Lisatud: 29. veebruar 2016

Viimati muudetud: 23. november 2017

A A A
Prindi

Viimati uuendatud

Toetused

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
  Kogu nimekiri
Nõustajate koolitustoetus 29. veebruar 2016 23. november 2017
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017 09. august 2017 23. november 2017
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017 06. november 2017 23. november 2017
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019 13. oktoober 2016 23. november 2017

Toetuste materjalid

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
  Kogu nimekiri
Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014) (Komisjoni määrus 508/2014 (15.05.2014)) 22. november 2017 22. november 2017
Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013) (Komisjoni määrus 1303/2013 (17.12.2013)) 22. november 2017 22. november 2017
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus) 22. november 2017 22. november 2017
Tulumaksuseadus (Tulumaksuseadus) 22. november 2017 22. november 2017

Uudised

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
  Kogu nimekiri
PRIA infokiri - november 2017 21. november 2017 21. november 2017
Poolas arutletakse biomajanduse arenguvõimaluste üle 20. november 2017 20. november 2017
Eesti kanamunad on fiproniilivabad 20. november 2017 20. november 2017
Võrumaa Talupidajate Liit korraldab: Marjakasvatajate õpiring 16. november 2017 16. november 2017

Sisulehed

Sektsiooni nimi Lisatud Viimati muudetud
  Kogu nimekiri
Tööpakkumised 06. jaanuar 2010 17. november 2017
Põllumajandusloomade märgistamine ja registreerimine 12. veebruar 2009 16. november 2017
Loomatõud 07. august 2014 15. november 2017
e-teenused uues e-PRIAs 02. oktoober 2014 09. november 2017
avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner