Lisatud: 24. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Jan2006 PRIA-le on esitatud vähe 2004. aasta looduskahju toetuse taotlusi


Looduskahjutoetust võib taotleda põllumajandustootja, kelle tootmisele on loodusõnnetusest või ebasoodsast ilmastikutingimusest tekkinud otsene kahju. Selleks on võimalik jagada 30 mln kr.

Põllumajandusminister määras kahju piirkonnad ja põllumajandustootmise valdkondade liigid:
· Marja- ja puuviljakasvatuses on 2004. aasta looduskahju piirkondadeks Harju-, Hiiu-, Pärnu-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa.
· Kartuli- ja köögiviljakasvatuses on 2004. aasta looduskahju piirkondadeks Harju-, Hiiu-, Ida-Viru-, Jõgeva-, Rapla- ja Tartumaa.

Põllumeestel tuli esita 2004. aasta ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu kartuli, köögivilja, puuviljade ning marjade tootmisel tekkinud kahju kohta piirkondlikule maaparandusbüroole vastav teatis. Neil põllumeestel, kelle kahju leidis komisjoni hinnangul kinnitust, tuleb esitada 2006. aasta 16.-27. jaanuarini PRIA keskusesse taotlus.
 
PRIA otsustab looduskahjutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 13. märtsiks ja maksab toetuse välja aprillis. Lisainfot ja taotlusvorme saab PRIA veebilehelt

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike