Lisatud: 04. aprill 2019

Viimati muudetud: 15. detsember 2019

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Toetused

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019 04. aprill 2019 15. detsember 2019
Noore põllumajandustootja toetus 2019 04. aprill 2019 15. detsember 2019
Loomakasvatuse üleminekutoetused ja piimalehma kasvatamise otsetoetus 2019 14. veebruar 2019 13. detsember 2019
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019 05. aprill 2019 13. detsember 2019
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2019 13. detsember 2018 12. detsember 2019
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2020 13. oktoober 2016 12. detsember 2019
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK 2014-2020 meede 6.1) 2019 IV taotlusvoor 26. juuli 2019 12. detsember 2019
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019 12. november 2019 12. detsember 2019
Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2019 30. november 2018 10. detsember 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2020 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Põllumajandustootja asendamise toetus 2020 10. detsember 2019 10. detsember 2019
Koolikava toetus 13. juuli 2017 09. detsember 2019
Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019 04. aprill 2019 03. detsember 2019
Väikepõllumajandustootja toetus 2019 05. aprill 2019 03. detsember 2019
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2019 05. juuli 2019 28. november 2019
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019 25. september 2019 26. november 2019
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2019, V taotlusvoor 25. september 2019 26. november 2019
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 3.2) 2018 28. detsember 2017 14. november 2019
Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2018 23. august 2018 13. november 2019
Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus (EMKF meede 1.1.1) 2019 09. oktoober 2019 12. november 2019
Teravilja sekkumiskokkuost 15. veebruar 2018 07. november 2019
Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018 06. märts 2018 07. november 2019
Piimatootmise vähendamise toetus 14. september 2016 07. november 2019
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK 2014-2020 meede 5.2), KOLMAS TAOTLUSVOOR 2018 21. september 2018 06. november 2019
Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017 25. september 2017 06. november 2019
Teravilja sekkumiskokkuost 15. veebruar 2018 06. november 2019
Piimatoodete sekkumiskokkuost 21. jaanuar 2009 06. november 2019
Tööstusliku suhkru kasutustoetus 09. märts 2010 06. november 2019
Puuviljasektori erakorraline toetus 24. oktoober 2017 06. november 2019
Puu- ja köögiviljasektori erakorraline toetus 09. september 2016 06. november 2019
Lõssipulbri eraladustamine 08. september 2014 06. november 2019
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3) 15. detsember 2015 06. november 2019
Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2019 05. november 2019 05. november 2019
Tootmis- ja turustamiskavade toetus (EMKF 4.1) 2019 30. jaanuar 2019 05. november 2019
Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus (EMKF meede 2.1.1.) 2019 09. oktoober 2019 04. november 2019
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) VIIES TAOTLUSVOOR 2019 04. november 2019 04. november 2019
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 6.4) 2019 IV voor 09. august 2019 04. november 2019
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2019 31. oktoober 2019 30. oktoober 2019
Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018 12. aprill 2018 21. oktoober 2019
Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019 05. aprill 2019 21. oktoober 2019
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) NELJAS TAOTLUSVOOR 2018 04. juuni 2018 16. oktoober 2019
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017 07. juuni 2017 16. oktoober 2019
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019 06. mai 2019 16. oktoober 2019
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019 04. aprill 2019 16. oktoober 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2019 23. august 2019 14. oktoober 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2019 21. märts 2019 11. oktoober 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018 29. november 2018 07. oktoober 2019
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 21. jaanuar 2015 07. oktoober 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2019, II taotlusvoor 26. september 2019 07. oktoober 2019
Nõustajate koolitustoetus 29. veebruar 2016 07. oktoober 2019
Mesilaspere toetus 2019 22. veebruar 2019 03. oktoober 2019
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2019 02. oktoober 2019 01. oktoober 2019
Põllumajanduskindlustustoetus 2019 (2. voor) 01. oktoober 2019 30. september 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2019 23. august 2019 30. september 2019
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (MAK 2014-2020 meede 3.1) 2019 30. juuli 2019 17. september 2019
Turuinfo esitamine (lehmatoorpiim) 30. aprill 2015 10. september 2019
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019 26. aprill 2019 04. september 2019
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2019 12. aprill 2019 26. august 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetus (pikaajalised programmid) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) 27. august 2015 16. august 2019
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2019 kuues voor 25. veebruar 2019 25. juuli 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018 esimene taotlusvoor 18. juuni 2018 25. juuli 2019
Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor 03. juuli 2018 25. juuli 2019
Tootmis- ja turustamiskavade toetus (EMKF meede 4.1) 2018 12. märts 2018 25. juuli 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018 12. märts 2018 25. juuli 2019
Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus (EMKF meede 1.20) 2018 24. august 2018 25. juuli 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1) 2018 25. oktoober 2018 25. juuli 2019
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2018 20. november 2018 25. juuli 2019
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2018 20. november 2018 25. juuli 2019
Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2020 23. november 2016 25. juuli 2019
Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018 29. november 2018 25. juuli 2019
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018 29. november 2018 25. juuli 2019
Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018 12. detsember 2018 25. juuli 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018 30. november 2018 25. juuli 2019
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018 11. detsember 2018 25. juuli 2019
Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017 07. juuni 2017 23. juuli 2019
Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2019 05. juuli 2019 23. juuli 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019 29. november 2018 18. juuli 2019
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019 05. aprill 2019 15. juuli 2019
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019 05. aprill 2019 15. juuli 2019
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2019 V voor 04. jaanuar 2019 09. juuli 2019
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2019 11. aprill 2019 08. juuli 2019
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2019 11. aprill 2019 08. juuli 2019
Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2019 12. aprill 2019 05. juuli 2019
Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO 28. märts 2019 05. juuli 2019
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2019 05. aprill 2019 05. juuli 2019
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2019 11. aprill 2019 05. juuli 2019
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2019 11. aprill 2019 05. juuli 2019
Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2019 12. aprill 2019 05. juuli 2019
Turuarendustoetus 2019 21. jaanuar 2019 01. juuli 2019
Tootjarühmade tunnustamine (MAK meede 9.1.1) 2019 28. juuni 2019 28. juuni 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) VIIES TAOTLUSVOOR 2019 04. märts 2019 27. juuni 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) TEINE TAOTLUSVOOR 2017 14. detsember 2016 05. juuni 2019
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor 28. november 2018 29. mai 2019
Natura 2000 toetus erametsamaale 2018 04. aprill 2018 15. mai 2019
Põllumajanduskindlustustoetus 2019 08. mai 2019 08. mai 2019
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 6.4) 2018 III voor 22. juuni 2018 06. mai 2019
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018 07. mai 2018 06. mai 2019
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017 09. august 2017 06. mai 2019
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 3.2) 2017 17. veebruar 2017 16. aprill 2019
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK 2014-2020 meede 5.2), NELJAS TAOTLUSVOOR 2019 15. märts 2019 12. aprill 2019
Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018 19. aprill 2018 05. aprill 2019
Natura 2000 toetus erametsamaale 2019 04. aprill 2019 04. aprill 2019
Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018 28. märts 2019 28. märts 2019
Natura 2000 toetus erametsamaale 2016 31. märts 2016 27. märts 2019
Natura 2000 toetus erametsamaale 2017 04. aprill 2017 27. märts 2019
Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018 19. aprill 2018 22. märts 2019
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018 11. aprill 2018 22. märts 2019
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018 11. aprill 2018 22. märts 2019
Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018 13. aprill 2018 22. märts 2019
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018 13. aprill 2018 22. märts 2019
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018 16. aprill 2018 22. märts 2019
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018 18. aprill 2018 22. märts 2019
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2018 19. aprill 2018 22. märts 2019
Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.3) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2018 08. oktoober 2018 21. märts 2019
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2018 05. oktoober 2018 19. märts 2019
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2016 25. juuli 2016 14. märts 2019
Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018 29. märts 2018 13. märts 2019
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2018, IV taotlusvoor 21. september 2018 27. veebruar 2019
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2007-2013 meede 2.1) 13. aprill 2017 22. veebruar 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1) 2019 14. veebruar 2019 14. veebruar 2019
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018 04. aprill 2018 13. veebruar 2019
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018 10. aprill 2018 13. veebruar 2019
Noore põllumajandustootja toetus 2015 07. mai 2015 11. veebruar 2019
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2015 07. mai 2015 11. veebruar 2019
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2015 07. mai 2015 11. veebruar 2019
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2015 (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 07. mai 2015 11. veebruar 2019
Väikepõllumajandustootja toetus 2015 04. juuni 2015 11. veebruar 2019
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2016 (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 22. aprill 2016 11. veebruar 2019
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2016 (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 22. aprill 2016 11. veebruar 2019
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2016 22. aprill 2016 11. veebruar 2019
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2016 22. aprill 2016 11. veebruar 2019
Noore põllumajandustootja toetus 2016 25. aprill 2016 11. veebruar 2019
Väikepõllumajandustootja toetus 2016 25. aprill 2016 11. veebruar 2019
Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2016 26. aprill 2016 11. veebruar 2019
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2015 24. aprill 2015 11. veebruar 2019
Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2016 05. veebruar 2016 11. veebruar 2019
Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2015 07. mai 2015 11. veebruar 2019
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2015 04. mai 2015 05. veebruar 2019
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2015 04. mai 2015 05. veebruar 2019
Piirkondliku mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2015 05. mai 2015 05. veebruar 2019
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2015 04. mai 2015 05. veebruar 2019
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2015 04. mai 2015 05. veebruar 2019
Loomakasvatuse üleminekutoetused ja piimalehma kasvatamise otsetoetus 2018 14. veebruar 2018 04. veebruar 2019
Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO 09. märts 2018 04. veebruar 2019
Väikepõllumajandustootja toetus 2018 19. märts 2018 04. veebruar 2019
Noore põllumajandustootja toetus 2018 20. märts 2018 04. veebruar 2019
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018 29. märts 2018 04. veebruar 2019
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018 13. aprill 2018 04. veebruar 2019
Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018 19. aprill 2018 04. veebruar 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 11. juuli 2016 30. jaanuar 2019
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK 2014-2020 meede 5.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2018 28. veebruar 2018 30. jaanuar 2019
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017 17. oktoober 2017 30. jaanuar 2019
Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele 2018 04. aprill 2018 30. jaanuar 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) ESIMENE TAOTLUSVOOR 2016 07. detsember 2015 30. jaanuar 2019
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 04. november 2016 30. jaanuar 2019
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 02. juuni 2016 29. jaanuar 2019
Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (MAK 2014-2020 meetme 2.1 alameede) 30. juuli 2015 29. jaanuar 2019
Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks (MAK 2014-2020 meede 4.2.4) ESIMENE TAOTLUSVOOR 2017 11. oktoober 2016 29. jaanuar 2019
Põllumajandusloomade aretustoetus 2019 18. jaanuar 2019 18. jaanuar 2019
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) 2018 TAOTLUSVOOR 12. juuli 2018 16. jaanuar 2019
Põllumajandustootja asendamise toetus 2019 07. detsember 2018 02. jaanuar 2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017 23. november 2017 28. detsember 2018
Põllumajandustootja asendamise toetus 2018 13. september 2018 20. detsember 2018
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) NELJAS TAOTLUSVOOR 2018 21. september 2018 12. detsember 2018
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK 2014-2020 meede 6.1) 2018 III taotlusvoor 04. juuli 2018 27. november 2018
Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017 07. juuni 2017 15. november 2018
Koolipiimatoetus 07. jaanuar 2009 09. november 2018
Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused 27. august 2009 09. november 2018
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor 02. aprill 2018 06. november 2018
Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018 01. november 2018 01. november 2018
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2018 20. juuni 2018 11. oktoober 2018
Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 06. veebruar 2018 03. oktoober 2018
Loomade karjatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.4) 2015 07. mai 2015 23. august 2018
Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2015 07. mai 2015 23. august 2018
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2012 13. veebruar 2012 23. august 2018
Piimasektori eritoetus 2014 19. veebruar 2014 23. august 2018
Loomade karjatamise toetus 2011 (MAK meede 2.4) 20. aprill 2011 23. august 2018
Loomade karjatamise toetus 2013 (MAK meede 2.4) 08. aprill 2013 23. august 2018
Loomade karjatamise toetus 2009 23. aprill 2009 23. august 2018
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2015 26. oktoober 2015 07. august 2018
Tootjarühmade tunnustamine (MAK meede 9.1.1) 2018 27. juuli 2018 31. juuli 2018
Turuarendustoetus 2017 27. jaanuar 2017 12. juuli 2018
Põllumajanduskindlustustoetus 2017 06. veebruar 2017 12. juuli 2018
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2018, V taotlusvoor 06. märts 2018 20. juuni 2018
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017 20. aprill 2017 12. juuni 2018
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 4.4) 2018 02. jaanuar 2018 07. juuni 2018
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2017 11. aprill 2017 22. mai 2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017 12. aprill 2017 22. mai 2018
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2017 viies voor 21. september 2017 09. mai 2018
Põllumajanduskindlustustoetus 2018 24. jaanuar 2018 24. aprill 2018
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017 03. aprill 2017 23. aprill 2018
Turuarendustoetus 2018 12. jaanuar 2018 20. aprill 2018
Tootmis- ja turustamiskavade toetus (EMKF meede 4.1) 2017 07. juuni 2017 19. aprill 2018
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017 06. november 2017 19. aprill 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2014 10. märts 2014 18. aprill 2018
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2014 20. märts 2014 18. aprill 2018
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2014 20. märts 2014 18. aprill 2018
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2014 20. märts 2014 18. aprill 2018
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2015 30. aprill 2015 18. aprill 2018
Põllumajandustootja asendamise toetus 2017 13. oktoober 2017 16. aprill 2018
Põllumajandusloomade aretustoetus 2018 11. jaanuar 2018 16. aprill 2018
Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2017 13. aprill 2017 13. aprill 2018
Põllumajandusloomade aretustoetus 2016 15. jaanuar 2016 11. aprill 2018
Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele 19. jaanuar 2017 11. aprill 2018
Loomakasvatuse üleminekutoetused ja piimalehma kasvatamise otsetoetus 2017 22. veebruar 2017 11. aprill 2018
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017 11. aprill 2017 11. aprill 2018
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017 11. aprill 2017 11. aprill 2018
Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017 17. aprill 2017 11. aprill 2018
Põllumajandusloomade aretustoetus 2017 18. jaanuar 2017 11. aprill 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2017 18. aprill 2017 11. aprill 2018
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2017 11. aprill 2017 11. aprill 2018
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2017 IV taotlusvoor 06. aprill 2017 11. aprill 2018
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017 11. aprill 2017 11. aprill 2018
Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017 12. aprill 2017 11. aprill 2018
Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017 17. aprill 2017 11. aprill 2018
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017 17. aprill 2017 11. aprill 2018
Noore põllumajandustootja toetus 2017 19. aprill 2017 11. aprill 2018
Väikepõllumajandustootja toetus 2017 19. aprill 2017 11. aprill 2018
Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017 18. aprill 2017 11. aprill 2018
Tootjarühmade tunnustamine 2017 26. juuli 2017 11. aprill 2018
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK 2014-2020 meede 5.2) ESIMENE TAOTLUSVOOR 2017 06. juuli 2017 11. aprill 2018
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK 2014-2020 meede 6.1) 2017 II taotlusvoor 21. juuli 2017 11. aprill 2018
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor 19. september 2017 11. aprill 2018
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017 21. september 2017 11. aprill 2018
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2017 neljas voor 10. veebruar 2017 11. aprill 2018
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2016 III. taotlusvoor 14. märts 2016 11. aprill 2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017 12. aprill 2017 11. aprill 2018
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor 26. aprill 2017 06. aprill 2018
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2016 II voor 22. aprill 2016 06. aprill 2018
Kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2015 (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 07. mai 2015 04. aprill 2018
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017 19. aprill 2017 04. aprill 2018
Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO 03. aprill 2017 20. märts 2018
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017 17. aprill 2017 20. märts 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017 18. aprill 2017 20. märts 2018
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017 25. oktoober 2017 08. märts 2018
Loomade karjatamise toetus (MAK meede 2.4) 2014 31. märts 2014 14. veebruar 2018
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste' rukis) kasvatamise toetus (MAK meede 2.3.4) 2014 31. märts 2014 13. veebruar 2018
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK meede 2.2) 2014 31. märts 2014 13. veebruar 2018
Ühtne pindalatoetuse taotlemine ja toetusõiguste üleandmine 2014 31. märts 2014 13. veebruar 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2015 04. mai 2015 01. veebruar 2018
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10) 2015 04. mai 2015 01. veebruar 2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse tegevuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2015 04. mai 2015 01. veebruar 2018
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse ning maasikakasvatuse tegevuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2015 04. mai 2015 01. veebruar 2018
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus (MAK 2014-2020 meede 19.4) 03. september 2015 26. jaanuar 2018
Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2017 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2018
Tootmis- ja turustuskavade toetus (EMKF meede 4.1) 2016 teine taotlusvoor 23. november 2016 26. jaanuar 2018
Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017 07. juuni 2017 25. jaanuar 2018
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017 28. august 2017 25. jaanuar 2018
Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017 03. märts 2017 25. jaanuar 2018
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017 20. november 2017 25. jaanuar 2018
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend 15. jaanuar 2018 18. jaanuar 2018
Laenud kalanduse- ja vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale 18. jaanuar 2018 18. jaanuar 2018
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2016 28. oktoober 2016 18. jaanuar 2018
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017 03. juuli 2017 04. jaanuar 2018
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2017 25. mai 2017 19. detsember 2017
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017 06. november 2017 23. november 2017
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 3.2) 2016 18. märts 2016 10. november 2017
Tootjarühmade tunnustamine 2016 13. juuni 2016 10. november 2017
Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.3) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 24. november 2016 10. november 2017
Põllumajandustootja asendamise toetus 2016 26. september 2016 10. november 2017
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 2016 (MAK 2014-2020 meede 6.1) I taotlusvoor 18. oktoober 2016 10. november 2017
Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 13. september 2016 10. november 2017
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2016 II taotlusvoor 19. september 2016 10. november 2017
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 28. september 2016 10. november 2017
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2016 08. august 2016 10. november 2017
Lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames 04. aprill 2016 25. oktoober 2017
Või eraladustamine 08. september 2014 25. oktoober 2017
Sealiha eraladustamine 2016 17. detsember 2015 25. oktoober 2017
Sealiha eraladustamine 2011 08. veebruar 2011 11. oktoober 2017
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus (EMKF meede 1.3) 2015 18. detsember 2015 04. september 2017
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus (EMKF meede 2.6) 2015 21. detsember 2015 04. september 2017
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 esimene voor 13. veebruar 2015 04. august 2017
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2016 teine taotlusvoor 23. november 2016 26. juuni 2017
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2016 19. aprill 2016 16. mai 2017
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 4.4) 2016 15. jaanuar 2016 26. aprill 2017
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2016 02. november 2016 21. aprill 2017
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 kolmas voor 26. november 2015 21. aprill 2017
Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus 2016 22. veebruar 2016 18. aprill 2017
Pindalatoetused 2016 ÜLDINFO 29. märts 2016 18. aprill 2017
Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO 04. november 2014 18. aprill 2017
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2016 01. aprill 2016 11. aprill 2017
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2016 01. aprill 2016 11. aprill 2017
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2016 12. aprill 2016 11. aprill 2017
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2016 18. aprill 2016 11. aprill 2017
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2016 19. aprill 2016 11. aprill 2017
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2016 20. aprill 2016 11. aprill 2017
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2016 20. aprill 2016 11. aprill 2017
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2016 22. aprill 2016 11. aprill 2017
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2016 22. aprill 2016 11. aprill 2017
Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2016 22. aprill 2016 11. aprill 2017
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK2007-2013 meede 2.1) 2016 09. mai 2016 11. aprill 2017
Natura 2000 toetus erametsamaale 2014 18. detsember 2014 04. aprill 2017
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1) 2016 26. mai 2016 03. aprill 2017
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2015 08. detsember 2015 03. veebruar 2017
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2015 08. detsember 2015 03. veebruar 2017
Põllumajandussaaduste ekspordi- ja impordilitsentsid ning eksporditoetused 21. jaanuar 2009 02. veebruar 2017
Kalandusandmete kogumise toetus (EMKF meede 6.2) 2016 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2016 teine taotlusvoor 06. juuni 2016 06. jaanuar 2017
Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meetme 3.2 raames algatusrühmade strateegia esitamine) 11. detsember 2015 06. jaanuar 2017
Kalapüügitoodete ladustamisabi (EMKF meede 4.2) 2016 15. juuni 2016 04. jaanuar 2017
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2016 esimene taotlusvoor 07. märts 2016 04. jaanuar 2017
Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2016 esimene taotlusvoor 21. märts 2016 04. jaanuar 2017
Tootmis- ja turustuskavade toetus (EMKF meede 4.1) 2016 esimene taotlusvoor 31. märts 2016 04. jaanuar 2017
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (EMKF meede 6.1) 2016 18. juuli 2016 04. jaanuar 2017
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2016 06. oktoober 2016 04. jaanuar 2017
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2016 07. oktoober 2016 04. jaanuar 2017
Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsiooni tunnustamine 26. august 2016 16. detsember 2016
Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine 26. august 2016 16. detsember 2016
Turuarendustoetus 2016 14. jaanuar 2016 16. detsember 2016
Praktikatoetus 2016 28. aprill 2016 05. detsember 2016
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (2007-2013 MAK meede 1.2) 2015 17. juuli 2015 25. november 2016
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 II. taotlusvoor (seakasvatajad) 13. august 2015 25. november 2016
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015 teine voor (seakasvatajad) 13. august 2015 17. oktoober 2016
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) 11. september 2015 17. oktoober 2016
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 17. september 2015 17. oktoober 2016
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2) 2015 09. oktoober 2015 17. oktoober 2016
Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4. 2) 2015 09. oktoober 2015 17. oktoober 2016
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 2015 17. märts 2015 17. oktoober 2016
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2015 13. mai 2015 14. oktoober 2016
Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (MAK 2014-2020 meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3) ESIMENE TAOTLUSVOOR 2015 25. juuni 2015 13. oktoober 2016
Tootjarühmade tunnustamine 2015 30. aprill 2015 21. september 2016
Juustu eraladustamine 2014 08. september 2014 21. september 2016
Teravilja sekkumiskokkuost 21. jaanuar 2009 21. september 2016
Sealiha eraladustamine 2015 06. märts 2015 21. september 2016
Juustu eraladustamine 2015 19. oktoober 2015 21. september 2016
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2015 20. mai 2015 21. september 2016
Natura 2000 toetus erametsamaale 2015 31. märts 2016 21. september 2016
Turuarendustoetus 2015 29. jaanuar 2015 21. september 2016
Põllumajanduskindlustustoetus 2015 05. veebruar 2015 21. september 2016
Praktikatoetus 2015 14. mai 2015 21. september 2016
Põllumajandustootja asendamise toetus 2015 17. september 2015 21. september 2016
Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16) 2015 14. september 2015 21. september 2016
Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped 13. aprill 2016 09. september 2016
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus 2015 12. august 2015 09. september 2016
Erakorraline puu- ja köögivilja toetus 08. september 2014 09. september 2016
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2015 11. september 2015 21. juuli 2016
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2015 11. september 2015 21. juuli 2016
Tehniline abi (EMKF meede 7.1) 2015-2016 18. juuli 2016 19. juuli 2016
Kalandusandmete kogumise toetus (EMKF meede 6.2) 2015 18. juuli 2016 19. juuli 2016
Põllumajanduskindlustustoetus 2016 25. jaanuar 2016 07. aprill 2016
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2015 04. veebruar 2015 22. märts 2016
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2015 04. veebruar 2015 22. märts 2016
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2013 teine taotlusvoor 14. juuni 2013 08. märts 2016
Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus 2015 16. detsember 2015 22. veebruar 2016
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK2007-2013 meede 2.1) 2015 04. mai 2015 22. veebruar 2016
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.1) 2015 04. mai 2015 22. veebruar 2016
Põllumajandusloomade aretustoetus 2015 12. veebruar 2015 22. veebruar 2016
Loomatoetused 2015 ÜLDINFO 09. aprill 2015 22. veebruar 2016
Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks (MAK 2014-2020 meede 19.1) 09. oktoober 2014 19. jaanuar 2016
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2014 24. jaanuar 2014 18. detsember 2015
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2010 teine taotlusvoor 28. juuli 2010 18. detsember 2015
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2010 09. aprill 2010 10. detsember 2015
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2014 05. november 2014 10. detsember 2015
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) 2010 teine taotlusvoor 24. august 2010 18. november 2015
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2009 02. november 2009 13. november 2015
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2012 26. juuli 2012 14. oktoober 2015
Piimakvoot 13. jaanuar 2009 06. oktoober 2015
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 25. veebruar 2009 04. september 2015
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2013 09. september 2013 20. aprill 2015
Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1) 2013 09. september 2013 20. aprill 2015
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus (MAK meede 3.2.2) 2014 04. veebruar 2014 20. aprill 2015
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014 19. veebruar 2014 20. aprill 2015
Praktikatoetus 2014 12. mai 2014 20. aprill 2015
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) SEITSMES TAOTLUSVOOR 2014 12. märts 2014 20. aprill 2015
Põllumajanduskindlustustoetus 2014 17. juuni 2014 20. aprill 2015
Põllumajandustootja asendamise toetus (uus määrus) 10. oktoober 2014 20. aprill 2015
Põllumajandustootja asendamise toetus 2014 NELJAS TAOTLUSVOOR 16. september 2014 20. aprill 2015
Põllumajandustootja asendamise toetus 2014 KOLMAS TAOTLUSVOOR 17. juuni 2014 20. aprill 2015
Põllumajandustootja asendamise toetus 2014 TEINE TAOTLUSVOOR 24. märts 2014 20. aprill 2015
Turuarendustoetus 2014 20. jaanuar 2014 20. aprill 2015
Põllumajandusloomade aretustoetus 2014 12. veebruar 2014 20. aprill 2015
Seakasvatuse eritoetus 2014 30. aprill 2014 20. aprill 2015
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2014 12. märts 2014 20. aprill 2015
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK meede 2.1) 2014 20. märts 2014 20. aprill 2015
Pindalatoetused 2014 ÜLDINFO 01. aprill 2014 09. aprill 2015
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2014 05. november 2014 08. aprill 2015
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2014 27. veebruar 2014 04. veebruar 2015
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2014 esimene taotlusvoor 25. märts 2014 04. veebruar 2015
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2014 26. märts 2014 04. veebruar 2015
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2014 03. september 2014 04. veebruar 2015
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) esimene taotlusvoor 2011 08. veebruar 2011 20. november 2014
Tootjarühmade tunnustamine KOLMAS TAOTLUSVOOR 2013 05. veebruar 2013 17. november 2014
Köögivilja erakorraline abi 30. juuni 2011 08. september 2014
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 II taotlusvoor 01. juuli 2013 29. august 2014
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2013 16. aprill 2013 08. juuli 2014
Intressitoetus 11. märts 2005 26. juuni 2014
Intressitoetus 22. jaanuar 2003 26. juuni 2014
Pindalatoetused 2011 - üldinfo 08. aprill 2011 12. mai 2014
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2013 teine taotlusvoor 17. oktoober 2013 12. mai 2014
Katseprojektid (EKF meede 3.5) 2010 05. aprill 2010 25. aprill 2014
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2012 12. märts 2012 16. aprill 2014
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus (MAK meede 1.7.3) TEINE TAOTLUSVOOR 2012 09. aprill 2012 16. aprill 2014
Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) 2012 10. august 2012 16. aprill 2014
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.1) 2012 03. aprill 2012 16. aprill 2014
Või eraladustamine 2013 28. veebruar 2012 16. aprill 2014
Toiduabi 2013 22. aprill 2013 16. aprill 2014
Toiduabi alates 2012 03. aprill 2012 16. aprill 2014
Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1) 2012 10. september 2012 16. aprill 2014
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2012 10. september 2012 16. aprill 2014
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2012 07. september 2012 16. aprill 2014
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2012 16. juuli 2012 16. aprill 2014
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 2.5.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2012 13. jaanuar 2012 16. aprill 2014
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus (MAK meede 4) 2010 05. oktoober 2010 16. aprill 2014
Praktikatoetus 2013 03. mai 2013 16. aprill 2014
Põllumajanduskindlustustoetus 2013 31. mai 2013 16. aprill 2014
Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3.2) 2012 15. mai 2012 16. aprill 2014
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2013 17. oktoober 2013 16. aprill 2014
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 IV taotlusvoor 18. oktoober 2013 16. aprill 2014
Kalanduspiirkondade säästev areng (meede 4.1 tegevusgrupi toetus) 2008 30. detsember 2008 16. aprill 2014
Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010-31.08.2013 16. mai 2011 16. aprill 2014
Põllumajandusloomade aretustoetus 2013 13. veebruar 2013 16. aprill 2014
Loomakasvatuse üleminekutoetus ja piimasektori eritoetus 2013 28. jaanuar 2013 16. aprill 2014
Põllumajandusloomade aretustoetus sigade jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest 18. november 2013 16. aprill 2014
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2013 18. aprill 2013 16. aprill 2014
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2013 26. märts 2013 16. aprill 2014
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2013 10. september 2013 16. aprill 2014
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2013 27. detsember 2012 16. aprill 2014
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) KUUES TAOTLUSVOOR 2013 23. jaanuar 2013 16. aprill 2014
Põllumajandustootja asendamise toetus 2013 KOLMAS TAOTLUSVOOR 26. juuni 2013 16. aprill 2014
Põllumajandustootja asendamise toetus 2013 ESIMENE TAOTLUSVOOR 17. detsember 2012 16. aprill 2014
Põllumajandustootja asendamise toetus 2013 TEINE TAOTLUSVOOR 21. märts 2013 16. aprill 2014
Põllumajandustootja asendamise toetus 2014 ESIMENE TAOTLUSVOOR 23. detsember 2013 16. aprill 2014
Põllumajandustootja asendamise toetus 2013 NELJAS TAOTLUSVOOR 16. september 2013 16. aprill 2014
Piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.2) 2013 12. märts 2013 16. aprill 2014
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 I taotlusvoor 18. jaanuar 2013 25. märts 2014
Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (EKF meede 1.1) 2013 01. veebruar 2013 25. märts 2014
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2013 07. veebruar 2013 25. märts 2014
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2013 27. veebruar 2013 25. märts 2014
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2013 04. aprill 2013 25. märts 2014
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 2013 04. aprill 2013 25. märts 2014
Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2013 23. aprill 2013 25. märts 2014
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2013 esimene taotlusvoor 08. mai 2013 25. märts 2014
Kalasadamate investeeringutoetus (EKF meede 3.3) 2013 taotlusvoor 20. mai 2013 25. märts 2014
Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2013 14. juuni 2013 25. märts 2014
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2013 14. juuni 2013 25. märts 2014
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2013 teine taotlusvoor 25. juuli 2013 25. märts 2014
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 2013 teine taotlusvoor 25. juuli 2013 25. märts 2014
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2013 25. juuli 2013 25. märts 2014
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 III taotlusvoor 13. september 2013 25. märts 2014
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2013 esimene taotlusvoor 18. jaanuar 2013 25. märts 2014
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2012 28. august 2012 11. märts 2014
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2013 17. aprill 2013 11. märts 2014
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) kuues taotlusvoor 2012 29. oktoober 2012 11. märts 2014
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2013 04. aprill 2013 11. märts 2014
Kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2013 (MAK meede 2.3.4) 08. aprill 2013 11. märts 2014
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2013 (MAK meede 2.2) 08. aprill 2013 11. märts 2014
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2013 12. aprill 2013 11. märts 2014
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK meede 2.1) 2013 18. aprill 2013 11. märts 2014
Pindalatoetused 2013 - üldinfo 03. aprill 2013 11. märts 2014
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2013 28. juuni 2013 11. märts 2014
Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetus (meede 3.1.3) 2013 08. august 2013 11. märts 2014
Põllumajandustoodete nomenklatuur eksporditoetuste jaoks 2012 aastal 23. märts 2012 23. jaanuar 2014
Turuarendustoetus 2013 21. jaanuar 2013 20. jaanuar 2014
Tootjarühmade tunnustamine TEINE TAOTLUSVOOR 2012 06. veebruar 2012 17. oktoober 2013
Tootjarühmade tunnustamine 2010 06. mai 2010 17. oktoober 2013
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2012 26. juuni 2012 02. september 2013
Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2012 21. september 2012 02. september 2013
Põllumajanduskindlustustoetus 2012 12. juuni 2012 26. juuni 2013
Praktikatoetus 2012 04. mai 2012 26. juuni 2013
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2012 10. aprill 2012 06. juuni 2013
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2012 12. aprill 2012 14. mai 2013
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2012 06. veebruar 2012 14. mai 2013
Kalasadamate investeeringutoetus (EKF meede 3.3) 2012 taotlusvoor 26. juuni 2012 23. aprill 2013
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2012 teine taotlusvoor 11. oktoober 2012 23. aprill 2013
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2012 IV taotlusvoor 02. november 2012 23. aprill 2013
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2012 03. detsember 2012 23. aprill 2013
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) VIIES TAOTLUSVOOR 2011 19. august 2011 17. aprill 2013
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2012 02. aprill 2012 04. aprill 2013
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2011 19. september 2011 04. aprill 2013
Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1) 2011 19. september 2011 04. aprill 2013
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2011 07. september 2011 04. aprill 2013
Turuarendustoetus 2012 13. jaanuar 2012 04. aprill 2013
Põllumajandustootja asendamise toetus 2012 NELJAS TAOTLUSVOOR 13. september 2012 04. aprill 2013
Põllumajandustootja asendamise toetus 2012 KOLMAS TAOTLUSVOOR 20. juuni 2012 04. aprill 2013
Põllumajandustootja asendamise toetus 2012 TEINE TAOTLUSVOOR 08. märts 2012 04. aprill 2013
Põllumajandusloomade aretustoetus 2012 13. jaanuar 2012 04. aprill 2013
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2012 07. mai 2012 04. aprill 2013
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2010 04. juuni 2010 04. aprill 2013
Loomade karjatamise toetus 2012 (MAK meede 2.4) 10. aprill 2012 03. aprill 2013
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2012 15. juuni 2012 03. aprill 2013
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2012 (MAK meede 2.2) 10. aprill 2012 03. aprill 2013
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2012 11. aprill 2012 03. aprill 2013
Kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus 2012 (MAK meede 2.3.4) 09. aprill 2012 03. aprill 2013
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2012 09. aprill 2012 03. aprill 2013
Pindalatoetused 2012 - üldinfo 13. märts 2012 03. aprill 2013
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2012 02. märts 2012 03. aprill 2013
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2012 kolmas taotlusvoor 31. august 2012 07. veebruar 2013
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus (MAK meede 4) 2009 18. november 2009 24. jaanuar 2013
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus (MAK meede 4) 2008 30. detsember 2008 23. jaanuar 2013
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2010 28. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2011 10. veebruar 2011 23. jaanuar 2013
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel 2010 28. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel 2010 28. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2010 26. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2010 28. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2.2) 2010 15. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus (MAK 2.3.4) 2010 15. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2010 09. aprill 2010 23. jaanuar 2013
Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2011 12. aprill 2011 23. jaanuar 2013
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2011 13. aprill 2011 23. jaanuar 2013
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2) 2011 13. aprill 2011 23. jaanuar 2013
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2011 14. aprill 2011 23. jaanuar 2013
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2011 (MAK meede 2.2) 20. aprill 2011 23. jaanuar 2013
Kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus 2011 (MAK meede 2.3.4) 20. aprill 2011 23. jaanuar 2013
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2011 21. juuni 2011 23. jaanuar 2013
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2012 01. oktoober 2012 22. jaanuar 2013
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2012 esimene taotlusvoor 07. märts 2012 22. jaanuar 2013
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2012 27. detsember 2011 22. jaanuar 2013
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2012 27. detsember 2011 22. jaanuar 2013
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2012 27. detsember 2011 22. jaanuar 2013
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF 3.4) 2012 10. september 2012 22. jaanuar 2013
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2012 20. veebruar 2012 18. jaanuar 2013
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2012 teine taotlusvoor 26. juuni 2012 18. jaanuar 2013
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meetme 4.1 projektitaotlused) 2011 neljas taotlusvoor 08. november 2011 18. jaanuar 2013
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 2012 01. november 2012 18. jaanuar 2013
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) 2011 viies taotlusvoor 25. oktoober 2011 05. november 2012
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2011 27. juuni 2011 19. juuni 2012
Pakkumismenetlus suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks turustusaastaks 2011/2012 28. juuli 2011 19. juuni 2012
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) SUURPROJEKTID 2010 10. juuni 2010 19. juuni 2012
Või müük sekkumisvarudest 16. jaanuar 2012 31. mai 2012
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 21. detsember 2010 08. mai 2012
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus (MAK meede 3.2.2) 2011 12. aprill 2011 11. aprill 2012
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2011 13. jaanuar 2011 11. aprill 2012
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) 2011 25. veebruar 2011 11. aprill 2012
Põllumajandustootja asendamise toetus 2011 ESIMENE TAOTLUSVOOR 29. detsember 2010 11. aprill 2012
Põllumajandustootja asendamise toetus 2012 ESIMENE TAOTLUSVOOR 22. detsember 2011 11. aprill 2012
Põllumajandustootja asendamise toetus 2011 NELJAS TAOTLUSVOOR 27. september 2011 11. aprill 2012
Praktikatoetus 2011 10. mai 2011 11. aprill 2012
Põllumajandustootja asendamise toetus 2011 KOLMAS TAOTLUSVOOR 27. juuni 2011 11. aprill 2012
Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2011 18. mai 2011 11. aprill 2012
Turuarendustoetus 2011 25. jaanuar 2011 11. aprill 2012
Põllumajandustootja asendamise toetus 2011 TEINE TAOTLUSVOOR 24. märts 2011 11. aprill 2012
Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1) 2010 04. november 2010 11. aprill 2012
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2010 04. november 2010 11. aprill 2012
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2010 13. juuli 2010 11. aprill 2012
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus 2011 12. aprill 2011 11. aprill 2012
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus 2010 21. aprill 2010 11. aprill 2012
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2010 05. veebruar 2010 11. aprill 2012
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2011 11. märts 2011 11. aprill 2012
Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) 2011 27. juuli 2011 11. aprill 2012
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.1) 2011 27. juuli 2011 11. aprill 2012
Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2011 23. september 2011 11. aprill 2012
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK meede 1.9) 2011 09. september 2011 11. aprill 2012
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2011 05. september 2011 11. aprill 2012
Põllumajanduskindlustustoetus 2011 07. juuni 2011 11. aprill 2012
Elatustalude kohanemise toetus 2010 06. september 2010 11. aprill 2012
Toiduabi 2011 21. jaanuar 2009 03. aprill 2012
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2011 15. aprill 2011 12. märts 2012
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2010 13. september 2010 12. märts 2012
Piima turutoetus 2010 14. aprill 2010 12. märts 2012
Põllumajandusloomade aretustoetus 2011 26. jaanuar 2011 12. märts 2012
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2010 27. september 2010 12. märts 2012
Põllumajandusloomade aretustoetuse täiendav toetus 2010 13. oktoober 2010 12. märts 2012
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2010 06. september 2010 12. märts 2012
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) NELJAS TAOTLUSVOOR 2010 02. november 2010 12. märts 2012
Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2010 17. august 2010 12. märts 2012
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2011 13. aprill 2011 12. märts 2012
Piimatoodete eraladustamine 21. jaanuar 2009 01. märts 2012
Lamba- ja kitseliha eraladustamine 21. jaanuar 2009 01. märts 2012
Teravilja müük sekkumisvarudest 12. november 2010 01. märts 2012
Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 26. jaanuar 2011 01. märts 2012
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2009 31. juuli 2009 13. veebruar 2012
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1) 2011 11. veebruar 2011 06. veebruar 2012
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 2010 04. november 2010 06. veebruar 2012
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus (MAK meede 1.7.3) 2010 07. oktoober 2010 06. veebruar 2012
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (MAK meede 1.7.1) 2010 13. mai 2010 06. veebruar 2012
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meetme 4.1 projektitaotlused) 2011 kolmas taotlusvoor 19. august 2011 02. veebruar 2012
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2011 23. mai 2011 31. jaanuar 2012
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2011 19. august 2011 31. jaanuar 2012
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF 3.4) 2011 07. september 2011 31. jaanuar 2012
Praktikatoetus 2010 04. juuni 2010 30. jaanuar 2012
Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 2.5.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2010 15. juuni 2010 30. jaanuar 2012
Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2010 13. mai 2010 30. jaanuar 2012
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) 2010 24. märts 2010 30. jaanuar 2012
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2010 31. detsember 2009 30. jaanuar 2012
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meetme 4.1 projektitaotlused) 2011 teine taotlusvoor 28. aprill 2011 30. jaanuar 2012
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2011 18. august 2011 30. jaanuar 2012
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2011 23. detsember 2010 30. jaanuar 2012
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2011 23. detsember 2010 30. jaanuar 2012
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2011 23. detsember 2010 30. jaanuar 2012
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2011 esimene taotlusvoor 08. veebruar 2011 30. jaanuar 2012
Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2011 28. veebruar 2011 30. jaanuar 2012
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2011 04. märts 2011 30. jaanuar 2012
Vesiviljeluse investeeringutoetused (EKF meede 2.1) 2009 30. detsember 2008 07. september 2011
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) esimene taotlusvoor 2009 25. august 2009 07. september 2011
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2009 01. aprill 2009 07. september 2011
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2009 17. august 2009 07. september 2011
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2009 06. august 2009 07. september 2011
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2009 04. september 2009 07. september 2011
Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) teine taotlusvoor 2009 29. jaanuar 2009 07. september 2011
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) teine taotlusvoor 2009 16. oktoober 2009 07. september 2011
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2009 21. september 2009 07. september 2011
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) teine taotlusvoor 2009 02. november 2009 07. september 2011
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) teine taotlusvoor 2009 16. oktoober 2009 07. september 2011
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2010 esimene taotlusvoor 25. jaanuar 2010 07. september 2011
Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3) 2010 25. jaanuar 2010 07. september 2011
Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2010 03. veebruar 2010 07. september 2011
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) 2010 04. veebruar 2010 07. september 2011
Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2010 25. jaanuar 2010 07. september 2011
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2010 teine taotlusvoor 08. juuni 2010 07. september 2011
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3) 2010 05. märts 2010 07. september 2011
Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2010 17. mai 2010 07. september 2011
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2010 kolmas taotlusvoor 03. juuni 2010 07. september 2011
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2010 14. juuni 2010 07. september 2011
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitoetus) 2010 neljas taotlusvoor 28. juuli 2010 07. september 2011
Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1projektitoetus) 2010 viies taotlusvoor 24. september 2010 07. september 2011
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) kolmas taotlusvoor 2010 24. november 2010 07. september 2011
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 1.2) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2010 16. juuni 2010 06. september 2011
Koolitus- ja teavitustegevuse toetus (Meede 1.1) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) 2009 14. mai 2009 06. september 2011
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (meede 1.3) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009 30. detsember 2008 06. september 2011
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) 2008 28. november 2008 06. september 2011
Bioenergia tootmise investeeringutoetus (meede 1.4.3) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (meede 1.8) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) TEINE TAOTLUSVOOR 2008 17. märts 2009 06. september 2011
Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2009 17. august 2009 06. september 2011
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2009 09. september 2009 06. september 2011
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2009 06. oktoober 2009 06. september 2011
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2008 17. märts 2009 06. september 2011
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2009 30. september 2009 06. september 2011
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6) 2009 17. juuli 2009 06. september 2011
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (Meede 1.6) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (meede 1.5.2) 2008 30. detsember 2008 06. september 2011
Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2009 14. juuli 2009 06. september 2011
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (Meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2008 28. november 2008 06. september 2011
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus suurprojektidele (MAK meede 3.1) SUURPROJEKTID 2008 02. aprill 2009 06. september 2011
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2009 30. detsember 2008 05. september 2011
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2009 15. juuli 2009 05. september 2011
Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse (MAK meede 2.5.1) 2009 30. detsember 2008 05. september 2011
Kindlustustoetus 2010 01. juuni 2010 31. august 2011
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2009-2010 24. november 2009 31. august 2011
Loomade karjatamise toetus (MAK 2.4) 2010 23. aprill 2010 12. aprill 2011
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2.3.5) 2010 28. aprill 2010 12. aprill 2011
Sealiha eraladustamine 21. jaanuar 2009 01. märts 2011
Piimatoodete kasutustoetus 21. jaanuar 2009 01. märts 2011
Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (meede 1.1) 2008 30. detsember 2008 28. veebruar 2011
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2009 24. august 2010 11. veebruar 2011
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2010 23. august 2010 08. veebruar 2011
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2010 25. jaanuar 2010 08. veebruar 2011
Pindalatoetused 2010 üldinfo 23. märts 2010 03. veebruar 2011
Põllumajandustootja asendamise toetus NELJAS TAOTLUSVOOR 2010 07. september 2010 03. veebruar 2011
Põllumajandustootja asendamise toetus 2010 KOLMAS TAOTLUSVOOR 04. juuni 2010 03. veebruar 2011
Põllumajandustootja asendamise toetus 2010 TEINE TAOTLUSVOOR 29. märts 2010 03. veebruar 2011
Turuarendustoetus 2010 04. märts 2010 03. veebruar 2011
Põllumajandustootja asendamise toetus 2010 ESIMENE TAOTLUSVOOR 04. jaanuar 2010 03. veebruar 2011
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2010 09. veebruar 2010 03. veebruar 2011
Põllumajandusloomade aretustoetus 2010 09. veebruar 2010 03. veebruar 2011
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2008 30. detsember 2008 17. september 2010
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2007 08. mai 2008 17. september 2010
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2009 04. september 2009 14. september 2010
Elatustalude kohanemise toetus 2009 03. september 2009 06. september 2010
Kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetus 2005 17. aprill 2006 06. september 2010
Külade taastamine ja arendamine (meede 3.5) 2005 13. märts 2007 25. august 2010
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine (meede 3.3) 2006 13. märts 2007 25. august 2010
Külade taastamine ja arendamine (meede 3.5) 2004 09. juuni 2005 24. august 2010
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine (meede 3.3) 2004 09. juuni 2005 24. august 2010
Nõuandetoetus 2003 10. märts 2005 24. august 2010
Põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetus 2003 11. märts 2005 24. august 2010
Intressitoetus 2003 11. märts 2005 24. august 2010
Praktikatoetus 2003 11. märts 2005 24. august 2010
Koolitustoetus 2002 10. märts 2005 24. august 2010
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.3) 2009 07. august 2009 24. august 2010
Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1) 2009 07. august 2009 24. august 2010
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2009 19. märts 2009 24. august 2010
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus 2009 24. august 2010 24. august 2010
Praktikatoetus 2009 08. juuni 2009 24. august 2010
Kindlustustoetus 2009 20. mai 2009 24. august 2010
Kohalikul initsiatiivil põhinevate arendusprojektide elluviimine - LEADER (meede 3.6) 13. märts 2007 23. august 2010
Energiakultuuri toetus 2009 13. aprill 2009 01. juuli 2010
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (meede 1.8) I taotlusvoor 2008 18. juuni 2010 21. juuni 2010
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 2009 15. mai 2009 18. juuni 2010
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 1.2) 2008 ESIMENE TAOTLUSVOOR 2008 21. mai 2010 21. mai 2010
Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (meede 1.4.2) 2008 28. november 2008 20. mai 2010
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2009 26. jaanuar 2010 10. mai 2010
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2009 24. juuli 2009 28. aprill 2010
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2009 26. aprill 2010 26. aprill 2010
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel 2009 26. aprill 2010 26. aprill 2010
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel 2009 09. aprill 2009 26. aprill 2010
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 2009 09. aprill 2009 26. aprill 2010
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2009 18. november 2009 26. aprill 2010
Ebasoodsamate piirkondade toetus 2009 27. august 2009 26. aprill 2010
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2009 13. aprill 2009 26. aprill 2010
Kohalikku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus 14. aprill 2009 26. aprill 2010
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2009 13. veebruar 2009 05. aprill 2010
Pindalatoetused 2009 üldinfo 02. aprill 2009 23. märts 2010
Põllumajandustootja asendamise toetus 2009 NELJAS TAOTLUSVOOR 28. september 2009 15. märts 2010
Turuarendustoetus 2009 19. märts 2009 15. märts 2010
Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (RAK meede 3.8) 13. märts 2007 09. märts 2010
Põllumajandusloomade aretustoetus 2009 13. veebruar 2009 09. märts 2010
Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2007 09. märts 2010 09. märts 2010
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus 2009 19. veebruar 2009 09. märts 2010
Põllumajandustootja asendamise toetus 2009 KOLMAS TAOTLUSVOOR 15. juuni 2009 09. märts 2010
Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (RAK meede 3.8) 2007 08. mai 2008 09. märts 2010
Integreeritud maaparandus (meede 3.4) 2005 03. jaanuar 2006 04. märts 2010
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2007 08. mai 2008 15. veebruar 2010
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus 2007 08. mai 2008 15. veebruar 2010
Põllumajandusloomade aretustoetus 2007 13. märts 2007 15. veebruar 2010
Praktikatoetus 2006 13. märts 2007 15. veebruar 2010
Elatustalude kohanemise toetus 2005 17. aprill 2006 12. veebruar 2010
Maaparandussüsteemi hooldustoetus 2006 17. aprill 2006 12. veebruar 2010
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2006 13. märts 2007 12. veebruar 2010
2005. aasta kütuseaktsiisi osaline hüvitamine põllumajandustootjatele 13. märts 2007 12. veebruar 2010
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2007 08. mai 2008 12. veebruar 2010
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise ja põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 2007 08. mai 2008 12. veebruar 2010
Energiakultuuri toetus 2007 08. mai 2008 12. veebruar 2010
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 2.4) 2007 08. mai 2008 12. veebruar 2010
Ebasoodsamate piirkondade toetus 2007 08. mai 2008 12. veebruar 2010
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2008 30. detsember 2008 01. veebruar 2010
Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (meede 2.3) 2008 30. detsember 2008 01. veebruar 2010
Energiakultuuri toetus 2008 30. detsember 2008 01. veebruar 2010
Ebasoodsamate piirkondade toetus 2005 17. aprill 2006 26. jaanuar 2010
Ühtne pindalatoetus ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus 2005 17. aprill 2006 26. jaanuar 2010
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2005 17. aprill 2006 26. jaanuar 2010
Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus (Natura toetus) 2006 13. märts 2007 26. jaanuar 2010
Ühtne pindalatoetus ja põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus 2006 13. märts 2007 26. jaanuar 2010
Ühtne pindalatoetus, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2008 30. detsember 2008 26. jaanuar 2010
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2008 30. detsember 2008 26. jaanuar 2010
Vesiviljeluse investeeringutoetus (meede 3.11.2.) 2004 09. juuni 2005 09. detsember 2009
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2006 13. märts 2007 09. detsember 2009
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2005 17. aprill 2006 09. detsember 2009
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2004 09. juuni 2005 09. detsember 2009
Integreeritud maaparandus (meede 3.4) 2006 13. märts 2007 25. november 2009
Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (meede 3.2) 2005 03. jaanuar 2006 18. november 2009
Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (meede 3.2) 2004 09. juuni 2005 18. november 2009
Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (meede 3.10) 2007 08. mai 2008 13. november 2009
Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (meede 3.10) 2004 09. juuni 2005 13. november 2009
Lupjamistoetus 2002 22. jaanuar 2003 21. oktoober 2009
Tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ning seemne- ja kiulina kasvatamise toetus 22. jaanuar 2003 21. oktoober 2009
Sertifitseeritud seemne kasvatamise toetus 2002 22. jaanuar 2003 21. oktoober 2009
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2003 10. märts 2005 21. oktoober 2009
Intressitoetus 2003 11. märts 2005 21. oktoober 2009
Sertifitseeritud seemne tootmise toetus 2003 10. märts 2005 21. oktoober 2009
Põllumajandusmaa lupjamise toetus 2003 10. märts 2005 21. oktoober 2009
Keskkonnatoetus 2002 22. jaanuar 2003 07. oktoober 2009
Kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetus 2003 11. märts 2005 07. oktoober 2009
Tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ning seemne- ja kiulina kasvatamise toetus 2003 10. märts 2005 07. oktoober 2009
Ebasoodsamate piirkondade toetus 2004 09. juuni 2005 07. oktoober 2009
Ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused 2004 09. juuni 2005 07. oktoober 2009
Põllumajandusmaa lupjamise toetus 2005 17. aprill 2006 07. oktoober 2009
Elatustalude kohanemise toetus 2006 13. märts 2007 02. oktoober 2009
Ebasoodsamate piirkondade toetus 2006 13. märts 2007 02. oktoober 2009
Põllumajandusmaa lupjamise toetus 2006 13. märts 2007 02. oktoober 2009
2004. aasta looduskahjutoetus 13. märts 2007 02. oktoober 2009
Põllumajandustootja asendamise toetus 2009 TEINE TAOTLUSVOOR 26. märts 2009 01. oktoober 2009
ute ja kitse kasvatamise toetus 2002.a. 10. jaanuar 2003 04. september 2009
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2004 09. juuni 2005 02. september 2009
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 2007 08. mai 2008 02. september 2009
Põllumajandustootmise investeeringutoetus (meede 3.1) 2005 03. jaanuar 2006 17. august 2009
Põllumajandustootmise investeeringutoetus (meede 3.1) 2004 09. juuni 2005 17. august 2009
Metsade majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (meede 1.5.1) 2008 30. detsember 2008 11. august 2009
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus 2008 30. detsember 2008 11. august 2009
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus (meede 1.5.3) 2008 30. detsember 2008 11. august 2009
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2008 20. veebruar 2009 20. mai 2009
Natura 2000 põllumajandusmaa kohta antav toetus 2008 30. detsember 2008 07. mai 2009
Sapard 2001-2006 15. aprill 2009 15. aprill 2009
Põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetus 2002 22. jaanuar 2003 14. aprill 2009
Põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetus 11. märts 2005 14. aprill 2009
Elatustalude kohanemise toetus 2008 30. detsember 2008 13. aprill 2009
Koolitustoetus 2002 14. november 2002 09. aprill 2009
Kalandustoodete tootja intressitoetus 13. märts 2007 09. aprill 2009
2006. aasta mootorikütuse aktsiisi osaline kompenseerimine kaluritele 13. märts 2007 09. aprill 2009
Põllumajandustootja asendamise toetus 2009 26. märts 2009 09. aprill 2009
Kindlustustoetus 2008 30. detsember 2008 09. aprill 2009
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2007 08. mai 2008 08. aprill 2009
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2007 08. mai 2008 08. aprill 2009
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 2007 08. mai 2008 08. aprill 2009
Kalanduse püügivõimsuse reguleerimise toetus 2007 08. mai 2008 08. aprill 2009
Põllumajandusloomade aretustoetus 2008 30. detsember 2008 08. aprill 2009
Turuarendustoetus 2008 30. detsember 2008 08. aprill 2009
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 2006 13. märts 2007 07. aprill 2009
Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (meede 3.10) 2006 13. märts 2007 07. aprill 2009
Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4) 2006 13. märts 2007 07. aprill 2009
Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed (meede 3.12.1) 2006 13. märts 2007 07. aprill 2009
Uute turgude leidmine (meede 3.12.2) 2006 13. märts 2007 07. aprill 2009
Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära tõusu hüvitamine kaluritele 2005 17. aprill 2006 07. aprill 2009
Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (meede 3.10) 2005 03. jaanuar 2006 07. aprill 2009
Vesiviljeluse investeeringutoetus (meede 3.11.2) 2005 03. jaanuar 2006 07. aprill 2009
Kalasadamate moderniseerimine (meede 3.11.3) 2005 03. jaanuar 2006 07. aprill 2009
Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4) 2005 03. jaanuar 2006 07. aprill 2009
Kala ja vesiviljelustoodete töötlemise investeeringutoetus (meede 3.11.1) 2004 09. juuni 2005 07. aprill 2009
Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4) 2004 09. juuni 2005 07. aprill 2009
EKF Seadusandlus ja eelarved 2008 19. märts 2009 07. aprill 2009
Ebasoodsamate piirkondade toetus 2008 30. detsember 2008 07. aprill 2009
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (meede 3.2) 2007 28. november 2008 03. aprill 2009
Põllumajandustootja asendamise toetus 2008 30. detsember 2008 03. aprill 2009
Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2008 30. detsember 2008 02. aprill 2009
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2008 30. detsember 2008 02. aprill 2009
Turuarendustoetus 2006 13. märts 2007 26. märts 2009
Praktikatoetus 2006 13. märts 2007 26. märts 2009
Praktikatoetus 2005 17. aprill 2006 26. märts 2009
Turuarendustoetus 2005 17. aprill 2006 26. märts 2009
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2008 30. detsember 2008 26. märts 2009
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2006 13. märts 2007 26. märts 2009
Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2005 17. aprill 2006 26. märts 2009
Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2007 08. mai 2008 26. märts 2009
Kalandustoodete tootja koolitustoetus 2006 13. märts 2007 26. märts 2009
Elatustalude kohanemise toetus 2004 24. august 2005 26. märts 2009
Põllumajandustootja asendamise toetus 2007 08. mai 2008 26. märts 2009
Põllumajandusloomade aretustoetus 2005 17. aprill 2006 26. märts 2009
Põllumajandusloomade aretustoetus 2004 09. juuni 2005 26. märts 2009
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus II taotlusvoor 2008 30. detsember 2008 19. märts 2009
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus III taotlusvoor 2008 30. detsember 2008 19. märts 2009
Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4) 2008 30. detsember 2008 16. märts 2009
Elatustalude kohanemise toetus 2007 08. mai 2008 20. veebruar 2009
Loomakasvatuse täiendav otsetoetus 2008 30. detsember 2008 20. veebruar 2009
Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (meede 3.8) 03. jaanuar 2006 19. veebruar 2009
Natura 2000 alade keskkonnatoetus 17. aprill 2006 19. veebruar 2009
Praktikatoetus 2007 08. mai 2008 18. veebruar 2009
Turuarendustoetus 2007 08. mai 2008 18. veebruar 2009
Lisatud meede 11. veebruar 2009 11. veebruar 2009
Põllumajanduskindlustustoetus 10. märts 2005 20. jaanuar 2009
Nõuandetoetus 22. jaanuar 2003 20. jaanuar 2009
Põllumajanduskindlustustoetus 22. jaanuar 2003 20. jaanuar 2009
Loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju osaline hüvitamine 14. november 2002 20. jaanuar 2009
Metsamajandus (meede 3.7) 2007 08. mai 2008 20. jaanuar 2009
Metsamajandus (meede 3.7) 13. märts 2007 20. jaanuar 2009
Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4) 2007 08. mai 2008 20. jaanuar 2009
Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed (meede 3.12.1) 2007 08. mai 2008 20. jaanuar 2009
Kalandustoodete tootja praktikatoetus 13. märts 2007 20. jaanuar 2009
Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine (meede 3.9) 03. jaanuar 2006 20. jaanuar 2009
Elatustalude kohanemise toetus 2007 08. mai 2008 20. jaanuar 2009
Põllumajanduslooma kasvatamise täiendav otsetoetus 13. märts 2007 20. jaanuar 2009
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 13. märts 2007 20. jaanuar 2009
Põllumajanduslooma kasvatamise toetus 17. aprill 2006 20. jaanuar 2009
Elatustalude kohanemise toetus 17. aprill 2006 20. jaanuar 2009
Piimalehma kasvatamise toetus 09. juuni 2005 20. jaanuar 2009
Elatustalude kohanemise toetus 24. august 2005 20. jaanuar 2009
Ute ja kitse kasvatamise toetus 10. märts 2005 20. jaanuar 2009
Piimalehma kasvatamise toetus 10. märts 2005 20. jaanuar 2009
Noor- ja nuumveise kasvatamise toetus 11. märts 2005 20. jaanuar 2009
Põllumajanduslik keskkonnatoetus 10. märts 2005 20. jaanuar 2009
Ammlehma kasvatamise toetus 10. märts 2005 20. jaanuar 2009
Keskkonnatoetus 22. jaanuar 2003 20. jaanuar 2009
Ammlehma kasvatamise toetus 22. jaanuar 2003 20. jaanuar 2009
Kõik kategooriad
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner