Lisatud: 03. detsember 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Det2008 PRIA kutsub maaelu mitmekesistajad suurprojekte esitama

Meetme eesmärk on abistada maapiirkondades mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist ja põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega (sh maaturism) väljaspool traditsioonilist põllumajandust. Siia alla kuulub ka biomassist biokütuse, -elektri ja –soojuse tootmine turustamise eesmärgil ning elukvaliteedi parandamisega seotud teenindusalase ettevõtluse edendamine.

 

„Maaelu mitmekesistamiseks sai kuni 1,56 miljoni krooni suurust toetust Maaelu arengukava meetmest 3.1 sai tänavu taotleda ka varem, aga seekord ootame taotlusi vaid suurprojektide kohta,“ rõhutas PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte.

 

 „Suuremamahulisemad investeeringud võivad anda probleemide lahendamisele maapiirkonnas kiirema ja mõjusama tulemuse. Eriti vajavad suuremaid investeeringuid tööstusettevõtted ja bioenergia tootmise juurutamine ning kui selline projekt on edukas, siis mõjutab see positiivselt kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut,“ ütles Mõtte. Ta lisas, et võrreldes meetme 3.1 eelmise taotlusvooru rakendusmäärusega on suurprojektide taotlusvooru tingimustes mitu muudatust, mida tuleks taotluse vormistamisel jälgida.

 

Toetuse taotleja peab vastama mikroettevõtja või põllumajandusega tegeleva mikroettevõtja tingimustele, bioenergia tootja võib olla ka keskmise suurusega põllumajandustootja. Nende investeeringuobjekt peab asuma vallas või alla 4000 elanikuga väikelinnas.

 

Suurprojektide taotlusvoorus on minimaalne toetussumma ühe taotleja kohta 1 564 661 krooni ja maksimaalne 4 693 980  krooni programmiperioodil 2007-2013.  Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti kulu maksumusest, ülejäänud osa investeeringu mahust peab moodustama omaosalus. Taotlusvooru eelarve on 121,4 mln krooni.

 

Käesoleva meetme vahendusel pakutav abi on näide sellest, kuidas lisaks traditsioonilisele põllumajandustootmisele, metsandusele ja kalandusele toetavad Euroopa Liit ja Eesti riik ka maapiirkondade elukvaliteedi parandamist, seal tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamist, maal töökohtade lisandumist. Meetme 3.1 eelmises taotlusvoorus (väiksematele projektidele) määras PRIA möödunud kuul 278 taotluse alusel toetusi kokku 272 mln krooni.

 

Infot toetuse taotlemise tingimuste kohta ja taotlusvorme saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja kodulehelt http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/maapiirkonnas_majand_1/, lisateavet võib küsida investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Taotlusi võetakse PRIA büroodes büroodes vastu 18. detsembrini.

 

2008. aasta lõpuks on PRIA vahendusel toetatud maaelu ja -kultuuri, põllumajandust ja kalandust ligi ca 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja EV Põllumajandusministeeriumi poolt, PRIA rakendab erinevaid toetusmeetmeid vastavalt erinevates õigusaktides sätestatud nõuetele. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike