Lisatud: 08. aprill 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Apr2019 Tolmeldajate kaitsmise eesmärgil täpsustati insektitsiidide kasutustingimusi

Põllumajandusamet vaatas üle kõik Eesti turul olevad putukatõrjevahendid. Selle tulemusel täiendati 25 taimekaitsevahendi infolehed, kus kasutatud mõisted ei olnud üheselt arusaadavad. 16 tootel täpsustati võimalikud erandid kasutamisel.

„Tolmeldajate ja keskkonna kaitsmise eesmärgil on kõige olulisem olla teadlik kõikidest kehtivatest nõuetest ning järgida rangelt taimekaitsevahendi kasutusjuhendit,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik Eva Lind.

Vältimaks mitmeti mõistetavust on piirang „Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste aktiivse lendlemise ajal“ asendatud konkreetsema kellaajalise vahemikuga 22.00-05.00. Öise pritsimise eesmärk on vähendada tolmeldajate võimalikku kokkupuudet taimekaitsevahendiga näiteks teraviljapõllust üle lendamisel või taimekaitsevahendi triivil. Lisaks kellaajalistele piirangutele ühtlustati ohulausete sõnastust ning täpsustati erandid.

„Vajadus üle vaadata ja muuta taimekaitse nõuded taimede õitsemise ja mesilaste lendluse ajal tuli eriti teravalt ilmsiks 2017. aastal. Toona toimus ka laiapõhjaline arutelu, kus selle olulisust toonitasid kõik osapooled ja Põllumajandusamet on infolehed üle vaadanud lähtuvalt nendest kokkulepetest,“ ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Tolmeldajate heaolu on kogu maailmas väga suure tähelepanu all ja sarnast praktikat järgivad ka teised Euroopa Liidu riigid. Näiteks on seatud insektitsiidide pritsimisele kellaajalised piirangud Lätis, Soomes ja Norras. Taanis võib mesilastele või teistele tolmeldajatele ohtlikke aineid pritsida vaid päikeseloojangust päikesetõusuni.

Iga taimekaitsevahendi kasutustingimused sõltuvad konkreetse toote riskihindamisest.  Kui hindamise tulemusel leitakse, et esineb oht mesilastele ja teistele tolmeldajatele, lisatakse taimekaitsevahendi klassifikatsiooni ohulause, milles on täpsustavad ettevaatusabinõud taimekaitsevahendi kasutamisel.

Eestis kehtib endiselt üldine õitsvate taimede pritsimise keeld. See tähendab, et kui põllukultuur või umbrohi õitseb, on keelatud taimekaitsevahendiga pritsida nii päeval kui öösel. See nõue, mis on kehtestatud määrusega „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“, kehtib iga taimekaitsevahendi, mitte ainult putukatõrjevahendi, kasutamisele.

Erand kehtib taimekaitsevahendile, mille riskihindamise tulemusena on lubatud pritsimine taimede õitsemisel ja see ei avalda mõju tolmeldajatele. Sellise toote infolehel on selgelt välja toodud kultuurid, mida õitsemise ajal tohib pritsida. Näiteks võib ohulause olla sõnastatud: „Õitsvat rapsi, rüpsi ja maasikat on lubatud pritsida ajavahemikus 22.00-05.00.“

Erand kehtib ka taimekaitsevahendile, mida on teatud kahjurite tõrjeks vajalik kasutada päevasel ajal, ning riski tolmeldajatele ei ole tuvastatud. Näiteks on maakirpu tarvis pritsida just rapsi tõusmete faasis päevasel ajal. Sellisel juhul on SPe8 lause sõnastatud „Erandina võib tõrjuda maakirpu päevasel ajal, kui põllul ei esine õitsvaid taimi.“

„Lähiajal on  plaanis kõik erandid ja kasutusalad  üle vaadata koos sektori ja teadlastega ning vajadusel neid laiendada, et põllumehel saaksid tehtud kõik vajalikud taimekaitsetööd ja samal ajal oleks keskkond hoitud,“ ütles Eva Lind.

Lähem info

Eva Lind
taimekaitse ja väetise osakonna nõunik
tel 5551 4314
eva.lind@pma.agri.ee

 

Teate edastas

Annika Kubja

kommunikatsiooni peaspetsialist

Põllumajandusamet

tel 5883 6975

annika.kubja@pma.agri.ee

Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus