Lisatud: 01. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Apr2005 PRIA ootab maaparandussüsteemi hooldajaid toetust taotlema

Maaparandussüsteemi hooldustoetuseks on ette nähtud 9 miljonit krooni. Toetatakse maatulundusmaale või põllumajandus­saaduste tootmiseks kasutatavale eluasemekohtade maale rajatud maaparandussüsteemi hooldustöid (veejuhtmete, drenaa¸isuudmete, truupide, drenaa¸ikaevude ja poldrite hooldamist ning kopratammide likvideerimist).

Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada PRIA piirkondlikusse büroosse taotlus ja maaparandusbüroo poolt kinnitatud hooldustööde aastakava. PRIA vaatab taotlused läbi 13. maiks.

Pärast hooldustööde lõpetamist peab taotleja 3 päeva jooksul teatama sellest piirkondlikule maaparandusbüroole ning 5 päeva jooksul esitama PRIA-le vormikohase kinnituse hooldustööde tegemise kohta. Kinnituste esitamise viimaseks päevaks on 11. november. Maaparandussüsteemi hooldustoetus makstakse välja 35 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase kinnituse PRIA-le esitamist. Toetust ei maksta, kui mõni aastakavas näidatud töödest on tegemata, ei ole tehtud nõuetekohaselt või ei ole tehtud vähemalt aastakavas ja taotluses näidatud mahus.

Maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlusvorme ja lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja internetileheküljelt www.pria.ee

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus