Lisatud: 30. november 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Nov2017 PRIA määras kaluritele toetused uute püügivahendite soetamiseks

51 kalurit on novembrikuu lõpuks saanud PRIAlt positiivsed vastused taotlustele püügivahendite parendamise toetuse saamiseks. Kokku on toetusi määratud 2 114 367 eurot, kümme taotlust on veel menetluses.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“ tänavune taotlusvoor oli sel programmperioodil esimene. Taotlusvooru esialgne eelarve oli 780 000 eurot. Kuna huvi toetuse vastu oli nii suur, et juba esimesel päeval laekus toetuse-soove kaks korda eelarvest rohkem, siis suurendas Maaeluministeerium eelarvet 3 630 120 euroni ning PRIA sai taotluste vastuvõttu jätkata 30. novembrini. Kokku laekus kaluri kalapüügiluba omavatelt ettevõtjatelt 72 taotlust 2 955 183 euro saamiseks.

Toetusega soodustatakse Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel kindla silmasuurusega selektiivse ankurdatud mõrra kasutuselevõtmist. Samuti kehtestab määrus muid nõudeid püügivahendite omadustele. Rannapüügilaevade puhul toetatakse püügivahenditel spetsiaalseid materjale ja vahendeid, mis aitavad kaitsta hüljeste vastu.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul paistis taotluste menetlemisel silma, et võrdväärsete omadustega püügivahendite jaoks küsiti toetusi silmatorkavalt erinevate, sh üsna kõrgete hindade alusel. Kui kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö, teenuse või soetatava vara turuhinnaga või kui ei ole selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on taotlejal eelarve koostatud, siis ei saa taotlus kulude mõistlikkuse eest vajalikku hindepunkti: miinimumnõuded pole täidetud ja PRIA-l pole võimalik toetust määrata.

„Andsime taotlejatele, kelle püügivahendite hinnad ei vastanud meie arvates turuhinnale, võimaluse oma hindade kujunemise arvutuskäiku selgitada. Selle tulemusena korrigeerisid püügivahendite valmistajad oma hindasid kas siis liiga kõrgete mõrra valmistamise töötasude või üleliigselt arvestatud mõrramaterjali arvelt,“ rääkis Ilves probleemi lahenemisest.  

 „Kuna selle meetme taotlusvoore võib tulla ka edaspidi, siis loodame, et taotlustes esitatud kulude ja turuhindadele vastavuse osas enam probleeme ei teki ja taotluste menetlemine kujuneb tulevikus sujuvamalt,“ ütles ta.

Püügivahendi parendamise toetust rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning Eesti riigieelarvest. Toetus makstakse välja siis, kui toetuse saaja viib taotluses kirjeldatud tegevused ellu ja esitab maksetaotluse. Samuti peab ta võimaldama PRIAl enne püügivahendi püügile viimist kohapeal kontrollida toetuse abil parendatud püügivahendi vastavust taotlusele ja hinnapakkumisele.

Andmeid määratud toetuste kohta saab  vaadata PRIA kodulehelt.

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner