Lisatud: 17. detsember 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Det2007 Tänasest saavad põllumehed PRIAst investeeringutoetusi taotleda

“Endine põllumajanduse investeeringutoetuse skeem on sisuliselt jaotatud kaheks: mikropõllumajandustootjate toetus ja toetus loomakasvatusehitistele,” tõi PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo spetsialist Eha Hainsoo välja muudatuse toetusskeemides. Seetõttu peab taotleja hoolikalt jälgima, millise meetme alt milliseid investeeringuid toetatakse.

 

Mikropõllumajandusettevõtete arendamise toetuse eesmärgiks on toetada põllumajandusettevõtjate investeeringuid ja suurendada konkurentsivõimet, ajakohastada põllumajandussektorit, parandada toodangu kvaliteeti ja  aidata kaasa keskkonna ning loomade heaolu parandamisele. Samuti on eesmärgiks säilitada tööhõivet põllumajanduses. Toetatavate tegevuste nimekirja ei piirata väga rangelt – põllumajandustootja saab soetada vajalikku tehnikat ja ehitada hooneid tootmiseks vajalikus ulatuses.

 

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse eesmärk on toetada põllumajandusettevõtjate investeeringuid põllumajandusettevõtte ajakohastamise kaudu, et suurendada põllumajandusliku tootmise konkurentsivõimet ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

 

Kui varasematel aastatel võis alustada investeeringu tegemisega alles pärast toetuse määramist, siis tänavu võib toetust taotleda ka investeeringutele, mille tegemisega on alustatud käesoleva aasta jooksul.

 

Toetusega hüvitatakse reeglina kuni 40% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, traktorite ostu puhul on selleks protsendiks 35. Noortele ja ebasoodsamates piirkondades tegutsevate ettevõtjate puhul on need määrad veel kõrgemad, ulatudes kuni 60%ni.

 

Maksimaalne toetussumma ühe loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse taotleja kohta kuni aastani 2013 on 7,82 miljonit krooni ja mikropõllumajandusettevõtete arendamise toetuse puhul kuni 1,56 miljonit krooni kokku aastatel 2007–2013.

 

Lisaks peab silmas pidama, et toetuse kogusumma loomakasvatusehitiste, mikropõllumajandusettevõtete arendamise ja bioenergia tootmise investeeringumeetme osas kokku ei tohi olla ühe taotleja kohta suurem kui 9,38 miljonit krooni kuni aastani 2013.

 

Toetuse taotlemiseks peab vajalikud dokumendid, vormid ja infomaterjali leiab PRIA kodulehelt ja piirkondlikest büroodest. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumidele, need on avalikud ja kõik saavad nendega tutvuda. Kriteeriumide alusel moodustatakse pingerida ning vastavalt eelarvele saavad rohkem punkte saanud ka toetust.

 

Toetuse maksab PRIA taotlejale välja alles pärast investeeringu tegemist ja kõikide nõutud dokumentide esitamist. „Pärast investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamist kontrollivad meie inspektorid eranditult kõik objektid üle ja kui ka kohapeal selgub, et kõik on tehtud korrektselt, makstakse toetus taotlejale välja,” selgitas Hainsoo.

 

Toetusega tehtud investeeringut on taotlejal kohustus kasutada sihipäraselt veel järgmise viie aasta jooksul alates viimasest väljamaksest.

 

Mikropõllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste vastuvõtt toimub kuni 31. jaanuarini 2008. Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse taotlusi saab esitada aga kuni 20. veebruarini. Lisainfot toetuste kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, PRIA piirkondlikest büroodest ja keskusest Tartus.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike