Lisatud: 04. oktoober 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Okt2011 Selgituseks KSM taotlejatele, kes said PRIA järelepärimise

Menetlusbüroo saatis 30. septembril  järelepärimiskirjad 956 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotlejale, kellel on ristkontrollide käigus tuvastatud nõude rikkumine (talvist taimkatet on alla 30%, liblikõieliste kultuuride kasvatamise pind alla 15%, kuni 4-aastast rohumaad on üle 50%,  või on taotleja taotlusele märkinud rohumaa rajamise aasta erineva võrreldes sellega, millist maakasutust on ta näidanud PRIA-le varasemate aastate toetustaotlustel). Nüüd on taotlejaid oma kirjad kätte saanud ja pöörduvad PRIA poole täpsustatavate küsimustega.

Selgitame veel kord  nõuete sisu ja kirjeldame põhilisi vigu, mida taotlejad on taotlust esitades teinud.

 

2011.a pindalatoetuste taotlusele märgitud rohumaa rajamise aasta on erinev võrreldes sellega, millist maakasutust on taotleja PRIA-le varasemate aastate toetustaotlustel näidanud:

ü  Vanemate rohumaade puhul ei ole taotlejad olnud kindlad, milline on õige rohumaa rajamise aasta ja seega märkinud taotlusele rohumaa rajamise ligikaudse aasta. Põlluraamatuid üle vaadates on taotlejad kindlaks teinud tegeliku rohumaa rajamise aasta;

ü  Taotlejad arvavad, et rohumaade uuendamine pealtparandamise teel või uuesti heintaimede külvamine  katkestab rohumaade vanuse arvestuse  ja sellist tegevust loetakse rohumaa esmaseks rajamiseks. PRIA juhib tähelepanu, et rohumaade uuendamine rohumaade vanust ei katkesta ning rohumaade rajamise aastaks tuleb sellisel juhul märkida ikkagi rohumaa esmane rajamise aasta;

ü  Taotlejad ei saa aru, mis juhul tuleb pindalatoetuste taotlusel täita veerg nr 10 „Rohumaa on rajatud allakülvina“:

Kui taotleja, kelle rohumaa on rajatud allakülvina, jättis pindalatoetuste taotlusel veergu nr 10 märke tegemata, siis järelepärimise vastuses peab ta selliste rohumaade kohta tegema märke tabelisse veergu „Rohumaa rajatud allakülvina“.

Kui taotleja, kes on rajanud rohumaa puhaskülvina, tegi pindalatoetuste taotlusel märke veergu nr 10, siis järelepärimise vastuses peab ta selliste rohumaade kohta tehtud märked tabeli veerust „Rohumaa rajatud allakülvina“ maha kriipsutama.

Kui taotleja on teinud veergu nr 10 märke allakülvi kohta, siis kontrollib PRIA,  kas taotlejal nimetatud rohumaa rajamise aastal ikka oli taotlusele märgitud kultuur allakülviga (nt oder allakülviga).

ü  Kui taotleja on rajanud rohumaa taotluse esitamise järgselt, näiteks 2010. a sügisel, siis sellise rohumaa külvi aasta loetakse rohumaade vanuse arvestamise juures 0-aastaks. Taotlusele tuleb sel juhul rohumaa rajamise aastaks märkida rohumaa külvamise aasta, praeguse näite korral 2010. a. See tähendab, et kui taotleja sai sellise rohumaa kohta järelepärimise, siis ootab PRIA kindlasti ka taotlejapoolset tagasisidet, kuna PRIA-le esitatud 2010. a taotluse andmete kohaselt kasvas enne rohumaa rajamist põllul muu kultuur kui heintaimed ja selle tõttu ei lange kokku ka PRIA-le seni esitatud andmed ja tegelik olukord taotleja ettevõttes. PRIA-le piisab, kui taotleja selgitab, et rajas rohumaa 2010. a sügisel pärast  kultuuride koristamist.

 

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner