Lisatud: 09. jaanuar 2014

Viimati muudetud: 10. jaanuar 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jan2014 Valmistume käesoleva aasta pindalatoetuste taotlemiseks

Käes on õige aeg uute maade kasutuselevõtmiseks ja piiride täpsustamiseks. NB! 2003.a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut enam pole.

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem on register, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised ja olukorrad, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotlevad toetust mitu erinevat isikut. 

Just praegu on teil õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda.

Nüüdsest on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Selliseid muudatusi on võimalik edaspidi teha ka kõigil järgnevatel aastatel.

Lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele on samuti paras aeg hakata mõtlema sellele, kas algaval taotlusaastal soovite võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal pindalatoetuste taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole piirimuutmise avaldus, näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri.
Esitades avalduse hiljemalt 1.aprilliks 2014
väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele põllumassiividele käesoleval aastal pindalatoetuste taotlust esitada. Avaldusi saab esitada juba praegu. Taotlemiseks on vajalik põllumassiivi kaart, aga põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, palume lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed. 

Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maa kasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kui teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida. Kuigi õigusaktid ei nõua lepingute sõlmimist kirjalikult, soovitab PRIA taotlejatel kokkulepped maakasutuse kohta siiski kirjalikult vormistada, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Juhime tähelepanu sellele, et riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevate (veel nn reformimata) maade kohta saab sõlmida ainult kirjalikke kokkuleppeid.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil www.pria.ee. Nende osas saate teha ettepaneku põllumassiivide piiride muutmiseks kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.

Nii põllumassiivide lisamiseks kui piiride muutmiseks tuleb esitada piirimuutmise avaldus. Teenuse põllumassiivide lisamiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks leiate e-PRIA portaalist (https://epria.pria.ee/epria/) teenuste nimekirjast "Pindalatoetuste" alajaotusest.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piirimuutmise avalduse vormi: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Avaldus_pollumassiivide_registrile2.pdf

Avalduse esitamiseks on mitu võimalust:

-          elektrooniliselt, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“;
-          saates avalduse kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009);
-          e-posti aadressil maa@pria.ee;  
-          viies avalduse lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Küsimuste korral  pöörduge palun PRIA põldude registri büroo poole  telefonil  737 7617.

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus