Lisatud: 26. november 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Nov2007 Tänasest saab PRIAst taotleda toetust külade arenguks

Meetme eesmärgiks on jätkuvalt parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust  ning elukvaliteeti suurendades kohalikku aktiivsust ning arendades mittetulundussektorit. Tegemist on Maaelu Arengukava meetmega ning kokku on perioodil 2007-2013 meetme eelarvesse planeeritud üle 744 miljoni krooni toetusraha maapiirkondade arenguks.

 

Maksimaalne toetus, mida üks taotleja saada võib, on kuni 938 796 krooni aastas ja kuni 4 693 980 krooni kogu programmperioodi jooksul. Kokku on selle taotlusvooru eelarvesse planeeritud ligi 220 miljonit krooni toetusraha.

 

PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist Bella ¦tenovi sõnul on taotlejate jaoks kindlasti positiivne ka toetatavate objektide nimekirja laiendamine. Kui varem sai toetust ainult näiteks statsionaarsetele sporditarvikutele, siis nüüd selline piirang puudub. „Loomulikult saab toetust taotleda ka kõigile nendele objektidele, millele varemgi – seltsimajad, infopunktid, puhkealad, ujumiskohad, külade viidad, muusikariistad, rahvariided ja nii edasi,“ loetles ¦tenov toetatavaid objekte.

 

Varasematel aastatel võis alustada investeeringu tegemisega alles pärast toetuse määramist, kuid tänavu võib toetust taotleda ka investeeringutele, mille tegemisega on alustatud varem. „Siiski saavad toetust need investeeringud, mille tegemisega on alustatud käesoleva aasta jooksul,“ ütles ¦tenov.

 

Kui eelmistel aastatel sai toetust taotleda mittetulundusühing ja ettevõtja, siis uuel programmperioodil saavad lisaks nendele toetust taotleda ka sihtasutused. Toetust saavad taotleda ka mikro-, väikesed kui keskmise suurusega ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkonnas. Ka maapiirkonna mõiste on sel aastal laienenud võrreldes varasemaga – lisaks külale ja alevile loetakse maapiirkonnaks ka vald või vallasisene linn, mille elanike arv on alla 4000 ning ka kuni 4000 elanikuga väikelinnad.

 

„Taotluste koostajatele on kindlasti ka oluline, et endiselt on toetusõiguslikud ka ettevalmistavad tööd – projekteerimine, geodeetilised tööd, aga ka taotlusdokumentide koostamine,“ rääkis ¦tenov.

 

Ka toetuse määrad on pisut muutunud võrreldes varasemate aastatega. MTÜde ja sihtasutuste puhul on selleks endiselt kuni 90%, kuid Tallinnaga piirnevas vallas kuni 70% investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest.

 

Toetust külade taastamiseks ja arendamiseks sai PRIAst esmakordselt taotleda 2003. aastal SAPARD programmist. Alates 2004. aastast maksti toetust EL struktuurifondist ning toetuse maksmise aluseks oli Eesti Riiklik Arengukava 2004–2006. Kokku on PRIA vahendanud toetusi Eesti külade arendamiseks nende aastate jooksul 135 miljoni krooni. Selle abil on korda tehtud kümneid seltsimaju, ostetud rahvariideid, ehitatud kiigeplatse ja spordiväljakuid ning teisi avalikus kasutuses olevaid objekte.

 

Lisainfot toetuse kohta, infomaterjale ja vajalikke taotlusvorme saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  tel 737 1286.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus