Lisatud: 07. november 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Nov2007 Poole aastaga täideti ligi 49% Eesti piimakvoodist
Piimakvoodi aasta algab 1. aprillil ning lõppeb 31. märtsil. Kokku on 1393 kvoodiomanikku alates aprilli algusest kuue kuuga tootnud ning piimatöötlejatele tarninud või otse lõpptarbijale turustanud pisut enam kui 314 tuhat tonni piima. Möödunud aastal oli sama arv 316 tuhat tonni. Kuu kuuga tarnisid 1230 tarnekvoodi omanikku piima kokkuostjatele ja töötlejatele 311 tuhat tonni piima. Otse lõpptarbijale turustasid 367 otseturustuskvoodi omanikku pisut üle 3 tuhande tonni piima. Aastasest tarnekvoodist moodustab tarnitud piima hulk 49,13% ning otseturustuskvoodi täitmise protsent on 25,27. Eestile 2007/2008 kvoodiaastaks määratud piimakvoot on pisut üle 646 tuhande tonni, sama suur oli kvoot ka möödunud kvoodiaastal. Eelmisel kvoodiaastal täitsid Eesti piimatootjad neile eraldatud kvoodi kokku 93% ulatuses, tarnides tööstustele ja turustades otse tarbijale kokku üle 600 tuhande tonni piima. PRIA sekkumise, eraladustamise ja kvoodi büroo juhataja Lily Hantsoni sõnul on alates 2003. aastast, mil Eesti pidi reguleerima oma piimatootmist vastavalt ELis ühtselt kehtestatud piimakvoodile, piimatoodang Eestis aasta aastalt suurenenud. „Samas on tootjate arv järjest vähenenud,“ tõi Hantson välja muutuste suuna. Kvoodiaastal 2003/2004 oli Eestis 2136 kvoodiomanikku ning toodeti 501 tuhat tonni piima. Järgmisel kvoodiaastal olid vastavad arvud 2091 ning 530 tuhat tonni piima, 2005/2006 kvoodiaastal 1754 ja 579 tuhat tonni ning eelmisel kvoodiaastal oli kvoodiomanikke 1525 ning kvooti täideti 600 tuhande tonni ulatuses. Alates novembri algusest kuni 10. jaanuarini võtab PRIA piimakvoodi omanikelt vastu kvoodi liigiti muutmise taotlusi. Kvoodiomanikud saavad esitada taotluse oma otseturustuskvoodi (või selle osa) tarnekvoodiks muutmiseks või vastupidi. Kvooti on võimalik muuta üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise hetkeks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa suuruses. Hantson tuletas piimatootjatele ka meelde, et alates septembrist on PRIA kliendiportaalis e-PRIA neil võimalik saada infot neile määratud individuaalse kvoodi ja kvooditäitmise kohta. „Nüüd näeb piimatootja, kes on e-PRIAsse sisenenud, temale määratud kvootide suurusi kvoodiaastate ja kvoodi liikide lõikes,“ selgitas Hantson ning lisas, et samuti näeb piimatootja tema toodangule määratud rasvaprotsenti ja ka riiklikult jagatud kvoodisuurusi. Hantsoni sõnul saavad tootjad nüüd kliendiportaalis jälgida ka enda tootmisüksuse kvooditäitmise andmeid kinnitatud aruannete põhjal kvoodiaastate kaupa. Kui tootja on kvoodi üleandmisega saanud juurde või ära andnud kvoodi täituvust, siis on ka see kliendiportaalis nüüd tootjale näha. Kvoodiaasta algab 1. aprillil ning lõppeb järgmise aasta 31. märtsil. Eestis on praegu 1393 kvoodiomanikku, kellest 1230 tarnekvoodi ja 367 otseturustuskvoodi omanikku, kusjuures ühele tootjale võib olla eraldatud nii otseturustus- kui tarnekvoot. Eestile 2007/2008 kvoodiaastaks määratud piimakvoot on 646 368 000 kg, millest 633 434 407 kg on tarnekvooti ja 12 933 593 kg otseturustuskvooti. Täpsemat infot piimakvoodi kohta saate siit:
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner