Lisatud: 13. november 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Nov2002 Valitsus kinnitas toorpiima kvoodisüsteemi rakendamismäärused

Määrus “Ãœleriigilise tootmiskvoodi kehtestamine piimalehma kasvatamise toetust taotleda soovivate põllumajandustootjate poolt turustamiseks toodetavale toorpiimale” määratleb toorpiima, turustamise viisid - põllumajandustootja poolt toorpiima otse lõpptarbijale müümine ehk otseturustus ning põllumajandustootja poolt toorpiima töötlejale müümine ehk töötlejale turustamine.

 

Toorpiima üleriigilise tootmiskvoodi suuruseks kehtestatakse 1. aprillist 2003 algaval kvoodiaastal 900 000 tonni, mis jaguneb toorpiima otseturustuskvoodiks suurusega 90 000 tonni ning toorpiima töötlejale turustamise kvoodiks suurusega 810 000 tonni.

 

Määruse “Põllumajandustootjale piima tootmiskvoodi määramise, muutmise ja selle kehtetuks tunnistamise alused ja kord, reservi moodustamine, selle jagamise alused ja kord.” järgi on põllumajandustootjale määratud toorpiima tootmiskvoodi suuruseks tema poolt kvoodiaasta jooksul müüdava või muul viisil tasuta või tasu eest üle antava toorpiima maksimaalne kogus, mille kohta ta tulutoetust taotleda saab. Eristatakse põllumajandustootja tarnekvooti ning otseturustuskvooti.

 

Põllumajandustootjatele toorpiima tootmiskvootide määramiseks arvutab  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) võrdse kohtlemise printsiipi järgides individuaalsed kvoodisuurused. Selleks korrutatakse kõigi tootjate jaoks ühesuurune, referentsperioodil jõudluskontrolli all olnud piimalehmade keskmine aastane piimatoodang lehma kohta konkreetsele tootjale kuuluvate piimalehmade arvuga, mis on registreeritud põllumajandusloomade registris seisuga 15. detsember 2002. a. Referentsperiood on ajavahemik 1. aprill 2001. a kuni 31. märts 2002. a.

 

31.detsembriks 2002 saadetakse põllumajandustootjatele eeltäidetud taotlusvormid neile arvutatud kvoodisuurustega. Põllumajandustootja nõustub pakutavaga või taotleb kindlatele kriteeriumitele tuginedes määratava kvoodi suurendamist, ning tagastab taotluse 15. jaanuariks 2003 PRIA-le. PRIA kontrollib suurendamise aluseid ning 30 päeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast määrab põllumajandustootjatele toorpiima tootmiskvoodid.

 

Määrus kehtestab ka tingimused põllumajandustootja kvoodi muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta, samuti sisaldab määrus sätteid põllumajandustootjate poolt turustatud toorpiimakoguste rasvasisalduse arvestamise kohta.

 

Õppepäevad “Piimakvoodi rakendamine Eestis 2003. aastal”

 

Lektorid põllumajandusministeeriumist ja PRIAst.

Teisipäeval, 19. novembril kell 10 Võrus kultuurimaja „Kannel“ 2. korruse saalis.

Kolmapäeval, 20. novembril kell 10 Rapla Haldushoones.

Neljapäeval, 21. novembril kell 13 Pärnu Maavalitsuse saalis

Kolmapäeval, 27. novembril kell 11 Jõgeva Kultuurikeskuses

Reedel, 29. novembril kell 11 Kuressaare Ametikoolis (Kohtu 22) Saaremaal

Esmaspäeval, 2. detsembril kell 11 Haljala Rahvamajas Lääne-Virumaal.

Tallinnas toimub õppepäev detsembris, kuupäeva ja kohta täpsustatakse

(Õppepäevade lõplikud toimumisajad ja -kohad  pannakse üles ka PRIA ja Põllumajandusministeeriumi kodulehekülgedele www.agri.ee)

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

6256 110


Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike