Lisatud: 22. veebruar 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Veebr2019 Tegevuste elluviimise tähtaegade pikendamisest

Muudetud on järgmised määrused ja tegevuste elluviimise tähtajad:

1. 09.02.2019 jõustus meetme 4.3.2 (Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus) määruse muudatus.

Muuhulgas on sellega muudetud ka 2016. aasta taotlusvooru taotluste tegevuste elluviimise tähtaega.

 (3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 33 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]

Tähtaega on pikendatud teiste taotlusvooru (2016. aasta taotlusvoor) taotlustel 24 kuult 33 kuuni eeltingimusega, et 45% investeeringust on kahe aasta jooksul tehtud.

 

2. 01.02.2019 jõustus meetme 4.2.1 (Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus) määruse muudatus.

Muudetud 2016. aasta taotlusvooru taotluste tegevuste elluviimise tähtaega.

(3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:

 1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

 2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18.11.2018]

 

3. 01.02.2019 jõustus meetme 4.2.2 (Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus) määruse muudatus.

Muudetud 2016. aasta taotlusvooru taotluste tegevuste elluviimise tähtaega.

 (2) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:

 1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

 2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.05.2018]

 

4. 01.02.2019 jõustus meetme 4.2.3 (Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus) määruse muudatus.

Muudetud 2016. aasta taotlusvooru taotluste tegevuste elluviimise tähtaega.

(3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:

 1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

 2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.05.2018]

Tööstuste meetmete (4.2.1, 4.2.2 ja 4.2.3) teise taotlusvooru (2016. aasta taotlusvoorud) taotluste osas pikendatud tähtaega kahelt aastalt kolmele aastale ilma eeltingimusi seadmata. Määrused rakenduvad tagasiulatuvalt.

 

5. 01.02.2019 jõustus meetme 5.2 (Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus) määruse muudatus.

Muudetud 2017. aasta taotlusvooru taotluste tegevuste elluviimise tähtaega.

 (4) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal, võib viia toetatava tegevuse ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RT I, 29.01.2019, 2 - jõust. 01.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 30.10.2018]

Teine taotlusvoor, tähtaega pikendatakse ühelt aastalt kahele aastale ilma eeltingimusi seadmata. Määrus rakendub tagasiulatuvalt.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike