Lisatud: 13. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Nov2008 PRIA alustas RAK 2004-2006 meetmete sulgemisega

Nelja aasta jooksul oli jagada 1 515,7 miljonit krooni, taotlemiste ja toetuste maksmise kohta on kokkuvõte 31.oktoobri 2008 seisuga selline:

 

Vastuvõetud taotluste arv

Taotletud toetussumma kr

Heakskiidetud taotluste arv

Heakskiidetud toetussumma kr

Makstud taotluste arv*

Väljamakstud toetused kokku kr

4 932

2 088 967 070

4 276

1 628 324 483

3 702

1 398 457 345

 

*Makstud taotluste veerus on välja toodud projektid, millele on tehtud vähemalt üks väljamakse.

 

Taotluste menetlemisel oli PRIA-l kõigepealt teha projektide abikõlblikkuse kontrollid, hindamised ja koostada toetuste määramise otsused.  Investeeringute teostamise järgselt tuleb taotleja esitatud kuludokumendid autoriseerida, kontrollida investeeringud kohapeal üle, lahendada kerkinud probleemid ning lõpuks teha väljamaksed.

PRIA alustas RAKi sulgemisega juba augustikuus. RAKi meetmete puhul on tegu investeeringutoetustega, mille tegemiseks on taotlejail aega kaks aastat. On paratamatu, et kõik ei suuda või ei soovi planeeritud investeeringut ellu viia. PRIA tahab igal juhul vältida seda, et vabanevad summad jääksid üldse kasutamata ja Eestisse jõudmata. Sellepärast oleme välja saatnud arvukalt järelepärimisi taotlejaile, kelle investeeringu teostamise tähtaeg on liginemas. Alles siis, kui nad kinnitasid, et raha ei kasuta või möödub investeeringu tegemise tähtaeg, saime pakkuda investeeringu tegemise võimalust pingereas järgmistele meetme 3.1 põllumajandustootjatele, kelle taotlused jäid varem eelarve nappuse tõttu rahastamata. Nii said meetme 3.1 positiivse rahastamise otsuse ajavahemikus tänavu juulist kuni oktoobrini 42 taotlejat. 

Tänaseks oleme jõudnud perioodi, kus taotlejatele on antud viimased tähtaja pikendused kuludokumentide esitamiseks ja kahjuks enam pikendada pole võimalik. Aasta lõpuni on meil veel menetleda ligi 200 taotluse kuludokumendid juba tehtud investeeringute kohta. Lisaks ootame 32 taotlejalt esmalt kinnitust, kas nad pakutava toetuse ära kasutavad ja seejärel ka nende kuludokumente. Viimastel palume igal juhul kiirustada, sest kuludokumentide vastuvõtmise aega ei ole võimalik lõputult pikendada. Lisaks palume taotlejatel ka siis kiiresti regieerida, kui PRIA saadab neile järelepärimise puudulike dokumentide osas.

PRIA esitab viimase väljamakse taotluse riigikassale 22. jaanuaril 2009. aastal ning selleks ajaks peavad olema tehtud kõik eelnevad kontrollid, mis tavaolukorras võivad võtta kuni kolm kuud.

Omalt poolt loodame, et mõistliku suhtumise ja kõigi osapoolte konstruktiivse tegevuse tulemusena on võimalik teha RAKi meetmete eelarvete ulatuses Eesti põllumajandus- ja kalandustootjatele ka viimased väljamaksed, mille kogumaht on prognoosi kohaselt veel ligi 98 miljonit krooni.

MATI MÕTTE, arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja

/Artikkel ilmus 13.nov.2008 Maalehes/

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike