Lisatud: 26. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jan2009 PRIAsse laekus toetuse-taotlusi 33 kalalaeva püügitegevuse lõpetamiseks

Sihtotstarbe muutmiseks laekus taotlusi 11 laeva ja utiliseerimiseks 22 laeva kohta. Mõlemal juhul tuleb laev kahe aasta jooksul kalalaevade riiklikust registrist kustutada.

 

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves selgitas Euroopa Kalandusfondi  meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks" sisu: „Toetus on suunatud merel püüdvate kalalaevade püügivõimsuse vähendamisele ning pakub kalalaevade omanikele ja rentnikele, kes valdavad kalalaeva liisingulepingu alusel, toetust selleks, et motiveerida neid mõne kalalaevaga püügitegevust lõpetama. Taotlejatel on valida, kas loovutada püügivõimalus või kasutada toetuseraha enda ettevõtluses kutselise kalapüügiga tegelemiseks. Viimasel juhul makstakse toetust tehtud kulutuste ulatuses."

 

Toetust saab selliste kalalaevade kohta, mis on olnud töökorras, vähemalt kümme aastat vanad, püüdsid viimase 12 kuu jooksul vähemalt 75 päeva kala ja kuuluvad segmenti, mille suhtes kohaldatakse püügikoormuse reguleerimise kava kohaselt kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid. 

 

Taotlusvooru eelarve on 88 miljonit krooni, millest 75% pärineb Euroopa Liidult, 25% Eesti riigilt. Toetuse määr taotluse kohta arvutatakse laeva kogumahutavuse ja vanuse järgi. Kui eelarves ei jätku raha kõigi abikõlblike taotluste rahuldamiseks, siis lähtutakse toetuste määramisel vähempakkumise põhimõttel saadavast paremusjärjestusest.

 

Taotluste menetlemine ja toetuste määramise otsuste tegemine võtab PRIAs aega kuni 90 tööpäeva ehk 28. aprillini k.a. Toetuse saajad saavad edasisteks tegevusteks juhiseid PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/riigiabi_kalapuugi_a/või kalandustoetuste büroost telefonidel 7371 378 või 7371 388.

Analoogset kalalaevade utiliseerimise toetust sai alates 2005. aastast taotleda ka Riikliku arengukava meetmest 3.9. Toona esitati 39 taotlust, millest heakskiidu said 19- 9 laeva sihtotstarbe muutmiseks ja 10 utiliseerimiseks. Toetuste summa oli üle 66 miljoni krooni ja kellele ei jätkunud raha meetme eelarvest, sai toetust taotleda riigiabist.

 

PRIA on aastate jooksul vahendanud Eesti maaelu-, põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse kokku ligi 13,5 miljardi krooni ulatuses toetusi, rakendades Euroopa Komisjoni ja Eesti Põllumajandusministeeriumi väljatöötatud meetmeid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Ametil on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus