Lisatud: 28. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Nov2008 PRIA alustab 17 000-le taotlejale pindalatoetuse maksmist

Selleks, et kõik enam kui 17 tuhat taotlejat oma toetusraha võimalikult kiiresti kätte saaks, maksame toetused välja toetusliikide kaupa,“ ütles PRIA otsetoetuste menetlusbüroo juhataja Terje Kukk. See tähendab, et kui taotleja on taotlenud mitmeid erinevaid pindalatoetusi, siis laekuvad ka maksed erinevatel aegadel. Erinevaid pindalapõhiseid toetusi on kokku üksteist, igaühel neist on oma kindlad tingimused.

 

Tänasest alustab PRIA pindalapõhiste otsetoetuste väljamaksmisega, mida on kokku rekordilised 1,12 miljardit krooni.  Põllumajanduslikud keskkonnatoetused ja ebasoodsamate alade toetus kogusummas ca 560 miljonit krooni määratakse järgmise aasta jaanuaris ning väljamaksetega alustatakse veebruaris.

 

Pindalatoetuste eesmärgiks on hüvitada osaliselt maaharijatele maa korrashoidmiseks tehtud kulutused ning säilitada keskkonnaväärtuslikke alasid. Toetusi makstakse taotlejatele nende hektarite eest, millel nad toetuse tingimustes seatud nõudeid täidavad. Ühele pinnale võib taotleda mitmeid erinevaid pindalatoetusi.

 

„PRIA töötab võimete piiril, kuid heas koostöös põllumajandusministeeriumiga on tänavu võimalikuks saanud mitu nädalat varasem toetuste väljamaksmisega alustamine,“ selgitas Kukk erakordselt varast toetuste maksmise aega. „Samas ei tähenda maksmistega alustamine, et kõik taotlejad raha kohe esimestel päevadel kätte saavad, see on lihtsalt nii mahukas protsess, mis võtab oma aja,“ ütles Kukk ning lisas, et kindlasti jääb ka osade otsetoetuste väljamaksmine 2009. aastasse. Toetuste väljamaksmise lõpptähtaeg on järgmise aasta suvel.

 

Toetuse saajate nimekirjad koos maksmisele minevate toetussummadega avaldab PRIA ka oma koduleheküljel. Need taotlejad, kellele määrati vähem toetust, kui nad olid taotlenud või jäid toetusest sootuks ilma, saavad selle kohta ka postiga koju täpsema selgituse. Peamiseks toetuse vähendamise või sellest ilmajäämise põhjuseks on toetuse taotlemine suuremale pinnale kui tegelikult toetuse saamise tingimustele vastas või on selgunud, et taotleja pole täitnud mõnd toetuse saamiseks ette nähtud tingimust.

Kokku taotles PRIAlt pindalatoetusi tänavu maikuus 17230 põllumeest ning toetuse abiga hoitakse heas korras enam kui 850 tuhat hektarit.

 

Pressiteatele on lisatud ka tabel, kus on näha otsetoetuste summade jagunemine maakondade lõikes.

 

2008. aasta lõpuks on PRIA vahendusel toetatud maaelu ja maa kultuuri, põllumajandust ja kalandust ligi ca 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja EV Põllumajandusministeeriumi poolt, PRIA rakendab erinevaid toetusmeetmeid vastavalt erinevates õigusaktides sätestatud nõuetele. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

 

Toetuste saajate nimekirjad lisanduvad PRIA kodulehele jooksvalt: Toetuste saajate nimekirjad PRIA kodulehel

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner