Lisatud: 04. detsember 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Det2007 PRIA maksab taotlejatele ligi 950 miljonit krooni pindalatoetusi

„Võrreldes varasemate aastatega on suurenenud toetusmäärad hektari kohta ja kogu makstav toetussumma,“ ütles PRIA otsetoetuste büroo juhataja Tanel Trell. Samas lisas Trell, et pind, millele toetust taotletakse, on aastast aastasse püsinud enamvähem ühesuurune. „Taotlejate arv on aga vähenenud – kui näiteks 2005. aastal taotles pindalatoetusi üle 19 tuhande taotleja, siis tänavu esitasid oma taotluse 17549 põllumeest,“ tõi Trell välja olulised numbrid taotlemise statistikas. „Kogu Euroopas on tegelikult praegu selline trend, kus väikese pinna harijad lõpetavad tegevuse ja annavad maa üle suurematele tootjatele,“ selgitas Trell.

 

PRIA määras 17335 põllumehele ühtset pindalatoetust (ÜPT) enam kui 832 tuhande hektari hooldamise eest 630,9 miljonit krooni. Võrreldes varasemate aastatega on ühe hektari eest makstav toetuse määr suurenenud, ulatudes nüüd 759,72 kroonini. Ühtse pindalatoetuse väljamaksmisega taotlejatele alustab PRIA 13. detsembril.

 

Põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust määras PRIA 6742 taotlejale 364 tuhandel hektaril kultuuride nõuetekohase kasvatamise eest 214 miljonit krooni. Selle toetuse ühikumäär on tänavu 588 krooni hektari kohta ning toetuse väljamaksmisega alustab PRIA 11. detsembril.

 

Kui neid kahte toetust on põllumehed saanud PRIAst taotleda juba alates 2004. aastast, siis tänavu sai esmakordselt taotleda ka nn. tootmisest lahti seotud põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust. See tähendab, et toetuse saamiseks pidi taotleja küll eelmisel aastal põllukultuure kasvatama, kuid sel aastal nad seda enam teha ei pruukinud. Seda toetust said 6453 taotlejat kokku 103,3 miljonit krooni, ühe hektari eest makstava toetuse suurus on 292,47 krooni. Selle toetuse väljamaksmisega alustab PRIA järgmise aasta jaanuaris.

 

Kui toetust taotles kokku üle 17 tuhande taotleja, siis ligi 3000 neist oli selliseid, kellele määrati toetust ainult osaliselt või ei määratud üldse. „Kahjuks taotlejad kipuvad teinekord unustama, et toetuse saamiseks ei piisa vaid taotluse esitamisest, vaid tuleb täita ka talle esitatud nõudeid,“ ütles Trell ning lisas, et nende nõuete täitmist kontrollivad PRIA inspektorid igal aastal enam kui tuhande taotleja juures kohapeal. „Lisaks kontrollitakse muidugi kõik esitatud dokumendid, võrreldakse neid andmebaasidega ja põllumassiivide registriga,“ selgitas Trell. Toetuse vähendamise või mittemääramise peamisteks põhjuseks oli see, et toetuse nõuetele vastav pind oli taotletust väiksem või rohumaa oli õigaegselt niitmata või karjatamata jäetud.

 

Lisaks ühtsele pindalatoetusele ja põllukultuuri kasvatamise toetusele sai maikuus PRIAst taotleda ka teisi pindalatoetusi – põllumajanduslikku keskkonnatoetust, ebasoodsamate alade toetust ja Natura-alade toetust. Nende menetlemine PRIAs alles käib ning toetus määratakse taotlejatele järgmise aasta jaanuaris. Energiakultuuri toetus määratakse ning maskatakse taotlejatele välja hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks.

 

Toetuse saajate nimekiri on järgmisest nädalast koos toetussummadega nähtav ka PRIA veebilehel www.pria.ee

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike