määrus nr 1698/2005) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 26 "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord" (Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 26 "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 25 "Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded" (Põllumajandusministri 20.02.2009 määrus nr 25 "Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded" (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 08.04.2010 määrus nr 44 "Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 08.04.2010 määrus nr 44 "Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ (Maaeluministri 19.01.2017 määrus nr 8 „2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaan (Väetusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaan (Väetusplaan) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2017") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Väetamise ABC (Väetamise ABC) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maheklubi sündmused (Maheklubi sündmused) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ning koolituste kalender) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid (Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" (Põllumajandusministri 21.12.2009 määrus nr 128 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta (Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Rendilepingu vorm (Rendilepingu vorm) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (täidetav)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF) (Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) (PDF)) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Veeseadus (Veeseadus) 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 18. märtsi 2010. a määrus nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 12. aprill 2017 12. aprill 2017
Võru paremusjärjestus (Võru paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Viljandi paremusjärjestus (Viljandi paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Valga paremusjärjestus (Valga paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Tartu paremusjärjestus (Tartu paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Saare paremusjärjestus (Saare paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Rapla paremusjärjestus (Rapla paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Pärnu paremusjärjestus (Pärnu paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Põlva paremusjärjestus (Põlva paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Lääne-Viru paremusjärjestus (Lääne-Viru paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Lääne paremusjärjestus (Lääne paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Järva paremusjärjestus (Järva paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Jõgeva paremusjärjestus (Jõgeva paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Ida-Viru paremusjärjestus (Ida-Viru paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Hiiumaa paremusjärjestus (Hiiumaa paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
Harju paremusjärjestus (Harju paremusjärjestus) 11. aprill 2017 11. aprill 2017
e-Pria juhend IV voor (e-Pria juhend IV voor) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
•Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel (•Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Meetme määruse muudatused (Meetme määruse muudatused) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Hindamise kriteeriumid (Hindamise kriteeriumid) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste määratud summad aprill 2017 (Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste määratud summad aprill 2017) 23. märts 2015 05. aprill 2017
Otsus 05.04.17 (Otsus 05.04.17) 05. aprill 2017 05. aprill 2017
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 04. aprill 2017 04. aprill 2017
Otsus 03.04.17 (Otsus 03.04.17) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Püsirohumaade säilitamine (Püsirohumaade säilitamine) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Nõuetele vastavus 2017 (Nõuetele vastavus 2017) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused (26.01.2017 seisuga taotlejatel kehtivad toetusõigused) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Põhitõed 2017 (Põhitõed 2017) 03. aprill 2017 03. aprill 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 14. märts 2017 03. aprill 2017
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 31. märts 2017 31. märts 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 31. märts 2017 31. märts 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 31. märts 2017 31. märts 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 31. märts 2017 31. märts 2017
Põllumassiivide veebikaart (Põllumassiivide veebikaart) 31. märts 2017
Toetusõiguslikud kanepisordid 2016 (Toetusõiguslikud kanepisordid 2016) 31. märts 2017 31. märts 2017
Maksetaotluse esitamine e-PRIAs (Maksetaotluse esitamine e-PRIAs) 20. september 2016 28. märts 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 27. veebruar 2017 27. märts 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 12. aprill 2016 21. märts 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga) (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlemisel arvesse minevad koolitused (20.03.2017 seisuga)) 18. aprill 2016 21. märts 2017
Otsus 15.03.17 (Otsus 15.03.17) 20. märts 2017 20. märts 2017
Otsus 03.03.17 (Otsus 03.03.17) 06. märts 2017 20. märts 2017
Otsus 13.03.17 (Otsus 13.03.17) 14. märts 2017 14. märts 2017
Harju Kalandusühing otsus (Harju Kalandusühing otsus) 14. märts 2017 14. märts 2017
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 13. märts 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (PT52)) 06. märts 2017 06. märts 2017
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A, kliendiarvutis täitmiseks, odt) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A, kliendiarvutis täitmiseks, odt)) 27. veebruar 2017 03. märts 2017
Otsus 02.03.17 (Otsus 02.03.17) 02. märts 2017 02. märts 2017
Otsus 01.02.17 (Otsus 01.02.17) 02. veebruar 2017 02. märts 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 02. märts 2017 02. märts 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 02. märts 2017 02. märts 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 02. märts 2017 02. märts 2017
Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004 (Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004) 02. märts 2017 02. märts 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 02. märts 2017 02. märts 2017
Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste toetuse taotlemiseks heakskiidetud taotlejad märts 2017 seisuga (Koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste toetuse taotlemiseks heakskiidetud taotlejad märts 2017 seisuga) 12. veebruar 2015 02. märts 2017
Otsus 28.02.17 (Otsus 28.02.17) 02. märts 2017 02. märts 2017
Teatis (Teatis) 01. märts 2017 01. märts 2017
Pakkumusvorm (lõssipulber) (Pakkumusvorm (lõssipulber)) 01. märts 2017 01. märts 2017
Heakskiidu taotlus (Heakskiidu taotlus) 01. märts 2017 01. märts 2017
Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 16.02.2017 määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ seletuskiri) 28. veebruar 2017 28. veebruar 2017
Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri (Maaeluministri 09.01.2017 määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ seletuskiri) 28. veebruar 2017 28. veebruar 2017
MAK pindala- ja loomatoetuste saajad 2016 meetmete ja maakondade lõikes (MAK pindala- ja loomatoetuste saajad 2016 meetmete ja maakondade lõikes) 27. veebruar 2017 27. veebruar 2017
2016.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes (2016.aasta pindala- ja loomatoetuste saajad otsetoetuste meetmete ja maakondade lõikes) 18. jaanuar 2017 27. veebruar 2017
Objektide tähistamine (Objektide tähistamine) 22. veebruar 2017 23. veebruar 2017
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 23. veebruar 2017 23. veebruar 2017
Toetustaotluse esitamise juhend (Toetustaotluse esitamise juhend) 23. veebruar 2017 23. veebruar 2017
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotluse ülevõtjale toetuste maksmiseks) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A) (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta (PT51A)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 (Nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1760/2000) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm“ (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Maaeluministri 20.02.2017 määrus nr 16 „2017. aastal antavad üleminekutoetused“ (Maaeluministri 20.02.2017 määrus nr 16 „2017. aastal antavad üleminekutoetused“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ (Maaeluministri 16.02.2017 määrus nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ (Maaeluministri 09.01.2017 määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded" (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrus nr 4 "Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded") 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (RTF, täidetav) (Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (RTF, täidetav)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (PDF) (Taotluse (PT51) lisa: ammlehmade loetelu (PDF)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (PDF) (Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (PDF)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (RTF, täidetav) (Loomakasvatuse toetuse taotlus (PT51) (RTF, täidetav)) 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Otsus 08.02.17 (Otsus 08.02.17) 13. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Otsus 01.02.17 (Otsus 01.02.17) 02. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Meede 16.1 2016 aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus (Meede 16.1 2016 aasta taotlusvooru taotluste paremusjärjestus) 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Tööajatabel (Tööajatabel) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Avaldus ja toetava tegevuse plaan (Avaldus ja toetava tegevuse plaan) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus) 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Ettevõtjad (Ettevõtjad) 18. november 2016 15. veebruar 2017
Mittetulundusühingud (Mittetulundusühingud) 18. november 2016 15. veebruar 2017
Otsus 15.02.17 (Otsus 15.02.17) 15. veebruar 2017 15. veebruar 2017
Riigiabi saaja abitaotlus (Riigiabi saaja abitaotlus) 03. veebruar 2017 14. veebruar 2017
Määrus vene keeles (Määrus vene keeles) 13. veebruar 2017 13. veebruar 2017
Otsus 09.01.17 (Otsus 09.01.17) 11. jaanuar 2017 13. veebruar 2017
Hinnapakkumuse vorm (Hinnapakkumuse vorm) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Seletuskiri (Seletuskiri) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6) (Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 6)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5) (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 5)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4) (Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 4)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3) (Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid (lisa 3)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2) (Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta (lisa 2)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1) (Istikute maksimaalne toetatav ühikute arv hektari kohta (lisa 1)) 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 I taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017 (MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 I taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 II taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017 (MAK 2014-2020 meetme 9.1.2 II taotlusvooru paremusjärjestus seisuga 02.02.2017) 03. veebruar 2017 03. veebruar 2017
Imprordikvootide taotlusperioodid 2017 (Imprordikvootide taotlusperioodid 2017) 02. veebruar 2017
Põllumajandusministri määrus "Turuarendustoetus" (Põllumajandusministri määrus "Turuarendustoetus") 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013 (Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Abiks taotlejale 2017 (Abiks taotlejale 2017) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Põllumajandustootja kinnitus selle kohta, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja (Põllumajandustootja kinnitus selle kohta, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Pakkumuskutse (Pakkumuskutse) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Rahaliste kohustuste tasumise kinnitus (Rahaliste kohustuste tasumise kinnitus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Abitaotlus tegevuses osalemiseks (Abitaotlus tegevuses osalemiseks) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Abisaaja kontserni liikmete skeem (Abisaaja kontserni liikmete skeem) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 27. jaanuar 2017 27. jaanuar 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Rakenduskava vorm (Rakenduskava vorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Toiduohutuse valdkonna maksetaotlus (Toiduohutuse valdkonna maksetaotlus) 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709 (Komisjoni rakendusotsus (EL) nr 2014/709) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Finantsprognooside tabel (Finantsprognooside tabel) 11. oktoober 2016 23. jaanuar 2017
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/1613 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/1613) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Haldusmenetluse seadus (Haldusmenetluse seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Loomatauditõrje seadus (Loomatauditõrje seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Maaeluministri 16.01.2017. a määrus nr 6 "Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele" (Maaeluministri 16.01.2017. a määrus nr 6 "Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele") 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Põllumajandusministri 15.06.2006. a määrus nr 71 "Toorpiima käitlemise hügieeninõuded" (Põllumajandusministri 15.06.2006. a määrus nr 71 "Toorpiima käitlemise hügieeninõuded") 19. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Juhend toetuse taotlemiseks e-PRIAs (Juhend toetuse taotlemiseks e-PRIAs) 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 19. jaanuar 2017 19. jaanuar 2017
Toiduseadus (Toiduseadus) 19. jaanuar 2017 19. jaanuar 2017
Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 5 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Ühistegevuse valdkonna maksetaotlus (Ühistegevuse valdkonna maksetaotlus) 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Heakskiidutaotlus (UUS! alates 01.08.2015) (Heakskiidutaotlus (UUS! alates 01.08.2015)) 25. juuli 2014 18. jaanuar 2017
Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (Komisjoni määrus (EL) nr 702/2014) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Põllumajandusloomade aretuse seadus (Põllumajandusloomade aretuse seadus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid) 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 11. jaanuar 2017
Meede 16.2 paremusjärjestus (Meede 16.2 paremusjärjestus) 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
KSM algkoolituse teatis (KSM algkoolituse teatis) 09. jaanuar 2017 09. jaanuar 2017
Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus (Vabanenud eelarve alusel taotluste paremusjärjestus) 09. jaanuar 2017 09. jaanuar 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
MTÜ Hiiukala otsus (MTÜ Hiiukala otsus) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu otsus (MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu otsus) 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
Eesti Kalatootjate Keskühistu taotluse rahuldamine (Eesti Kalatootjate Keskühistu taotluse rahuldamine) 03. detsember 2016 06. jaanuar 2017
Taotluse rahuldamise otsus (Taotluse rahuldamise otsus) 05. jaanuar 2017 05. jaanuar 2017
Ehitustegevuse kulude vorm (Ehitustegevuse kulude vorm) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Hinnapakkumus (Hinnapakkumus) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Ehitustegevuse eelarve vorm (Ehitustegevuse eelarve vorm) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Ehitustegevuse eelarve prognoosi vorm (Ehitustegevuse eelarve prognoosi vorm) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Avaldus (Avaldus) 04. jaanuar 2017 04. jaanuar 2017
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 27. detsember 2016 27. detsember 2016
EL-i Ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (EL-i Ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 14. september 2016 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. august 2016 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. august 2016 16. detsember 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 09. september 2016 16. detsember 2016
Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 16. detsember 2016
Tegevuskava vorm (Tegevuskava vorm) 16. detsember 2016 16. detsember 2016
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 13. detsember 2016 15. detsember 2016
Teavita rikkumisest (Teavita rikkumisest) 14. detsember 2016 14. detsember 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/247 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/247) 14. detsember 2016 14. detsember 2016
Maaeluministri 24. juuli 2015. a määrus nr 73 "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus" (Maaeluministri 24. juuli 2015. a määrus nr 73 "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus") 14. detsember 2016
2016 a vooru üleriigiliste tegevuste kavandatavad projektid (2016 a vooru üleriigiliste tegevuste kavandatavad projektid) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Sektori koolitusvajaduse küsitlus (Sektori koolitusvajaduse küsitlus) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli (Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016)) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Määruse lisa (Määruse lisa) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmussiirde ja teavituse toetuse määrus) 13. detsember 2016 13. detsember 2016
Paremusjärjestus toiduainetööstus (Paremusjärjestus toiduainetööstus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus taimekasvatus (Paremusjärjestus taimekasvatus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus metsandus (Paremusjärjestus metsandus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus loomakasvatus (Paremusjärjestus loomakasvatus) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Paremusjärjestus ettevõtete majandamine (Paremusjärjestus ettevõtete majandamine) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Hindamiskomisjoni koosseis (Hindamiskomisjoni koosseis) 07. detsember 2016 07. detsember 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 22. november 2016 06. detsember 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 23. november 2016 05. detsember 2016
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 25. november 2016 25. november 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 25. november 2016 25. november 2016
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 25. november 2016 25. november 2016
Avaldus (Avaldus) 25. november 2016 25. november 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 24. november 2016 24. november 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 24. november 2016 24. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 24. november 2016 24. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 24. november 2016 24. november 2016
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (25.11.2016) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (25.11.2016)) 24. november 2016 24. november 2016
Määruse muudatus (jõust. 25.11.2016) (Määruse muudatus (jõust. 25.11.2016)) 24. november 2016 24. november 2016
Määruse terviktekst (Määruse terviktekst) 24. november 2016 24. november 2016
Paremusjärjestus 24.11.2016 (Paremusjärjestus 24.11.2016) 24. november 2016 24. november 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 23. november 2016 23. november 2016
Komisjoni määrus 1418/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1418/2013 (17.12.2013)) 23. november 2016 23. november 2016
Nõukogu määrus nr 1379/2013 (11.12.2013) (Nõukogu määrus nr 1379/2013 (11.12.2013)) 23. november 2016 23. november 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 23. november 2016 23. november 2016
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 23. november 2016 23. november 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 23. november 2016 23. november 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 23. november 2016 23. november 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 23. november 2016 23. november 2016
Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes (Hindepunktide nimekiri kriteeriumide lõikes) 23. november 2016 23. november 2016
Hindepunktide nimekiri (Hindepunktide nimekiri) 23. november 2016 23. november 2016
Toetuse kasutamise kava (Toetuse kasutamise kava) 22. november 2016 22. november 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 22. november 2016 22. november 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2016 22. november 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 22. november 2016 22. november 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 22. november 2016 22. november 2016
Abiks taotlejale - lõssipulbri eraladustamine (Abiks taotlejale - lõssipulbri eraladustamine) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 22. november 2016 22. november 2016
Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord" (Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord") 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus (508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2016 22. november 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 22. november 2016 22. november 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 22. november 2016 22. november 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 22. november 2016 22. november 2016
Abiks taotlejale - või sekkumiskokkuost (Abiks taotlejale - või sekkumiskokkuost) 22. november 2016 22. november 2016
Abiks taotlejale - lõssipulbri sekkumiskokkuost (Abiks taotlejale - lõssipulbri sekkumiskokkuost) 22. november 2016 22. november 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 22. november 2016 22. november 2016
Avamisteadaanne lõssipulbri sekkumiskokkuostu kohta (Avamisteadaanne lõssipulbri sekkumiskokkuostu kohta) 22. november 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas) 21. november 2016 21. november 2016
Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord" (Maaeluministri 02.11.2016 määrus nr 63 "Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord") 21. november 2016 21. november 2016
Teavitamise kord (Teavitamise kord) 16. november 2016 16. november 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 12. oktoober 2016 15. november 2016
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 11. november 2016 11. november 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 11. november 2016 11. november 2016
Hinnavõrdlustabel (Hinnavõrdlustabel) 11. november 2016 11. november 2016
Avaldus (Avaldus) 11. november 2016 11. november 2016
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 11. november 2016 11. november 2016
PRIA otsus 09.11.16 (PRIA otsus 09.11.16) 11. november 2016 11. november 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 04. november 2016 04. november 2016
Lisa 2 Hindamiskriteeriumid (Lisa 2 Hindamiskriteeriumid) 04. november 2016 04. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 04. november 2016 04. november 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 04. november 2016 04. november 2016
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (04.11.2016) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (04.11.2016)) 04. november 2016 04. november 2016
Määruse muudatus (jõust. 04.11.2016) (Määruse muudatus (jõust. 04.11.2016)) 04. november 2016 04. november 2016
Määruse terviktekst (Määruse terviktekst) 04. november 2016 04. november 2016
Määruse lisad 1-3 (Määruse lisad 1-3) 02. november 2016 02. november 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 02. november 2016 02. november 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 02. november 2016 02. november 2016
Määrus (Määrus) 02. november 2016 02. november 2016
KSA algkoolituse info (KSA algkoolituse info) 01. november 2016 01. november 2016
KSK algkoolituse info (KSK algkoolituse info) 01. november 2016 01. november 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
Avaldus (Avaldus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 27. oktoober 2016 27. oktoober 2016
Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 06.08.2016)) 08. august 2016 26. oktoober 2016
Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava A,B osa (Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava A,B osa) 02. november 2015 24. oktoober 2016
Muudatuse seletuskiri 24.10.2016 (Muudatuse seletuskiri 24.10.2016) 24. oktoober 2016 24. oktoober 2016
Määruse muudatus 24.10.2016 (Määruse muudatus 24.10.2016) 24. oktoober 2016 24. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 24. oktoober 2016 24. oktoober 2016
KSM algkoolituste info 2016 (KSM algkoolituste info 2016) 19. oktoober 2016 19. oktoober 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1845, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EL) 2016/1612 kohaselt piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1845, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EL) 2016/1612 kohaselt piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes) 19. oktoober 2016 19. oktoober 2016
Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend (Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 5 ja 6 tegevusalade ja toodete tabel) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Taotluse hindamise kriteeriumid (Taotluse hindamise kriteeriumid) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 18. oktoober 2016 18. oktoober 2016
Detailse eelarve vorm (Detailse eelarve vorm) 13. oktoober 2016 13. oktoober 2016
Otsus 20.09.16 (Otsus 20.09.16) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks (Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Innovatsiooniklastri tegevuskava (Innovatsiooniklastri tegevuskava) 15. september 2016 12. oktoober 2016
Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Teave kontserni liikmete kohta (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Koolitustoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktika korraldamise aruanne (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm) (Praktikatoetuse avaldus (PRIA poolt kinnitatud soovituslik vorm)) 12. oktoober 2016 12. oktoober 2016
Lisa 2 Äriplaani koostamise juhend (Lisa 2 Äriplaani koostamise juhend) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Lisa 1 Taotluse hindamise kriteeriumid (Lisa 1 Taotluse hindamise kriteeriumid) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
•Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend (•Toetustaotluse süsteemi (e-PRIAsse) sisestamise juhend) 11. oktoober 2016 11. oktoober 2016
Lisa 3 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 3 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 10. oktoober 2016 10. oktoober 2016
Aianduse tegevusvaldkonna maksetaotlus (Aianduse tegevusvaldkonna maksetaotlus) 10. oktoober 2016 10. oktoober 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
•Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014 (•Komisjoni määrus (EL) 651/2014) 17. juuni 2014) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
•Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014 (•Komisjoni määrus (EL) 717/2014 27. juuni 2014) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Täiskasvanute koolituse seadus (Täiskasvanute koolituse seadus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 2 (Määruse lisa 2) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määruse lisa 1 (Määruse lisa 1) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
Määrus (Määrus) 06. oktoober 2016 06. oktoober 2016
•Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti (•Põllumajandustooted ja nende jagunemine valdkonniti) 03. oktoober 2016 03. oktoober 2016
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll) (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll)) 03. oktoober 2016 03. oktoober 2016
Liikmete nimekiri (Liikmete nimekiri) 29. september 2016 29. september 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 28. september 2016 28. september 2016
Määrus (Määrus) 28. september 2016 28. september 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 26. september 2016 26. september 2016
Põllumajandusministri määrus (Põllumajandusministri määrus) 26. september 2016 26. september 2016
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 26. september 2016 26. september 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 26. september 2016 26. september 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 26. september 2016 26. september 2016
Kohaliku tegevusgrupi ettemaksutaotlus (Kohaliku tegevusgrupi ettemaksutaotlus) 02. november 2015 26. september 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 08. august 2016 23. september 2016
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt (Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 3 Kinnitusleht (Lisa 3 Kinnitusleht) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte (Lisa 2 Uuendustööde mahtude kokkuvõte) 19. september 2016 19. september 2016
Lisa 1 Kinnituskiri (Lisa 1 Kinnituskiri) 19. september 2016 19. september 2016
Muudatuste seletuskiri (Muudatuste seletuskiri) 19. september 2016 19. september 2016
Määruse muudatus (Määruse muudatus) 19. september 2016 19. september 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 19. september 2016 19. september 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 16. september 2016 16. september 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 16. september 2016 16. september 2016
Tööajatabel (Tööajatabel) 15. september 2016 15. september 2016
Innovatsioonitegevuse lõpparuanne (Innovatsioonitegevuse lõpparuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Innovatsioonitegevuse vahearuanne (Innovatsioonitegevuse vahearuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Tegevuskava lõpparuanne (Tegevuskava lõpparuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Tegevuskava vahearuanne (Tegevuskava vahearuanne) 15. september 2016 15. september 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 15. september 2016 15. september 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 15. september 2016 15. september 2016
Põlluraamat (pdf.) (Põlluraamat (pdf.)) 15. september 2016 15. september 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 14. september 2016 14. september 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks) 14. september 2016 14. september 2016
Maaeluministri 12.09.2016 määrus nr 54 " Piimatootmise vähendamise toetus" (Maaeluministri 12.09.2016 määrus nr 54 " Piimatootmise vähendamise toetus") 14. september 2016 14. september 2016
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse hindamismaatriksid) 14. september 2016 14. september 2016
Hindamiskriteeriumid (Hindamiskriteeriumid) 12. september 2016 12. september 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 12. september 2016 12. september 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 12. september 2016 12. september 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 12. september 2016 12. september 2016
Prioriteetide nimekiri (Prioriteetide nimekiri) 12. september 2016 12. september 2016
Seletuskiri muutmise eelnõu juurde (Seletuskiri muutmise eelnõu juurde) 12. september 2016 12. september 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 12. september 2016 12. september 2016
Määrus (Määrus) 12. september 2016 12. september 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1615, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1615, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta) 09. september 2016 09. september 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1619, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimase päeva osas (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1619, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimase päeva osas) 09. september 2016 09. september 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1614, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1614, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul) 09. september 2016 09. september 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/921, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/921, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele) 09. september 2016 09. september 2016
Põllumajandusministri 22.10.2014 määrus nr 91 "Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord" (Põllumajandusministri 22.10.2014 määrus nr 91 "Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord") 09. september 2016 09. september 2016
Toetuse taotlus (Toetuse taotlus) 09. september 2016 09. september 2016
Teatis (Teatis) 09. september 2016 09. september 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 26. august 2016 26. august 2016
Tunnustamise taotlus (Tunnustamise taotlus) 26. august 2016 26. august 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) 26. august 2016 26. august 2016
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 26. august 2016 26. august 2016
Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine" (Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine") 26. august 2016 26. august 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 511/2012, nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 511/2012, nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris) 26. august 2016 26. august 2016
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) 25. august 2016 25. august 2016
Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine" (Maaeluministri 09.06.2016 määrus nr 38 "Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine") 25. august 2016 25. august 2016
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus (Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmise avaldus) 25. august 2016 25. august 2016
Teade tegelikult tarnitud koguste kohta (Teade tegelikult tarnitud koguste kohta) 25. august 2016 25. august 2016
Teade enne läbirääkimisi (Teade enne läbirääkimisi) 25. august 2016 25. august 2016
Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlus (Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlus) 25. august 2016 25. august 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008) 19. august 2016 19. august 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga) 19. august 2016 19. august 2016
Litsentsikohustuse alused tooted alates 06.11.16 (eksport/import) (Litsentsikohustuse alused tooted alates 06.11.16 (eksport/import)) 18. august 2016 18. august 2016
Lisa 2 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm (Lisa 2 Lektorite pädevuse ja enesetäienduse teavitamise vorm) 16. august 2016 16. august 2016
Taimekasvatuse tegevusvaldkonna maksetaotlus (Taimekasvatuse tegevusvaldkonna maksetaotlus) 16. august 2016 16. august 2016
Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus (Toetustaotluse süsteemis sisestamise tutvustus) 12. august 2016 12. august 2016
MTÜ Virumaa Rannakalanduse Ühing otsus (MTÜ Virumaa Rannakalanduse Ühing otsus) 09. august 2016 09. august 2016
PRIA otsus 01.08.16 (PRIA otsus 01.08.16) 09. august 2016 09. august 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 08. august 2016 08. august 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 08. august 2016 08. august 2016
Tööajatabel (Tööajatabel) 08. august 2016 08. august 2016
Avaldus koos projektiplaaniga (Avaldus koos projektiplaaniga) 08. august 2016 08. august 2016
Määruse lisa (Määruse lisa) 08. august 2016 08. august 2016
Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 06.08.2016)) 08. august 2016 08. august 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 08. august 2016 08. august 2016
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus) 08. august 2016 08. august 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. märts 2016 04. august 2016
Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (XLS fail, täidetav)) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Kohustuse jätkamise kinnitus (ODS fail, täidetav) (Kohustuse jätkamise kinnitus (ODS fail, täidetav)) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Püsirohumaid on oluline säilitada (Püsirohumaid on oluline säilitada) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail) (Kohustuse jätkamise kinnitus (PDF fail)) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 "Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Põllumajandusministri 06. aprilli 2010. a määrus nr 43 "Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord") 29. juuli 2016 29. juuli 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 26. juuli 2016 26. juuli 2016
Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016) (Määruse muudatus (jõustunud 09.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Hinnapakkumuse vorm (Hinnapakkumuse vorm) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Hindamiskriteeriumid (jõust. 23.07.2016) (Hindamiskriteeriumid (jõust. 23.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Seletuskiri määruse muudatuse juurde (23.07.2016)) (Seletuskiri määruse muudatuse juurde (23.07.2016))) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Määruse muudatus (jõust 23.07.2016) (Määruse muudatus (jõust 23.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Määruse terviktekst (jõust. 23.07.2016) (Määruse terviktekst (jõust. 23.07.2016)) 25. juuli 2016 25. juuli 2016
Sektori koolitusvajaduse küsitlus (Sektori koolitusvajaduse küsitlus) 21. juuli 2016 21. juuli 2016
MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond otsus (MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Eesti Kalaliidu otsus (Eesti Kalaliidu otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Tartui Ülikooli otsus (Tartui Ülikooli otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Tartu Ülikooli otsus (Tartu Ülikooli otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
VTA 2016 perioodi otsus (VTA 2016 perioodi otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
PRIA 2016 perioodi otsus (PRIA 2016 perioodi otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Maaeluministeeriumi 2016 perioodi otsus (Maaeluministeeriumi 2016 perioodi otsus) 19. juuli 2016 19. juuli 2016
Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsuse muudatus (Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsuse muudatus) 18. juuli 2016 19. juuli 2016
Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsus (Maaeluministeeriumi 2015 perioodi otsus) 18. juuli 2016 19. juuli 2016
Keskkonnaministeeriumi otsus (Keskkonnaministeeriumi otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Keskkonnainspektsiooni otsus (Keskkonnainspektsiooni otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Maaeluministeeriumi otsus (Maaeluministeeriumi otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Veterinaar- ja Toiduameti otsus (Veterinaar- ja Toiduameti otsus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Määrus (Määrus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Määrus (Määrus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Määrus (Määrus) 18. juuli 2016 18. juuli 2016
Eesti Traalpüügiühistu otsus (Eesti Traalpüügiühistu otsus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Eesti Kalapüügiühistu otsus (Eesti Kalapüügiühistu otsus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu otsus (Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu otsus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Kalandusturu korraldamis seadus (Kalandusturu korraldamis seadus) 15. juuli 2016 15. juuli 2016
Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri (Maksetaotlus ja kuludokumentide nimekiri) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Toetuse taotlemise avaldus (Toetuse taotlemise avaldus) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli (Hindepunktide kujunemise näidis excel (muud 09.07.2016) 8exceli) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016) (Määruse seletuskiri (muudatus 09.07.2016)) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Määruse lisa (Määruse lisa) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus (Teadmusiirde ja teavituse toetuse määrus) 11. juuli 2016 11. juuli 2016
Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 „Abiks taotlejale“ juhend (Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 „Abiks taotlejale“ juhend) 20. mai 2015 05. juuli 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 02. mai 2016 05. juuli 2016
Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (VTA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll) (Loomade heaolu toetuse hindamismaatriksid (PRIA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid (Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid (Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetuse hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse hindamismaatriksid (Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll) (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse hindamismaatriksid (KeA kohapealne kontroll)) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Keskkonnasõbrakiku puuvilja-ja marjakasvatuse toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbrakiku puuvilja-ja marjakasvatuse toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid (Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Piirkondliku mullakaitse toetuse hindamismaatriksid (Piirkondliku mullakaitse toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime-ja maitsetaimekasvatause ning maasikakasvatuse toetuse hindamismaatriksid (Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime-ja maitsetaimekasvatause ning maasikakasvatuse toetuse hindamismaatriksid) 04. juuli 2016 04. juuli 2016
Nõustajate koolitustoetuse maksetaotlus (Nõustajate koolitustoetuse maksetaotlus) 20. mai 2016 01. juuli 2016
Paremusjärjestus (Paremusjärjestus) 01. juuli 2016 01. juuli 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1058, millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise raames (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1058, millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus lõssipulbri kokkuostuks riikliku sekkumise raames) 30. juuni 2016 30. juuni 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 28. juuni 2016 28. juuni 2016
Aruanne (Aruanne) 21. jaanuar 2016 22. juuni 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 22. juuni 2016 22. juuni 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 27. aprill 2016 22. juuni 2016
Hindamistulemused (seisuga 20.06.2016) (Hindamistulemused (seisuga 20.06.2016)) 28. aprill 2016 21. juuni 2016
Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel (Hindamiskriteeriumi 4-8 tegevusalade ja toodete tabel) 23. märts 2016 21. juuni 2016
Põllumajandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 1) (Põllumajandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 1)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Metsandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 4) (Metsandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus (lisa 4)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Tootjarühma äriplaan (lisa 2) (Tootjarühma äriplaan (lisa 2)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Avaldus (lisa 6) (Avaldus (lisa 6)) 20. juuni 2016 20. juuni 2016
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus) 15. juuni 2016 15. juuni 2016
Põllumajandusministri 08. märtsi 2010. a määrus nr 19 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013" (Põllumajandusministri 08. märtsi 2010. a määrus nr 19 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013") 15. juuni 2016 15. juuni 2016
Abiks taotlejale küüslauk B-litsents (Abiks taotlejale küüslauk B-litsents) 13. juuni 2016 13. juuni 2016
Abiks taotlejale küüslauk A-litsents (Abiks taotlejale küüslauk A-litsents) 13. juuni 2016 13. juuni 2016
Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis (Enne kulutuste tegemist rahastatud tegevuse tasumise tõendamise teatis) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
Hinnapakkumuste võrdlustabel (Hinnapakkumuste võrdlustabel) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
Avaldus (Avaldus) 07. juuni 2016 07. juuni 2016
MTÜ Saarte Kalandus (MTÜ Saarte Kalandus) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts (MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Rakenduskava vorm (Rakenduskava vorm) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Kohaliku algatusrühma toetuse taotlusvorm (Kohaliku algatusrühma toetuse taotlusvorm) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
•Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (•Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
•Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (•Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 06. juuni 2016 06. juuni 2016
Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1) (Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (määruse lisa 1)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve (Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Ehitustegevuse eelarve (määruse lisa 2) (Ehitustegevuse eelarve (määruse lisa 2)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Hinnapakkumus (määruse lisa 3) (Hinnapakkumus (määruse lisa 3)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Ehitustegevuse kulud (määruse lisa 5) (Ehitustegevuse kulud (määruse lisa 5)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks (EL toimimise lepingu I lisa abitabel kuni 8-kohalise CN -koodi leidmiseks) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335) (EL toimimise lepingu I lisa (lk 333-335)) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Seletuskiri (Seletuskiri) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 5 Ehitustegevuse kulud (Lisa 5 Ehitustegevuse kulud) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 4 Hindamiskriteeriumid (Lisa 4 Hindamiskriteeriumid) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 3 Hinnapakkumus (Lisa 3 Hinnapakkumus) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel (Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Määrus (Määrus) 02. juuni 2016 02. juuni 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 30. mai 2016 30. mai 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 30. mai 2016 30. mai 2016
Harjumaa hindepunktid (Harjumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Hiiumaa hindepunktid (Hiiumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Järvamaa hindepunktid (Järvamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Lääne-Virumaa hindepunktid (Lääne-Virumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Põlvamaa hindepunktid (Põlvamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Pärnumaa hindepunktid (Pärnumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Saaremaa hindepunktid (Saaremaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Jõgevamaa hindepunktid (Jõgevamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Ida-Virumaa hindepunktid (Ida-Virumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Läänemaa hindepunktid (Läänemaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Raplamaa hindepunktid (Raplamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Tartuma hindepunktid (Tartuma hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Valgamaa hindepunktid (Valgamaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Viljandimaa hindepunktid (Viljandimaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Võrumaa hindepunktid (Võrumaa hindepunktid) 25. mai 2016 26. mai 2016
Heakskiidutaotlus (Heakskiidutaotlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Või/lõssipulbri sertifikaaditaotlus (Või/lõssipulbri sertifikaaditaotlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Taotlusvorm (Taotlusvorm) 26. mai 2016 26. mai 2016
Kalandusturu korraldamise seadus (Kalandusturu korraldamise seadus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 26. mai 2016 26. mai 2016
Pakkumisvorm või/lõssipulbri kokkuostuks (Pakkumisvorm või/lõssipulbri kokkuostuks) 26. mai 2016 26. mai 2016
Meetme määrus (Meetme määrus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus (Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus) 26. mai 2016 26. mai 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 27. aprill 2016 26. mai 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 27. aprill 2016 26. mai 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 25. mai 2016 25. mai 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 22. detsember 2015 18. mai 2016
Osalejate nimekiri (Osalejate nimekiri) 26. juuni 2015 18. mai 2016
Maksetaotluse vorm (Maksetaotluse vorm) 06. mai 2016 16. mai 2016
Lisa 6 Infopäeval osalejate nimekiri metsandus (Lisa 6 Infopäeval osalejate nimekiri metsandus) 30. märts 2016 16. mai 2016
Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri kui tegevus vähese tähtsusega abi (Lisa 4 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri kui tegevus vähese tähtsusega abi) 17. november 2015 16. mai 2016
Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri (Lisa 3 Täienduskoolitusel osalejate nimekiri) 17. november 2015 16. mai 2016
Lisa 1 Infopäeval osalejate nimekiri (Lisa 1 Infopäeval osalejate nimekiri) 17. november 2015 16. mai 2016
Maksetaotlus (Maksetaotlus) 17. november 2015 16. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetused 2016) 12. mai 2016 12. mai 2016
EKF toetuse saajad seisuga 10.05.16 (lõplik) (EKF toetuse saajad seisuga 10.05.16 (lõplik)) 11. mai 2016
Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Piimatootmise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016 (Piimatootmise valdkonna hindamistulemused 06.05.2016) 04. aprill 2016 06. mai 2016
Määruse seletuskiri (Määruse seletuskiri) 04. mai 2016 04. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 02. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 03. mai 2016 03. mai 2016
Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016 (Abiks taotlejale Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Keskkonnatoetused 2016) 02. mai 2016 02. mai 2016
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
Põlluraamat (Põlluraamat) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
e-PRIA juhendid (e-PRIA juhendid) 29. aprill 2016 29. aprill 2016
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus" (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus") 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus") 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures (Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu 2016 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis) (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad (Enamlevinud puuvilja-, marja ja köögiviljakultuuride kahjustajad) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistrisse registreerimine (Kliendiregistrisse registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016 (Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures (Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures (Tasuta e-PRIA kasutamise juhendamine põllu- ja maamajanduse konsulentide juures) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Praktikatoetuse määrus (Praktikatoetuse määrus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Registrisse kandmise avaldus (Registrisse kandmise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotlus (Taotlus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” SELETUSKIRI (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “ Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” SELETUSKIRI) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” (Maaeluministri 20.04.2015 määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistrisse registreerimine (Kliendiregistrisse registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimine (Kliendiregistris registreerimine) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Kliendiregistris registreerimise avalduse vorm (Kliendiregistris registreerimise avalduse vorm) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid (Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis) (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse trükis 2016 (Nõuetele vastavuse trükis 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu 2016 (Põllumajanduskultuuride loetelu 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016 (Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse süsteem (Nõuetele vastavuse süsteem) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Nõuetele vastavuse trükis 2016 (Nõuetele vastavuse trükis 2016) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal (Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus" (Maaeluministri 22. aprilli 2015.a määrus nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus") 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 28. aprill 2016 28. aprill 2016
Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm" (Põllumajandusministri 20.02.2015 määrus nr 19 "Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm") 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Maaparandusseadus (Maaparandusseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 08. mai 2015 27. aprill 2016
Looduskaitseseadus (Looduskaitseseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52) (Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise teade (vorm PT52)) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Põlluraamat (Põlluraamat) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Külvikorraplaan (Külvikorraplaan) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Viljavaheldusplaan (Viljavaheldusplaan) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Väetusplaan (Väetusplaan) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Väetusplaani täitmise juhend (Väetusplaani täitmise juhend) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (täidetav)) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF) (Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta (PDF)) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 22. aprill 2016 27. aprill 2016
Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016 (Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016 (Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016 (Põhitõed pindala- ja loomatoetuste taotlemisel 2016) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta (Teave ettevõtte üleandmise-võtmise kohta) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 25. aprill 2016 27. aprill 2016
Sihtasutuste seadus (Sihtasutuste seadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Mittetulundusühingute seadus (Mittetulundusühingute seadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Tulundusühistuseadus (Tulundusühistuseadus) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Äriseadustik (Äriseadustik) 27. aprill 2016 27. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17.04.2015 määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Abiks taotlejale (Abiks taotlejale) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Abiks taotlejale 2016 (Abiks taotlejale 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) täidetav) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 20. aprilli 2015 a määrus nr 35 "Väikepõllumajandustootja toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus" (Maaeluministri 17. aprilli 2015 määrus nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud (RTF) (Lisa 5. Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud (RTF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Lisa 2. Ökoalade loetelu (Lisa 2. Ökoalade loetelu) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
e-PRIA tugiteenuse pakkujate kontaktid (e-PRIA tugiteenuse pakkujate kontaktid) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis) (Põhitõed pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemisel 2016 (trükis)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate lammaste ja kitsede arvestuse pidamise vorm) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate veiste arvestuse pidamise vorm) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm (Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (MT62C) (Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (MT62C)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (RTF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (RTF)) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“ (Põllumajandusministri 8. märtsi 2010.a määrus nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013“) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015.a määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Loomakaitseseadus (Loomakaitseseadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele” (Põllumajandusministri 3. detsembri 2002.a määrus nr 80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ (Põllumajandusministri 19. juuni 2003.a määrus nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” (Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” (Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määrus nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" (Põllumajandusministri 27. augusti 2009.a määrus nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (Maaeluministri 30.04.2015 määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2016 (Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016 (Infoleht "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus " 2016 (Infoleht "Mahepõllumajandusliku tootmise toetus " 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016 (Infoleht "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 2016) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1310/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 808/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Mahepõllumajanduse seadus (Mahepõllumajanduse seadus) 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus" (Põllumajandusministri 30.04.2015 määrus nr 53 "Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus") 26. aprill 2016 26. aprill 2016
Abiks taotlejale 2016 (Abiks taotlejale 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus" 2016 (Infoleht "Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus" 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2016 (Infoleht "Ühtne pindalatoetus" 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel 2016 (Abiks taotlejale pindalapõhiste otsetoetuste taotlemisel 2016) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014 (Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (seletuskiri) (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (seletuskiri)) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" (Maaeluministri 29. aprilli 2015.a määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus") 25. aprill 2016 25. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Taotluse annulleerimise avaldus (Taotluse annulleerimise avaldus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Taotluse muudatusavaldus (Taotluse muudatusavaldus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta (Teave põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Mesilaste korjetaimede nimekiri (Mesilaste korjetaimede nimekiri) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” (Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded”) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
2016. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused (2016. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014 (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1305/2013) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus") 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Põllumajandusministri 15.03.2010 määrus nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (Põllumajandusministri 15.03.2010 määrus nr 28 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
ÜPT infoleht (ÜPT infoleht) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
ROH infoleht (ROH infoleht) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
ROH lisainfo (ROH lisainfo) 25. aprill 2016 25. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 50 "Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Ravim-maitsetaimede nimekiri (Ravim-maitsetaimede nimekiri) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Veeseadus (Veeseadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus" (Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 51 "Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maakatastriseadus (Maakatastriseadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1305/2013) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus" (Põllumajandusministri 22.04.2015 määrus nr 40 "Piirkondlik mullakaitse toetus") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Aretustoetuse taotlus (Aretustoetuse taotlus) 14. jaanuar 2016 22. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
e-PRIA (e-PRIA) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF) (Taotlusvorm (vormid PT50 ja PT50A) (PDF)) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põllumajanduskultuuride loetelu (Põllumajanduskultuuride loetelu) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016" (Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016") 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Põhitõed 2016 (Põhitõed 2016) 22. aprill 2016 22. aprill 2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014 (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus nr 809/2014) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 807/2014) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1307/2013) 21. aprill 2016 21. aprill 2016
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013 (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1306/2013) 21. aprill 2016 21. aprill 2016