Lisatud: 03. detsember 2012

Viimati muudetud: 06. detsember 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

03Det2012 PRIA alustab kuut liiki loomatoetuste maksmist

Tänavu tuli Eestis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele esmakordselt rakendada toetuste vähendamist klientidel, kelle kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot. Otsetoetuste summeerimisel on vaja teada ka pindalatoetuste summasid ja need selguvad detsembris. Sellepärast polnud kahjuks võimalik loomakasvatustoetusi välja maksta jaanipäevaks nagu varasematel aastatel.

„Nüüd on kõik vajalikud arvestused valmis,“ kinnitas PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Vähenduste summaks pindala– ja loomatoetustelt kokku kujunes  9,3 mln eurot.  „Klientidele laekuvatelt summadelt on mahaarvamised juba tehtud ning kelle summat vähendamine puudutas, neile saadame posti teel kirjaliku selgituse,“ ütles Trell.

Tänavu märtsis ja aprillis laekus PRIAle loomakasvatustoetuste taotlusi kokku 5084 loomapidajalt.

Toetused määras PRIA järgmiselt:

Toetus                                                Ühikumäär     Toetuse           Määratud        Määratud

                                                                                  saajaid                        ühikuid*          summa*

Piimasektori eritoetus               86,85 €/loom           677                  14526              1237150

Ammlehma kasvatamise           78,73 €/loom           1448                28248              2030972

täiendav otsetoetus

Piima täiendav otsetoetus      0,02248 €/ühik           1320                619187209    13841213

Ute kasvatamise täiendav          13,82 €/loom          904                 47759                580258

otsetoetus

Ute täiendav otsetoetus               4,46 €/ühik           698                  29074                129396

Veise täiendav otsetoetus      87,69 €/loomühik       3508                38017              1779908

KOKKU                                                                                                                  19598897

* Eelnevalt on maha arvestatud vähendamisele kuuluv summa ja vastav ühikute hulk.

Ammlehma ja ute kasvatamise täiendavat otsetoetust võib saata loomapidajal karjas olevate loomade kohta eeldusel, et vajalikud andmed ka PRIA loomade registris kajastuvad. Piima, ute ja veise täiendavat otsetoetust sai taotleda varasemate aastate taotlustega seoses kindlaks tehtud nn määratud toetusõiguste alusel. Neid viit toetust rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Euroopa Liidult pärineb raha piimasektori eritoetuse maksmiseks – sellega toetatakse kuni 100-pealiste piimakarjade omanikke, leevendamaks nende raskusi konkurentsis  suurettevõtjatega.

Erinevate meetmete toetused laekuvad klientide kontodele eraldi maksetena.  Esmajärjekorras saavad raha kätte need, kelle toetustelt pole vaja teha tasaarveldusi ja kinnipidamisi rikkumiste ning varasemate võlgnevuste tõttu. Taotlejatele, kelle maksetest on vaja teha tasaarveldusi, alustatame toetuste maksmisega 10. detsembrist. Kõik, kelle toetusi vähendatakse, saavad PRIAlt posti teel otsuse väljavõtte.

PRIA soovitab toetuste ootajatel raha saabumise kohta infot otsida e-PRIA rubriigist „Maksed“. Ka need, kes ei esitanud taotlust e-PRIAs, saavad e-PRIAga liituda ning näevad enda finantsandmeid ja toetuse laekumise aega, kui maksekorraldus on juba vormistatud. Elektroonilise kliendiportaaliga e-PRIA saab tutvuda kodulehe www.pria.ee vahendusel.  Infot võib küsida ka PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Koos kolme meetme pindalatoetustega jõuab põllumeeste ja loomapidajateni detsembrikuus  PRIA vahendusel 119 177 252 eurot toetusi. Järgmiseks aastaks on maaettevõtjatele hea sõnum: „Kevadel taotlusvooru aegu jagasime infot, et siseriiklike täiendavate otsetoetuste maksmine on tänavu võimalik viimast aastat. Suvel selgus, et Euroopa Komisjon lubab Eestis täiendavaid otsetoetusi siiski ka 2013. aastal maksta ning praegu riigikogus arutatavas  riigieelarves on sellega arvestatud,“ ütles Tanel Trell.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus