Lisatud: 23. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Jan2006 PRIA määras maaparandusinvesteeringuteks 62 mln kr toetust

Meede 3.4 hõlmab suuri maaparandussüsteeme, mis paiknevad mitme maaomaniku maal. Toetust saavad maaparandusühistud ja ettevõtjad. Toetuse määr on mittetulundusühingul kuni 90% ja ettevõtjal kuni 75% investeeringu abikõlblikust maksumusest. Toetatakse maaparandussüsteemide ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist ning juurdepääsuteede ehitamist ja rekonstrueerimist.

Maakondade lõikes läks suurim osa ehk 13 mln kr Tartu maakonna kuuele projektile. Suures mahus projektid esitati ka Harju maakonnast, kus kahele taotlusele määrati ligi 12 mln kr toetust. Ühtegi taotlust ei laekunud Võru ning Saare maakonnast.

Toetuse saamiseks laekus 48 taotlust, kuid neist 5 taotlust ei vastanud toetuse nõuetele.

Tänavu saab integreeritud maaparanduse investeeringutoetust taotleda 3.-20. juulini.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner