Lisatud: 25. november 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Nov2002 PRIA teeb kadripäeval lammaste ja kitsede rehnutit


Põllumajandusloomade register võeti kasutusele 2000. aasta oktoobrist ja see on abiks toetuste maksmisel ning loomataudide ennetamisel. Praegu on 8 520 loomaomaniku arvel registris kirjas 252 147 veist (neist 110 797 lehma), 24 451 lammast, 1 111 kitse ja 13 288 põhikarja siga. Loomade registri andmed pärinevad loomaomanikelt endilt ja kui PRIAt ei ole teavitatud karjas asetleidnud muudatustest, siis need ei kajastu ka registris.

“Lisaks jooksvale andmete kontrollimisele oleme iga aasta lõpus teinud ka registriinventuuri”, ütles PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive. “Asjaolu, et registriandmed vastaksid lauda seisukorrale, on oluline ka loomaomaniku jaoks. Selleks et loomaomanik saaks nii piimakvooti kui ka toetusi taotleda, on üks tingimusi registris kirjas olevad lehmad ja lambad.” Samuti on registril väga oluline roll taudide ennetamisel ja nende vastu võitlemisel. Juhul kui peaks puhkema taud, on puudulikke andmeid sisaldava registri abil väga raske seda kontrolli all hoida.

Kahjuks ei ole kõik põllumehed seda adunud, sest kui PRIA saatis 22. oktoobril registriandmete täpsustamiseks kirjad 3423 loomapidajale, siis tagasi laekus neist ainult 1129 ehk 33%. “Loodame siiski andmed üle kontrollida ja läkitame detsembris veel ligi 3000 lehmapidajale analoogsed registriinventuurid,” sõnas Bleive. Ute- ja kitse ning piimalehma kasvatamise toetuse saamiseks peavad loomaomanikud registriga asjad aasta alguseks korda tegema.

Kõigile vasikatele, lamba- ja kitsetalledele tuleb 20 tööpäeva jooksul pärast sündi panna kõrva kõrvamärk, millel on kirjas neile eluks ajaks jääv registrinumber. Seejärel peab omanik looma sama numbriga PRIAs registris arvele võtma. Looma ostmise, karjast väljaviimise või surma korral tuleb vastavad andmed registrivormiga PRIAsse saata. Ka looma kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest tuleb PRIAsse vastava vormiga teada anda ning loomale tellitakse sama numbriga uus kõrvamärk.

Registrivorme ja rohkem teavet saab PRIA keskusest, piirkondlikest büroodest või internetileheküljelt.

Heli Raamets
PRIA pressiesindaja
tel. 07 371 215

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner