Lisatud: 27. august 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Aug2002 Põllumehed saavad reedel kätte teraviljatoetuse


Toetust saanud põldudel kasvatati kõige rohkem otra (44%), nisu (22%), kaera (13%), rapsi (11%) ja rukist (5%). Sertifitseeritud seemnega oli külvatud 69 384 hektarit ehk 25%, mis on mullusega võrreldes ligi 15 tuhat hektarit rohkem.

Teraviljatoetust saavad FIEd ja äriühingud, kes kasvatavad vähemalt 5 hektaril nisu, rukist, otra, kaera, tritikalet, tatart, hernest, põlduba, rapsi, rüpsi või lina. PRIA põldude registri spetsialistid mõõtsid GPS-aparatuuriga üle 102 põldu kogupindalaga 800 ha. Põldude umbrohtumust kontrollis Taimetoodangu Inspektsioon. Toetust ei maksta põldude kohta, mille umbrohtumus oli üle 30%.

Laekunud 4702 taotlusest 99% rahuldati, rahuldamata jäi 42 taotlust. Peamiseks toetusest ilmajäämise põhjuseks oli see, et taotleja ei olnud ennast maksuametis füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerinud. Mitmed põllumehed küsisid toetust suurema pindala eest, kui neil tegelikult oli. Üle 20% erinevuse korral jäi taotleja toetuseta ja valeandmete esitajana jääb ta ka järgmisel aastal kõigist tulutoetustest ilma. Väiksemate eksimuste korral põllupinna osas vähendati makstavat toetussummat.

Maakondade lõikes on kõige rohkem teraviljatoetuse saajaid Lääne-Virumaal.

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus