Lisatud: 20. jaanuar 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Jan2017 PRIA alustas maaelu keskkonnatoetuste maksmist

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustas toetuste väljamakseid 2016. aastal maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiseid toetusi taotlenud põllumeestele ja loomapidajatele. 14 liiki toetuste kinnitatud eelarve on kokku üle 53,5 miljoni euro.

Sel nädalal said toetuse esimestena kätte enamik ohustatud tõugu loomade pidajaid - 615 klienti said kokku 0,57 miljoni eurot. Samuti on 12 kliendile välja makstud keskkonnasõbraliku aianduse toetus. 

Kokku tuleb PRIAl kinnitada 8565 otsust, neist 361 puudutavad MAK 2007-2013 toetusi, mida taotlesid need, kel polnud eelmisel perioodil alustatud 5-aastane toetusega kaasnev kohustuse-periood veel lõppenud.

Toetuste määramise tähtajad on kehtestatud meetmete määrustes: käimasoleva perioodi kõigil meetmetel on selleks  10. veebruar, eelmise perioodi meetmetel on erinevusi. “Kõigi toetuste puhul on väljamakse lõplik tähtaeg 30. juunil 2017, aga  teeme seda varem - allolevais tabelis on näha ajad, millal PRIA prognoosib tegelikke maksetega alustamisi meetmete lõikes,” täpsustas Tanel Trell.

“Kõigi erinevat liiki toetuste kohta tuleb igale kliendile koostada eraldi otsus, sellepärast valmivad otsused meetmeti erineval ajal ning ka raha võib kliendi kontole jõuda erinevatel päevadel,” selgitas PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Ta soovitab toetuse eeldatavat laekumise aega ja otsuste väljavõtete sisu vaadata e-PRIA vastavais teenustes. Andmed saavad seal  nähtavaks pärast otsuse ja maksekorralduse valmimist.

Tabelites on toetuste taotlejate arvud – andmed toetuste saajate ja toetusteks määratud summade kohta selguvad pärast kõikide otsuste kinnitamist. Toetusesaajate andmed avaldatakse PRIA kodulehel.

MAK 2014-2020

Toetusliik

Taotlejate arv*

Maksmisega alustamine  (prognoos)

 

Piirkondlik mullakaitse

207

veebruari teine pool

 

Keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatus

24

jaanuari lõpp

 

Ohustatud tõugu looma pidamine

583

jaanuari lõpp

 

Poolloodusliku koosluse hooldamine

821

veebruari teine pool

 

Loomade heaolu

2111

veebruari teine pool

 

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

1346

veebruari teine pool

 

Kohalikku sorti taimede kasvatamine

44

veebruari teine pool

 

Keskkonnasõbralik majandamine

1572

veebruari teine pool

 

Mahepõllumajanduslik tootmine

1438

veebruari teine pool

 

Keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravim- ja maitsetaime-kasvatus ning maasikakasvatus

58

veebruari teine pool

 

       

MAK 2007-2013

     

Toetusliik

Taotlejate arv

Otsuste kinnitamise tähtaeg

Maksmisega alustamine  (prognoos)

Kohalikku sorti taimede kasvatamine

9

25.01.2017

veebruari esimene pool

Mahepõllumajanduslik  tootmine

195

1.02.2017

veebruari teine pool

Poolloodusliku koosluse hooldamine

65

25.01.2017

veebruari esimene pool

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

92

25.01.2017

jaanuari lõpp

Keskkonna ja paikkonna säilitamine on Eesti maaelu arengukava üks prioriteete, kuid põllumajanduse ja loomakasvatusega kaasneb paratamatult koormus loodusvaradele. Keskkonnatoetused aitavad tootjatel rakendada keskkonnasõbralikke meetodeid, aitavad kohalikku toitu tootes säilitada Eesti maastikulist ja bioloogilist mitmekesisust ning kompenseerida põllumeestele keskkonnasõbraliku tootmisega seotud lisakulu.

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus