Lisatud: 30. juuli 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jul2019 Püsirohumaa vähenemine ületas taas lubatud piirmäära

Euroopa Liidus kehtivad pindalatoetustega seoses juba aastaid reeglid, mis piiravad püsirohumaade suuremahulist ülesharimist. Põllumajandustoetustega seotud püsirohumaa säilitamise nõude eesmärk on süsinikdioksiidi sidumine, taimestiku ja loomastiku liigirikkuse ja mitmekesisuse säilitamine, rohestamine, loodushoid.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1307/2013 artikli 45 lõikele 2 ei tohi Eestis riiklikul tasandil määratav püsirohumaa suhtarv väheneda rohkem kui 5%.

2019. aasta pindalatoetuste taotluste esialgsetel andmetel on Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv vähenenud võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga 6,4%. Kas lõplik suhtarvu vähenemine jääb peale taotluste kontrolli alla või üle 5%, selgub hiljemalt 15. detsembriks 2019. Tänavune püsirohumaa suhtarvu vähenemine üle 5% tooks kaasa püsirohumaade tagasirajamise kohustuse 2020. aastaks.

Palume põllumeestel oma põllutööde planeerimisel ja teostamisel arvestada, et edasine püsirohumaa ülesharimine võib tuua kaasa püsirohumaa tagasirajamise kohustuse. Sel sügisel ülesharitud püsirohumaa mõjutab 2020. aasta püsirohumaa suhtarvu ja sellest tulenevat võimalikku tagasirajamise kohustust 2021. aastaks.

Püsirohumaa säilitamise nõudest on vabastatud mahetootjad mahetunnustatud maa osas ning väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud taotlejad.

Täpsemalt on  püsirohumaa säilitamise kohustuse kohta võimalik lugeda siit.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus