Lisatud: 26. november 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Nov2002 Valitsus kinnitas koolipiimatoetuse taotlemise ja maksmise korra muutmise


Alates 2003. aastast suureneb koolipiimatoetuse saajate arv, sest alates III õppeveerandist makstakse koolipiimatoetust lisaks I, II ja III klassi õpilastele ka IV klassi õpilastele. Tähtaeg taotluste esitamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) on 11. detsember 2002. Koos taotlustega tuleb PRIAle esitada ka aruanne toetuse kasutamise kohta käesoleva õppeaasta I veerandil.

Lisaks IV klasside õpilaste lisandumisele täpsustatakse koolipiimatoetuse administreerimise lihtsustamise ja selguse huvides määruse sõnastust.

Valitsuse määrusega “Koolipiimatoetuse taotlemise ja maksmise kord” muutmine täpsustati ettenähtud tähtpäevaks PRIA esitatud koolipiimatoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise tähtaega. Toetustaotlused vaadatakse läbi ja taotlus rahuldatakse või jäetakse rahuldamata seitsme tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates. Antud muudatus lihtsustab toetuse administreerimist, kuna väheneb oluliselt PRIA poolt tehtavate taotluste rahuldamise või mitterahuldamise käskkirjade arv.

Kuna koolipiima toetus on sisuliselt käsitletav kui kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulu ja seda ei saa käsitleda eelarvevälisena, siis tunnistati käesoleva määrusega lõige, mis käsitleb koolipiimatoetuseks eraldavate vahendite kohta eraldi arvestuse pidamise, kehtetuks.

Koolipiimatoetuste eest ostetud piima või piimatoodet ei tohi kasutada koolitoidu valmistamiseks ning ostetav piim ja piimatooted oeacvad vastama nõetele. Nõuded koolipiimaprogrammi raames pakutavale piimale ja piimatoodetele on  kehtestatud sotsiaalministri määrusega "Koolipiimatoetuse eest ostetav piim või piimatoode ja selle koostisnõuded" (RTL 2000, 125, 2010; 2001, 14, 191; 115, 1636).

2003. aasta eelarvesse on koolipiimavahendite kasutamiseks planeeritud 14, 0965 miljonit krooni. 

Kadri Liimal
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike