Lisatud: 10. detsember 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Det2003 PRIA maksab välja viimase osa põllumajandusloomade aretustoetusest

Juulis maksis PRIA välja 13 miljonit krooni aretustoetust tõuraamatu pidamise, aretusregistri pidamise, jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest.

Toetatakse ka eesti maatõugu veise, eesti hobuse ja eesti vuti, kui ohustatud tõu säilitamist. Selle eest saab toetust neli ühingut kogusummas 1,6 miljonit krooni. 80% ehk 1,28 miljonit krooni ohustatud tõu säilitamise toetusest maksti välja suvel ja ühingud esitasid novembris PRIA-le aruande selle kasutamise kohta. Ülejäänud 20% toetusest makstakse välja täna.

Toetust said Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Eesti Lambakasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühing, Eesti Hobusekasvatajate Selts, ja Eesti Linnukasvatajate Selts, neist neli viimast ohustatud tõu säilitamise eest.

Põllumajandusloomade aretustoetust saab Põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tunnustatud aretusühing, põllumajanduslooma jõudluskontrolli läbiviija ning ohustatud tõu säilitaja. Toetust ei anta aretusloomade ja aretusmaterjali ostmiseks.

Toetuse määraks on tõuraamatu ja aretusregistri pidamise, jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise eest kuni 70% antud tegevuste kuludest. Ohustatud tõu säilitamist toetatakse 100% ulatuses antud kuludest.


Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner