Lisatud: 26. mai 2017

Viimati muudetud: 26. mai 2017

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Uudised

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
PRIA infokiri - mai 2017 26. mai 2017 26. mai 2017
Piimatööstuse suurprojektide hindamiskomisjon tegi PRIA-le ettepaneku toetada E-Piim Tootmine AS projekti 25. mai 2017 25. mai 2017
Täna koguneb PRIAs piimatööstuse suurprojekti hindamiskomisjon 25. mai 2017 25. mai 2017
Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine Venemaaga piirnevatel aladel 22. mai 2017 22. mai 2017
PRIA palub põllumeestel pindalatoetuste taotlemisega kiirustada 16. mai 2017 16. mai 2017
504 väikepõllumajandusettevõtet taotlevad toetuseks üle 7 miljoni euro 12. mai 2017 12. mai 2017
Venemaaga piirnevatel aladel algab metsloomade marutaudivaktsiini külvamine 12. mai 2017 12. mai 2017
Mesilate piirkondades tuleb taimekaitsevahendeid kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal 03. mai 2017 03. mai 2017
Jaapan tunnistas Eesti suu- ja sõrataudivabaks riigiks 03. mai 2017 03. mai 2017
Avatud talude päevale on registreerunud rekordiliselt ligi 250 ettevõtet 03. mai 2017 03. mai 2017
PRIA alustas pindalatoetuste taotluste vastuvõttu 02. mai 2017 02. mai 2017
PRIA infokiri - aprill 2017 26. aprill 2017 26. aprill 2017
Pindalatoetuste elektrooniline eeltäitmine on avatud 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Täiendava otsetoetuse toetusõigustest 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Riik asub piirama antibiootikumiresistentsuse levikut loomakasvatuses 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringute elluviimise tähtaega pikendatakse 25. aprill 2017 25. aprill 2017
Pindala- ja keskkonnatoetusi saab taotleda alates 2. maist 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Maaeluminister kinnitas põllumajanduslike otsetoetuste muudatused 20. aprill 2017 20. aprill 2017
Avatud talude päevale on registreerunud ligi 150 ettevõtet 19. aprill 2017 19. aprill 2017
Läänemere- ja idapartnerluse riigid arutavad Agrofoorumil maaülikoolis põllumajanduse panust maaelu arengusse 19. aprill 2017 19. aprill 2017
Lambapügamise koolitus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Maaeluminister kinnitas taimekasvatuse üleminekutoetuse tingimused 18. aprill 2017 18. aprill 2017
Väikesed põllumajandusettevõtted saavad toetust taotleda 17. aprill 2017 17. aprill 2017
Konsulendid hakkavad koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga linnupidajaid nõustama 17. aprill 2017 17. aprill 2017
Põllumajanduslike otsetoetuste määruste muutmise eelnõu läks kooskõlastusringile 10. aprill 2017 10. aprill 2017
Veterinaar- ja Toiduamet teatab Schock’s seesamikreemi tagasikutsumisest 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Pindalatoetuste infopäev 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Rahvusvahelisel kalandusfoorumil räägitakse kalatööstuste tulevikust 06. aprill 2017 06. aprill 2017
Mai alguseni on aega põllumajanduspoliitika muudatusettepanekuteks 05. aprill 2017 05. aprill 2017
Väikesed linnufarmid saavad bioohutusnõuete täitmiseks toetust taotleda 31. märts 2017 31. märts 2017
Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad kätte erakorralise toetuse 31. märts 2017 31. märts 2017
Eestisse ei ole Brasiilia päritolu veise- või linnuliha embargo alla kuuluvatest ettevõtetest toodud 29. märts 2017 29. märts 2017
Põllumajandusamet: Kaupade ekspordil on sagenenud nõuete rikkumised 29. märts 2017 29. märts 2017
Taimekasvatuse üleminekutoetuse eelnõu läks kooskõlastusringile 29. märts 2017 29. märts 2017
PRIA infokiri - märts 2017 29. märts 2017 29. märts 2017
Maaeluministeerium plaanib pealinnast välja viia 50 töökohta 27. märts 2017 27. märts 2017
Avatud talude päevale on registreerunud 80 talu ja põllumajandustootjat 23. märts 2017 23. märts 2017
VTA tutvustas Eesti Põllumeeste Keskliidule karmistuvaid kodulindude pidamise nõudei 23. märts 2017 23. märts 2017
PRIAst saab toetust rannapüügilaevade ajakohastamiseks 23. märts 2017 23. märts 2017
Maaeluminister kohtub Harjumaal aiandusettevõtjatega 22. märts 2017 22. märts 2017
Alates 1. aprillist kehtivad kodulindude väljas pidamisele piirangud 22. märts 2017 22. märts 2017
Põllumajandusettevõtjad taotlesid investeeringutoetusteks üle 55,6 miljoni euro 22. märts 2017 22. märts 2017
PRIA kutsub loomatoetuste taotlemisega kiirustama 16. märts 2017 16. märts 2017
Tamm: Ajalooline Tori hobusekasvandus tuleb säilitada 13. märts 2017 13. märts 2017
EKF 2007–2013 toel investeeriti kalandusse 111 miljonit eurot 09. märts 2017 09. märts 2017
Maaeluminister osaleb EL põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel 06. märts 2017 06. märts 2017
PRIA infokiri - veebruar 2017 - 2 03. märts 2017 03. märts 2017
Märtsis saab PRIAst taotleda loomakasvatuse otsetoetust ja üleminekutoetusi 01. märts 2017 01. märts 2017
PRIA avas põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise toetuse taotluste eeltäitmise 27. veebruar 2017 27. veebruar 2017
PRIA määras põllumeestele ja loomapidajatele 49,2 miljonit eurot maaelu arengukava keskkonnatoetusi 27. veebruar 2017 27. veebruar 2017
Ühistulise piimatööstuse suurprojekti toetust soovib kaks taotlejat 22. veebruar 2017 22. veebruar 2017
Praegu on õige aeg teatada PRIAle uute maade kasutuselevõtust ja piirimuudatustest 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Uut infot püsirohumaade säilitamise ja tagasirajamise kohta 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
PRIAst saab toetust ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks 21. veebruar 2017 21. veebruar 2017
Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi 20. veebruar 2017 20. veebruar 2017
Erakorralist kohandamistoetust soovib 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat 16. veebruar 2017 16. veebruar 2017
Venemaa ametliku veebilehe andmetel on Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ekspordiload taastatud 15. veebruar 2017 15. veebruar 2017
Linnugrippi puudutav teave on leitav spetsiaalselt veebilehelt 15. veebruar 2017 15. veebruar 2017
Uuring: Eesti tarbija väärtustab endiselt toidukauba kodumaisust 15. veebruar 2017 15. veebruar 2017
Venemaa kehtestas enamikule Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtetele ekspordikeelu 13. veebruar 2017 13. veebruar 2017
PRIA infokiri - veebruar 2017 10. veebruar 2017 10. veebruar 2017
2017. aastast hakatakse taas põllumajanduse üleminekutoetusi maksma 06. veebruar 2017 06. veebruar 2017
Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad erakorralist toetust 26. jaanuar 2017 30. jaanuar 2017
Piimatööstuse efektiivsus langeb toodangu väärtuse vähenemise tõttu 26. jaanuar 2017 26. jaanuar 2017
PRIA abistab uue e-PRIA kasutajat jagatud ekraanipildi abil 25. jaanuar 2017 25. jaanuar 2017
Maaeluminister kohtus Euroopa Komisjoni toiduohutuse volinikuga 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Maaeluminister osaleb EL põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
Põllumajandusministrid kiitsid heaks ühisdeklaratsiooni vee kohta 23. jaanuar 2017 23. jaanuar 2017
PRIA alustas maaelu keskkonnatoetuste maksmist 20. jaanuar 2017 20. jaanuar 2017
PRIA infokiri - jaanuar 2017 20. jaanuar 2017 20. jaanuar 2017
Erakorralise kohandamistoetuse maksmise tingimused said paika 18. jaanuar 2017 18. jaanuar 2017
Maaelu arengukavast hakatakse toetama niisutussüsteemide rajamist 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Kalurid saavad hakata püügiandmeid esitama mobiilirakenduses 17. jaanuar 2017 17. jaanuar 2017
Iga-aastane lammaste ja kitsede inventuur 13. jaanuar 2017 13. jaanuar 2017
Turuarendustoetust hakkavad saama ka tunnustatud tootjarühmad 13. jaanuar 2017 13. jaanuar 2017
Maaeluministeeriumis tutvustati Organic Estonia ideekavandit 11. jaanuar 2017 11. jaanuar 2017
Maaeluminister kinnitas piimalehma kasvatamise otsetoetuse tingimused 06. jaanuar 2017 06. jaanuar 2017
Algas põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse eeltäitmine. 17. oktoober 2016 17. oktoober 2016
Algab metsloomade marutaudivaktsiini külvamine piirialadel 16. september 2016 16. september 2016
Uues e-PRIAs on nüüdsest avatud volituste haldamise teenus 08. veebruar 2016 08. veebruar 2016
Veebruari alguses võetakse vastu turuarendustoetuse taotlusi 14. jaanuar 2016 14. jaanuar 2016
Kõik kategooriad
avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike