Lisatud: 06. detsember 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Det2007 Toetust saab ka loomakasvatushoonete ehitamiseks

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse eesmärk on toetada põllumajandusettevõtjate investeeringuid põllumajandusettevõtte ajakohastamise kaudu, et suurendada põllumajandusliku tootmise konkurentsivõimet ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

Toetust võib taotleda loomakasvatushoone või -rajatise ehitamiseks ning sinna juurde kuuluva juurdepääsutee, sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamiseks. Samuti toetatakse nendesse ehitistesse paigaldatava statsionaarse tehnoloogiliste seadmete ostmist ja paigaldamist. Investeeringuobjekti osaks võib olla ka objekti juurde kuuluv automaat- või infotehnoloogia seade. Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka ettevalmistavad tööd ning ehitustöö puhul omanikujärelvalve teostamine.

PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialisti Ly-Reet Panova juhtis tähelepanu, et sellegi meetme raames ei toetata asendusinvesteeringuid.

Toetust saavad taotleda põllumajandustootjad, kelle müügitulust üle poole tuleb omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisel saadud toodete müügist. “Samuti tuleb taotlejal tõendada enda ettevõtte jätkusuutlikkust, need kriteeriumid on täpsemalt lahti kirjutatud PRIA kodulehel, samuti saab vastavat infomaterjali taotlusperioodi alguses PRIA büroodest,” selgitas Panova. Lisaks rõhutas ta, et toetust saab taotleda vaid ettevõtja, kes täidab keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu nõudeid.

 

Panova sõnul tuleks taotlejatel kõigepealt hästi läbi mõelda oma järgneva viie-kuue aasta tegevused ning arutada, kuidas tagada edaspidi oma ettevõtte konkurentsivõimet ja keskkonnasõbralikku tootmist. Seejärel tuleks tellida projekt ning saada sinna juurde vajalikud kooskõlastused.

Toetuse taotlemiseks saab taotlusvooru jooksul esitada ainult ühe taotluse, millega võib toetust taotleda mitme investeeringuobjekti kohta. Ühe taotluse esitanud taotleja võib sellele lisaks esitada ka ühise taotluse koos kahe või enama taotlejaga.

“Sarnaselt teiste selle aasta lõpus käivituvate investeeringutoetustega on sellegi meetme juures tänavu toetusõiguslikud juba enne taotlusvooru algust tehtud investeeringud,” selgitas Panova ning lisas, et investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem kui 1. jaanuaril 2007.

Toetuse määr on 40% investeeringu toetatavast maksumusest, kuid ebasoodsamas piirkonnas tegutsevatel ettevõtjatel ja noortel põllumeestel on need 10–20% kõrgemad. Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta kuni aastani 2013 on 7 823 300 krooni, sama piirmäär kehtib ka kontserni kuuluvate taotlejate puhul kontserni kohta. Lisaks peab silmas pidama, et toetuse kogusumma selle meetme, mikropõllumajandusettevõtete arendamise ja bioenergia tootmise investeeringumeetme osas kokku ei tohi olla ühe taotleja kohta suurem kui 9 387 960 krooni.

Panova sõnul on piirid seatud ka ühe loomakoha maksumusele investeeringu abil ehitatavas hoones. “Näiteks on maksimaalne toetussumma loomakoha kohta piimalehmade puhul 28 800 krooni, lihaveiste puhul 11 200 krooni ja munakanade puhul 100 krooni.” Kokku on selles taotlusvoorus toetuseks ette nähtud üle 300 miljoni krooni.

Ka selle meetme puhul menetletakse taotlusi lisaks baaskriteeriumide kontrollimisele hindamisega, kus eelistatud on noored ettevõtjad, varasematel perioodidel vähem või mitte üldse toetust saanud taotlejad, ettevõtte põhivara tulemuslikumalt kasutavaid taotlejaid, suurema mahetoodangu osakaaluga ettvõtjad ja suurema põllumajandusliku müügitulu osakaaluga ettevõtjad.

Toetus makstakse taotlejale välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja nõuetekohaste maksedokumentide PRIA-le esitamist, juhul kui kohapealses kontrollis on PRIA inspektorid tuvastanud, et kõik nõuded on täidetud.

Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada viie aasta jooksul arvestatuna toetuse viimase osa väljamaksmisest. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara maha müüa ega rendile anda.

Taotluste vastuvõtt toimub PRIA piirkondlikes büroodes kuni 20. veebruarini 2008. Lisainfot toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, PRIA piirkondlikest büroodest ja keskusest Tartus Narva mnt 3, tel 737 1284.

 

NB! PRIA palub taotlejatel taotluse esitamist mitte jätta taotlusvooru viimastele päevadele, sest tekkida võivate järjekordade tõttu võib taotlus sootuks esitamata jääda.

Uudised

Kolme Balti riigi põllumajandusministrid kohtusid täna, 16. aprillil Strasbourgis Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Günther Oettingeriga, et arutada Balti riikide erihuve seoses ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja Euroopa Liidu eelarvega.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike