Lisatud: 11. detsember 2012

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Det2012 Selgusid taas Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse parimad

Maaelu Edendamise Sihtasutus tunnustas kolmandat aastat järjest Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse 2012. aasta parimaid. Välja selgitati parim konsulent, kelleks sai taimekasvatuse ja finantsmajanduse konsulent Alar Lugu Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskusest ning parim nõuandekeskus, milleks sai Saarte Nõuandekeskus. Parimad kuulutati välja ja auhinnad anti üle maamajanduse konsulentide talvistel teabepäevadel, mis toimusid 5. – 6. detsembril Kääriku Spordikeskuses.

Maaettevõtjaid nõustavas süsteemis on edukuse aluseks konsulentide teadmised ja nõuandeteenuse kättesaadavus. Viimase eest vastutavad maakondlikud nõuandekeskused. Seetõttu otsitaksegi parimaid kahes kategoorias: konsulent ja nõuandekeskus. Mõlema kategooria parimad selgitatakse välja kahes etapis, kus parima konsulendi valimisse kaasatakse nõuandekeskused ja nende juures töötavad konsulendid. Parima nõuandekeskuse valimisel küsitakse arvamusi teistelt nõuandekeskustelt ja konsulentidelt. Omapoolse hinnangu annab mõlemas kategoorias ka Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Parimaks konsulendiks valitud Alar Lugu on atesteeritud konsulendina tegutsenud ligikaudu 10 aastat.  Ta nõustab võrdselt nii taimekasvatuse kui maaettevõtluse valdkonnas. Alar Lugu on üks vähestest noortest konsulentidest, kuid see-eest üks edukaimaid. Tootjad ja kolleegid hindavad tema kogemusi kuna ta on olnud paljude ettevõtete ja asutuste juhatuses ning tal on oma kindel klientuur. Tema arvamusega arvestatakse ja tihti küsivad ka kolleegid temalt nõu. Alar Lugu on aktiivne, koostööaldis ja abivalmis. Jekateriina Näälik Saarte Nõuandekeskusest iseloomustab Alar Lugu kui tarka ja sisukat inimest, kes enne mõtleb kui ütleb ning kellega on rõõm koostööd teha.

Parim nõuandekeskus 2012, milleks sai Saarte Nõuandekeskus MTÜ, on koostöövalmis ja aktiivne.  Kuigi asuvad teistest keskustest eemal, võtavad nad alati mandril toimuvatest infopäevadest ja koolitustest osa ja ütlevad oma sõna sekka. Nende plussideks on kaasaegne koduleht ja nõuandeteenistuse tööks sobivate ruumide ja tehnika olemasolu, mis võimaldab kohalikele tootjatele rohkelt infopäevi korraldada ja nõustamisteenust pakkuda. Saarte Nõuandekeskus tegeleb vajadusel peale Saaremaa ka teiste lähedalasuvate piirkondadega. Neil on palju püsikliente, kes on harjunud head nõu saama. Saarte Nõuandekeskuse konsulendid teevad oma tööd südamega.

Põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente. Nõuandeteenistus toimib lähtudes nõuandesüsteemist, millel on üleriigiline struktuur ning mille põhieesmärgiks on tagada nõustamine, täiendkoolitus ja teabe levitamine põllumajanduse ning maaelu valdkonnas. Alates 2010. aasta algusest koordineerib põllumeestele ja maaettevõtjatele mõeldud nõuandeteenistust Maaelu Edendamise Sihtasutus.

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner