Lisatud: 05. jaanuar 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Jan2007 Toetusega kõrvaldatakse püügilt täiendavalt umbes kümme kalalaeva

 

Antud meetme raames laekus PRIA-sse 2005. aastal toimunud taotlusperioodil 39 taotlust, millest eelarvevahendite piires rahuldati 17 taotlust (sh sihtotstarbe muutmiseks 9 ja utiliseerimiseks 8),  kogusummas ligikaudu 60 miljonit krooni. 17 laeva väljaviimine kalalaevade riiklikust registrist vähendab kogu Eesti traallaevastiku püügivõimsust ligi 17% võrra. Täiendava 10 kalalaeva püügilt kõrvaldamine katab ära enamuse 2005. aasta taotlusvooru järel eelarvevahendite puudumise tõttu toetuseta jäänud taotlused.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul on see viimaste kalanduse arengute valguses hea uudis. "Arvestades, et Läänemere kalavarude olukord ei ole üldjoontes paranenud – näiteks vähendas Euroopa Liidu kalandusnõukogu tulenevalt tursavaru halvenevast olukorrast tursapüügi kvooti 118 tonni võrra – saab täiendavate laevade püügilt kõrvaldamist pidada positiivseks ning kiireloomuliseks lahenduseks püügivõimaluste ja püügivõimuse tasakaalu viimisel," sõnas Tuiksoo. Lisaeelarvest eraldatud rahast makstakse ühekordset 10 000 euro suurust hüvitist ka antud laevadel töötanud ja püügilt kõrvaldamisega töö kaotavatele kaluritele.

Eesti riikliku arengukava meetme 3.9  "Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine" eesmärgiks oli vähendada kalalaevastiku püügivõimsust tagades seeläbi tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel. Eesmärgi saavutamiseks kasutati kahte toetatavat tegevust – kalalaeva utiliseerimist ja sihtotstarbe lõplikku muutmist. Euroopa Liidu struktuurifondide raames oli püügivõimsuse reguleerimise toetustena võimalik välja jagada ligikaudu 60 miljonit krooni.

Eestis, nagu ka muu maailma kalanduses, on üheks olulisemaiks probleemiks üleliigne püügivõimsus, mida Euroopa Liidu kalanduspoliitika raames on püütud ja püütakse ka edaspidi lahendada kompensatsiooni maksmise teel kalalaevade omanikele, kes loobuvad oma kalalaevaga kala püüdmast. Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise meede jätkub püügivõimsuse ja püügivõimaluste tasakaalustumiseni ka uue Euroopa Kalandusfondi raames järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2007-2013. Toetusmeede plaanitakse avada käesoleva aasta teisel poolaastal.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 6 256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner