Lisatud: 26. november 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Nov2002 Valitsus kinnitas koolipiimatoetuse taotlemise ja maksmise korra muutmise


Alates 2003. aastast suureneb koolipiimatoetuse saajate arv, sest alates III õppeveerandist makstakse koolipiimatoetust lisaks I, II ja III klassi õpilastele ka IV klassi õpilastele. Tähtaeg taotluste esitamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) on 11. detsember 2002. Koos taotlustega tuleb PRIAle esitada ka aruanne toetuse kasutamise kohta käesoleva õppeaasta I veerandil.

Lisaks IV klasside õpilaste lisandumisele täpsustatakse koolipiimatoetuse administreerimise lihtsustamise ja selguse huvides määruse sõnastust.

Valitsuse määrusega “Koolipiimatoetuse taotlemise ja maksmise kord” muutmine täpsustati ettenähtud tähtpäevaks PRIA esitatud koolipiimatoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise tähtaega. Toetustaotlused vaadatakse läbi ja taotlus rahuldatakse või jäetakse rahuldamata seitsme tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates. Antud muudatus lihtsustab toetuse administreerimist, kuna väheneb oluliselt PRIA poolt tehtavate taotluste rahuldamise või mitterahuldamise käskkirjade arv.

Kuna koolipiima toetus on sisuliselt käsitletav kui kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulu ja seda ei saa käsitleda eelarvevälisena, siis tunnistati käesoleva määrusega lõige, mis käsitleb koolipiimatoetuseks eraldavate vahendite kohta eraldi arvestuse pidamise, kehtetuks.

Koolipiimatoetuste eest ostetud piima või piimatoodet ei tohi kasutada koolitoidu valmistamiseks ning ostetav piim ja piimatooted oeacvad vastama nõetele. Nõuded koolipiimaprogrammi raames pakutavale piimale ja piimatoodetele on  kehtestatud sotsiaalministri määrusega "Koolipiimatoetuse eest ostetav piim või piimatoode ja selle koostisnõuded" (RTL 2000, 125, 2010; 2001, 14, 191; 115, 1636).

2003. aasta eelarvesse on koolipiimavahendite kasutamiseks planeeritud 14, 0965 miljonit krooni. 

Kadri Liimal
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike