Lisatud: 28. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Nov2008 PRIA alustab 17 000-le taotlejale pindalatoetuse maksmist

Selleks, et kõik enam kui 17 tuhat taotlejat oma toetusraha võimalikult kiiresti kätte saaks, maksame toetused välja toetusliikide kaupa,“ ütles PRIA otsetoetuste menetlusbüroo juhataja Terje Kukk. See tähendab, et kui taotleja on taotlenud mitmeid erinevaid pindalatoetusi, siis laekuvad ka maksed erinevatel aegadel. Erinevaid pindalapõhiseid toetusi on kokku üksteist, igaühel neist on oma kindlad tingimused.

 

Tänasest alustab PRIA pindalapõhiste otsetoetuste väljamaksmisega, mida on kokku rekordilised 1,12 miljardit krooni.  Põllumajanduslikud keskkonnatoetused ja ebasoodsamate alade toetus kogusummas ca 560 miljonit krooni määratakse järgmise aasta jaanuaris ning väljamaksetega alustatakse veebruaris.

 

Pindalatoetuste eesmärgiks on hüvitada osaliselt maaharijatele maa korrashoidmiseks tehtud kulutused ning säilitada keskkonnaväärtuslikke alasid. Toetusi makstakse taotlejatele nende hektarite eest, millel nad toetuse tingimustes seatud nõudeid täidavad. Ühele pinnale võib taotleda mitmeid erinevaid pindalatoetusi.

 

„PRIA töötab võimete piiril, kuid heas koostöös põllumajandusministeeriumiga on tänavu võimalikuks saanud mitu nädalat varasem toetuste väljamaksmisega alustamine,“ selgitas Kukk erakordselt varast toetuste maksmise aega. „Samas ei tähenda maksmistega alustamine, et kõik taotlejad raha kohe esimestel päevadel kätte saavad, see on lihtsalt nii mahukas protsess, mis võtab oma aja,“ ütles Kukk ning lisas, et kindlasti jääb ka osade otsetoetuste väljamaksmine 2009. aastasse. Toetuste väljamaksmise lõpptähtaeg on järgmise aasta suvel.

 

Toetuse saajate nimekirjad koos maksmisele minevate toetussummadega avaldab PRIA ka oma koduleheküljel. Need taotlejad, kellele määrati vähem toetust, kui nad olid taotlenud või jäid toetusest sootuks ilma, saavad selle kohta ka postiga koju täpsema selgituse. Peamiseks toetuse vähendamise või sellest ilmajäämise põhjuseks on toetuse taotlemine suuremale pinnale kui tegelikult toetuse saamise tingimustele vastas või on selgunud, et taotleja pole täitnud mõnd toetuse saamiseks ette nähtud tingimust.

Kokku taotles PRIAlt pindalatoetusi tänavu maikuus 17230 põllumeest ning toetuse abiga hoitakse heas korras enam kui 850 tuhat hektarit.

 

Pressiteatele on lisatud ka tabel, kus on näha otsetoetuste summade jagunemine maakondade lõikes.

 

2008. aasta lõpuks on PRIA vahendusel toetatud maaelu ja maa kultuuri, põllumajandust ja kalandust ligi ca 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja EV Põllumajandusministeeriumi poolt, PRIA rakendab erinevaid toetusmeetmeid vastavalt erinevates õigusaktides sätestatud nõuetele. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

 

Toetuste saajate nimekirjad lisanduvad PRIA kodulehele jooksvalt: Toetuste saajate nimekirjad PRIA kodulehel

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner